Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,353

HOME > Community Zone > Forum > คนไทยไม่น้อย(คนไอที ด้วยมั้งคะ)ไม่ทราบผลกระทบจาก AEC 

คนไทยไม่น้อย(คนไอที ด้วยมั้งคะ)ไม่ทราบผลกระทบจาก AEC

 Topic : 046993โพสกระทู้ ( 1,603 )
บทความ ( 1 )สถานะออฟไลน์
ที่มา คนไทยไม่น้อยไม่ทราบผลกระทบจาก AEC
โดย ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน์ คอลัมภ์เปิดฟ้าส่องโลก ,เดลินิวส์
Quote:
ศุกร์ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

เสาร์ เช้าพรุ่งนี้ เวลา ๖.๐๐-๖.๓๐ น. มี ‘รายการ World Beyond เดินทางสร้างชาติ’ ผมและบุตรสาว จะรับใช้ผู้อ่านท่านผู้ชมเรื่องเกาะลันตา จ.กระบี่ และเกาะหมาก จ.ตราด รวมถึงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างลิเกป่า

รศ.มัน ทนา สามารถ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.ขอนแก่น ชวนนิติภูมิพูด ‘กลยุทธ์การกระตุ้นและพัฒนาท่องเที่ยวภาคอีสานอย่างยั่งยืน’ รับใช้นักศึกษาปริญญาโทและผู้ประกอบการ ๒๕๐ คน ที่โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น เวลา ๑๔.๔๐-๑๕.๒๕ น. ของวันเสาร์พรุ่งนี้เช่นกัน

ขณะ เขียนคอลัมน์รับใช้ผู้อ่านท่านที่เคารพอยู่ในขณะนี้ ผมอยู่ที่เกาะช้าง จังหวัดตราด สิ่งหนึ่งซึ่งผมสังเกตพบก็คือ คนไทยทั่วไปไม่ค่อยทราบผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเขตเศรษฐกิจเสรีอา เซียน หรือ AEC ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ มาตราดวันนี้ ผมโดนคนถามว่า อ้า จะรวมตัวเป็นเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียนทำไม? ผมเรียนว่า โลกในปัจจุบันทุกวันนี้มีการแข่งขันกันรุนแรงขึ้น ประเทศเล็กชาติน้อยอย่างพวกเราไม่มีอำนาจต่อรองกับชาติรัฐขนาดใหญ่อย่างจีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา หรือสหภาพยุโรป เจรจาค้าขายกันเมื่อใด ก็โดนเอาเปรียบอยู่เรื่อยไป แต่ถ้ารวมตัวกันเป็นตลาดเดียว เป็นฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยผลิตต่างๆ ได้อย่างเสรีเหมือนอยู่ในประเทศเดียวกัน เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน รงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี อันนี้ก็จะทำให้เราแข่งในเวทีโลกได้ดีมีผลยิ่งขึ้น

๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ประชาชนคนของประเทศที่จะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีอาเซียนมากๆ ก็น่าจะเป็นพวกที่พูดภาษาอังกฤษได้ดี เพราะเมื่อวันนั้นมาถึง ภาษาของชาติอาเซียนจะเป็นภาษาอังกฤษ ภายในกลุ่มอาเซียนจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี ทุกประเทศจะต้องจัดการกับองค์กรภายในประเทศของตนเอง เพื่อให้คนของชาติสมาชิกอาเซียนเดินทางไปในประเทศต่างๆ ได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะการตรวจคนเข้าเมือง หรือการออกใบอนุญาตทำงาน ของผู้คนที่จะเข้าไปประกอบวิชาชีพ หรือเข้าไปลงทุน พวกที่พูดอังกฤษได้จะได้เปรียบ

ผมเรียนว่า คนไทยที่ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ ต้องปรับตัวให้เข้มกว่านี้ เพราะหลังจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ท่านจะเจอคู่แข่งที่มีศักยภาพระดับมือชั้นเซียนเหยียบเมฆทั้งนั้น

ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ คนสิงคโปร์มาลงทุนเปิดบริษัทการท่องเที่ยวในไทยได้ โดยถือหุ้นได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ แล้ว ส่วนสาขาโลจิสติกส์ วันนี้ยังถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑

แต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เฉพาะสาขาโลจิสติกส์จะได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ เช่นเดียวกัน มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่า บริษัทขนส่งสิงคโปร์และมาเลเซียสำรวจเส้นทางของประเทศไทย ลาว เวียดนาม เข้าไปตอนใต้ของจีน โดยละเอียดแล้ว ต่อไปในอนาคต บริษัทคนไทยอาจล้มหายตายจากไปจากวงการ ถ้าพวกเราไม่ปรับตัว เรื่องปรับตัว การพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพขึ้นของคนไทย เป็นเรื่องจำเป็นมาก

แต่ เดิม ตลาดส่งออกของไทยที่สำคัญเป็นลำดับ ๑ และ ๒ เป็นพวกตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น แต่วันนี้ไม่ใช่แล้ว โลกเปลี่ยนไปแล้วครับ ตลาดส่งออกที่ใหญ่เป็นอันดับ ๑ ของไทยก็คือ กลุ่มอาเซียน

เขต เศรษฐกิจเสรีอาเซียนทำให้การส่งออกไปมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ พม่า กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ง่ายขึ้น ขณะเดียวกัน คนจากประเทศพวกนั้นก็ส่งสินค้าและบริการมาตีตลาดไทยได้ง่ายขึ้นเช่นกัน

เรียน กลุ่มคนที่เข้ามาสนทนากับผมที่จังหวัดตราดในวันนี้ไปแล้ว ว่าไทยเป็นประเทศที่โชคดีมาก ท่านลองมองไปรอบๆ ประเทศของเราซีครับ เป็นประเทศผู้ซื้อทั้งนั้น ผลิตอะไรเองไม่เป็น แม้แต่ผงซักฟอกสักซอง สบู่สักก้อน ก็ยังต้องเข้ามาซื้อเอาไปจากเมืองไทย

ขณะ เดียวกัน ประเทศรอบบ้านของไทยนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติมาก วัตถุดิบเยอะ

ประเทศ รอบบ้านของเรามีทั้งวัตถุดิบและแรงงานราคาถูก เพื่อให้ประเทศไทยของเราเอามาใช้ผลิตสินค้า ผลิตเป็นสินค้าแล้ว เราก็ส่งไปขายยังกลุ่มประเทศรอบบ้านของเรานี่แหละ เงินที่เราชาวไทยเอาไปซื้อวัตถุดิบและเอาไปจ้างแรงงานก็จะหมุนกลับมาประเทศ ไทยอีกครั้ง หมุนไปหมุนมาอย่างนี้ ปีละหลายรอบ คิดให้ดีนะครับ ประเทศไทยได้เปรียบ แต่เป็นความได้เปรียบระยะสั้น ปัญหาอยู่ที่ทรัพยากรมนุษย์ของเราเริ่มมีปัญหาในพัฒนาศักยภาพ

มี การคิดคำนวณกันอย่างละเอียด การเปิดเสรีอาเซียนเป็นการช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมในบางกลุ่มสินค้าของอา เซียนได้ถึงร้อยละ ๒๐


ผล กระทบในแง่ลบก็มีนะครับ การเปิดเสรีอาเซียนทำให้อาชีพหลายอย่างของคนไทยหมดหดหายไป เพราะไม่สามารถสู้กับนักลงทุนในภูมิภาคจากชาติอื่นได้ ซึ่งก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอีกละครับ ที่จะต้องโผล่หน้าออกมาอธิบายให้คนไทยทั้งประเทศฟัง อย่าให้ทุกอย่างอึมครึมเหมือนอย่างปัจจุบันทุกวันนี้เลยครับ ขอเรียนว่า อ้า อันตรายมาก


ไม่ค่อยอ่านหนังสือพิมพ์เท่าไหร่แต่วันนี้้หยิบมาอ่านเห็นน่าสนใจ เลยขออนุญาตเผยแพร่ต่อค่ะTag : - - - -

