Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
   
 

Registered : 102,396
HOME > บทความจากสมาชิก > C# การสสร้างฐานข้อมูลลูกค้าด้วย DataGridView แบบ บ้านๆ

C# การสสร้างฐานข้อมูลลูกค้าด้วย DataGridView แบบ บ้านๆ

 
 
       
Bookmark.   
Share
       
C# การสสร้างฐานข้อมูลลูกค้าด้วย datagridview แบบ บ้านๆ หลังจากที่ผมได้พูดถึงเรื่องการสร้าง database แบบบ้าน ๆ จนกระทั่งเอามาใช้งานด้วย DataSource Wizard แบบบ้านๆไปแล้ว วันนี้จะพูดถึงการนำมาใช้งานกับ datagridview แบบบ้านๆเช่นกัน

โดยผมออกแบบ ฐานข้อมูล ลูกค้าไว้ ประมาณนี้ครับ

0.1

แล้วเราก็จะเอามันมาลงใน datagridview เพื่อให้ user กรอกข้อมูลแบบบ้านๆ เช่นกัน

11

ลาก cusIDTextBox ลงมาด้วยเพื่อความสะดวกหากเราต้องการใช้งาน cusID
ใจความสำคัญของ customer จะอยู่ตรงที่ Cus_ID ซึ่งผมให้เป็นรูปแบบ CUS0000

โดยใช้โค๊ดนี้ครับ

Code (C#)
private void tblContact_CompanyslistDataGridView_CellEndEdit(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {

      if (tblContact_CompanyslistDataGridView[1, e.RowIndex].Value.toString() == "")
      {
        tblContact_CompanyslistDataGridView[1, e.RowIndex].Value = (e.RowIndex == 0) ? "CUS0001" :
        (Convert.ToInt32(tblContact_CompanyslistDataGridView[1, e.RowIndex-1].Value.toString().Replace("CUS", ""))+1).ToString("CUS0000");
      }
    }


1. เช็คดูว่า Value ซึ่งในที่นี้เป็น คอลัมน์ ที่ 1 ว่ามีค่าว่างหรือไม่
2. เช็คค่า ถ้าเป็น แถวแรก(e.RowIndex=0)ก็ง่ายครับใช้ค่า CUS0001 ได้เลย
ไม่เช่นนั้นก็ให้เช็คจากค่า ก่อนหน้านี้(e.RowIndex-1) แล้วกลับมาจัด format CUS0000

เมื่อเรา Save เรียบร้อยเราก็จะได้ cusID มาใช้งาน ครับ
โค๊ด save ทั้งหมดครับ
Code (C#)
 #region _SaveDATA
    private void SaveContactlist_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Validate();
      this.tblContact_CompanyslistBindingSource.EndEdit();
      this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.dATADataSet);
      this.tblContact_CompanyslistTableAdapter.Fill(this.dATADataSet.tblContact_Companyslist);
    }
    private void SaveContactAddress_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Validate();
      this.tblContact_AddressBindingSource.EndEdit();
      this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.dATADataSet);
      this.tblContact_AddressTableAdapter.Fill(this.dATADataSet.tblContact_Address);
    }
    private void SaveContactConttype_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Validate();
      this.tblContact_ConttypeBindingSource.EndEdit();
      this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.dATADataSet);
      this.tblContact_ConttypeTableAdapter.Fill(this.dATADataSet.tblContact_Conttype);
    }
    private void SaveContactFileRef_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Validate();
      this.tblContact_FileRefBindingSource.EndEdit();
      this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.dATADataSet);
      this.tblContact_FileRefTableAdapter.Fill(this.dATADataSet.tblContact_FileRef);
    }
    private void SaveContactContacs_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Validate();
      this.tblContact_ContacsBindingSource.EndEdit();
      this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.dATADataSet);
      this.tblContact_ContacsTableAdapter.Fill(this.dATADataSet.tblContact_Contacs);
    }
    #endregion

บันทึกข้อมูลทุกครั้งก็ refresh ด้วย Fill เป็นอันเรียบร้อย
ส่วนหน้าอื่นๆ เราก็แค่ ใช้ Filter ของ BindingSource เพื่อค้นหา โดยเขียนโค้ดใน TextChanged
Code (C#)
private void cusIDTextBox_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      tblContact_AddressBindingSource.Filter = "CusID = " + cusIDTextBox.Text;
      tblContact_ConttypeBindingSource.Filter = "CusID = " + cusIDTextBox.Text;
      tblContact_ConttypeBindingSource.Filter = "CusID = " + cusIDTextBox.Text;
      tblContact_FileRefBindingSource.Filter = "CusID = " + cusIDTextBox.Text;
      tblContact_ContacsBindingSource.Filter = "CusID = " + cusIDTextBox.Text;
    }


