Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 102,979

HOME > บทความจากสมาชิก > แก้ไขปัญหา Notice: Undefined index บน PHP แสดง Error/Message นี้เมื่อมีการเรียกตัวแปร (Variable) 

แก้ไขปัญหา Notice: Undefined index บน PHP แสดง Error/Message นี้เมื่อมีการเรียกตัวแปร (Variable)

แก้ไขปัญหา Notice: Undefined index บน PHP แสดง Error/Message นี้เมื่อมีการเรียกตัวแปร (Variable) ในการเขียน PHP เวอร์ชั่นใหม่ๆ เมื่อมีการนำ Code หรือตัวอย่างเก่าๆ มาใช้งาน เราจะพบว่ามี Message Warning ว่า Notice: Undefined index (ไม่เรียกว่า Error) และจะบอกว่า Message Warning นี้ไม่ใช่ของใหม่ที่มากับ PHP ในเวอร์ชั่นใหม่ๆ แต่มันมีมานานแล้ว แต่เหตุผลที่ก่อนหน้านี้ถึงไม่ค่อยได้เจอกัน เพราะการ Configuration ของ PHP ที่เป็นค่า Default ในการติดตั้งจากหลายๆ โปรแกรม จะมีการซ่อน Message Warning นี้ไว้ ด้วยการปิด E_NOTICE จึงทำให้เราเกิดความเคยชิน เขียน PHP แบบผิดๆ กันมาตลอด (รวมทัั้งแอ๊ดมินด้วย 555+)Notice: Undefined index:


โดย Message Warning เกิดพราะสาเหตุว่าตัวแปร (Variable) หรือ Index ที่เราเรียกอยู่ในขณะนั้น ยังไม่เกิดขึ้น หรือ ไม่มีอยู่จริง เลยทำให้โปรแกรม PHP แจ้ง Notice เตือนให้ทราบ สาเหตุที่เมื่อก่อนไม่มีปัญหาก็เพราะ มันสะดวกในการใช้งานเมื่อมีการปิด Message นี้ออกไป โดยที่เราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าตัวแปรที่เรียกใช้นั้นจะมีอยู่จริง จึงทำให้สะดวกในการเรียกใช้งาน

Notice: Undefined index: id in C:\xampp\htdocs\index.php on line 30


แต่ก็เป็นปัญหาตามมาคือ เมื่อมีการ Skip Error ต่างๆ เหล่านี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ก็จะเกิดปัญหาในด้านการเขียนโปรแกรมเช่น การเรียกใช้งานตัวแปรผิดๆ ถูกๆ การรับค่าไม่ถูกต้อง ซึ่งมันจะเป็นช่องโหว์ในการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยได้ แต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงหรือมีผลจนที่จะกังวลว่าจะมีผลเสียกับโปรแกรมที่เราเขียนไว้

ตัวอย่างการเกิด Message/Warning ว่า Notice: Undefined index:

index.php
<?php
	if($_GET["Action"] == "Save")
	{
		// Statement

	}
?>

Notice: Undefined index

จากรูปจะเห็นว่าเมื่อตัวแปร $_GET["Action"] ยังไม่เกิดขึ้นหรือมีอยู่จริงจะแสดง Notice นี้เกิดขึ้น

Warning/Notice
Notice: Undefined index: Action in D:\xampp\htdocs\myphp\index.php on line 2


วิธีการแก้ไขปัญหา Message/Warning ของ Notice: Undefined index:
สำหรับการแก้ไข Message/Warning นี้สามารถทำได้ 2 วิธีคือ เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบใหม่ หรือ ปิดซ่อน Error นั้นออกไป

1. เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบใหม่ โดยส่วนมากแล้วจะให้ isset() เข้ามาตรวจสอบว่าตัวแปรถูกประกาศ หรือ มีอยู่จริงหรือไม่ เช่น

<?php
	if(isset($_GET["Action"]))
	{
		if($_GET["Action"] == "Save")
		{
			// Statement

		}
	}
?>
หรือวิธ๊ที่ง่ายๆ คือ แต่เทพกว่าคือ
<?php
	$strAction = isset($_GET['Action']) ? $_GET['Action'] : '';
	if($strAction == "Save")
	{
		// Statement
	}
?>
เป็นการใช้ short if และตรวจสอบค่าตัวแปร นำไปไว้ที่ $strAction2. การปิด E_NOTICE เพื่อไม่ให้แสดง Message นี้ สามารถแก้ไขที่ php.ini หรือจะแก้ไขเฉพาะที่ Coding ก็ได้

2.1 แก้ไขที่ Coding ด้วยการเพิ่ม error_reporting(~E_NOTICE ); เข้าไป
<?php
	error_reporting(~E_NOTICE);
	if($_GET["Action"] == "Save")
	{
		// Statement

	}
?>
ควรเพิ่มตัวนี้เข้าไปด้วย error_reporting(error_reporting() & ~E_NOTICE); เพราะให้โปรแกรมแสดง Error อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.2 แก้ไข php.ini ที่ error_reporting ให้เปิด php.ini เพิ่ม ~E_NOTICE

php.ini
error_reporting=E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT & ~E_NOTICE

