Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
   
 

Registered : 102,402
HOME > บทความจากสมาชิก > GFI LanGuard ผู้ช่วยการรักษาความปลอดภัยในระบบเน็ตเวิร์คของธุรกิจคุณอย่างอัตโนมัติ

GFI LanGuard ผู้ช่วยการรักษาความปลอดภัยในระบบเน็ตเวิร์คของธุรกิจคุณอย่างอัตโนมัติ

 
 
       
Bookmark.   
Share
       
GFI LanGuard ผู้ช่วยการรักษาความปลอดภัยในระบบเน็ตเวิร์คของธุรกิจคุณอย่างอัตโนมัติ GFI LanGuard โซลูชั่นใหม่ ด้านการสแกนความปลอดภัยในการใช้งาน บนเครือข่ายเน็ตเวิร์คและการบริหารจัดการแพตซ์ (Network Security Scanner and Patch Manager) การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงการประเมินช่องโหว่บนระบบสารสนเทศ

ครอบคลุมความปลอดภัยทางด้านเน็ตเวิร์คสำหรับองค์กรธุรกิจGFI LanGuard


GFI LanGuard ให้คุณสมบัติทั้งสามด้านบน ในราคาที่ไม่แพง และยังช่วยคุณในการทำ asset inventory, change management
GFI LanGuard คือโซลูชันที่ได้รับรางวัล และได้รับความไว้ใจจากองค์กรธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMBs) จากทั่วโลก
GFI LanGuard ให้คุณได้เห็นภาพรวมของการตั้งค่าเน็ตเวิร์คของคุณ ช่วยให้เน็ตเวิร์คของคุณอยู่ในสถานะที่ปลอดภัยอยู่เสมอ สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า ด้วยคุณสมบัติ patch management แบบอัตโนมัติและช่วยลดภาระ ให้กับผู้ดูแลระบบ

เป็นสเมือนที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย GFI LanGuard ช่วยคุณในเรื่องดังต่อไปนี้
 • Patch Management
 • Vulnerability assessment
 • Network and software auditing
 • Asset inventory
 • Change management
 • Risk analysis and compliance

Patch managementรับมือกับความเสี่ยงของการขาดหายไปของแพตซ์ ด้วยการให้ความสามารถในการตรวจหา ดาวน์โหลด และติดตั้งแพตซ์ได้ตามความต้องการ หรือแบบอัตโนมัติ สำหรับแพตซ์ของ Microsoft, Mac OS X และโปรแกรม third-party ต่างๆ รวมถึง security patch และ non-security patch ต่างๆ อีกด้วย Patch management เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะการไม่ได้อัพเดตแพตซ์เป็นเหตุผลหลักของการโจมตีทางด้านเน็ตเวิร์ค GFI LanGuard ให้คุณสามารถแก้ไขช่องโหว่นี้ก่อนที่จะถูกโจมตี และลดเวลาที่ต้องการในการอัพเดตแพตซ์ให้กับคอมพิวเตอร์ในเน็ตเวิร์ค

Vulnerability assessmentมีการประเมินช่องโหว่มากกว่า 50,000 ช่องโหว่ในการตรวจสอบเน็ตเวิร์คของคุณ รวมถึง virtual environment ด้วย GFI LanGuard จะตรวจสอบระบบปฏิบัติการ virtual environment และโปรแกรมที่ติดตั้งต่างๆ ด้วยการตรวจสอบช่องโหว่จากฐานข้อมูลต่างๆ เช่น OVAL และ SANS Top 20 ทำให้คุณสามารถวิเคราะห์สถานะความปลอดภัยในเน็ตเวิร์คของคุณได้ว่าตรงไหนคือจุดเสี่ยง ตรงไหนที่จะถูกโจมตี และจะทำอย่างไรก่อนที่จะถูกโจมตี

Network and software auditsGFI LanGuard ให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่า อะไรที่ได้เกิดขึ้นบน เน็ตเวิร์คของคุณ โปรแกรมใดมีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ด้วย GFI LanGuard คุณจะเห็นภาพรวมทั้งหมดว่าแอพพลิเคชันใดที่ถูกติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่อยู่ในเน็ตเวิร์ค สถานะความปลอดภัยของแอพพลิเคชันต่างๆ (AV, anti-spam, firewalls เป็นต้น) พอร์ตอะไรที่เปิดอยู่ มีการแชร์อะไรบนเน็ตเวิร์ค และมีเซอร์วิสอะไรกำลังทำงานอยู่คุณสมบัติการทำงานของ GFI LanGuard