แบบนี้พอเราเลือก DataGridView หน้าอื่นๆก็จะค้นหา CusID โดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับ
เพราะฉะนั้น หน้า ที่อยู่ ชื่อติดต่อ ประเภท ไฟล์อ้างอิง ก็จะเป็นของ CusID นั้นๆอยู่แล้วครับ

เมื่อเรามีการแก้ไขใน หน้า ที่อยู่ ชื่อติดต่อ ประเภท ไฟล์อ้างอิง
ตรงช่อง CusID ก็จะเพิ่มอัตโนมัติเช่นกัน จากโค้ดนี้ครับ

Code (C#)
private void tblContact_AddressDataGridView_CellEndEdit(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      SetCusID(tblContact_AddressDataGridView, e);
    }
    private void tblContact_ContacsDataGridView_CellEndEdit(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      SetCusID(tblContact_ContacsDataGridView, e);
    }
    private void tblContact_ConttypeDataGridView_CellEndEdit(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      SetCusID(tblContact_ConttypeDataGridView, e);
    }
    private void tblContact_FileRefDataGridView_CellEndEdit(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      SetCusID(tblContact_FileRefDataGridView, e);
    }
//ใช้ได้เฉพาะ กรณีที่ e.ColumnIndex เท่ากันนะครับถ้าไม่เท่ากันก็ต้องเขียนแยกใน method นั้นๆนะครับ
//อย่างในตัวอย่าง e.ColumnIndex = 1 ครับ
    void SetCusID(DataGridView dgv, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      if (dgv[1, e.RowIndex].Value.toString() == "")
      {
        dgv[1, e.RowIndex].Value = cusIDTextBox.Text;
      }
    }


ผลที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับ
2

3

4

แบบนี้ User ไม่ต้องกรอก CusID เอง แถมออกแบบ database แบบนี้ เราก็สารมารถกรอกได้หลายแถว
ทั้งหมดนี้ใช้แค่ การเพิ่ม database ผ่าน DataSource Wizard แบบบ้านๆ
ลากมาลงใน ฟอร์ม จากนั้นก็จัดหน้าตาแบบบ้าน รวมกับโค้ดแบบบ้านๆไม่กี่บรรทัดเองโปรแกรมก็ทำงานได้แล้วครับ

เราสามารถเอารูปแบบนี้ไปใช้กับ หลายๆอย่างที่คล้ายๆกันกันได้ ครับ
อย่าง employee เราสามารถแยกย่อยข้อมูลออกเป็นหลายๆตาราง ทั้ง การติดต่อ ครอบครับ การศึกษา การอบรม ฯลฯ เหล้านี้ก็ใช้ได้
อย่างผมเป็นนักวิทย์ ทำประวัติ เครื่องมือก็ มี รายการเครื่อง(ตารางหลัก) รายชื่อผู้ใช้งาน วันที่ใช้งาน วันที่ทวนสอบ การซ่อมแซม และอีกหลายๆอย่าง ผมทำออกมาเป็น tab กับ datagrid ทั้งนั้นเพื่อให้ user ใช้งานง่าย

แบบนี้ไม่ว่าใครก็สารมารถเขียนโปรแกรมกับ ฐานข้อมูลได้แล้วใช่ไม๊ครับ


การสสร้างฐานข้อมูลลูกค้าด้วย datagridview แบบ บ้านๆ ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ เนื่องจากใช้ความรู้แบบบ้านๆ จึงได้โค้ด และ หลักการแบบบ้านๆ มาเขียนบทความแบบบ้านๆ ให้อ่านกันครับ


   
Share

  By : TOR_CHEMISTRY
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2016-06-02
  Download : No files
Sponsored Links
 

