Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 103,820

HOME > บทความจากสมาชิก > HTML5 ใช้ JavaScript เก็บค่าตัวแปรที่ Client ด้วย localStorage และ sessionStorage (Web Storage) 

HTML5 ใช้ JavaScript เก็บค่าตัวแปรที่ Client ด้วย localStorage และ sessionStorage (Web Storage)

HTML5 ใช้ JavaScript เก็บค่าตัวแปรที่ Client ด้วย localStorage และ sessionStorage (Web Storage) ในการเขียนโปรแกรมที่ทำงานบน Web จะเห็นว่าทุกวันนี้มีการพัฒนา User Interface ที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองข้อมูลทันทีทันใด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการจัดการกับค่าตัวแปรที่ต้องการนำไปกับการจัดการกับ UI ต่าง ๆ ได้ในทันที ซึ่งวิธีการเหล่านี้ในสมัยแรก ๆ ในการส่งค่าตัวแปรไปยัง Page ต่าง ๆ อาจจะต้องส่งผ่าน Cookies ของ JavaScript หรืออาจจะส่งไปยัง Web Server แล้วใช้พวก PHP เก็บค่าแล้วค่อยส่งมันกลับมายัง Client ซึ่งจะเห็นว่าในหลายๆ ครั้งการเรียกค่าตัวแปรมาใช้งานค่อนข้างจะลำบากมากHTML5 Web Storage (localStorage / sessionStorage)


ใน HTML 5จึงได้ออกแบบ Web Storage เข้ามาจัดการกับปัญหาเหล่านี้ โดยในรูปแบบของ Storage จะมีอยู่ 2 ประเภทคือ localStorage และ sessionStorage การทำงานของมันทั้ง 2 ตัวนี้จะคล้าย ๆ กันแตกต่างกันตรงที่
- localStorage หลักการทำงานเหมือน Cookies คือ จะอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะปิด Web Browser หรือ Restart เครื่องก็ตาม
- sessionStorage หลักการเหมือนกับ Session คือจะหายไป เมื่อทำการปิด Web Browser หรือ Restart

จากเหตุผลที่แตกต่างกันเราก็น่าจะเลือกได้ถูกต้องว่าจะใช้งานตัวไหนระหว่าง localStorage กับ sessionStorage และจากเหตุผลในข้างต้นคือ มันถูกจัดเก็บไว้ที่ Client ฉะนั้นข้อมูลหรอตัวแปรที่จะจัดเก็บจะมีความปลอดภัยที่ต่ำมาก ฉะนั้นในการใช้งานก็ควรจะเลือกจัดเก็บค่าที่คิดว่าไม่สำคัญ สามารถเปิดเผยได้โดยไม่มีผลในด้านความปลอดภัย เมื่อถูกคุกคามจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี อละอีกความสามารถหนึ่งของ Web Storage คือสามารถเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ได้ถึง 5 MB เลยทีเดียว และสามารถเก็บค่าได้เฉพาะ String หรือข้อความเท่านั้น

จะใช้ Web Storage จะต้องทำอย่างไร เนื่อจากเป็น Feature ของ Web Browser ที่รองรับ HTML5 ดังนั้นในการพัฒนาเว็บไวต์ ในยุคปัจจุบัน จะสามารถใช้งาน Web Storage ได้ในทันที ซึ่งจะอยู่ที่ปัจจัยของ Version บน Web Browser

HTML5 Web Storage

Note! เนื่องจาก Web Storage จะรองรับ Web Browser เวอร์ชั่นขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ฉะนั้นการใช้งานในเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า จะไม่สามารถใช้งาน Web Storage ได้

localStorage ตัวอย่างการใช้งานแบบง่าย ๆ

การสร้างตัวแปร
localStorage.setItem("site", "thaicreate.com");
เป็นการกำหนดตัวแปรชื่อ site เก็บค่า thaicreate.com สามารถประกาศได้อีกรูปแบบคือ localStorage.site = "thaicreate.com";

การอ่านค่าตัวแปร
localStorage.getItem("site");
เป็นการอ่านตัวแปรชื่อ site ซึ่งจะได้ค่า thaicreate.com สามารถเรียกได้อีกรูปแบบคือ localStorage.site;

การลบค่าตัวแปร
localStorage.removeItem("site");
เป็นการลบตัวแปรชื่อ site

การอ่านค่าตัวแปรอ้างจาก Key
localStorage.key(0); 
โดยปกติค่าจะเรียกจากลำดับที่ถูกสร้าง

การลบค่าตัวแปรทั้งหมด
localStorage.clear(); 
ลบค่าทั้งหมด
sessionStorage รูปแบบการใช้งานไม่ต่างไปจาก localStorage เช่น

sessionStorage.setItem("site", "thaicreate.com");
sessionStorage.getItem("site");
sessionStorage.removeItem("site");


ตัวอย่างการใช้งาน สำหรับตัวอย่างนี้จะเป็นการยกตัวอย่างสร้างเพจขึ้นมา 2 หน้า โดยรับค่าจาก เพจแรก และส่งไปยัง เพจสอง

page1.html
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.0/jquery.min.js"></script>

</head>
<body>
<p>localStorage & sessionStorage</p>
Input your name <input type="text" id="txtName" name="txtName"> <br />
Input your email <input type="text" id="txtEmail" name="txtEmail"> <br /><br />
<input type="button" id="btnNext" value="Next">
</body>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
	
	// validate support storage
	if(typeof(Storage) == "undefined") {    
		alert("Not storage support");
	}
	
