Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,068

HOME > ASP > ASP Forum > มีคำถามเกี่ยวกับการ Random และ Array มาถามเพื่อนๆพี่ๆอะครับ 

มีคำถามเกี่ยวกับการ Random และ Array มาถามเพื่อนๆพี่ๆอะครับ

 Topic : 014417

Guest
'-----1. ติดต่อฐานข้อมูล-----
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="&Server.Mappath("data/onlinetest.mdb")
sql = "Select QID From Question where subject = '"&Request.Form("subject")&"'"
set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.Open sql,conn,1,3
rs.Movefirst

'-----2. ประกาศตัวแปร-----
Dim questionarray()
toparray=rs.Recordcount-1
ReDim questionarray(toparray)

'-----3. เก็บหมายเลขคำถาม (QID) ลงอาร์เรย์-----
For a = LBound(questionarray) to UBound(questionarray)
questionarray(a)=rs("QID")
rs.MoveNext
Next

'-----4. ปิดการติดต่อฐานข้อมูล-----
rs.Close
conn.Close

'-----5. สลับตำแหน่งข้อมูลภายในอาร์เรย์-----
Randomize
For b = LBound(questionarray) to UBound(questionarray)
ranposition = Int(Rnd() * (Ubound(questionarray) + 1))
swap = questionarray(b)
questionarray(b) = questionarray(ranposition)
questionarray(ranposition) = swap
Next

***********************************************************************
สวัสดีครับ พอดีตอนนี้ผมกำลังพัฒนาระบบข้อสอบบนเว็บอยู่อะครับ โดยทำต่อยอดมาจากระบบข้อสอบของท่านผู้ใจดีคนนึง(จำชื่อไม่ได้อะครับ) แต่ตอนนี้ดันติดปัญหาเรื่อง Arrey คือ
ปัจจุบัน เป็นการดึงข้อสอบโดย Query ครั้งละ 1 วิชา วิชาละตามจำนวนข้อที่กำหนด ( 1 วิชา 10 ข้อ )
อนาคต ต้องการให้ดึงข้อสอบมาครั้งละหลายๆวิชาคละกันหรือทั้งหมด โดยแต่ละวิชาจะมีจำนวนข้อที่ต้องสอบไม่เหมือนกัน และบันทึกผลทุกข้อ

แนวคิด
***********************************************************************
ถ้าผมใช้ฟังก์ชั่น
Function Randomizer () As Integer
Static AlreadyDone As Integer
If AlreadyDone = False Then Randomize : AlreadyDone = True
Randomizer = 0
End Function

แล้วใช้ SQL แบบนี้โดยวนลูปเปลี่ยนค่า top 10 เป็นค่าอื่นๆตามแต่จำนวนข้อสอบของแต่ละวิชา ไปจนครบทุกวิชา
select top 10 mytable.*from mytable
where randomizer() = 0
order by rnd(isnull(mytable.question) * 0 + 1)

แล้วเก็บค่าลง Array เป็นหลักการที่ถูกต้องพอจะเป็นไปได้หรือไม่ครับ แล้วเวลาวนลูปเพื่อเก็บลง array นี่พอจะแนะนำให้ได้หรือป่าวครับ หรือมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ ่วยแนะนำหน่อยนะครับ
มืดแปดด้านแล้วอะครับ
***********************************************************************Tag : - - - -Move To Hilight (Stock) 
Send To Friend.Bookmark.
Date : 3 ก.ค. 2550 14:33:42 By : lavo016 View : 2145 Reply : 1
 

 

No. 1

Guest


Code (ASP)
Function xxxx()

 Return array
End Function Date : 2012-06-17 09:42:08 By : ta
 

   

ค้นหาข้อมูล


   
 

แสดงความคิดเห็น
Re : มีคำถามเกี่ยวกับการ Random และ Array มาถามเพื่อนๆพี่ๆอะครับ
 
 
รายละเอียด
 
ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวมีขีดกลาง| ตัวเรืองแสง ตัวมีเงา ตัวอักษรวิ่ง| จัดย่อหน้าอิสระ จัดย่อหน้าชิดซ้าย จัดย่อหน้ากึ่งกลาง จัดย่อหน้าชิดขวา| เส้นขวาง| ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร
ใส่แฟลช ใส่รูป ใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ ใส่อีเมล์ ใส่ลิ้งค์ FTP| ใส่แถวของตาราง ใส่คอลัมน์ตาราง| ตัวยก ตัวห้อย ตัวพิมพ์ดีด| ใส่โค้ด ใส่การอ้างถึงคำพูด| ใส่ลีสต์
smiley for :lol: smiley for :ken: smiley for :D smiley for :) smiley for ;) smiley for :eek: smiley for :geek: smiley for :roll: smiley for :erm: smiley for :cool: smiley for :blank: smiley for :idea: smiley for :ehh: smiley for :aargh: smiley for :evil:
Insert PHP Code
Insert ASP Code
Insert VB.NET Code Insert C#.NET Code Insert JavaScript Code Insert C#.NET Code
Insert Java Code
Insert Android Code
Insert Objective-C Code
Insert XML Code
Insert SQL Code
Insert Code
เพื่อความเรียบร้อยของข้อความ ควรจัดรูปแบบให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการอ่านและสบายตา และตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง

อัพโหลดแทรกรูปภาพ

Notice

เพื่อความปลอดภัยของเว็บบอร์ด ไม่อนุญาติให้แทรก แท็ก [img]....[/img] โดยการอัพโหลดไฟล์รูปจากที่อื่น เช่นเว็บไซต์ ฟรีอัพโหลดต่าง ๆ
อัพโหลดแทรกรูปภาพ ให้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ของไทยครีเอท และตัดรูปภาพให้พอดีกับสกรีน เพื่อความโหลดเร็วและไฟล์ไม่ถูกลบทิ้ง

   
  เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ กระทู้ที่แทรกไฟล์อัพโหลดไฟล์จากที่อื่น อาจจะถูกลบทิ้ง
 
โดย
อีเมล์
บวกค่าให้ถูก
<= ตัวเลขฮินดูอารบิก เช่น 123 (หรือล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเพื่อไม่ต้องกรอก)Exchange: Voake, Comcube, รับทำเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม , รับทำบัญชี , โรงงานผลิตครีม

Load balance : Server 04
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2020 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 08-9968-0655 อัตราราคา คลิกที่นี่