Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 105,152

HOME > บทความจากสมาชิก > C# การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าด้วย DataGridView แบบ บ้านๆ โดยใช้ DataSource Wizard


 
VPS 250 ҷ͹

C# การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าด้วย DataGridView แบบ บ้านๆ โดยใช้ DataSource Wizard

C# การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าด้วย DataGridView แบบ บ้านๆ โดยใช้ DataSource Wizard หลังจากที่ผมได้พูดถึงเรื่องการสร้าง Database แบบบ้าน ๆ จนกระทั่งเอามาใช้งานด้วย DataSource Wizard แบบบ้านๆไปแล้ว วันนี้จะพูดถึงการนำมาใช้งานกับ DataGridView แบบบ้านๆเช่นกัน

โดยผมออกแบบ ฐานข้อมูล ลูกค้าไว้ ประมาณนี้ครับ

0.1

แล้วเราก็จะเอามันมาลงใน datagridview เพื่อให้ user กรอกข้อมูลแบบบ้านๆ เช่นกัน

11

ลาก cusIDTextBox ลงมาด้วยเพื่อความสะดวกหากเราต้องการใช้งาน cusID
ใจความสำคัญของ customer จะอยู่ตรงที่ Cus_ID ซึ่งผมให้เป็นรูปแบบ CUS0000

โดยใช้โค๊ดนี้ครับ

Code (C#)
private void tblContact_CompanyslistDataGridView_CellEndEdit(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {

      if (tblContact_CompanyslistDataGridView[1, e.RowIndex].Value.toString() == "")
      {
        tblContact_CompanyslistDataGridView[1, e.RowIndex].Value = (e.RowIndex == 0) ? "CUS0001" :
        (Convert.ToInt32(tblContact_CompanyslistDataGridView[1, e.RowIndex-1].Value.toString().Replace("CUS", ""))+1).ToString("CUS0000");
      }
    }


1. เช็คดูว่า Value ซึ่งในที่นี้เป็น คอลัมน์ ที่ 1 ว่ามีค่าว่างหรือไม่
2. เช็คค่า ถ้าเป็น แถวแรก(e.RowIndex=0)ก็ง่ายครับใช้ค่า CUS0001 ได้เลย
ไม่เช่นนั้นก็ให้เช็คจากค่า ก่อนหน้านี้(e.RowIndex-1) แล้วกลับมาจัด format CUS0000

เมื่อเรา Save เรียบร้อยเราก็จะได้ cusID มาใช้งาน ครับ
โค๊ด save ทั้งหมดครับ
Code (C#)
 #region _SaveDATA
    private void SaveContactlist_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Validate();
      this.tblContact_CompanyslistBindingSource.EndEdit();
      this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.dATADataSet);
      this.tblContact_CompanyslistTableAdapter.Fill(this.dATADataSet.tblContact_Companyslist);
    }
    private void SaveContactAddress_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Validate();
      this.tblContact_AddressBindingSource.EndEdit();
      this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.dATADataSet);
      this.tblContact_AddressTableAdapter.Fill(this.dATADataSet.tblContact_Address);
    }
    private void SaveContactConttype_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Validate();
      this.tblContact_ConttypeBindingSource.EndEdit();
      this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.dATADataSet);
      this.tblContact_ConttypeTableAdapter.Fill(this.dATADataSet.tblContact_Conttype);
    }
    private void SaveContactFileRef_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Validate();
      this.tblContact_FileRefBindingSource.EndEdit();
      this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.dATADataSet);
      this.tblContact_FileRefTableAdapter.Fill(this.dATADataSet.tblContact_FileRef);
    }
    private void SaveContactContacs_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Validate();
      this.tblContact_ContacsBindingSource.EndEdit();
      this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.dATADataSet);
      this.tblContact_ContacsTableAdapter.Fill(this.dATADataSet.tblContact_Contacs);
    }
    #endregion

บันทึกข้อมูลทุกครั้งก็ refresh ด้วย Fill เป็นอันเรียบร้อย
ส่วนหน้าอื่นๆ เราก็แค่ ใช้ Filter ของ BindingSource เพื่อค้นหา โดยเขียนโค้ดใน TextChanged
Code (C#)
private void cusIDTextBox_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      tblContact_AddressBindingSource.Filter = "CusID = " + cusIDTextBox.Text;
      tblContact_ConttypeBindingSource.Filter = "CusID = " + cusIDTextBox.Text;
      tblContact_ConttypeBindingSource.Filter = "CusID = " + cusIDTextBox.Text;
      tblContact_FileRefBindingSource.Filter = "CusID = " + cusIDTextBox.Text;
      tblContact_ContacsBindingSource.Filter = "CusID = " + cusIDTextBox.Text;
    }


