Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 105,828

HOME > บทความจากสมาชิก > แก้ไขปัญหา Notice: Undefined index บน PHP แสดง Error/Message นี้เมื่อมีการเรียกตัวแปร (Variable)


 
VPS  250 ҷ͹

แก้ไขปัญหา Notice: Undefined index บน PHP แสดง Error/Message นี้เมื่อมีการเรียกตัวแปร (Variable)

แก้ไขปัญหา Notice: Undefined index บน PHP แสดง Error/Message นี้เมื่อมีการเรียกตัวแปร (Variable) ในการเขียน PHP เวอร์ชั่นใหม่ๆ เมื่อมีการนำ Code หรือตัวอย่างเก่าๆ มาใช้งาน เราจะพบว่ามี Message Warning ว่า Notice: Undefined index (ไม่เรียกว่า Error) และจะบอกว่า Message Warning นี้ไม่ใช่ของใหม่ที่มากับ PHP ในเวอร์ชั่นใหม่ๆ แต่มันมีมานานแล้ว แต่เหตุผลที่ก่อนหน้านี้ถึงไม่ค่อยได้เจอกัน เพราะการ Configuration ของ PHP ที่เป็นค่า Default ในการติดตั้งจากหลายๆ โปรแกรม จะมีการซ่อน Message Warning นี้ไว้ ด้วยการปิด E_NOTICE จึงทำให้เราเกิดความเคยชิน เขียน PHP แบบผิดๆ กันมาตลอด (รวมทัั้งแอ๊ดมินด้วย 555+)Notice: Undefined index:


โดย Message Warning เกิดพราะสาเหตุว่าตัวแปร (Variable) หรือ Index ที่เราเรียกอยู่ในขณะนั้น ยังไม่เกิดขึ้น หรือ ไม่มีอยู่จริง เลยทำให้โปรแกรม PHP แจ้ง Notice เตือนให้ทราบ สาเหตุที่เมื่อก่อนไม่มีปัญหาก็เพราะ มันสะดวกในการใช้งานเมื่อมีการปิด Message นี้ออกไป โดยที่เราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าตัวแปรที่เรียกใช้นั้นจะมีอยู่จริง จึงทำให้สะดวกในการเรียกใช้งาน

Notice: Undefined index: id in C:\xampp\htdocs\index.php on line 30


แต่ก็เป็นปัญหาตามมาคือ เมื่อมีการ Skip Error ต่างๆ เหล่านี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ก็จะเกิดปัญหาในด้านการเขียนโปรแกรมเช่น การเรียกใช้งานตัวแปรผิดๆ ถูกๆ การรับค่าไม่ถูกต้อง ซึ่งมันจะเป็นช่องโหว์ในการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยได้ แต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงหรือมีผลจนที่จะกังวลว่าจะมีผลเสียกับโปรแกรมที่เราเขียนไว้

ตัวอย่างการเกิด Message/Warning ว่า Notice: Undefined index:

index.php
<?php
	if($_GET["Action"] == "Save")
	{
		// Statement

	}
?>

Notice: Undefined index

จากรูปจะเห็นว่าเมื่อตัวแปร $_GET["Action"] ยังไม่เกิดขึ้นหรือมีอยู่จริงจะแสดง Notice นี้เกิดขึ้น

Warning/Notice
Notice: Undefined index: Action in D:\xampp\htdocs\myphp\index.php on line 2


วิธีการแก้ไขปัญหา Message/Warning ของ Notice: Undefined index:
สำหรับการแก้ไข Message/Warning นี้สามารถทำได้ 2 วิธีคือ เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบใหม่ หรือ ปิดซ่อน Error นั้นออกไป

1. เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบใหม่ โดยส่วนมากแล้วจะให้ isset() เข้ามาตรวจสอบว่าตัวแปรถูกประกาศ หรือ มีอยู่จริงหรือไม่ เช่น

<?php
	if(isset($_GET["Action"]))
	{
		if($_GET["Action"] == "Save")
		{
			// Statement

		}
	}
?>
หรือวิธ๊ที่ง่ายๆ คือ แต่เทพกว่าคือ
<?php
	$strAction = isset($_GET['Action']) ? $_GET['Action'] : '';
	if($strAction == "Save")
	{
		// Statement
	}
?>
เป็นการใช้ short if และตรวจสอบค่าตัวแปร นำไปไว้ที่ $strAction2. การปิด E_NOTICE เพื่อไม่ให้แสดง Message นี้ สามารถแก้ไขที่ php.ini หรือจะแก้ไขเฉพาะที่ Coding ก็ได้

2.1 แก้ไขที่ Coding ด้วยการเพิ่ม error_reporting(~E_NOTICE ); เข้าไป
<?php
	error_reporting(~E_NOTICE);
	if($_GET["Action"] == "Save")
	{
		// Statement

	}
?>
ควรเพิ่มตัวนี้เข้าไปด้วย error_reporting(error_reporting() & ~E_NOTICE); เพราะให้โปรแกรมแสดง Error อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.2 แก้ไข php.ini ที่ error_reporting ให้เปิด php.ini เพิ่ม ~E_NOTICE

php.ini
error_reporting=E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT & ~E_NOTICE