ประวัติการแก้ไข
2010-08-13 11:15:53
2010-08-13 11:25:55
2010-08-13 11:29:58
Move To Hilight (Stock) 
Send To Friend.Bookmark.
Date : 2010-08-13 11:13:08 By : blurEyes View : 2161 Reply : 4
 

 

No. 1โพสกระทู้ ( 3,144 )
บทความ ( 1 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท

สถานะออฟไลน์


Quote:
ผมเรียนว่า คนไทยที่ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ ต้องปรับตัวให้เข้มกว่านี้ เพราะหลังจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ท่านจะเจอคู่แข่งที่มีศักยภาพระดับมือชั้นเซียนเหยียบเมฆทั้งนั้น


- กลัวไปไย พวกต่างหากจะไปเหยียบเขา ชอบนักแล หุหุ

Quote:
ปัญหาอยู่ที่ทรัพยากรมนุษย์ของเราเริ่มมีปัญหาในพัฒนาศักยภาพ


- ก็ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นถึงมีสิทธิ์อยู่รอด

-----------------------------------------------------------

จะรวมกันได้เร้อ ขนาดคนชาติเดียวกันทุกวันนี้ยังตีกันอยู่เลย แล้วเพื่อนบ้านข้างๆ น่ะ แน่ใจว่าเขาอยากคบเรา

เล่นสร้างศัตรูไว้ซะรอบด้าน นโยบายชาตินิยมตั้งแต่สมัยโบราณก็ยังบังคับให้เรียนกันอยู่ ไม่เคยรู้ประวัติศาสตร์จริงๆ

เป็นอย่างไร สอนให้รักชาติจนเพื่อนบ้านเขาไม่มีใครคบกันแล้ว แล้วผลประโยชน์อะไรก็ตาม มันจะถึงพวกเราเหรอ

ผู้ใหญ่เขาแบ่งเค้กกันเสร็จทุกอย่างก็เหมือนเดิม แถมทิ้งปัญหาให้พวกเรารับกรรมกันต่อไป ทางที่ดีพึ่งตัวเองให้มากๆ ดีกว่า

ไม่หวังหรอกว่าจะมีใครทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง

ปล. สิ้นหวังแล้วกันประเทศนี้


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2010-08-13 12:07:13 By : tungman
 


 

No. 2โพสกระทู้ ( 1,603 )
บทความ ( 1 )สถานะออฟไลน์


survival of the fittest หรอคะ มันก้อใช่แหละค่ะแต่ถ้าเตรียมตัวกันไว้บ้างจะได้ตามทันเกมไม่ใช่อยู่ตกใจว่าเกิดอะไร

ไมมีคนอินเดียมาทำงานในไทยเยอะ เรื่องนี้ผุ้ใหญ่เค้าตกลงกันเรียบร้อย ยังไงก้อต้องเกิดขึ้น

ยังไงอย่าไปรอรัฐบาลเลยมั้งคะ คงต้องทำแบบไต้หวัน อยากทะเลาะก้อทะเลาะกันไป ภาคเอกชนเดินเองทำเองน่ะค่ะ


ประวัติการแก้ไข
2010-08-13 19:16:09
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2010-08-13 12:20:26 By : blurEyes
 

 

No. 3โพสกระทู้ ( 1,751 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


บางครั้ง การมองโลกให้กว้าง มันก็น่าจะช่วยได้เยอะ ทำให้เราวางแผนได้หลากหลายนะครับ ปัจจุบัน บางคนแทบจะไม่มองอะไร นอกจากตัวเอง ทำให้ ขาดความเป็นธรรม ทางเดียวที่จะให้อยู่รอด คือ เราต้องรู้ทัน ครับ ดังนั้นการมองโลกให้กว้างจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่จะทำให้เรารู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นได้ดีที่สุดนะ ส่วนรัฐบาลผมไม่เคยหวังไรมาก เพียงขอแค่ ให้เขาบริหารให้ดีที่สุด เป็นใช้ได้ ครับ
ส่วนในเรื่องการพัฒนาศักยภาพ นั้น ปัจจุบัน บางครั้งการพัฒนาก็พัฒนาเพียงด้านเดียว ทำให้เกิดการมอง ผลแค่มุมเดียว ดังนั้น ควรมองให้หลากหลาย มองให้หลายมุม
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2010-08-16 19:09:37 By : SOUL
 