แบบนี้พอเราเลือก DataGridView หน้าอื่นๆก็จะค้นหา CusID โดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับ
เพราะฉะนั้น หน้า ที่อยู่ ชื่อติดต่อ ประเภท ไฟล์อ้างอิง ก็จะเป็นของ CusID นั้นๆอยู่แล้วครับ

เมื่อเรามีการแก้ไขใน หน้า ที่อยู่ ชื่อติดต่อ ประเภท ไฟล์อ้างอิง
ตรงช่อง CusID ก็จะเพิ่มอัตโนมัติเช่นกัน จากโค้ดนี้ครับ

Code (C#)
private void tblContact_AddressDataGridView_CellEndEdit(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      SetCusID(tblContact_AddressDataGridView, e);
    }
    private void tblContact_ContacsDataGridView_CellEndEdit(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      SetCusID(tblContact_ContacsDataGridView, e);
    }
    private void tblContact_ConttypeDataGridView_CellEndEdit(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      SetCusID(tblContact_ConttypeDataGridView, e);
    }
    private void tblContact_FileRefDataGridView_CellEndEdit(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      SetCusID(tblContact_FileRefDataGridView, e);
    }
//ใช้ได้เฉพาะ กรณีที่ e.ColumnIndex เท่ากันนะครับถ้าไม่เท่ากันก็ต้องเขียนแยกใน method นั้นๆนะครับ
//อย่างในตัวอย่าง e.ColumnIndex = 1 ครับ
    void SetCusID(DataGridView dgv, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      if (dgv[1, e.RowIndex].Value.toString() == "")
      {
        dgv[1, e.RowIndex].Value = cusIDTextBox.Text;
      }
    }


ผลที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับ

2

3

4

แบบนี้ User ไม่ต้องกรอก CusID เอง แถมออกแบบ database แบบนี้ เราก็สารมารถกรอกได้หลายแถว
ทั้งหมดนี้ใช้แค่ การเพิ่ม database ผ่าน DataSource Wizard แบบบ้านๆ
ลากมาลงใน ฟอร์ม จากนั้นก็จัดหน้าตาแบบบ้าน รวมกับโค้ดแบบบ้านๆไม่กี่บรรทัดเองโปรแกรมก็ทำงานได้แล้วครับ

เราสามารถเอารูปแบบนี้ไปใช้กับ หลายๆอย่างที่คล้ายๆกันกันได้ ครับ
อย่าง employee เราสามารถแยกย่อยข้อมูลออกเป็นหลายๆตาราง ทั้ง การติดต่อ ครอบครับ การศึกษา การอบรม ฯลฯ เหล้านี้ก็ใช้ได้
อย่างผมเป็นนักวิทย์ ทำประวัติ เครื่องมือก็ มี รายการเครื่อง(ตารางหลัก) รายชื่อผู้ใช้งาน วันที่ใช้งาน วันที่ทวนสอบ การซ่อมแซม และอีกหลายๆอย่าง ผมทำออกมาเป็น tab กับ datagrid ทั้งนั้นเพื่อให้ user ใช้งานง่าย

แบบนี้ไม่ว่าใครก็สารมารถเขียนโปรแกรมกับ ฐานข้อมูลได้แล้วใช่ไม๊ครับ


การสสร้างฐานข้อมูลลูกค้าด้วย datagridview แบบ บ้านๆ ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ เนื่องจากใช้ความรู้แบบบ้านๆ จึงได้โค้ด และ หลักการแบบบ้านๆ มาเขียนบทความแบบบ้านๆ ให้อ่านกันครับ   
Share
Bookmark.   