ด้วยการเพิ่ม ~E_NOTICE เข้าไป (Restart Apache) ด้วย

วิธีไหนดีที่สุด ???
ถ้าเริ่มเขียน Code ใหม่แนะนำวิธีแรก แต่ถ้าเป็น Code เก่าที่มีการ Update แนะนำวิธีที่ 2 เพราะไม่ต้องไปนั่งตามแก้ไข Code ให้เสียเวลา และไม่มีผลอะไรที่จนทำให้น่ากังวง

เพิ่มเติม จากตัวอย่างนี้จะยกตัวอย่างตัวแปร $_GET แต่ในความเป็นจริงแล้ว Warning นี้เกิดกับทุกๆ ชนิดของตัวแปร ไม่ว่าเป็น $_POST, $_SESSION, $_COOKIE หรือตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด   
Share
Bookmark.   

  By : TC Admin
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2017-02-10
  Download : No files
Sponsored Links
การติดตั้งและใช้งาน InstallShield เบื้องต้น ทำไฟล์ติดตั้งโปรแกรม VB.Net, C# จาก Visual Studio
การติดตั้งและใช้งาน InstallShield เบื้องต้น ทำไฟล์ติดตั้งโปรแกรม VB.Net, C# จาก Visual Studio
การติดตั้งและใช้งาน installshield เบื้องต้น สำหรับทำไฟล์ติดตั้งโปรแกรม VB.Net, C# เพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตนเองได้ง่ายขึ้น แค่ Next ไปเรื่อย ๆ
Rating : Update : 2017-04-18 09:30:21
VB.Net ป้องกันการบันทึก (Insert) ข้อมูลซ้ำ
VB.Net ป้องกันการบันทึก (Insert) ข้อมูลซ้ำ
โค้ดตรวรจสอบข้อมูลก่อนการบันทึก เพื่อป้องกันบันทึกข้อมูลซ้ำลงในฐานข้อมูล
Rating : Update : 2017-02-15 11:11:23
อ่าน Excel ง่ายๆ ด้วย ExcelDataReader รองรับ xls, xlsx โดยไม่ต้องติดตั้ง Ms Office (VB.Net, C#)
อ่าน Excel ง่ายๆ ด้วย ExcelDataReader รองรับ xls, xlsx โดยไม่ต้องติดตั้ง Ms Office (VB.Net, C#)
เป็น Library สำหรับอ่าน Excel บน .Net Application รองรับไฟล์นามสกุล xls, xlsx กับเวอรชั่น Office 2003 และ 2007 ขึ้นไป โดยในฝังของ Server ไม่ต้องทำการติดตั้ง Microsoft Office Excel
Rating : Update : 2017-03-18 23:08:32
ฐานข้อมูล MySql ชื่อประเทศ ไทย+อังกฤษ
ฐานข้อมูล MySql ชื่อประเทศ ไทย+อังกฤษ
ฐานข้อมูล MySql ชื่อประเทศ ไทย+อังกฤษ (แปะไว้เตือนตัวเอง เวลาลืมว่าเคยทำไว้) พร้อมการใช้กับ PHP
Rating : Update : 2018-03-23 20:57:43
รู้จัก ASP.Net SignalR วิธีการรับ-ส่งข้อมูลแบบ Real Time - VB.Net,C#
รู้จัก ASP.Net SignalR วิธีการรับ-ส่งข้อมูลแบบ Real Time - VB.Net,C#
SignalR เป็น Library ของ .Net Framework เขียนร่วมกับ ASP.Net เพื่อใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลจาก Server ไปยัง Client แบบ Real Time
Rating : Update : 2017-03-24 17:23:27
Bootstrap Themes SB Admin ของดีแนะนำต่อ ธีม Bootstrap กับ jQuery plugins
Bootstrap Themes SB Admin ของดีแนะนำต่อ ธีม Bootstrap กับ jQuery plugins
เป็นธีม Bootstrap ที่ผมได้ใช้กับหลายโปรเจคมาแล้ว มันมีรูปแบบที่ใช้งานง่าย มีความสวยงาม เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถปรับแต่งได้ง่ายมาก สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี
Rating : Update : 2017-03-30 11:28:05
PHP ใช้สำหรับเปลี่ยนรูปแบบของวันตามที่เรากำหนด เช่น 2018-3-10 -> 10 Mar 2018 หรือ 10 March 2
PHP ใช้สำหรับเปลี่ยนรูปแบบของวันตามที่เรากำหนด เช่น 2018-3-10 -> 10 Mar 2018 หรือ 10 March 2
ฟังก์ชั่นนี้ใช้สำหรับเปลี่ยนรูปแบบของวันตามที่เรากำหนด เช่น 2018-3-10 -> 10 Mar 2018 หรือ 10 March 2018
Rating : Update : 2018-03-11 10:49:35
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   


Acc : thaicreate@hotmail.com
Load balance : Server 05
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2018 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
for Contact Us : [Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 08-9968-0655 อัตราราคา คลิกที่นี่