ด้วยการเพิ่ม ~E_NOTICE เข้าไป (Restart Apache) ด้วย

วิธีไหนดีที่สุด ???
ถ้าเริ่มเขียน Code ใหม่แนะนำวิธีแรก แต่ถ้าเป็น Code เก่าที่มีการ Update แนะนำวิธีที่ 2 เพราะไม่ต้องไปนั่งตามแก้ไข Code ให้เสียเวลา และไม่มีผลอะไรที่จนทำให้น่ากังวง

เพิ่มเติม จากตัวอย่างนี้จะยกตัวอย่างตัวแปร $_GET แต่ในความเป็นจริงแล้ว Warning นี้เกิดกับทุกๆ ชนิดของตัวแปร ไม่ว่าเป็น $_POST, $_SESSION, $_COOKIE หรือตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด   
Share
Bookmark.   

  By : TC Admin
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2017-02-10
  Download : No files
Sponsored Links
PHP กับ MySQLi การสร้าง JSON จาก MySQL Database ด้วยฟังก์ชั่น (function) ของ mysqli
PHP กับ MySQLi การสร้าง JSON จาก MySQL Database ด้วยฟังก์ชั่น (function) ของ mysqli
บทความนี้จะเป็นตัวอย่างการสร้าง JSON จาก MySQL Database ด้วย function ของ mysqli ซึ่งเป็น function ล่าสุดที่ทาง php แนะนำให้เขียนรวมกับ MySQL
Rating : Update : 2017-03-25 13:24:53
Android PHP/MySQL (UTF-8) : รับ-ส่ง ภาษาไทย ระหว่าง Android กับ MySQL
Android PHP/MySQL (UTF-8) : รับ-ส่ง ภาษาไทย ระหว่าง Android กับ MySQL
ตัวอย่างการเขียน Android ติดต่อกับ PHP และ MySQL Database ผ่าน HttpPost ที่อยู่ในรูปแบบของ URL Website จากแหล่งต่าง ๆ โดย Android จะใช้ HttpPost และ HttpGet ในรูปแบบของข้อความภาษาไทย
Rating : Update : 2015-11-17 11:27:32
รียกใช้งาน Entity Framework การ Select ข้อมูลจาก Entities แสดงผลบน DataSource Control
รียกใช้งาน Entity Framework การ Select ข้อมูลจาก Entities แสดงผลบน DataSource Control
ในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเริ่มต้นการใช้งาน Entity และการใช้ LINQ to Entities เพื่อดึงข้อมูลจาก Model Entities มาแสดงบน Control ที่สามารถกำหนด DataSource ได้ เช่น DataGridView
Rating : Update : 2015-12-11 22:37:53
DataGridView / Checkbox (DataGridViewCheckBoxColumn) สร้าง DataSource ให้กับ Checkbox (VB.Net , C#)
DataGridView / Checkbox (DataGridViewCheckBoxColumn) สร้าง DataSource ให้กับ Checkbox (VB.Net , C#)
เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้าง CheckBox ใน DataGridView ของ Windows Form Application ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้ว CheckBox จะนิยมใช้ใน DataGridView
Rating : Update : 2017-03-18 23:37:04
ตอนที่ 4 : การสร้างตัวแปร Declare Variable บน Stored Procedure (SQL Server : Stored Procedure)
ตอนที่ 4 : การสร้างตัวแปร Declare Variable บน Stored Procedure (SQL Server : Stored Procedure)
การสร้างตัวแปรบน Stored Procedure เป็นพื้นฐานที่เราจำเป็นจะต้องรู้และใช้งานให้ถูกต้อง เพราะค่าจะถูกหรือผิด ชนิดของตัวแปรนั้นค่อนข้างจะสำคัญมาก เพราะตัว Database ของ SQL Server
Rating : Update : 2015-09-22 12:21:43
PHP การทำระบบ login ด้วย mysqli และการเข้ารหัส md5
PHP การทำระบบ login ด้วย mysqli และการเข้ารหัส md5
การทำระบบ login ด้วย mysqli และการเข้ารหัส md5
Rating : Update : 2016-03-29 09:19:41
Setup Project ให้เป็น exe/msi สำหรับ Install ด้วย Visual Studio 2015,2017 (Step by step)
Setup Project ให้เป็น exe/msi สำหรับ Install ด้วย Visual Studio 2015,2017 (Step by step)
บทความนี้จะเป็นตัวอย่างการทำ Setup Project ตัวโปรแกรมที่พัฒนาด้วย Visual Studio เป็นวิธีการทำเป็น Package install ไว้สำหรับการนำโปรแกรมไปติดตั้งที่เครื่อง Computer อื่นๆ
Rating : Update : 2017-04-21 15:29:51
ThaiCreate.Com Forum

Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Struts การเขียนโปรแกรม Java Struts Framework
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน Yii  Framework การเขียนโปรแกรม ภาษา PHP กับ Yii
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว

สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   


Acc : thaicreate@hotmail.com


Load balance : Server 00
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2017 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
for Contact Us : [Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 084-715-5121 อัตราราคา คลิกที่นี่