  By : TOR_CHEMISTRY
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2016-05-31
  Download : No files
Sponsored Links
jQuery วิธี Save State Form เมื่อกด Refresh หรือ Back แล้วข้อมูลบน Form ไม่หาย
jQuery วิธี Save State Form เมื่อกด Refresh หรือ Back แล้วข้อมูลบน Form ไม่หาย
เทคนิคการ save state ของ form เมื่อกด refresh หรือ back แล้วข้อมูลไม่หาย เหมาะสำหรับเป็น form ในการ input ข้อมูล เช่น สมัครสมาชิก ลงทะเบียน
Rating : Update : 2017-03-24 17:32:17
PHP สอนใช้งาน Tinymce + filemanager Text Editor PHP
PHP สอนใช้งาน Tinymce + filemanager Text Editor PHP
บทความนี้จะมาสอนการใช้งาน textarea editor กันนะครับ โดยจะใช้ Tinymce + Feature filemanager ไว้ใช้สำหรับจัดการ ไฟล์ต่าง ๆหรือรูปภาพต่าง ๆใช้สำหรับ ภายในเว็บไซต์ นั่นเอง ผู้เขียน : Prapat Polchan
Rating : Update : 2016-07-29 16:52:35
Google Maps API (JavaScript) เบื้องต้นกับการใช้งานแผนที่บนของกูเกิลแมพ (Step by Step)
Google Maps API (JavaScript) เบื้องต้นกับการใช้งานแผนที่บนของกูเกิลแมพ (Step by Step)
Google Maps Api (JavaScript) เบื้องต้นกับการใช้งานแผนที่บนของกูเกิลแมพ (Step by Step)
Rating : Update : 2017-04-09 13:47:14
การนำ GUID มาใช้ประโยชน์ในการเป็น Key (VB.Net, C# , SQL Server , MySQL, PHP)
การนำ GUID มาใช้ประโยชน์ในการเป็น Key (VB.Net, C# , SQL Server , MySQL, PHP)
เทคนิคการใช้ GUID มาเป็น Key ในการจัดเก็บบน Database ร่วมกับการเขียนโปรแกรมบนภาษา VB.Net, C#, PHP และอื่นๆ
Rating : Update : 2017-03-24 17:20:36
Jetbrains dotPeek โปรแกรม .NET Decompiler ถอดรหัสไฟล์ dll แบบง่ายๆ
Jetbrains dotPeek โปรแกรม .NET Decompiler ถอดรหัสไฟล์ dll แบบง่ายๆ
โปรแกรม Jetbrains dotPeek เป็นโปรแกรมสำหรับถอดรหัสไฟล์ dll ของ .Net Application สามารถถอดรหัสไฟล์ที่ถูก compiler ได้แบบสมบูรณ์มาก
Rating : Update : 2017-03-29 18:15:10
EPPlus สุดยอด .Net Library Spreadsheets ในการอ่าน-เขียนไฟล์ Excel (VB.Net,C#)
EPPlus สุดยอด .Net Library Spreadsheets ในการอ่าน-เขียนไฟล์ Excel (VB.Net,C#)
EPPlus เป็นคลาสไลบรารี่ที่ใช้สำหรับการอ่านและเขียน (Read/Write) ไฟล์ Excel ด้วย .Net Application รองรับ Excel 2007/2010 และมีการใช้ในรูปแบบของ Open Office Xml format (xlsx).
Rating : Update : 2017-03-24 17:40:41
แนะนำการใช้งาน CRUDigniter 3 + Bootstrap เบื้องต้น
แนะนำการใช้งาน CRUDigniter 3 + Bootstrap เบื้องต้น
หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่หลงไหลในการพัฒนาระบบหรือเว็บไซต์ โดยยึดเอา framework เป็นหลักในการพัฒนา ปกติ framework จะถูกออกแบบให้ทำงานแบบ MVC อยู่แล้ว ยิ่งทำให้เราง่ายต่อการพัฒนา หรือแก้ไข หรือทำงานเป็นทีมด้วยกันได้ ผมขอแนะนำ Tool Online ตัวหนึ่งชื่อว่า crudigniter ซึ่งเป็นระบบที่ทำงานแบบออนไลน์ crudigniter นี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ให้กับนักพัฒนารุ่นเก่าหรือใหม่ที่กำลังสนใจ Codeigniter อยู่ เรามาร่วมใช้งานง่ายๆกันเลยครับ ซึ่ง crudigniter ตัวนี้จะเป็นการนำเอาฐานข้อมูลที่เราได้ออกแบบและสร้าง table ไว้แล้วนะครับ จากนั้นเราก็แค่นำเข้า(import)ฐานข้อมูล MySQL เข้าไปตัวระบบเขาก็จะทำการ Generated Code ให้เอง จากนั้นเราก็แค่กำหนดค่าต่างๆ เช่น อยากให้ หน้าฟอร์ม เป็นแบบไหน เราก็สามารถกำหนดได้ครับ ง่ายๆ แค่ 5 ขั้นตอน
Rating : Update : 2016-08-26 09:11:29
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   


Acc : thaicreate@hotmail.com
Load balance : Server 00
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2018 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
for Contact Us : [Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 08-9968-0655 อัตราราคา คลิกที่นี่