Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
   
 

Registered : 102,608


HOME > บทความจากสมาชิก > HTML5 ใช้ JavaScript เก็บค่าตัวแปรที่ Client ด้วย localStorage และ sessionStorage (Web Storage)

HTML5 ใช้ JavaScript เก็บค่าตัวแปรที่ Client ด้วย localStorage และ sessionStorage (Web Storage)

 
 
       
Bookmark.   
Share
       
HTML5 ใช้ JavaScript เก็บค่าตัวแปรที่ Client ด้วย localStorage และ sessionStorage (Web Storage) ในการเขียนโปรแกรมที่ทำงานบน Web จะเห็นว่าทุกวันนี้มีการพัฒนา User Interface ที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองข้อมูลทันทีทันใด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการจัดการกับค่าตัวแปรที่ต้องการนำไปกับการจัดการกับ UI ต่าง ๆ ได้ในทันที ซึ่งวิธีการเหล่านี้ในสมัยแรก ๆ ในการส่งค่าตัวแปรไปยัง Page ต่าง ๆ อาจจะต้องส่งผ่าน Cookies ของ JavaScript หรืออาจจะส่งไปยัง Web Server แล้วใช้พวก PHP เก็บค่าแล้วค่อยส่งมันกลับมายัง Client ซึ่งจะเห็นว่าในหลายๆ ครั้งการเรียกค่าตัวแปรมาใช้งานค่อนข้างจะลำบากมากHTML5 Web Storage (localStorage / sessionStorage)


ใน HTML 5จึงได้ออกแบบ Web Storage เข้ามาจัดการกับปัญหาเหล่านี้ โดยในรูปแบบของ Storage จะมีอยู่ 2 ประเภทคือ localStorage และ sessionStorage การทำงานของมันทั้ง 2 ตัวนี้จะคล้าย ๆ กันแตกต่างกันตรงที่
- localStorage หลักการทำงานเหมือน Cookies คือ จะอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะปิด Web Browser หรือ Restart เครื่องก็ตาม
- sessionStorage หลักการเหมือนกับ Session คือจะหายไป เมื่อทำการปิด Web Browser หรือ Restart

จากเหตุผลที่แตกต่างกันเราก็น่าจะเลือกได้ถูกต้องว่าจะใช้งานตัวไหนระหว่าง localStorage กับ sessionStorage และจากเหตุผลในข้างต้นคือ มันถูกจัดเก็บไว้ที่ Client ฉะนั้นข้อมูลหรอตัวแปรที่จะจัดเก็บจะมีความปลอดภัยที่ต่ำมาก ฉะนั้นในการใช้งานก็ควรจะเลือกจัดเก็บค่าที่คิดว่าไม่สำคัญ สามารถเปิดเผยได้โดยไม่มีผลในด้านความปลอดภัย เมื่อถูกคุกคามจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี อละอีกความสามารถหนึ่งของ Web Storage คือสามารถเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ได้ถึง 5 MB เลยทีเดียว และสามารถเก็บค่าได้เฉพาะ String หรือข้อความเท่านั้น


จะใช้ Web Storage จะต้องทำอย่างไร เนื่อจากเป็น Feature ของ Web Browser ที่รองรับ HTML5 ดังนั้นในการพัฒนาเว็บไวต์ ในยุคปัจจุบัน จะสามารถใช้งาน Web Storage ได้ในทันที ซึ่งจะอยู่ที่ปัจจัยของ Version บน Web Browser

HTML5 Web Storage

Note! เนื่องจาก Web Storage จะรองรับ Web Browser เวอร์ชั่นขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ฉะนั้นการใช้งานในเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า จะไม่สามารถใช้งาน Web Storage ได้

localStorage ตัวอย่างการใช้งานแบบง่าย ๆ

การสร้างตัวแปร
localStorage.setItem("site", "thaicreate.com");
เป็นการกำหนดตัวแปรชื่อ site เก็บค่า thaicreate.com สามารถประกาศได้อีกรูปแบบคือ localStorage.site = "thaicreate.com";

การอ่านค่าตัวแปร
localStorage.getItem("site");
เป็นการอ่านตัวแปรชื่อ site ซึ่งจะได้ค่า thaicreate.com สามารถเรียกได้อีกรูปแบบคือ localStorage.site;

การลบค่าตัวแปร
localStorage.removeItem("site");
เป็นการลบตัวแปรชื่อ site

การอ่านค่าตัวแปรอ้างจาก Key
localStorage.key(0); 
โดยปกติค่าจะเรียกจากลำดับที่ถูกสร้าง

การลบค่าตัวแปรทั้งหมด
localStorage.clear(); 
ลบค่าทั้งหมด


sessionStorage รูปแบบการใช้งานไม่ต่างไปจาก localStorage เช่น

sessionStorage.setItem("site", "thaicreate.com");
sessionStorage.getItem("site");
sessionStorage.removeItem("site");


ตัวอย่างการใช้งาน สำหรับตัวอย่างนี้จะเป็นการยกตัวอย่างสร้างเพจขึ้นมา 2 หน้า โดยรับค่าจาก เพจแรก และส่งไปยัง เพจสอง

page1.html
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.0/jquery.min.js"></script>

</head>
<body>
<p>localStorage & sessionStorage</p>
Input your name <input type="text" id="txtName" name="txtName"> <br />
Input your email <input type="text" id="txtEmail" name="txtEmail"> <br /><br />
<input type="button" id="btnNext" value="Next">
</body>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
	
