Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 103,664

HOME > บทความจากสมาชิก > การนำ GUID มาใช้ประโยชน์ในการเป็น Key (VB.Net, C# , SQL Server , MySQL, PHP) 

การนำ GUID มาใช้ประโยชน์ในการเป็น Key (VB.Net, C# , SQL Server , MySQL, PHP)

การนำ GUID มาใช้ประโยชน์ในการเป็น Key (VB.Net, C# , SQL Server , PHP) สำหรับ GUID เป็น Globally Unique Identifier โดยปกติแล้วมันจะเป็นการอ้างถึงชุดของข้อความที่ได้จาก Computer และ Software ของเครื่องที่ติดตั้งและใช้งาน เช่น Registry จะมีการอางถึง GUID กับ Application ID ที่ติดตั้ง ซึ่ง GUID ที่ได้จะแตกต่างกันไปในแต่ล่ะเครื่อง ซึ่งด้วยเหตุผลนี้เองเมื่อ GUID ถูกใช้งานที่เครื่องใดเครื่องหนึ่ง ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง ชุดของข้อความจาก GUID จะมีค่าที่แตกต่างกันไปทุกครั้ง และปัจจุบัน คำสั่งที่ใช้สำหรับการสร้าง GUID สามารถเรียกใช้จากโปรแกรมภาษาต่าง ๆ เช่น VB.Net , C# หรือแม้กระทั่งบน SQL Server Database ก็มีคำสั่งที่สามารถดึงค่า GUID ออกมาได้เช่นเดียวกัน

ตัวอย่าง GUID
21EC2020-3AEA-4069-A2DD-08002B30309D
GUID มีขนาด 128-bit Interger (16 byte) โดยเราสามารถนำค่า GUID นี้ไปประยุกต์การใช้งานได้หลากหลาย เช่น การใช้เป็น Key ที่ทดแทนต่าที่เป็น Auto Number (Identity) หรืออาจจะนำไปใช้เป็นพวก ค่าค่าง ๆ เช่น ชื่อไฟล์ , ชื่อไอดี , โฟเดอร์

1. GUID บน SQL Server Database
SELECT NEWID()
Result
870D389F-161C-484D-A3B4-C73CD90A427A

ใน SQL Server เราสามารถเอาค่า GUID จาก NEWID() ไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้เลย เช่น การเป็น PK , FK หรืออื่น ๆ

2. GUID บน .Net Framework

VB.Net
System.Guid.NewGuid().ToString()
C#
System.Guid.NewGuid().ToString();
Result
7949323f-af1d-4bc0-b638-7e1e5f16dab4
3. GUID บน PHP
<?php
function GUID()
{
  if (function_exists('com_create_guid') === true)
  {
    return trim(com_create_guid(), '{}');
  }

  return sprintf('%04X%04X-%04X-%04X-%04X-%04X%04X%04X', mt_rand(0, 65535), mt_rand(0, 65535), mt_rand(0, 65535), mt_rand(16384, 20479), mt_rand(32768, 49151), mt_rand(0, 65535), mt_rand(0, 65535), mt_rand(0, 65535));
}

echo GUID();
?>
Result
e51b82cc-4dc7-4ec9-8185-1226a5903dfe

4. GUID บน MySQL
SELECT UUID()

ใน MySQL จะใช้ UUID()5. GUID บน Java
import java.util.UUID;

UUID uuid = UUID.randomUUID();
String randomUUIDString = uuid.toString();

6. GUID บน Oracle Database
sys_guid()
select sys_guid() from dual


   
Share
Bookmark.   

