Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 104,080

HOME > บทความจากสมาชิก > วิธีทำปุ่ม Share Button ของ Facebook บนหน้าเพจ ให้แสดงรูปภาพให้ถูกต้อง (Update 2017)
 

วิธีทำปุ่ม Share Button ของ Facebook บนหน้าเพจ ให้แสดงรูปภาพให้ถูกต้อง (Update 2017)

วิธีทำปุ่ม Share Button ของ Facebook บนหน้าเพจ ให้แสดงรูปภาพให้ถูกต้อง (Update 2017) ต้องยอมรับว่าปัจจุบัน Facebook ยังคงมีผลต่อ Traffic ของเว็บไซต์อย่างมาก และน่าจะยังได้รับความนิยมไปอีกหลายปี ฉะนั้นเราไม่ควรอย่างยิ่งที่ละเลยการทำปุ่ม Share ในหน้าเว็บเพจ และด้วยเหตุนี้เองในกระทู้มักจะมีสมาชิกถามมาเรื่อยๆ เกี่ยวกับเรื่องปุ่ม Share ของ Facebook ไม่ยอมแสดง แสดงไม่ถูกต้อง และเมื่อกดแชร์แล้ว Facebook กลับดึง Title , Description และ Images ที่เป็นรูปภาพไม่ถูกต้อง ในยุคแรกๆ ของการทำปุ่ม Share เราจะให้ Facebook ทำการค้นหาข้อมูลเหล่านี้อัตโนมัติ ซึ่งผลตามมาก็คือ Facebook ดึงค่าที่ถูกๆ ผิดๆ ไม่ค่อยตรงกับความต้องการของเราที่จะให้ปรากฏในหน้า Facebook ซะเท่าไหร่ ทาง Facebook และหลายๆ เว็บจึงพยายามออกแบบ Tag มารตรฐานที่จะนำมาใช้ร่วมกัน ใช้ในการระบุบ่งบอกรายละเอียดของหน้าเว็บเพจให้ถูกต้อง โดยประกาสค่า Tag ในส่วนของ header เหมือนกับพวก Tag ที่เป็น title,keyword และ descriptionFacebook Social Share Button


สำหรับ Facebook มีการเรียกใช้ Meta tag ที่ใช้สำหรับการอ่านค่าคุณสมบัติและรายละเอียดของ Page นั้น ๆ ตามตัวอย่างนี้

<html>
<head>
 <title>Your Website Title</title>
  <!-- You can use Open Graph tags to customize link previews.
  Learn more: https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters -->
 <meta property="og:url"      content="http://www.your-domain.com/your-page.html" />
 <meta property="og:type"     content="website" />
 <meta property="og:title"     content="Your Website Title" />
 <meta property="og:description"  content="Your description" />
 <meta property="og:image"     content="http://www.your-domain.com/path/image.jpg" />
</head>
<body>

 <!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->
 <div id="fb-root"></div>
 <script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
 }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

 <!-- Your share button code -->
 <div class="fb-share-button" 
  data-href="http://www.your-domain.com/your-page.html" 
  data-layout="button_count">
 </div>

</body>
</html>

คำอธิบาย

meta property
og:url (เป็น URL ของเว็บไซต์ ซึ่งจะหมายถึง URL ปัจจุบัน เช่น http://www.thaicreate.com/php.html)
og:type (ชนิดให้ระบุว่าเป็น website)
og:title (ไตเติ้ล ของเนื้อหานั้นๆ)
og:description (รายละเอียดโดยต่อของเนื้อหานั้นๆ)
og:image (ที่อยู่ของรูปภาพ)


SDK for JavaScript
 <div id="fb-root"></div>
 <script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
 }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>


แทรก Button สำหรับ Share ในตำแหน่งที่ต้องการ
 <div class="fb-share-button" 
  data-href="http://www.your-domain.com/your-page.html" 
  data-layout="button_count">
 </div>

Result

ตัวอย่างปุ่ม Share

1

ที่แอดมินทดสอบทำบน thaicreate

2

ซึ่งดึงรายละเอียดได้ถูกต้อง
ตัวอย่างสำหรับ PHP
<?php
$strCurrentURL = (isset($_SERVER['HTTPS']) ? "https" : "http") . "://$_SERVER[HTTP_HOST]$_SERVER[REQUEST_URI]";
?>
<html>
<head>
 <title>Your Website Title</title>
 <meta property="og:url" content="<?php echo $strCurrentURL;?>" />
 <meta property="og:type" content="website" />
 <meta property="og:title" content="วิธีการทำระบบ Login ด้วยฐานข้อมูล PHP กับ MySQL Database แบบ Step by Step" />
 <meta property="og:description" content="บทความสอนเกี่ยวกับการทำระบบ login ด้วย php กับ mysql แบบง่ายๆ แบบ stey by step ตั้งแต่พื้นฐานการสร้าง table บน mysql และารเขียน code ด้วย php" />
 <meta property="og:image" content="http://www.thaicreate.com/tutorial/php-mysql.jpg" />
</head>
<body>
สอน PHP กับ MySQL การทำระบบ Login..........
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
 if (d.getElementById(id)) return;
 js = d.createElement(s); js.id = id;
 js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8";
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

<div class="fb-share-button" 
	data-href="<?php echo $strCurrentURL;?>" 
	data-layout="button_count">
</div>

</body>
</html>


Note!
แม้ว่า Facebook จะประกาศใช้ Tag นี้เป็นมาครฐานสำหรับการอ่านค่า แต่ในหลายๆ ครั้งจะไม่สามารถการันตีว่า จะดังค่าถูกหรือไม่ ท้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ มาเกียวข้อง เช่น อาจจะมีการดึงรูปไม่ได้ หรือโหลดรูปภาพช้า เลยทำให้ facebook ไปดึงรูปอื่นมาแทน ซึ่งปัญหานี้จะเกิดโดยส่วนมากเฉพาะรุปภาพเท่านั้น ส่วน title หรือ description จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่


   
Share
Bookmark.   

