Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 105,172

HOME > บทความจากสมาชิก > PHP สอนใช้งาน Tinymce + filemanager Text Editor PHP


 
VPS 250 ҷ͹

PHP สอนใช้งาน Tinymce + filemanager Text Editor PHP

การใช้งาน Tinymce + filemanager
เคยไหมที่ต้องการ Text Editor เจ๋ง ๆสักตัวแต่ก็ยังไม่รู้จะใช้ตัวไหน วันนี้ขอนำเสนอ เจ้า Tinymce ซึ่งเป็น Text Editor ตัวนึงที่ใช้งานดีมาก มาแบบครบเครื่อง + แถม Feature พิเศษ Filemanager responsive อีกตัวนึง พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยสิ่งที่ต้องเตรียม
1. Tinymce https://www.tinymce.com/download/

2. responsivefilemanager https://github.com/trippo/ResponsiveFilemanager/releases/download/v9.10.2/responsive_filemanager.zip

จากนั้นสร้างโฟลเดอร์สำหรับ โปรเจคนี้ไว้

asdasd


จากนั้นทำการแตกไฟล์ที่โหลดมาทั้งหมด ดังภาพ

dddd


สร้างไฟล์ index

ddd


แปะ code ลงไปใน index file

Code (HTML+Javascript)
<html>
<textarea name="sss"></textarea><!-- Textarea ที่ใช้ -->

</html>	
<script src="./tinymce/tinymce.min.js"></script> <!-- ที่อยู่ไฟล์ -->
<script>
tinymce.init({
	
  selector: "textarea",theme: "modern",width: 680,height: 300, <!-- ให้ tag ที่เป็น textarea มี tool tinymce และกำหนดขนาด -->
  plugins: [
     "advlist autolink link image lists charmap print preview hr anchor pagebreak",
     "searchreplace wordcount visualblocks visualchars insertdatetime media nonbreaking",
     "table contextmenu directionality emoticons paste textcolor responsivefilemanager code"
  ], <!-- ปลั๊กอินที่เราจะเพิ่มเข้ามา ถ้าอยากลดหรือเพิ่มอะไรก็ยัดเข้าไปในนี้ได้เลย ดูได้จาก document ของ tinymce -->
  toolbar1: "undo redo | bold italic underline | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | styleselect",
  toolbar2: "| responsivefilemanager | link unlink anchor | image media | forecolor backcolor | print preview code ",
  image_advtab: true ,
  
  external_filemanager_path:"./filemanager/", <!-- จัด path ดี ๆ -->
  filemanager_title:"Responsive Filemanager" ,
  external_plugins: { "filemanager" : "../filemanager/plugin.min.js"} 
  ,relative_urls:false,
  remove_script_host:false,
  document_base_url:"http://localhost/tinymce" <!-- url ถ้านำไปใช้บทโฮสก็เปลี่ยนตาม domain name -->
 });
</script>


แก้ path อัพโหลด และเรียกใช้

เข้าไปที่ project_folder/filemanager/config/config.php

Code (PHP)
	/*
	|--------------------------------------------------------------------------
	| path from base_url to base of upload folder
	|--------------------------------------------------------------------------
	|
	| with start and final /
	|
	*/
	'upload_dir' => '/tinymce/source/', //แก้ไข path ให้ถูกต้อง

	/*
	|--------------------------------------------------------------------------
	| relative path from filemanager folder to upload folder
	|--------------------------------------------------------------------------
	|
	| with final /
	|
	*/
	'current_path' => '../source/',//แก้ไข path ให้ถูกต้องเรียกใช้งาน

Output

หกหก


ตัวอย่างพร้อมใช้ Download https://www.mediafire.com/?5ippdia6s3e6v7l

ผู้เขียน Prapat Polchan


Reference : http://www.responsivefilemanager.com/

   
Share
Bookmark.   

