Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 105,324

HOME > บทความจากสมาชิก > เขียน PHP แบบ Heredoc ช่วยให้การเขียน PHP กับ HTML ง่ายและสะดวกมาก


 
VPS 250 ҷ͹

เขียน PHP แบบ Heredoc ช่วยให้การเขียน PHP กับ HTML ง่ายและสะดวกมาก

เขียน PHP แบบ Heredoc ช่วยให้การเขียน PHP กับ HTML ง่ายและสะดวกมาก เป็นสุดยอดของเทคนิคการเขียน PHP ที่น้อยคนจะได้ใช้งาน มันช่วยในการจัดการ ในการสร้างค่าตัวแปร (Variable) กับค่า String ให้อยู่ในรูปแบบที่สร้างง่ายและนำไปใช้งานได้ง่าย เช่นการจะสร้างตัวแปรที่เก็บค่า HTML Tag โดยปกติแล้ว พวก HTML Tags จะมีเครื่องหมาย "xxx" ในแต่ล่ะ Attribute และเมื่อนำไปใช้กับ PHP เราจะต้องทำการแทนค่า \ (escape tag) เพื่อให้ตัวแปรค่าสามารถคับค่า HTML Tags ได้อย่างถูกต้อง แต่ถ้าใช้ Heredoc เราจะเริมต้นด้วยด้วยประกาศ <<<PREFIX จากนั้นก็สามารถส่งค่าตัวแปร HTML รวมทั้ง Variable อื่นๆ ได้เหมือนกับการสร้าง นอก Block ของ PHP ตามปกติ นอกจากจะเป็น HTML แล้ว ยังสามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆ ค่าตัวแปรที่ต้องการPHP and Heredoc Syntax


Heredoc Syntax
$str = <<<PREFIX Example of string spanning multiple lines using heredoc syntax. PREFIX;

โดย PREFIX คือ Tags ที่ต้องการจะเป็นอะไรก็ได้ และ Start -> End เป็นตัวระบุ Block ว่าชุดเดียวกัน ซึ่งจะนิยมตั้งเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ซึ่งสามารถประกอบด้วยตัวเลขและ underscore ได้

ตัวอย่างการใช้ Heredoc ด้วย PHP/HTML

<table width="200" border="1">
 <tr>
  <td style="background-color:#FF0000">AA</td>
  <td style="background-color:#CC99FF">BB</td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="background-color:#663300">CC</td>
  <td style="background-color:#CC66FF">DD</td>
 </tr>
</table>


ในการเขียนปกติเราจะต้องตามใส่ \ (escape tag) ในส่วนที่เป็น "

<?php
$str = "
<table width=\"200\" border=\"1\">
 <tr>
  <td style=\"background-color:#FF0000\">AA</td>
  <td style=\"background-color:#CC99FF\">BB</td>
 </tr>
 <tr>
  <td style=\"background-color:#663300\">CC</td>
  <td style=\"background-color:#CC66FF\">DD</td>
 </tr>
</table> ";

echo $str;
?>

PHP Heredoc

สามารถเขียนแบบ PHP แบบ Heredoc ได้ใหม่คือ (PHP)
<?php
$str = <<<HTML
<table width="200" border="1">
 <tr>
  <td style="background-color:#FF0000">AA</td>
  <td style="background-color:#CC99FF">BB</td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="background-color:#663300">CC</td>
  <td style="background-color:#CC66FF">DD</td>
 </tr>
</table> 
HTML;
echo $str;
?>
จะเห็นว่าในส่วนของ HTML Tags เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลย


กรณีที่เพิ่มค่าตัวแปรเข้าไปใน Heredoc (PHP)
<?php
$varA = "AA";
$varB = "BB";
$str = <<<HTML
<table width="200" border="1">
 <tr>
  <td style="background-color:#FF0000">$varA</td>
  <td style="background-color:#CC99FF">$varB</td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="background-color:#663300">CC</td>
  <td style="background-color:#CC66FF">DD</td>
 </tr>
</table> 
HTML;
echo $str;
?>
การเขียนร่วมกับ for (PHP)
<?php
for($i=1;$i<=10;$i++)
{
echo<<<EOD
	<input type="text" name="textfield"><br />
EOD;
}
?>

PHP แบบ Heredocการเขียนร่วมกับ SQL String (SQL)
$sql = <<<SQL
SELECT *
 FROM table_name
 WHERE OrderID = $strOrderID
SQL;
ตัวอย่างการเขียนรูปแบบอื่นๆ (PHP)
<?php
$str = <<<EOD
Example of string
spanning multiple lines
using heredoc syntax.
EOD;

/* More complex example, with variables. */
class foo
{
  var $foo;
  var $bar;

  function foo()
  {
    $this->foo = 'Foo';
    $this->bar = array('Bar1', 'Bar2', 'Bar3');
  }
}

$foo = new foo();
$name = 'MyName';

echo <<<EOT
My name is "$name". I am printing some $foo->foo.
Now, I am printing some {$foo->bar[1]}.
This should print a capital 'A': \x41
EOT;
?>

Result
My name is "MyName". I am printing some Foo.
Now, I am printing some Bar2.
This should print a capital 'A': A

   
Share
Bookmark.   

