Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 103,235

HOME > บทความจากสมาชิก > การนำ GUID มาใช้ประโยชน์ในการเป็น Key (VB.Net, C# , SQL Server , MySQL, PHP) 

การนำ GUID มาใช้ประโยชน์ในการเป็น Key (VB.Net, C# , SQL Server , MySQL, PHP)

การนำ GUID มาใช้ประโยชน์ในการเป็น Key (VB.Net, C# , SQL Server , PHP) สำหรับ GUID เป็น Globally Unique Identifier โดยปกติแล้วมันจะเป็นการอ้างถึงชุดของข้อความที่ได้จาก Computer และ Software ของเครื่องที่ติดตั้งและใช้งาน เช่น Registry จะมีการอางถึง GUID กับ Application ID ที่ติดตั้ง ซึ่ง GUID ที่ได้จะแตกต่างกันไปในแต่ล่ะเครื่อง ซึ่งด้วยเหตุผลนี้เองเมื่อ GUID ถูกใช้งานที่เครื่องใดเครื่องหนึ่ง ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง ชุดของข้อความจาก GUID จะมีค่าที่แตกต่างกันไปทุกครั้ง และปัจจุบัน คำสั่งที่ใช้สำหรับการสร้าง GUID สามารถเรียกใช้จากโปรแกรมภาษาต่าง ๆ เช่น VB.Net , C# หรือแม้กระทั่งบน SQL Server Database ก็มีคำสั่งที่สามารถดึงค่า GUID ออกมาได้เช่นเดียวกัน

ตัวอย่าง GUID
21EC2020-3AEA-4069-A2DD-08002B30309D
GUID มีขนาด 128-bit Interger (16 byte) โดยเราสามารถนำค่า GUID นี้ไปประยุกต์การใช้งานได้หลากหลาย เช่น การใช้เป็น Key ที่ทดแทนต่าที่เป็น Auto Number (Identity) หรืออาจจะนำไปใช้เป็นพวก ค่าค่าง ๆ เช่น ชื่อไฟล์ , ชื่อไอดี , โฟเดอร์

1. GUID บน SQL Server Database
SELECT NEWID()
Result
870D389F-161C-484D-A3B4-C73CD90A427A

ใน SQL Server เราสามารถเอาค่า GUID จาก NEWID() ไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้เลย เช่น การเป็น PK , FK หรืออื่น ๆ

2. GUID บน .Net Framework

VB.Net
System.Guid.NewGuid().ToString()
C#
System.Guid.NewGuid().ToString();
Result
7949323f-af1d-4bc0-b638-7e1e5f16dab4
3. GUID บน PHP
<?php
function GUID()
{
  if (function_exists('com_create_guid') === true)
  {
    return trim(com_create_guid(), '{}');
  }

  return sprintf('%04X%04X-%04X-%04X-%04X-%04X%04X%04X', mt_rand(0, 65535), mt_rand(0, 65535), mt_rand(0, 65535), mt_rand(16384, 20479), mt_rand(32768, 49151), mt_rand(0, 65535), mt_rand(0, 65535), mt_rand(0, 65535));
}

echo GUID();
?>
Result
e51b82cc-4dc7-4ec9-8185-1226a5903dfe

4. GUID บน MySQL
SELECT UUID()

ใน MySQL จะใช้ UUID()5. GUID บน Java
import java.util.UUID;

UUID uuid = UUID.randomUUID();
String randomUUIDString = uuid.toString();

6. GUID บน Oracle Database
sys_guid()
select sys_guid() from dual


   
Share
Bookmark.   