 

No. 4โพสกระทู้ ( 437 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ผมว่าที่น่าห่วง ไม่ใช้ปัจจัยหลักของความเสียงที่มีต่อไทยเลย

ศักยภาพคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
เรื่องปัญหาในพัฒนาศักยภาพอันนี้นานาจิตตังค์ แล้วแต่มุมมองครับ

ปัญหาของคนไทยจริงๆ เลยคือ "ไม่ชอบเห็นใครดีกว่าตนเอง" และมักคิดเสมอว่า "ตนเองดีกว่าใคร" บางคนหนักมากถึงกับ "ตีค่าคนอื่นด้อยกว่าตน"

แก้พวกนี้ได้ ไทยเจริญกว่าที่เป็นๆ อยู่เยอะครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2010-08-17 16:05:30 By : kaimuk
 

   

ค้นหาข้อมูล


   
 

แสดงความคิดเห็น
Re : คนไทยไม่น้อย(คนไอที ด้วยมั้งคะ)ไม่ทราบผลกระทบจาก AEC
 
 
รายละเอียด
 
ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวมีขีดกลาง| ตัวเรืองแสง ตัวมีเงา ตัวอักษรวิ่ง| จัดย่อหน้าอิสระ จัดย่อหน้าชิดซ้าย จัดย่อหน้ากึ่งกลาง จัดย่อหน้าชิดขวา| เส้นขวาง| ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร
ใส่แฟลช ใส่รูป ใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ ใส่อีเมล์ ใส่ลิ้งค์ FTP| ใส่แถวของตาราง ใส่คอลัมน์ตาราง| ตัวยก ตัวห้อย ตัวพิมพ์ดีด| ใส่โค้ด ใส่การอ้างถึงคำพูด| ใส่ลีสต์
smiley for :lol: smiley for :ken: smiley for :D smiley for :) smiley for ;) smiley for :eek: smiley for :geek: smiley for :roll: smiley for :erm: smiley for :cool: smiley for :blank: smiley for :idea: smiley for :ehh: smiley for :aargh: smiley for :evil:
Insert PHP Code
Insert ASP Code
Insert VB.NET Code Insert C#.NET Code Insert JavaScript Code Insert C#.NET Code
Insert Java Code
Insert Android Code
Insert Objective-C Code
Insert XML Code
Insert SQL Code
Insert Code
เพื่อความเรียบร้อยของข้อความ ควรจัดรูปแบบให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการอ่านและสบายตา และตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง

อัพโหลดแทรกรูปภาพ

Notice

เพื่อความปลอดภัยของเว็บบอร์ด ไม่อนุญาติให้แทรก แท็ก [img]....[/img] โดยการอัพโหลดไฟล์รูปจากที่อื่น เช่นเว็บไซต์ ฟรีอัพโหลดต่าง ๆ
อัพโหลดแทรกรูปภาพ ให้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ของไทยครีเอท และตัดรูปภาพให้พอดีกับสกรีน เพื่อความโหลดเร็วและไฟล์ไม่ถูกลบทิ้ง

   
  เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ กระทู้ที่แทรกไฟล์อัพโหลดไฟล์จากที่อื่น อาจจะถูกลบทิ้ง
 
โดย
อีเมล์
บวกค่าให้ถูก
<= ตัวเลขฮินดูอารบิก เช่น 123 (หรือล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเพื่อไม่ต้องกรอก)Exchange: Voake, Comcube, รับทำเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม , รับทำบัญชี , โรงงานผลิตครีม , สำนักงานบัญชี , รับจดทะเบียนบริษัท , Pangpond , รถมือสอง

Load balance : Server 05
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2020 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่