Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
   
 

Registered : 102,773

HOME > บทความจากสมาชิก > PHP สอนใช้งาน Tinymce + filemanager Text Editor PHP 

PHP สอนใช้งาน Tinymce + filemanager Text Editor PHP

การใช้งาน Tinymce + filemanager
เคยไหมที่ต้องการ Text Editor เจ๋ง ๆสักตัวแต่ก็ยังไม่รู้จะใช้ตัวไหน วันนี้ขอนำเสนอ เจ้า Tinymce ซึ่งเป็น Text Editor ตัวนึงที่ใช้งานดีมาก มาแบบครบเครื่อง + แถม Feature พิเศษ Filemanager responsive อีกตัวนึง พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยสิ่งที่ต้องเตรียม
1. Tinymce https://www.tinymce.com/download/

2. responsivefilemanager https://github.com/trippo/ResponsiveFilemanager/releases/download/v9.10.2/responsive_filemanager.zip

จากนั้นสร้างโฟลเดอร์สำหรับ โปรเจคนี้ไว้

asdasd


จากนั้นทำการแตกไฟล์ที่โหลดมาทั้งหมด ดังภาพ

dddd


สร้างไฟล์ index

ddd


แปะ code ลงไปใน index file

Code (HTML+Javascript)
<html>
<textarea name="sss"></textarea><!-- Textarea ที่ใช้ -->

</html>	
<script src="./tinymce/tinymce.min.js"></script> <!-- ที่อยู่ไฟล์ -->
<script>
tinymce.init({
	
  selector: "textarea",theme: "modern",width: 680,height: 300, <!-- ให้ tag ที่เป็น textarea มี tool tinymce และกำหนดขนาด -->
  plugins: [
     "advlist autolink link image lists charmap print preview hr anchor pagebreak",
     "searchreplace wordcount visualblocks visualchars insertdatetime media nonbreaking",
     "table contextmenu directionality emoticons paste textcolor responsivefilemanager code"
  ], <!-- ปลั๊กอินที่เราจะเพิ่มเข้ามา ถ้าอยากลดหรือเพิ่มอะไรก็ยัดเข้าไปในนี้ได้เลย ดูได้จาก document ของ tinymce -->
  toolbar1: "undo redo | bold italic underline | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | styleselect",
  toolbar2: "| responsivefilemanager | link unlink anchor | image media | forecolor backcolor | print preview code ",
  image_advtab: true ,
  
  external_filemanager_path:"./filemanager/", <!-- จัด path ดี ๆ -->
  filemanager_title:"Responsive Filemanager" ,
  external_plugins: { "filemanager" : "../filemanager/plugin.min.js"} 
  ,relative_urls:false,
  remove_script_host:false,
  document_base_url:"http://localhost/tinymce" <!-- url ถ้านำไปใช้บทโฮสก็เปลี่ยนตาม domain name -->
 });
</script>


แก้ path อัพโหลด และเรียกใช้

เข้าไปที่ project_folder/filemanager/config/config.php

Code (PHP)
	/*
	|--------------------------------------------------------------------------
	| path from base_url to base of upload folder
	|--------------------------------------------------------------------------
	|
	| with start and final /
	|
	*/
	'upload_dir' => '/tinymce/source/', //แก้ไข path ให้ถูกต้อง

	/*
	|--------------------------------------------------------------------------
	| relative path from filemanager folder to upload folder
	|--------------------------------------------------------------------------
	|
	| with final /
	|
	*/
	'current_path' => '../source/',//แก้ไข path ให้ถูกต้องเรียกใช้งาน

Output

หกหก


ตัวอย่างพร้อมใช้ Download https://www.mediafire.com/?5ippdia6s3e6v7l

ผู้เขียน Prapat Polchan


Reference : http://www.responsivefilemanager.com/

   
Share
Bookmark.   