  By : TC Admin
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2016-12-28
  Download : No files
Sponsored Links
การ Deploy หรือ Publish โปรเจคของ ASP.Net เพื่อใช้งานจริง IIS บน Server หรือ Web Hosting
การ Deploy หรือ Publish โปรเจคของ ASP.Net เพื่อใช้งานจริง IIS บน Server หรือ Web Hosting
วิธีการนำโปรเจคของ ASP.Net ที่เขียนบน Visual Studio ไปใช้งานจริงที่ IIS บน Server หรือ Web Hosting ซึ่งปกติแล้วเราจะเรียกวิธีนี้ว่าการ Deploy หรือ Publish โปรเจค
Rating : Update : 2017-03-25 13:28:04
How to backup MySQL database and upload to google drive by Itechs
How to backup MySQL database and upload to google drive by Itechs
Backup database MySQL and upload to google drive
Rating : Update : 2016-02-13 22:06:51
(.Net) เขียน Windows App / Console App ตั้งเวลาการทำงาน Schedule Timer (VB.Net,C#)
(.Net) เขียน Windows App / Console App ตั้งเวลาการทำงาน Schedule Timer (VB.Net,C#)
มีโอกาศได้เขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Schedule หรือตั้งให้โปรแกรมทำงานตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทำงานทุก ๆ 5,10 นาที หรือทุก ๆ ชม. หรือทำงานวันล่ะหนึ่งครั้ง โดยปกติแล้ว เราสามารถใช้พวกคำสั่ง Timer
Rating : Update : 2017-04-19 09:03:20
รู้จัก ASP.Net SignalR วิธีการรับ-ส่งข้อมูลแบบ Real Time - VB.Net,C#
รู้จัก ASP.Net SignalR วิธีการรับ-ส่งข้อมูลแบบ Real Time - VB.Net,C#
SignalR เป็น Library ของ .Net Framework เขียนร่วมกับ ASP.Net เพื่อใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลจาก Server ไปยัง Client แบบ Real Time
Rating : Update : 2017-03-24 17:23:27
การติดตั้ง PHP Library จาก Composer เพื่อเขียน WebSockets
การติดตั้ง PHP Library จาก Composer เพื่อเขียน WebSockets
ในการจะเขียน PHP WebSockets ในปัจจุบันมี Library มารองรับหลายตัว โดยแต่ล่ะตัวการทำงานก็ไม่ได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่ว่าเจ้าไหนจะทำได้ออกมาดีกว่าและสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า
Rating : Update : 2017-01-30 16:55:12
ตอนที่ 1 : รู้จักและการสร้าง Stored Procedure บน MySQL (MySQL : Stored Procedure)
ตอนที่ 1 : รู้จักและการสร้าง Stored Procedure บน MySQL (MySQL : Stored Procedure)
เชื่อหรือไม่ว่า MySQL ที่เป็นฐานข้อมูลที่ถูกใช้มากที่สุด แต่กลับเป็น Database ที่คนให้ความสำคัญกับ Stored Procedure นั้นน้อยมาก แมกระทั่งการใช้งาน View ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากก็ยังถูกละเลยไม่ให้ความสำคัญ อาจะเป็นสาเหตุเพราะ MySQL เพิ่งจะออก Feature
Rating : Update : 2015-12-21 10:22:48
Windows Form App : การทำ ProgressBar แบบ Dialog ทำงานร่วมกับ BackgroundWorker (VB.Net, C#)
Windows Form App : การทำ ProgressBar แบบ Dialog ทำงานร่วมกับ BackgroundWorker (VB.Net, C#)
จะเป็นการประยุกต์ใช้งานร่วมกับ ProgressBar และ Dailog ซึ่ง Interface นี้จะเหมาะกับโปรแกรมที่ทำงานนานพอสมควร และป้องกันในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน ต้องการไม่ให้ User ทำการคลิกที่ส่วนอื่น ๆ ของหน้าจอ
Rating : Update : 2017-03-25 13:27:13
ThaiCreate.Com Forum

Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Struts การเขียนโปรแกรม Java Struts Framework
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน Yii Framework การเขียนโปรแกรม ภาษา PHP กับ Yii
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว

สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   


Acc : thaicreate@hotmail.com


Load balance : Server 05
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2017 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
for Contact Us : [Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 084-715-5121 อัตราราคา คลิกที่นี่