Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 103,022

HOME > บทความจากสมาชิก > PHP สอนใช้งาน Tinymce + filemanager Text Editor PHP 

PHP สอนใช้งาน Tinymce + filemanager Text Editor PHP

การใช้งาน Tinymce + filemanager
เคยไหมที่ต้องการ Text Editor เจ๋ง ๆสักตัวแต่ก็ยังไม่รู้จะใช้ตัวไหน วันนี้ขอนำเสนอ เจ้า Tinymce ซึ่งเป็น Text Editor ตัวนึงที่ใช้งานดีมาก มาแบบครบเครื่อง + แถม Feature พิเศษ Filemanager responsive อีกตัวนึง พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยสิ่งที่ต้องเตรียม
1. Tinymce https://www.tinymce.com/download/

2. responsivefilemanager https://github.com/trippo/ResponsiveFilemanager/releases/download/v9.10.2/responsive_filemanager.zip

จากนั้นสร้างโฟลเดอร์สำหรับ โปรเจคนี้ไว้

asdasd


จากนั้นทำการแตกไฟล์ที่โหลดมาทั้งหมด ดังภาพ

dddd


สร้างไฟล์ index

ddd


แปะ code ลงไปใน index file

Code (HTML+Javascript)
<html>
<textarea name="sss"></textarea><!-- Textarea ที่ใช้ -->

</html>	
<script src="./tinymce/tinymce.min.js"></script> <!-- ที่อยู่ไฟล์ -->
<script>
tinymce.init({
	
  selector: "textarea",theme: "modern",width: 680,height: 300, <!-- ให้ tag ที่เป็น textarea มี tool tinymce และกำหนดขนาด -->
  plugins: [
     "advlist autolink link image lists charmap print preview hr anchor pagebreak",
     "searchreplace wordcount visualblocks visualchars insertdatetime media nonbreaking",
     "table contextmenu directionality emoticons paste textcolor responsivefilemanager code"
  ], <!-- ปลั๊กอินที่เราจะเพิ่มเข้ามา ถ้าอยากลดหรือเพิ่มอะไรก็ยัดเข้าไปในนี้ได้เลย ดูได้จาก document ของ tinymce -->
  toolbar1: "undo redo | bold italic underline | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | styleselect",
  toolbar2: "| responsivefilemanager | link unlink anchor | image media | forecolor backcolor | print preview code ",
  image_advtab: true ,
  
  external_filemanager_path:"./filemanager/", <!-- จัด path ดี ๆ -->
  filemanager_title:"Responsive Filemanager" ,
  external_plugins: { "filemanager" : "../filemanager/plugin.min.js"} 
  ,relative_urls:false,
  remove_script_host:false,
  document_base_url:"http://localhost/tinymce" <!-- url ถ้านำไปใช้บทโฮสก็เปลี่ยนตาม domain name -->
 });
</script>


แก้ path อัพโหลด และเรียกใช้

เข้าไปที่ project_folder/filemanager/config/config.php

Code (PHP)
	/*
	|--------------------------------------------------------------------------
	| path from base_url to base of upload folder
	|--------------------------------------------------------------------------
	|
	| with start and final /
	|
	*/
	'upload_dir' => '/tinymce/source/', //แก้ไข path ให้ถูกต้อง

	/*
	|--------------------------------------------------------------------------
	| relative path from filemanager folder to upload folder
	|--------------------------------------------------------------------------
	|
	| with final /
	|
	*/
	'current_path' => '../source/',//แก้ไข path ให้ถูกต้องเรียกใช้งาน

Output

หกหก


ตัวอย่างพร้อมใช้ Download https://www.mediafire.com/?5ippdia6s3e6v7l

ผู้เขียน Prapat Polchan


Reference : http://www.responsivefilemanager.com/

   
Share
Bookmark.   