Sponsored Links
มาเขียน PHP ให้ทำงานอย่างประสิทธิภาพ (Performance) กันเถอะ (ตอนที่ 3)
มาเขียน PHP ให้ทำงานอย่างประสิทธิภาพ (Performance) กันเถอะ (ตอนที่ 3)
บทความนี้นำเสนอสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับภาษา PHP ทั้งสิ่งที่ควรใช้ และไม่ควรใช้ ที่จะทำให้โปรแกรมทำงานได้เร็วขึ้น
Rating : Update : 2013-08-31 00:12:31
Windows Phone SDK 8.0 is now available เปิดให้ดาวน์โหลด กันได้แล้ว
Windows Phone SDK 8.0 is now available เปิดให้ดาวน์โหลด กันได้แล้ว
หลังจากที่เปิดตัวเมื่อเดือน ก.ย. อย่างเป็นทางการ วันนี้ Microsoft ได้เปิดให้ Download ตัว Windows Phone 8 SDK แบบเวอร์ชั่นเต็มกันแล้ว
Rating : Update : 2012-11-11 20:22:55
แจก Free Script ระบบจัดการโฆษณา (Ads) ตัวใหม่ครับลองเขามาดูก่อน (รุ่น 1.6 ออกแล้ว)
แจก Free Script ระบบจัดการโฆษณา (Ads) ตัวใหม่ครับลองเขามาดูก่อน (รุ่น 1.6 ออกแล้ว)
แจกระบบจัดการโฆษณาตัวใหม่ครับลองเขามาดูก่อน หมายเหตุหากเปิดแล้วเป็นภายถาษา ????? ให้ทำการแก้ charset เป็น utf-8 หรือ tin-620 หรืออย่างอื่นที่ใช้งานภาษาไทยได้
Rating : Update : 2013-10-17 10:47:42
php และ report การเขียนโปรแกรมเพื่อดึงรายงานมาแสดงผล ต้องระวังเรื่องวันที่ให้ดี
php และ report การเขียนโปรแกรมเพื่อดึงรายงานมาแสดงผล ต้องระวังเรื่องวันที่ให้ดี
การดึงรายงาน บางครั้งต้องกำหนดเงื่อนไขวันที่ให้รัดกุม และแยกแยะรายละเอียดให้ชัดเจนว่ารายงานไหน เป็นรายงานไหน และข้อกำหนดของรายงานนั้นมีเงื่อนไขอะไรบ้าง ไม่เช่นนั้นแล้วรายงานอาจจะแสดงผลผิดพลาดได้ เหมือนกรณีที่ผมเจอมากับตัวเอง ^^”
Rating : Update : 2015-05-27 21:52:48
ตอนที่ 5 : Xamarin กับ Android โครงสร้างไฟล์ Project และ Controls / Widgets (C#)
ตอนที่ 5 : Xamarin กับ Android โครงสร้างไฟล์ Project และ Controls / Widgets (C#)
หลังจากที่เราได้สร้างโปรเจค Android ด้วย C# ทั้งบน Xamarin Studio IDE หรือ Visual Studio โครงสร้างไฟล์ต่าง ๆ ที่ได้ IDE สร้างค่า Default มาให้นั้นจะมีโครงสร้างที่เหมือนกัน สามารถ Copy ข้าม Project กันได้ การเขียนก็เหมือนกันทุกประการ และในครั้งแรกที่เปิดโปรเจค
Rating : Update : 2014-10-15 12:00:01
รู้จัก Apache OFBiz Framework สำหรับพัฒนาระบบ ERP แบบโอเพนซอร์ส
รู้จัก Apache OFBiz Framework สำหรับพัฒนาระบบ ERP แบบโอเพนซอร์ส
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า อีอาร์พี (ERP) เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศร่วมกัน โดยมีโปรแกรมย่อยหรือเรียกกันว่าโมดูลแยกให้ใช้ตามหน้าที่การทำงานของแต่ละคน แต่ละแผนก ทำงานอยู่บนระบบฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้การทำงานไม่เกิดความซ้ำซ้อนและซ้ำซาก อีกทั้งยังได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน แต่ซอฟต์แวร์ ERP นั้นปกติแล้วจะมีราคาแพงมาก คิดเป็นเงินไทยก็ระดับหกถึงเจ็ดหลักขึ้น ทำให้หลายองค์กรไม่กล้าใช้เนื่องจากต้องลงทุนสูง แต่แล้วสวรรค์ก็มีตา มอบซอฟต์แวร์มาให้ใช้และพัฒนาต่อยอดได้ฟรีในลักษณะโอเพนซอร์ส มาทำความรู้จักกับ Apache OFBiz Framework กันสักนิดดีกว่า เผื่อจะได้ทางเลือกใหม่สำหรับนำไปใช้พัฒนาองค์กรแบบประหยัด
Rating : Update : 2013-03-05 12:59:38


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Struts การเขียนโปรแกรม Java Struts Framework
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน Yii Framework การเขียนโปรแกรม ภาษา PHP กับ Yii
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net

Free Tutorial
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว

สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   
Acc : thaicreate@hotmail.com


Load balance : Server 00
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2015 All Rights Reserved.
for Contact Us : [Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 084-715-5121 อัตราราคา คลิกที่นี่

Back to Top