	// button click
	$("#btnNext").click(function(){
		
		// set storage
		localStorage.setItem("sName", $("#txtName").val());
		localStorage.setItem("sEmail", $("#txtEmail").val());
		
		window.location="page2.html";
	});
});
</script>
</html>

1
page2.html
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.0/jquery.min.js"></script>

</head>
<body>
<p>Hello</p>
Name : <span id="spName"></span> <br />
Email : <span id="spEmail"></span> <br /><br />
<input type="button" id="btnClear" value="Clear">
</body>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
	
	// get value from storage
	$("#spName").html( localStorage.getItem("sName"));
	$("#spEmail").html( localStorage.getItem("sEmail"));
	
	// button click
	$("#btnClear").click(function(){		
		localStorage.removeItem("sName");
		localStorage.removeItem("sEmail");
		window.location.reload();
	});
});
</script>
</html>

2


   
Share
Bookmark.   

  By : TC Admin
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2016-12-20
  Download : No files
Sponsored Links
แจก PHP Upload class อัพโหลดเรื่องง่าย พร้อมออพชั่นความปลอดภัย
แจก PHP Upload class อัพโหลดเรื่องง่าย พร้อมออพชั่นความปลอดภัย
แจก PHP Upload class เพื่อใช้ในการอัพโหลดไฟล์ ไม่ว่าจะไฟล์เดี่ยวหรือครั้งละหลายไฟล์ พร้อมมีออพชั่นความปลอดภัยต่างๆ
Rating : Update : 2016-05-19 07:31:43
สร้าง DataTable บน .Net Application แบบง่าย ๆ ด้วย C# หรือ VB.Net
สร้าง DataTable บน .Net Application แบบง่าย ๆ ด้วย C# หรือ VB.Net
วันนี้ว่าง ๆ เลยหาเทคนิควิธีสร้าง DataTable ในรูปแบบ Column และ Rows แบบง่าย ๆ หลายคนอาจจะใช้เป็นประจำอยู่แล้วหรืออาจะใช้พวก List แทน
Rating : Update : 2017-03-25 13:29:48
สร้าง Entity Framework เพื่อติดต่อกับ Database การสร้าง Model Entities บน Visual Studio
สร้าง Entity Framework เพื่อติดต่อกับ Database การสร้าง Model Entities บน Visual Studio
สำหรับ Entity Framework ใช้งานได้กับ Application หลากหลายประเภท เช่น ASP.Net , Windows Form , Console App และอื่น ๆ รองรับภาษา VB.Net , C# และสามารถประยุกต์ใช้กับ Database ได้หลาย ๆ ประเภท ไม่ว่าจะเป็น SQL Server , MySQL, MS Access , Oracle
Rating : Update : 2015-12-02 22:43:15
Android Taking Photo and Save Photo to Storage (SD Card)
Android Taking Photo and Save Photo to Storage (SD Card)
ในตอนที่สองของ Camera Taking Photo จะเป็นการนำ Result ที่ได้จากการถ่ายรูปจาก Camera มาจัดเก็บเป็นไฟล์ลงใน Storage (SD Card) ซึ่งวิธีการนั้นคือแทนที่จะนำ Result ภาพที่ได้มาแสดงผลจะใช้การนำมาสร้างเป็นรูปภาพ Image
Rating : Update : 2015-11-28 07:02:07
ตอนที่ 14 : การสร้าง Function บน Server Database (SQL Server : Function)
ตอนที่ 14 : การสร้าง Function บน Server Database (SQL Server : Function)
ปกติแล้ว Function บน SQL Server มีอยู่หลายตัวให้เรียกใช้งานได้เลย เช่น SUBSTRING , DATEADD , LOWER , UPPER และอื่น ๆ แต่สำหรับ Function บน SQL Server ที่เราจะพูดถึง Function ที่จะสร้างขึ้นมาใช้งานเอง
Rating : Update : 2015-11-05 22:01:46
Bootstrap คืออะไร จะใช้ Bootstrap กับการพัฒนาเว็บไซต์และ Application จะต้องทำอย่างไร ???
Bootstrap คืออะไร จะใช้ Bootstrap กับการพัฒนาเว็บไซต์และ Application จะต้องทำอย่างไร ???
บทความนี้เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับ Bootstrap ซึ่งเป็น Framework ที่ไว้จัดการกับ CSS, HTML และ JavaScript ที่ดีที่สุดในขณะนี้ ได้รับความนิยมอย่างถล่มถลาย ถึงกับฝั่งกลบ Framework อื่นๆ ตายเรียบ
Rating : Update : 2017-04-16 11:27:39
PHP กับ MySQL (mysqli function) สร้าง Shopping Cart ตะกร้าสินค้า ง่าย ๆ ด้วย PHP + mysqli
PHP กับ MySQL (mysqli function) สร้าง Shopping Cart ตะกร้าสินค้า ง่าย ๆ ด้วย PHP + mysqli
สำหรับตัวอย่าง Script นี้เป็นการสร้างระบบตะกร้าสินค้า หรือ Shopping Cart แบบง่าย ๆ ด้วย ฟังก์ชั่น mysqli ร่วมกับ PHP/MySQL โดยหลักการก็คือดึงข้อมูลจาก
Rating : Update : 2017-03-25 13:26:21
ThaiCreate.Com Forum
Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   


Acc : thaicreate@hotmail.com


Load balance : Server 00
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2017 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
for Contact Us : [Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 08-9968-0655 อัตราราคา คลิกที่นี่