  By : athlona64
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2016-07-29
  Download : No files
Sponsored Links
การติดตั้ง PHP Library จาก Composer เพื่อเขียน WebSockets
การติดตั้ง PHP Library จาก Composer เพื่อเขียน WebSockets
ในการจะเขียน PHP WebSockets ในปัจจุบันมี Library มารองรับหลายตัว โดยแต่ล่ะตัวการทำงานก็ไม่ได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่ว่าเจ้าไหนจะทำได้ออกมาดีกว่าและสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า
Rating : Update : 2017-01-30 16:55:12
รียกใช้งาน Entity Framework การ Select ข้อมูลจาก Entities แสดงผลบน DataSource Control
รียกใช้งาน Entity Framework การ Select ข้อมูลจาก Entities แสดงผลบน DataSource Control
ในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเริ่มต้นการใช้งาน Entity และการใช้ LINQ to Entities เพื่อดึงข้อมูลจาก Model Entities มาแสดงบน Control ที่สามารถกำหนด DataSource ได้ เช่น DataGridView
Rating : Update : 2015-12-11 22:37:53
ตอนที่ 2 SVN : ติดตั้ง VisualSVN Server เก็บ Version Control สร้าง Project และ User
ตอนที่ 2 SVN : ติดตั้ง VisualSVN Server เก็บ Version Control สร้าง Project และ User
ในการจะเริ่มใช้งาน SVN เพื่อจัดการกับ Version Control ของไฟล์ต่าง ๆ ที่สิ่งเราจะขาดไม่ได้เลยก็คือ แหล่งหรือคลัง (Storage) ที่จะทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมด ซึ่งในส่วนนี้จะต้องมี Server มาเกี่ยวข้องแน่นอน แต่ในความหมายของ Server
Rating : Update : 2015-11-05 22:03:06
SignalR (Windows Form) : ตัวอย่างการรับส่งข้อมูลแบบ Real Time และการจัดเก็บลงใน Database
SignalR (Windows Form) : ตัวอย่างการรับส่งข้อมูลแบบ Real Time และการจัดเก็บลงใน Database
ตัวอย่างการเขียน SignalR บน Windows Form Application เพื่อรับส่งข้อมูลแบบ Real Time จาก Client ไปยัง Server และจาก Server ไปยัง Client โดยมีการจัดเก็บข้อมูลลงใน Database ด้วย
Rating : Update : 2017-03-24 17:26:09
Android PHP/MySQL (UTF-8) : รับ-ส่ง ภาษาไทย ระหว่าง Android กับ MySQL
Android PHP/MySQL (UTF-8) : รับ-ส่ง ภาษาไทย ระหว่าง Android กับ MySQL
ตัวอย่างการเขียน Android ติดต่อกับ PHP และ MySQL Database ผ่าน HttpPost ที่อยู่ในรูปแบบของ URL Website จากแหล่งต่าง ๆ โดย Android จะใช้ HttpPost และ HttpGet ในรูปแบบของข้อความภาษาไทย
Rating : Update : 2015-11-17 11:27:32
How to backup MySQL database and upload to google drive by Itechs
How to backup MySQL database and upload to google drive by Itechs
Backup database MySQL and upload to google drive
Rating : Update : 2016-02-13 22:06:51
การติดตั้งและใช้งาน InstallShield เบื้องต้น ทำไฟล์ติดตั้งโปรแกรม VB.Net, C# จาก Visual Studio
การติดตั้งและใช้งาน InstallShield เบื้องต้น ทำไฟล์ติดตั้งโปรแกรม VB.Net, C# จาก Visual Studio
การติดตั้งและใช้งาน installshield เบื้องต้น สำหรับทำไฟล์ติดตั้งโปรแกรม VB.Net, C# เพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตนเองได้ง่ายขึ้น แค่ Next ไปเรื่อย ๆ
Rating : Update : 2017-04-18 09:30:21
ThaiCreate.Com Forum

Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Struts การเขียนโปรแกรม Java Struts Framework
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน Yii Framework การเขียนโปรแกรม ภาษา PHP กับ Yii
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว

สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   


Acc : thaicreate@hotmail.com


Load balance : Server 02
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2017 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
for Contact Us : [Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 084-715-5121 อัตราราคา คลิกที่นี่