  By : athlona64
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2016-07-29
  Download : No files
Sponsored Links
การเขียน Stored Procedure ทำการ Backup (สำรอง) ข้อมูลทั้งก้อนบน SQL Server Database
การเขียน Stored Procedure ทำการ Backup (สำรอง) ข้อมูลทั้งก้อนบน SQL Server Database
บทความนี้เป็นวิธีการเขียน Stored Procedure ในการ Backup ข้อมูลบน SQL Server Database โดยสามารถประยุกต์ใช้การกับตั้ง Schedule Job หรือการสั่ง Backup จากหน้า Application
Rating : Update : 2017-03-18 23:32:57
ระบบ Login PHP + JQuery แบบ Encrypt 2 ระดับ
ระบบ Login PHP + JQuery แบบ Encrypt 2 ระดับ
บทความแรกก็ขอเป็นระบบ Login ก่อนนะครับ อันนี้เป็น Algorithm ส่วนตัวที่มี ตัวอย่างมาจาก การ Login แบบ hash 2 Step ของ Google ซึ่งจะมีในบทความต่อไปครับ
Rating : Update : 2016-05-25 09:20:43
สร้าง DataTable บน .Net Application แบบง่าย ๆ ด้วย C# หรือ VB.Net
สร้าง DataTable บน .Net Application แบบง่าย ๆ ด้วย C# หรือ VB.Net
วันนี้ว่าง ๆ เลยหาเทคนิควิธีสร้าง DataTable ในรูปแบบ Column และ Rows แบบง่าย ๆ หลายคนอาจจะใช้เป็นประจำอยู่แล้วหรืออาจะใช้พวก List แทน
Rating : Update : 2017-03-19 00:00:22
การติดตั้ง PHP Library จาก Composer เพื่อเขียน WebSockets
การติดตั้ง PHP Library จาก Composer เพื่อเขียน WebSockets
ในการจะเขียน PHP WebSockets ในปัจจุบันมี Library มารองรับหลายตัว โดยแต่ล่ะตัวการทำงานก็ไม่ได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่ว่าเจ้าไหนจะทำได้ออกมาดีกว่าและสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า
Rating : Update : 2017-01-30 16:55:12
jQuery contextMenu สร้างเมนู คลิกขวา (Right Click) และแสดงรายการ Item ของเมนู
jQuery contextMenu สร้างเมนู คลิกขวา (Right Click) และแสดงรายการ Item ของเมนู
jQuery UI ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ผมได้นำมาใช้กับ Project ที่เขียนอยู่ ความสามารถของมันก็คือใช้สร้างรายการ Context Menu จากการคลิกขวา
Rating : Update : 2017-03-19 00:01:25
ตอนที่ 1 : รู้จักและการเขียน Stored Procedure บน SQL Server (SQL Server : Stored Procedure)
ตอนที่ 1 : รู้จักและการเขียน Stored Procedure บน SQL Server (SQL Server : Stored Procedure)
การเขียน Stored Procedure จะจำเป็นมากในการพัฒนาระบบขนาดใหญ่ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลจำนวนมาก ๆ เพราะการเขียน Query ในปกติ ที่มีการติดต่อกับข้อมูลหลาย ๆ ครั้ง
Rating : Update : 2015-09-12 12:54:56
Part 2 : PHP ระบบตะกร้าสินค้า (Shopping Cart) แบบระบุจำนวน และ แก้ไขจำนวน ที่สั่ง (Qty) ได้
Part 2 : PHP ระบบตะกร้าสินค้า (Shopping Cart) แบบระบุจำนวน และ แก้ไขจำนวน ที่สั่ง (Qty) ได้
ตัวอย่างต่อจาก Part แรกของระบบ Shopping Cart ของ PHP ซึ่งพัฒนาเพิ่มในส่วนของการระบุจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ และ ในหน้า Cart สามารถระบุแก้ไขจำนวนที่สั่ง พร้อมกับ Update รายการที่สั่งและคำนวณยอดเงินใหม่
Rating : Update : 2017-03-19 00:05:29
ThaiCreate.Com Forum

Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Struts การเขียนโปรแกรม Java Struts Framework
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน Yii Framework การเขียนโปรแกรม ภาษา PHP กับ Yii
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว

สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   


Acc : thaicreate@hotmail.com


Load balance : Server 01
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2017 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
for Contact Us : [Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 089-968-0655 อัตราราคา คลิกที่นี่