	// validate support storage
	if(typeof(Storage) == "undefined") {    
		alert("Not storage support");
	}
	
	// button click
	$("#btnNext").click(function(){
		
		// set storage
		localStorage.setItem("sName", $("#txtName").val());
		localStorage.setItem("sEmail", $("#txtEmail").val());
		
		window.location="page2.html";
	});
});
</script>
</html>

1

page2.html
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.0/jquery.min.js"></script>

</head>
<body>
<p>Hello</p>
Name : <span id="spName"></span> <br />
Email : <span id="spEmail"></span> <br /><br />
<input type="button" id="btnClear" value="Clear">
</body>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
	
	// get value from storage
	$("#spName").html( localStorage.getItem("sName"));
	$("#spEmail").html( localStorage.getItem("sEmail"));
	
	// button click
	$("#btnClear").click(function(){		
		localStorage.removeItem("sName");
		localStorage.removeItem("sEmail");
		window.location.reload();
	});
});
</script>
</html>

2


   
Share

  By : TC Admin
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2016-12-20
  Download : No files
Sponsored Links
 

Sponsored Links
VDO สอนเขียน PHP ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มต้นเขียน PHP
VDO สอนเขียน PHP ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มต้นเขียน PHP
บทความในชุดนี้จะเป็นบทความพื้นฐานเกี่ยวกับ PHP MySQL (VDO HD) เบื้องต้น ตั้งแต่เบื้องต้นไปถึงระดับสูง และมีเกร็ดความรู้ รวมทั้งลูกเล่นที่ทันสมัยมากมาย.
Rating : Update : 2016-06-29 10:25:34
การใช้งาน composer กับ php  เพียวๆ แบบง่ายๆ
การใช้งาน composer กับ php เพียวๆ แบบง่ายๆ
วันนี้มีผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งาน composer กับ php แบบธรรมดา ให้เพื่อนๆรู้ว่า composer ไม่ได้ใช้งานกับ laravel ได้เท่านั้น แต่ช่วยจัดโครงสร้างให้ php แบบ oop ใหสวยงาม จัดการง่ายด้วยครับ
Rating : Update : 2013-10-29 06:15:23
PHP Sorting Columns In MySQL คลิกที่ Column แล้วจัดเรียงข้อมูลด้วย PHP กับ MySQL
PHP Sorting Columns In MySQL คลิกที่ Column แล้วจัดเรียงข้อมูลด้วย PHP กับ MySQL
ตัวอย่าง PHP ดึงข้อมูลจาก MySQL แล้วกำหนดให้ส่วนหัวของ Header Column สามารถ Sort จัดเรียงตาม Keyword ทีได้คลิกเลือกจาก Header ของ Column
Rating : Update : 2014-09-07 12:57:13
jquery ui datepicker ตัวปฏิทิน Datepicker ให้มันเช็คค่าวันที่ออกเดินทาง กับ วันที่เดินทางกลับ ให้วันที่เดินทางกลับ ต้องมากกว่าวันที่ออกเดินทาง
jquery ui datepicker ตัวปฏิทิน Datepicker ให้มันเช็คค่าวันที่ออกเดินทาง กับ วันที่เดินทางกลับ ให้วันที่เดินทางกลับ ต้องมากกว่าวันที่ออกเดินทาง
jquery ui datepicker ตัวปฏิทิน Datepicker ให้มันเช็คค่าวันที่ออกเดินทาง กับ วันที่เดินทางกลับ ให้วันที่เดินทางกลับ ต้องมากกว่าวันที่ออกเดินทาง
Rating : Update : 2012-03-22 21:24:51
Windows Form กับ OpenFileDialog : การเปิด Browse และอัพโหลด Save ไฟล์ (VB.Net,C#)
Windows Form กับ OpenFileDialog : การเปิด Browse และอัพโหลด Save ไฟล์ (VB.Net,C#)
ตัวอย่างการใช้ Windows Form กับ OpenFileDialog เพื่อเปิด Browse และอัพโหลด Save ไฟล์ลงในโฟเดอร์ของ Application
Rating : Update : 2017-02-16 17:04:30
ตอนที่ 1 : รู้จัก Xamarin สำหรับ iOS ติดตั้ง Xamarin เขียน iOS Apps ด้วย C# (.Net Framework)
ตอนที่ 1 : รู้จัก Xamarin สำหรับ iOS ติดตั้ง Xamarin เขียน iOS Apps ด้วย C# (.Net Framework)
ในการพัฒนา App บน Mobile หรือ Smart phone บนระบบปฏิบัติการ iOS ต้องยอมรับว่า ก่อนหน้านี้มีข้อจำกัดและทางเลือกการพัฒนาน้อยมาก เช่นจะต้องพัฒนาบนเครื่อง Mac OS เท่านั้น ซึ่งราคาของเครื่อง Mac ก็แพงกว่า Notebook ทั่ว ๆ
Rating : Update : 2014-10-26 18:54:04


ThaiCreate.Com Forum
Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Struts การเขียนโปรแกรม Java Struts Framework
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน Yii  Framework การเขียนโปรแกรม ภาษา PHP กับ Yii
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว

สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   
Acc : thaicreate@hotmail.com


Load balance : Server 04
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2015 All Rights Reserved.
for Contact Us : [Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 084-715-5121 อัตราราคา คลิกที่นี่

Back to Top