  By : athlona64
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2016-07-29
  Download : No files
Sponsored Links
JavaScript ใช้ Deferred แทน Callback
JavaScript ใช้ Deferred แทน Callback
การทำงานของ javascript บางอย่าง จำเป็นต้องรองานก่อนหน้าให้เสร็จก่อนแล้วจึงสั่งให้ทำงานปัจจุบัน การทำแบบนี้แต่เดิมมักใช้ callback function แต่ปัจจุบันนี้มีวิธีที่ดีกว่านั้น คือ Deferred
Rating : Update : 2017-12-16 16:19:58
การใช้งาน log4net วิธีการจัดเก็บ Log ไฟล์ต่างๆ บน .Net Application (VB.Net, C#)
การใช้งาน log4net วิธีการจัดเก็บ Log ไฟล์ต่างๆ บน .Net Application (VB.Net, C#)
บทความนี้เป็นการใช้ Library ของ log4net ซึ่งเป็น Lib ไว้สำหรับการจัดการกับ Log ต่างๆ บน Application ข้อดีของมันคือ สามารถกำหนด Level หรือระดับของ Log ที่จัดเก็บได้
Rating : Update : 2017-03-24 17:22:25
ระบบ อัพโหลดไฟล์ ไม่อาศัย MySQL
ระบบ อัพโหลดไฟล์ ไม่อาศัย MySQL
ในบทความนี้ผม อัพโหลดไฟล์ ไม่อาศัย MySQL ไฟล์จะอัพโหลดไปที่ โฟลเดอร์ที่ไฟล์ index.php จัดเก็บอยู่
Rating : Update : 2016-12-20 16:49:55
ระบบ ข่าวในหน้าแรก ด้วย PHP
ระบบ ข่าวในหน้าแรก ด้วย PHP
ในบทความแรก จะกล่าวถึง PHP อย่างเดียว โดยจะไม่ใช้ MySQL เพื่อง่ายต่อการพัฒนา ครับ
Rating : Update : 2017-01-19 21:01:25
.Net Application ใช้ DateTime รูปแบบวันที่ให้ถูกต้องตาม Format ของ พ.ศ หรือ ค.ศ (Culture)
.Net Application ใช้ DateTime รูปแบบวันที่ให้ถูกต้องตาม Format ของ พ.ศ หรือ ค.ศ (Culture)
บทความแนะนำการใช้ DateTime บน .Net Application ให้ถูกต้องตาม Format ของ Culture ที่อยู่ในรูปแบบของ พ.ศ และ ค.ศ ซึ่งโปรแกรมเมอร์ใช้กันถูกๆ ผิดๆ กันอยู่มาก
Rating : Update : 2017-03-30 08:27:33
การติดตั้งและใช้งาน InstallShield เบื้องต้น ทำไฟล์ติดตั้งโปรแกรม VB.Net, C# จาก Visual Studio
การติดตั้งและใช้งาน InstallShield เบื้องต้น ทำไฟล์ติดตั้งโปรแกรม VB.Net, C# จาก Visual Studio
การติดตั้งและใช้งาน installshield เบื้องต้น สำหรับทำไฟล์ติดตั้งโปรแกรม VB.Net, C# เพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตนเองได้ง่ายขึ้น แค่ Next ไปเรื่อย ๆ
Rating : Update : 2017-04-18 09:30:21
PHP การสร้าง APP ID Facebook และการเปิดใช้งาน Facebook Canvas PHP
PHP การสร้าง APP ID Facebook และการเปิดใช้งาน Facebook Canvas PHP
การสร้าง APP ของ Facebook และการใช้งาน Facebook Canvas (ต่อเนื่องจากบทความก่อน จะใส่ ลิ้งไว้ท้ายบทความ ซึ่งจะนำมาใช้ร่วมกันว่าพอแจ้งเตือนแล้วพอกดไปแล้วมันจะไปไหน คำตอบคือ มันจะมาที่ Canvas นี้แหละ คือหน้าที่จะให้มันไปหลังกดดูเราจะมาเพิ่มในบทความนี้
Rating : Update : 2017-04-13 21:51:04
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   


Acc : thaicreate@hotmail.com
Load balance : Server 00
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2018 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
for Contact Us : [Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 08-9968-0655 อัตราราคา คลิกที่นี่