  By : TC Admin
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2016-12-28
  Download : No files
Sponsored Links
iOS 10 ออกมาให้อัพเดดบน iPhone, iPad , และอุปกรณ์อื่น ๆ จากค่าย Apple
iOS 10 ออกมาให้อัพเดดบน iPhone, iPad , และอุปกรณ์อื่น ๆ จากค่าย Apple
ในวันนี้ 14-15 Sep 2016 ทางค่าย Apple ได้ทำการปล่อย iOS 10 Release ออกมาให้สาวกที่มช้อุปกรณ์ ในของบริษัท Apple ได้ดาวน์โหลดและอัพเดดกันแล้ว
Rating : Update : 2017-03-18 23:21:18
Nested Set model ข้อมูลเชิงซ้อนโครงสร้างต้นไม้
Nested Set model ข้อมูลเชิงซ้อนโครงสร้างต้นไม้
จัดการข้อมูลเชิงซ้อนโครงสร้างต้นไม้ด้วย Nested Set model กับ PHP. ข้อมูลเชิงซ้อนโครงสร้างต้นไม้คือ ข้อมูลที่มีชุดรายการลูกอยู่ภายในตัวมันเอง อยู่ในตารางฐานข้อมูลเดียวกัน อ้างอิงไปยังรายการต้นกำเนิดผ่านทางคอลัมน์หนึ่ง เช่น parent_id หรือยกตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมทั่วไปก็เช่น ข้อมูลหมวดหมู่ ที่สามารถมีหมวดหมู่ย่อยๆลงไปได้ไม่จำกัด โดยการอ้างอิง parent_id ไปยัง id ในตารางเดียวกันนั่นเอง.
Rating : Update : 2016-08-29 10:38:27
Upload VDO พร้อมสร้าง Screenshort ด้วย FFmpeg
Upload VDO พร้อมสร้าง Screenshort ด้วย FFmpeg
FFmpeg เป็นโปรแกรมซึ่งมีความสามารถเกี่ยวกับ Video ในรอบด้าน
Rating : Update : 2016-07-02 20:49:29
ขั้นตอนการอัพ Laravel จาก 5.1 เป็น 5.2
ขั้นตอนการอัพ Laravel จาก 5.1 เป็น 5.2
ขั้นตอนการอัพ Laravel จาก 5.1 เป็น 5.2
Rating : Update : 2016-01-23 14:04:03
SVN : ปรับแต่ง Visual Studio (.Net Application) กับ SVN (Subversion)
SVN : ปรับแต่ง Visual Studio (.Net Application) กับ SVN (Subversion)
อีกความสามารถของ SVN ที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ การเขียนโปรแกรม .Net Application บน Visual Studio และใช้ SVN เข้ามาจัดการกับ Version Control ของ Source Code ซึ่ง SVN ก็มี Plugin ที่รองรับการใช้งานบน Visual Studio ได้ง่ายและสะดวกมาก
Rating : Update : 2015-11-19 12:57:41
Windows Form กับ DateTimePicker วิธีการ Insert ข้อมูล DateTime ลงใน Database (VB.Net,C#)
Windows Form กับ DateTimePicker วิธีการ Insert ข้อมูล DateTime ลงใน Database (VB.Net,C#)
วิธีการ Insert ข้อมูลจาก DateTimePicker บน Windows Form ลงใน Database เหตุผลที่ต้องเขียนบทความนี้เพราะยังใช้กันผิดๆ ถูกๆ ไม่ถูกต้องตาม Format ของ DateTime
Rating : Update : 2017-04-18 09:27:17
Windows Form กับ ListView แสดงข้อมูลบน ListView ในรูปแบบ Table/Grid (VB.Net,C#)
Windows Form กับ ListView แสดงข้อมูลบน ListView ในรูปแบบ Table/Grid (VB.Net,C#)
บทความพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ ListView ซึ่งเป็น Control ที่ใช้สำหรับการแสดงข้อมูลในรูปแบบของ Table หรือ GridView โดยรองรับข้อมูลจากหลายๆ รูปแบบ เช่น Array, List หรือ Database
Rating : Update : 2017-03-24 17:36:53
ThaiCreate.Com Forum
Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   


Acc : thaicreate@hotmail.com


Load balance : Server 05
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2017 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
for Contact Us : [Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 084-715-5121 อัตราราคา คลิกที่นี่