Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 102,979

HOME > บทความจากสมาชิก > การนำ GUID มาใช้ประโยชน์ในการเป็น Key (VB.Net, C# , SQL Server , MySQL, PHP) 

การนำ GUID มาใช้ประโยชน์ในการเป็น Key (VB.Net, C# , SQL Server , MySQL, PHP)

การนำ GUID มาใช้ประโยชน์ในการเป็น Key (VB.Net, C# , SQL Server , PHP) สำหรับ GUID เป็น Globally Unique Identifier โดยปกติแล้วมันจะเป็นการอ้างถึงชุดของข้อความที่ได้จาก Computer และ Software ของเครื่องที่ติดตั้งและใช้งาน เช่น Registry จะมีการอางถึง GUID กับ Application ID ที่ติดตั้ง ซึ่ง GUID ที่ได้จะแตกต่างกันไปในแต่ล่ะเครื่อง ซึ่งด้วยเหตุผลนี้เองเมื่อ GUID ถูกใช้งานที่เครื่องใดเครื่องหนึ่ง ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง ชุดของข้อความจาก GUID จะมีค่าที่แตกต่างกันไปทุกครั้ง และปัจจุบัน คำสั่งที่ใช้สำหรับการสร้าง GUID สามารถเรียกใช้จากโปรแกรมภาษาต่าง ๆ เช่น VB.Net , C# หรือแม้กระทั่งบน SQL Server Database ก็มีคำสั่งที่สามารถดึงค่า GUID ออกมาได้เช่นเดียวกัน

ตัวอย่าง GUID
21EC2020-3AEA-4069-A2DD-08002B30309D
GUID มีขนาด 128-bit Interger (16 byte) โดยเราสามารถนำค่า GUID นี้ไปประยุกต์การใช้งานได้หลากหลาย เช่น การใช้เป็น Key ที่ทดแทนต่าที่เป็น Auto Number (Identity) หรืออาจจะนำไปใช้เป็นพวก ค่าค่าง ๆ เช่น ชื่อไฟล์ , ชื่อไอดี , โฟเดอร์

1. GUID บน SQL Server Database
SELECT NEWID()
Result
870D389F-161C-484D-A3B4-C73CD90A427A

ใน SQL Server เราสามารถเอาค่า GUID จาก NEWID() ไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้เลย เช่น การเป็น PK , FK หรืออื่น ๆ

2. GUID บน .Net Framework

VB.Net
System.Guid.NewGuid().ToString()
C#
System.Guid.NewGuid().ToString();
Result
7949323f-af1d-4bc0-b638-7e1e5f16dab4
3. GUID บน PHP
<?php
function GUID()
{
  if (function_exists('com_create_guid') === true)
  {
    return trim(com_create_guid(), '{}');
  }

  return sprintf('%04X%04X-%04X-%04X-%04X-%04X%04X%04X', mt_rand(0, 65535), mt_rand(0, 65535), mt_rand(0, 65535), mt_rand(16384, 20479), mt_rand(32768, 49151), mt_rand(0, 65535), mt_rand(0, 65535), mt_rand(0, 65535));
}

echo GUID();
?>
Result
e51b82cc-4dc7-4ec9-8185-1226a5903dfe

4. GUID บน MySQL
SELECT UUID()

ใน MySQL จะใช้ UUID()5. GUID บน Java
import java.util.UUID;

UUID uuid = UUID.randomUUID();
String randomUUIDString = uuid.toString();

6. GUID บน Oracle Database
sys_guid()
select sys_guid() from dual


   
Share
Bookmark.   