 • Patch Management สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแพตซ์ได้ทั้ง Microsoft และ 3rd-party แพตซ์ ทั้ง security และ non-security แพตซ์ อีกทั้งสามารถแยกระดับความสำคัญและประเภทของแพตซ์ได้เช่นกัน
 • Vulnerability scanning สแกนหาช่องโหว่ของระบบุปฏิบัติการและฮาร์ดแวร์: Windows, Linux, Unix, Mac OS X เป็นต้น โดยสามารถแยกระดับความรุนแรงของช่องโหว่ที่สแกนพบได้
 • มีฐานข้อมูลช่องโหว่ต่างๆ มากกว่า 50,000 รายการ จากทั้ง OVAL และ SANS Top 20
 • สามารถตรวจสอบสถานะของโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของคอมพิวเตอร์ในเน็ตเวิร์คได้เช่น ไม่ได้อัพเดตฐานข้อมูล ไม่ได้เปิด real-time protection เป็นต้น
 • Remote Control ด้วย Remote Desktop Connection
 • แสดงข้อมูลฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ในเน็ตเวิร์คได้ เช่น CPU, RAM, Motherboard, Harddisk, Graphic Adapter, Removable drive เป็นต้น
 • แสดงข้อมูลซอฟท์แวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ในเน็ตเวิร์คได้
 • แสดงรายละเอียดต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ในเน็ตเวิร์คได้ เช่น OS, IP address, Mac address, shared folder, logon user, registry, open port เป็นต้น
 • สามารถทำการลบโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากคอมพิวเตอร์บนเน็ตเวิร์คได้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถสั่งติดตั้งโปรแกรมที่ต้องการไปยังคอมพิวเตอร์บนเน็ตเวิร์คได้
 • สั่งการ reboot/shutdown คอมพิวเตอร์บนเน็ตเวิร์คได้
 • สั่งการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์บนเน็ตเวิร์คได้จากคุณสมบัติ Wake-on-lan
 • สามารถกำหนด attribute ให้กับแต่ละคอมพิวเตอร์ได้ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและจัดกลุ่ม
 • สามารถล้างข้อมูลการสแกนโดยอัตโนมัติได้
 • ทำการอัพเดตแพตซ์แบบอัตโนมัติได้
 • เลือกดาวน์โหลดแพตซ์เฉพาะเท่าที่คอมพิวเตอร์ในเน็ตเวิร์คต้องการได้
 • สามารถเลือกรูปแบบการสแกนได้หลายโปรไฟล์ เช่น full scan, software audit, missing patch เป็นต้น
 • สามารถแก้ไขตัวเลือกการสแกนภายในสแกนโปรไฟล์เองได้ หรือสร้างสแกนโปรโฟล์ขึ้นใหม่เองได้เช่นกัน
 • สามารถย้อนคืน (roll back) แพตซ์ที่ทำการติดตั้งไปแล้วได้
 • สามารถดูประวัติการทำงานของโปรแกรมในด้านต่างๆ ได้เช่น การสแกน การดาวน์โหลดอัพเดต การแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นต้น
 • สามารถเลือกประเภทของการอัพเดตโปรแกรมเองได้ทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบด้วยตนเอง
 • สามารถตั้งค่าเมล์เซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์หลังจากการสแกนแบบตั้งเวลาเสร็จเรียบร้อย
 • สามารถเลือกโฟลเดอร์ในการเก็บไฟล์ของแพตซ์ต่างๆ ได้เอง
 • สามารถกำหนดช่วงเวลาที่อนุญาตให้ทำการดาวน์โหลดแพตซ์เองได้
 • สามารถเลือกแพตซ์ที่ต้องการให้ approve (อนุญาตให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง) โดยอัตโนมัติได้
 • มี Application Inventory เพื่อแสดงรายการโปรแกรมซอฟท์แวร์ทั้งหมดที่ติดตั้งบนเน็ตเวิร์ค
 • สามารถแยกประเภทของซอฟท์แวร์ออกเป็นหมวดหมู่ได้ และสามารถเพิ่มหมวดหมู่ขึ้นเองตามต้องการได้
 • สามารถตรวจจับอุปกรณ์มือถือที่ทำการเชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange ได้เพื่อเข้าถึงอีเมล์
 • มีเครื่องมือช่วยเหลือทางด้านเน็ตเวิร์คเช่น DNS Lookup, Traceroute, Whois, Enumerate Computers, Enumerate Users, SNMP Audit, SNMP Walk และ SQL Server Audit[/li][li]สามารถจัดตั้ง Relay agent ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ GFI LanGuard server เพื่อลดภาระในการจัดการ และลดแบนด์วิธ ที่จะต้องเชื่อมต่อกันระหว่าง LanGuard server และ agents ต่างๆ
 • มีประวัติการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในเน็ตเวิร์คทั้งหมดได้ เช่น โปรแกรมที่ติดตั้งใหม่ แพตซ์ที่ทำการอัพเดตใหม่ อุปกรณ์อะไรที่ถูกเพิ่มเข้ามา หรือถูกถอดออกไป เป็นต้น
 • มีรูปแบบของรายงานให้แยกตามแต่ละประเภท เช่น ภาพรวมความปลอดภัยของเน็ตเวิร์ค สถานะช่องโหว่ สถานะการแพตซ์ การตรวจสอบซอฟท์แวร์ เป็นต้น
 • สามารถตั้งเวลาการออกรายงานได้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถส่งออกรายงานออกเป็นหลายรูปแบบได้เช่น PDF, HTML, XLS, XLSX, PNG เป็นต้น
 • รองรับ Virtual environment
 • สามารถโหลดผลการสแกนจากฐานข้อมูลได้
 • สามารถปรับเปลี่ยนข้อความแจ้งเตือนก่อนเริ่มทำการแพตซ์ หรือติดตั้งซอฟท์แวร์ หรืออื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ในเน็ตเวิร์คได้