  By : TC Admin
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2017-02-16
  Download : No files
Sponsored Links
HTML5 ใช้ JavaScript เก็บค่าตัวแปรที่ Client ด้วย localStorage และ sessionStorage (Web Storage)
HTML5 ใช้ JavaScript เก็บค่าตัวแปรที่ Client ด้วย localStorage และ sessionStorage (Web Storage)
เทคนิคการใช้ localStorage และ sessionStorage เก็บค่าตัวแปรที่ Client มาทดแทน Cookies เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Client Scripts
Rating : Update : 2017-03-24 17:19:01
แจกระบบ PHP Shopping Cart ระบบตะกร้าสินค้า ระบบสั่งซื้อ มีระบบตัดสต๊อก, สั่งซื้อวัตถุดิบคงเหลือ
แจกระบบ PHP Shopping Cart ระบบตะกร้าสินค้า ระบบสั่งซื้อ มีระบบตัดสต๊อก, สั่งซื้อวัตถุดิบคงเหลือ
เป็นโปรเจคเก่าๆ สมัยปี 2007-2008 เกี่ยวกับระบบ php shopping cart มีระบบสั่งซื้อสินค้า ตัด Stock เมื่อสินค้าถูกสั่งซื้อไปแล้ว รวมทั้งระบบจัดการวัตถุดิบ
Rating : Update : 2017-03-30 14:04:45
การนำ GUID มาใช้ประโยชน์ในการเป็น Key (VB.Net, C# , SQL Server , MySQL, PHP)
การนำ GUID มาใช้ประโยชน์ในการเป็น Key (VB.Net, C# , SQL Server , MySQL, PHP)
เทคนิคการใช้ GUID มาเป็น Key ในการจัดเก็บบน Database ร่วมกับการเขียนโปรแกรมบนภาษา VB.Net, C#, PHP และอื่นๆ
Rating : Update : 2017-03-24 17:20:36
SQL Server ทำ Linked เชื่อม Database ระหว่าง Server หรือเชื่อม 2 ระหว่าง Database
SQL Server ทำ Linked เชื่อม Database ระหว่าง Server หรือเชื่อม 2 ระหว่าง Database
วิธีการเชื่อมทำ Link Server ระหว่าง 2 Database โดยอาจจะอยู่ใน Server หรือ Instance เดียวกัน หรือข้าม Server คนล่ะ IP กันก็ได้
Rating : Update : 2017-03-25 13:16:54
AdminLTE Bootstrap Themes เหมาะสำหรับทำระบบ Admin หรือ Web Application
AdminLTE Bootstrap Themes เหมาะสำหรับทำระบบ Admin หรือ Web Application
เป็น bootstrap themes ที่ทำได้ออกมาอย่างยอดเยี่ยมมาก มีตัวอย่างหน้าจอสำหรับการใช้งานหลากหลาย เช่น Table หลายรูปแบบ , หน้า Inbox , หน้า Profile , Invoice
Rating : Update : 2017-03-30 11:54:52
ระบบ Login PHP + JQuery แบบ Encrypt 2 ระดับ
ระบบ Login PHP + JQuery แบบ Encrypt 2 ระดับ
บทความแรกก็ขอเป็นระบบ Login ก่อนนะครับ อันนี้เป็น Algorithm ส่วนตัวที่มี ตัวอย่างมาจาก การ Login แบบ hash 2 Step ของ Google ซึ่งจะมีในบทความต่อไปครับ
Rating : Update : 2016-05-25 09:20:43
วิธีทำปุ่ม Share Button ของ Facebook บนหน้าเพจ ให้แสดงรูปภาพให้ถูกต้อง (Update 2017)
วิธีทำปุ่ม Share Button ของ Facebook บนหน้าเพจ ให้แสดงรูปภาพให้ถูกต้อง (Update 2017)
บทความตัวอย่างการทำปุ่ม Share ของ Facebook บนหน้า Webpage ให้แสดง title , description และ image ให้ถูกต้อง (อัพเดด 2017)
Rating : Update : 2017-03-24 18:16:23
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   


Acc : thaicreate@hotmail.com
Load balance : Server 00
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2018 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
for Contact Us : [Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 08-9968-0655 อัตราราคา คลิกที่นี่