  By : TC Admin
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2016-12-28
  Download : No files
Sponsored Links
Javascript เพิ่ม google map api key Javascript
Javascript เพิ่ม google map api key Javascript
ปัจจุบัน google map ได้มีการเพิ่มในส่วน ของ api key เพื่อ จำกัดปริมาณการใช้งาน 25,000 การเรียกใข้ ต่อ 24 ชั่วโมง หากเกิน คิด เงิน 0.50$ / 1,000 การเรียกใช้ ทำให้ code เดิมมีการถามหา key ที่หายไปวันนี้ผม จะมานำเสนอวิธีการสร้าง api key เพื่อนำมาใช้งานต่อไป
Rating : Update : 2016-08-03 08:46:44
Jetbrains dotPeek โปรแกรม .NET Decompiler ถอดรหัสไฟล์ dll แบบง่ายๆ
Jetbrains dotPeek โปรแกรม .NET Decompiler ถอดรหัสไฟล์ dll แบบง่ายๆ
โปรแกรม Jetbrains dotPeek เป็นโปรแกรมสำหรับถอดรหัสไฟล์ dll ของ .Net Application สามารถถอดรหัสไฟล์ที่ถูก compiler ได้แบบสมบูรณ์มาก
Rating : Update : 2017-03-29 18:15:10
การติดตั้ง PHP Library จาก Composer เพื่อเขียน WebSockets
การติดตั้ง PHP Library จาก Composer เพื่อเขียน WebSockets
ในการจะเขียน PHP WebSockets ในปัจจุบันมี Library มารองรับหลายตัว โดยแต่ล่ะตัวการทำงานก็ไม่ได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่ว่าเจ้าไหนจะทำได้ออกมาดีกว่าและสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า
Rating : Update : 2017-01-30 16:55:12
Windows Form กับ OpenFileDialog : การเปิด Browse และอัพโหลด Save ไฟล์ (VB.Net,C#)
Windows Form กับ OpenFileDialog : การเปิด Browse และอัพโหลด Save ไฟล์ (VB.Net,C#)
ตัวอย่างการใช้ Windows Form กับ OpenFileDialog เพื่อเปิด Browse และอัพโหลด Save ไฟล์ลงในโฟเดอร์ของ Application
Rating : Update : 2017-03-24 17:36:22
VB.NET ลดขนาดรูปภาพให้ได้สัดส่วนเผื่อเป็นประโยชน์ลองใช้งานแล้ว Work
VB.NET ลดขนาดรูปภาพให้ได้สัดส่วนเผื่อเป็นประโยชน์ลองใช้งานแล้ว Work
VB.NET ลดขนาดรูปภาพให้ได้สัดส่วนเผื่อเป็นประโยชน์ ลองใช้งานแล้ว work โค้ดลดขนาดรูปภาพ สามารถSave ไปยังserver ผ่านLANได้
Rating : Update : 2017-02-09 09:12:29
แนะนำการใช้งาน CRUDigniter 3 + Bootstrap เบื้องต้น
แนะนำการใช้งาน CRUDigniter 3 + Bootstrap เบื้องต้น
หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่หลงไหลในการพัฒนาระบบหรือเว็บไซต์ โดยยึดเอา framework เป็นหลักในการพัฒนา ปกติ framework จะถูกออกแบบให้ทำงานแบบ MVC อยู่แล้ว ยิ่งทำให้เราง่ายต่อการพัฒนา หรือแก้ไข หรือทำงานเป็นทีมด้วยกันได้ ผมขอแนะนำ Tool Online ตัวหนึ่งชื่อว่า crudigniter ซึ่งเป็นระบบที่ทำงานแบบออนไลน์ crudigniter นี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ให้กับนักพัฒนารุ่นเก่าหรือใหม่ที่กำลังสนใจ Codeigniter อยู่ เรามาร่วมใช้งานง่ายๆกันเลยครับ ซึ่ง crudigniter ตัวนี้จะเป็นการนำเอาฐานข้อมูลที่เราได้ออกแบบและสร้าง table ไว้แล้วนะครับ จากนั้นเราก็แค่นำเข้า(import)ฐานข้อมูล MySQL เข้าไปตัวระบบเขาก็จะทำการ Generated Code ให้เอง จากนั้นเราก็แค่กำหนดค่าต่างๆ เช่น อยากให้ หน้าฟอร์ม เป็นแบบไหน เราก็สามารถกำหนดได้ครับ ง่ายๆ แค่ 5 ขั้นตอน
Rating : Update : 2016-08-26 09:11:29
jQuery Datepicker และ Date Diff การใช้ Datepicker และการหาค่าต่างระหว่าง 2 วันที่
jQuery Datepicker และ Date Diff การใช้ Datepicker และการหาค่าต่างระหว่าง 2 วันที่
บทความเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับการใช้ jQuery Datepicker จำนวน 2 ช่อง และการหาค่า Date Diff เมื่อเลือกวันที่เรียบร้อยแล้ว
Rating : Update : 2017-03-25 13:21:37
ThaiCreate.Com Forum

Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Struts การเขียนโปรแกรม Java Struts Framework
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน Yii Framework การเขียนโปรแกรม ภาษา PHP กับ Yii
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว

สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   


Acc : thaicreate@hotmail.com


Load balance : Server 04
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2017 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
for Contact Us : [Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 084-715-5121 อัตราราคา คลิกที่นี่