Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
   
 

Registered : 102,396
HOME > บทความจากสมาชิก > การนำ GUID มาใช้ประโยชน์ในการเป็น Key (VB.Net, C# , SQL Server , MySQL, PHP)

การนำ GUID มาใช้ประโยชน์ในการเป็น Key (VB.Net, C# , SQL Server , MySQL, PHP)

 
 
       
Bookmark.   
Share
       
การนำ GUID มาใช้ประโยชน์ในการเป็น Key (VB.Net, C# , SQL Server , PHP) สำหรับ GUID เป็น Globally Unique Identifier โดยปกติแล้วมันจะเป็นการอ้างถึงชุดของข้อความที่ได้จาก Computer และ Software ของเครื่องที่ติดตั้งและใช้งาน เช่น Registry จะมีการอางถึง GUID กับ Application ID ที่ติดตั้ง ซึ่ง GUID ที่ได้จะแตกต่างกันไปในแต่ล่ะเครื่อง ซึ่งด้วยเหตุผลนี้เองเมื่อ GUID ถูกใช้งานที่เครื่องใดเครื่องหนึ่ง ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง ชุดของข้อความจาก GUID จะมีค่าที่แตกต่างกันไปทุกครั้ง และปัจจุบัน คำสั่งที่ใช้สำหรับการสร้าง GUID สามารถเรียกใช้จากโปรแกรมภาษาต่าง ๆ เช่น VB.Net , C# หรือแม้กระทั่งบน SQL Server Database ก็มีคำสั่งที่สามารถดึงค่า GUID ออกมาได้เช่นเดียวกัน

ตัวอย่าง GUID
21EC2020-3AEA-4069-A2DD-08002B30309D
GUID มีขนาด 128-bit Interger (16 byte) โดยเราสามารถนำค่า GUID นี้ไปประยุกต์การใช้งานได้หลากหลาย เช่น การใช้เป็น Key ที่ทดแทนต่าที่เป็น Auto Number (Identity) หรืออาจจะนำไปใช้เป็นพวก ค่าค่าง ๆ เช่น ชื่อไฟล์ , ชื่อไอดี , โฟเดอร์

1. GUID บน SQL Server Database
SELECT NEWID()
Result
870D389F-161C-484D-A3B4-C73CD90A427A

ใน SQL Server เราสามารถเอาค่า GUID จาก NEWID() ไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้เลย เช่น การเป็น PK , FK หรืออื่น ๆ2. GUID บน .Net Framework

VB.Net
System.Guid.NewGuid().ToString()
C#
System.Guid.NewGuid().ToString();
Result
7949323f-af1d-4bc0-b638-7e1e5f16dab4
3. GUID บน PHP
<?php
function GUID()
{
  if (function_exists('com_create_guid') === true)
  {
    return trim(com_create_guid(), '{}');
  }

  return sprintf('%04X%04X-%04X-%04X-%04X-%04X%04X%04X', mt_rand(0, 65535), mt_rand(0, 65535), mt_rand(0, 65535), mt_rand(16384, 20479), mt_rand(32768, 49151), mt_rand(0, 65535), mt_rand(0, 65535), mt_rand(0, 65535));
}

echo GUID();
?>
Result
e51b82cc-4dc7-4ec9-8185-1226a5903dfe
4. GUID บน MySQL
SELECT UUID()

ใน MySQL จะใช้ UUID()5. GUID บน Java
import java.util.UUID;

UUID uuid = UUID.randomUUID();
String randomUUIDString = uuid.toString();
6. GUID บน Oracle Database
sys_guid()
select sys_guid() from dual


   
Share

  By : TC Admin
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2016-12-28
  Download : No files
Sponsored Links
 

Sponsored Links
Windows Phone Play MP3 or Video MediaElement from Isolated Storage (Application Storage)
Windows Phone Play MP3 or Video MediaElement from Isolated Storage (Application Storage)
บทความการเล่นไฟล์ Media ที่เป็น Audio Sound และ Video โดย Media Source เหล่านี้ถูกจัดเก็บไว้ใน Isolated Storage ของ Application ในขั้นแรกจะใช้การแสดงไฟล์เหล่านี้บน ListBox
Rating : Update : 2014-01-08 10:39:00
C# และทดสอบสร้าง Project ของ Windows Store Apps ด้วย C#
C# และทดสอบสร้าง Project ของ Windows Store Apps ด้วย C#
ตามที่ได้เกรินไว้ก่อนหน้านี้การเขียน Windows Store Apps สามารถเลือกเขียนได้หลากหลายภาษา ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ล่ะคนว่าจะเลือกเขียนภาษาใด ซึ่งในแต่ล่ะภาษาอาจจะมีรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกันบ้าง แต่ผลลัพธ์สุดท้ายก็จะได้ออกมาไม่แตกต่างกัน
Rating : Update : 2014-02-19 20:58:51
Route::In Laravel PHP Framework Part 2
Route::In Laravel PHP Framework Part 2
วันนี้มาต่อในเรื่อง Route กันอีกบทหนึ่งครับ
Rating : Update : 2013-05-10 14:12:22
Asp.Net การส่งค่าจาก JavaScript ไปใช้ใน Asp.Net
Asp.Net การส่งค่าจาก JavaScript ไปใช้ใน Asp.Net
ไม่ต้องใช้ ajax ให้ยุ่งยากเลยค่ะ แค่ ใช้ document.getElementById เท่านั้น ^_____^
Rating : Update : 2013-04-10 09:35:10
สร้าง Dependent ListMenu เลือกข้อมูลหลักและข้อมูลย่อยเปลี่ยนตามหัวข้อหลัก
สร้าง Dependent ListMenu เลือกข้อมูลหลักและข้อมูลย่อยเปลี่ยนตามหัวข้อหลัก
เป็นการสร้าง Dependent รายชื่อภาค คือเมื่อเลือกภาคจะแสดงรายชื่อจังหวัด และเลือกรายชื่อจังหวัดจะทำการเลือกรายชื่ออำเภอในจังหวัดนั้น ๆ มาแสดง
Rating : Update : 2014-09-07 13:07:04
PHP สอนใช้งาน Tinymce + filemanager Text Editor PHP
PHP สอนใช้งาน Tinymce + filemanager Text Editor PHP
บทความนี้จะมาสอนการใช้งาน textarea editor กันนะครับ โดยจะใช้ Tinymce + Feature filemanager ไว้ใช้สำหรับจัดการ ไฟล์ต่าง ๆหรือรูปภาพต่าง ๆใช้สำหรับ ภายในเว็บไซต์ นั่นเอง ผู้เขียน : Prapat Polchan
Rating : Update : 2016-07-29 16:52:35


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Struts การเขียนโปรแกรม Java Struts Framework
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน Yii Framework การเขียนโปรแกรม ภาษา PHP กับ Yii
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net

Free Tutorial
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว

สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   
Acc : thaicreate@hotmail.com


Load balance : Server 05
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2015 All Rights Reserved.
for Contact Us : [Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 084-715-5121 อัตราราคา คลิกที่นี่

Back to Top