(รองรับภาษาไทย)   
Share

  By : TC Admin
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2014-08-16
  Download : No files
Sponsored Links
 

Sponsored Links
php การปรับแต่งตารางฐานข้อมูล mysql เพื่อให้การ query ข้อมูลเร็วขึ้น
php การปรับแต่งตารางฐานข้อมูล mysql เพื่อให้การ query ข้อมูลเร็วขึ้น
เวลามีการ delete หรือ update ข้อมูลมากๆจะทำให้เกิดขยะในฐานข้อมูลขึ้น การปรับแต่งตาราง หรือ optimize จะช่วยลดขยะ และช่วยให้การ query ข้อมูลเร็วขึ้น
Rating : Update : 2012-07-06 21:08:46
Java and Oracle Database (JDBC/OracleDriver)
Java and Oracle Database (JDBC/OracleDriver)
การเขียน Java กับ Oracle Database (JDBC/OracleDriver)เช่น การเชื่อมต่อกับ Database การ Insert ข้อมูล , Update ข้อมูล และ Delete ข้อมูล บน Oracle Database
Rating : Update : 2014-05-03 18:17:22
iOS/iPhone Swipe Gesture Recognizer (UISwipeGestureRecognizer) Swipe Left / Right / Up / Down
iOS/iPhone Swipe Gesture Recognizer (UISwipeGestureRecognizer) Swipe Left / Right / Up / Down
สำหรับ Swipe Gesture ในการเขียน App iOS บน iPhone เป็นรูปแบบ Touch Screen แบบ Slide หน้าจอ หรือ ดีด โดยใน iOS จะใช้ Class ของ UISwipeGestureRecognizer ในการที่จะตรวจสอบ
Rating : Update : 2013-05-29 15:33:18
การสร้าง Domain บน Zpanel และการ Set ชี้ DNS ของโดเมนมายัง Server
การสร้าง Domain บน Zpanel และการ Set ชี้ DNS ของโดเมนมายัง Server
ขั้นตอนนี้จะเป็นการเพิ่ม Domain และการสร้าง DNS รวมทั้งการชี้ DNS มายัง IP ของ Server ซึ่งจากบทความก่อนหน้านี้ เราได้เรียนรู้การสร้าง Package และการสร้าง User เรียบร้อยแล้ว
Rating : Update : 2013-10-25 10:07:13
ติดตั้ง App เล่น MSN และ Skype บน iPhone หลังจากที่ MSN ได้ปิดตัวลงแล้ว
ติดตั้ง App เล่น MSN และ Skype บน iPhone หลังจากที่ MSN ได้ปิดตัวลงแล้ว
ก่อนหน้านี้เราสามารถเล่น MSN บน iPhone ได้หลากหลายโปรแกรม เช่น MSN Mesanger หรือโปรแกรมของค่ายอื่น ๆ เช่น Palringo แต่วันนี้ MSN ได้ปิดตัวลงเรียบร้อยแล้ว
Rating : Update : 2013-04-25 17:07:51
การตัดเพลงซ้ำ MIDI Karaoke แบบบ้านๆ 1
การตัดเพลงซ้ำ MIDI Karaoke แบบบ้านๆ 1
การตัดเพลงซ้ำ MIDI Karaoke แบบบ้านๆ 1
Rating : Update : 2016-01-28 09:22:09


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Struts การเขียนโปรแกรม Java Struts Framework
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน Yii Framework การเขียนโปรแกรม ภาษา PHP กับ Yii
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net

Free Tutorial
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว

สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   
Acc : thaicreate@hotmail.com


Load balance : Server 05
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2015 All Rights Reserved.
for Contact Us : [Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 084-715-5121 อัตราราคา คลิกที่นี่

Back to Top