  By : TC Admin
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2017-03-22
  Download : No files
Sponsored Links
Windows Form กับ OpenFileDialog : การเปิด Browse และอัพโหลด Save ไฟล์ (VB.Net,C#)
Windows Form กับ OpenFileDialog : การเปิด Browse และอัพโหลด Save ไฟล์ (VB.Net,C#)
ตัวอย่างการใช้ Windows Form กับ OpenFileDialog เพื่อเปิด Browse และอัพโหลด Save ไฟล์ลงในโฟเดอร์ของ Application
Rating : Update : 2017-03-24 17:36:22
รู้จัก Entity Framework (EF) คืออะไร ใช้ทำอะไร และมีประโยชน์อย่างไรบน .Net Framework
รู้จัก Entity Framework (EF) คืออะไร ใช้ทำอะไร และมีประโยชน์อย่างไรบน .Net Framework
การพัฒนา Application ด้วย .Net Framework เพื่อใช้งานทั่ว ๆ ไป การติดต่อกับ Database ถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาโปรแกรม รองจากการวางโครงสร้างของ Application และจากประสบการณ์การเขียนโปรแกรมและผ่านโปรเจคมามาหลายตัว ทั้งขนาดเล็กคนเดียว หรือ 2-3 คน
Rating : Update : 2015-11-28 07:02:51
ไทยครีเอทเปิดฟีเจอร์ใหม่ เชื่อมระบบสมาชิกับ Facebook Account เพื่อง่ายต่อการใช้งาน
ไทยครีเอทเปิดฟีเจอร์ใหม่ เชื่อมระบบสมาชิกับ Facebook Account เพื่อง่ายต่อการใช้งาน
ไทยครีเอทเปิดฟีเจอร์ใหม่ เชื่อมระบบสมาชิกับ Facebook Account เพื่อง่ายต่อการใช้งาน เพราะในปัจจุบันสมาชิกยังใช้ Facebook กันอยู่เยอะมาก
Rating : Update : 2017-04-07 16:24:26
ตอนที่ 4 SVN : การเข้าร่วม Team ด้วย Member อื่น ๆ และการ Checkout ไฟล์จาก SVN Server
ตอนที่ 4 SVN : การเข้าร่วม Team ด้วย Member อื่น ๆ และการ Checkout ไฟล์จาก SVN Server
ในการใช้งาน SVN วัตถุประสงค์หลัก ๆ แล้วที่เราจะใช้ก็คือการทำงานร่วมกันเป็น Team ที่มีหลาย ๆ Member มาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น SA หรือ Programmer ฉะนั้น Member ทุกคนที่จะทำการ Join เข้ามาใน Project
Rating : Update : 2015-11-10 13:28:36
Facebook Login Api ด้วย JavaScript SDK/PHP และการจัดเก็บใน MySQL (Update 2017)
Facebook Login Api ด้วย JavaScript SDK/PHP และการจัดเก็บใน MySQL (Update 2017)
บทความนี้จะเป็นการสอนการทำระบบ Login ด้วย Facebook Account ด้วย Facebook API ที่เขียนด้วย JavaScript และการทำงานร่วมกับ PHP รวมทั้งการจัดเก็บลงใน MySQL Database ด้วย
Rating : Update : 2017-04-08 09:01:30
ASP.Net SignalR : ตัวอย่างการรับส่งข้อมูลแบบ Real Time และการจัดเก็บลงใน Database
ASP.Net SignalR : ตัวอย่างการรับส่งข้อมูลแบบ Real Time และการจัดเก็บลงใน Database
ตัวอย่างการเขียน SignalR บน ASP.Net เพื่อรับส่งข้อมูลแบบ Real Time จาก Client ไปยัง Server และจาก Server ไปยัง Client โดยมีการจัดเก็บข้อมูลลงใน Database ด้วย
Rating : Update : 2017-03-18 22:39:29
ใช้ Bootstrap 4 แทน Bootstrap 3 กันเถอะ
ใช้ Bootstrap 4 แทน Bootstrap 3 กันเถอะ
Bootstrap 4 ถือว่าได้เพิ่มความสวยงามและเพิ่มตัวเลือกในการใช้จากเวอร์ชั่นเก่า (Bootstrap 3) มามากพอสมควร และได้ปรับเปลี่ยนความสวยงามจากเวอร์ชั่น
Rating : Update : 2017-04-20 17:32:17
ThaiCreate.Com Forum
Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   


Acc : thaicreate@hotmail.com


Load balance : Server 03
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2017 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
for Contact Us : [Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 08-9968-0655 อัตราราคา คลิกที่นี่