Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,370

HOME > Community Zone > Forum > ครม. เห็นชอบโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย : น่าสนับสนุนทั้งเอกชนทั้งภาครัฐแหละค่ะ 

ครม. เห็นชอบโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย : น่าสนับสนุนทั้งเอกชนทั้งภาครัฐแหละค่ะ

 Topic : 048588โพสกระทู้ ( 1,603 )
บทความ ( 1 )สถานะออฟไลน์
Quote:
ครม. เห็นชอบโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย ดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่นๆ ทั้งหมด จำนวน ๑๓ ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สอซช.) หรือ Software Industry Promotion Agency เรียกโดยย่อว่า SIPA และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) รายงานว่า ปัจจุบันส่วนราชการจำนวนมากมีการใช้ฟอนต์ที่หลากหลายไม่มีมาตรฐานในเอกสาร ทางราชการ อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาด ลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติงานทำให้จำกัดสิทธิ์ต่างๆ ที่จะมีมาตรฐานเอกสารเป็นเสรี ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการใดๆ เช่น Angsana อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้ จึงได้มีการ พัฒนาและมีการประกวดแข่งขันฟอนต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Open Source Software ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีให้ส่วนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิทัลและรูปแบบ ของฟอนต์ที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์ของบริษัทใดๆ เพื่อความ ภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย ซึ่งในขณะนี้มีฟอนต์ที่ส่วนราชการไทยสามารถเป็นเจ้าของและพร้อมแจกจ่ายให้ กับผู้ประสงค์จะใช้งานรวม ๑๓ ฟอนต์ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ สอซช. และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรีปราศจากปัญหาด้าน ลิขสิทธิ์

ดัง นั้น เพื่อให้เอกสารต่างๆ ของภาครัฐ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานปราศจากปัญหาลิขสิทธิ์และไม่ได้ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ ระบบใดระบบหนึ่งและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา จึงเห็นควรให้หน่วยงานราชการปฏิบัติดังนี้

๑. ดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่นๆ ทั้งหมดจำนวน ๑๓ ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม และให้ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย

๒. ให้ติดตั้งและใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ และให้รายงาน ทก. เมื่อได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีชื่อที่สงวนไว้สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้

 • TH Sarabun PSK, TH Sarabun PSK Italic, TH Sarabun PSK Bold, TH Sarabun PSK Bold Italic

 • TH Chamornman, TH Chamornman Italic, TH Chamornman Bold, TH Chamornman Bold Italic

 • TH Krub, TH Krub Italic, TH Krub Bold, TH Krub Bold Italic

 • TH Srisakdi, TH Srisakdi Italic, TH Srisakdi Bold, TH Srisakdi Italic Bold Italic

 • TH Niramit AS , TH Niramit AS Italic , TH Niramit AS Bold , TH Niramit AS Bold Italic

 • TH Charm of AU , TH Charm of AU Italic, TH Charm of AU Bold, TH Charm of AU Bold Italic

 • TH Kodchasal, TH Kodchasal Italic, TH Kodchasal Bold, TH Kodchasal Bold Italic

 • TH K2D July8, TH K2D July8 Italic, TH K2D July8 Bold, TH K2D July8 Bold Italic

 • TH Mali Grade 6, TH Mali Grade 6 Italic, TH Mali Grade 6 Bold, TH Mali Grade 6 Bold Italic

 • TH Chakra Petch, TH Chakra Petch Italic, TH Chakra Petch Bold, TH Chakra Petch Bold Italic

 • TH Baijam, TH Baijam Italic, TH Baijam Bold, TH Baijam Bold Italic

 • TH KoHo, TH KoHo Italic, TH KoHo Bold, TH KoHo Bold Italic

 • TH Fah Kwang, TH Fah Kwang Italic, TH Fah Kwang Bold, TH Fah Kwang Bold Italicที่มาhttp://www.moe.go.th/websm/2010/sep/294.html


Download พร้อมชมตัวอย่างได้ที่
http://www.f0nt.com/release/13-free-fonts-from-sipa/
ที่แนะนำ link จาก f0nt.com เพราะเป็น site ที่พัฒนา font ไทยสำหรับแจกจ่ายบุคคลทั่วไปค่ะ
โดย font ส่วนมาก จะใช้ unicode template ทำให้สามารถแสดงผลภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เช่นเดียวกับ SIPA font
ด้วยความที่เป็น unicode จึงทำงานได้ใน application สมัยใหม่ได้แทบจะทุกประเภท เช่น WORD EXCEL POWER POINT
Illustrator Photoshop CoralDraw หรือ กระทั่ง Crystal Report 2008 โดยไม่ต้องมีการดัดแปลงใดเลยๆ

ส่วนตัวแล้วใช้มานานพอสมควรค่ะ เคยคิดจะทำ font ใช้เองเหมือนกันแต่พอลองทำแล้วถึงได้ทราบว่ากว่าจะเป็น font ภาษาไทยนียากเอาเรื่อง
เลยปวารณาตัวเป็นผู้ใช้ที่ดีจะเหมาะกว่าค่ะ และตัว font มาตรฐานน่าจะมีเยอะกว่านี้ สัก 30-40 font นะคะTag : - - - -

ประวัติการแก้ไข
2010-09-11 10:07:33
2010-09-12 02:30:33
Move To Hilight (Stock) 
Send To Friend.Bookmark.
Date : 2010-09-11 10:05:23 By : blurEyes View : 2421 Reply : 10
 

 

No. 1โพสกระทู้ ( 3,468 )
บทความ ( 0 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท

สถานะออฟไลน์
Twitter

Thai OS เพิ่งเคยได้ยิน

ส่วนฟอนต์ นี่มันมีลิขสิทธ์ ด้วยเหรอ เห็นเมื่อก่อนเรื่อง อะไรนะ PSL หรือป่าว ที่บอกว่าภาษาไทย เป็นสมบัติของชาติ ไม่สามารถอ้างสิทธ์ ได้ หรือป่าวหว่า


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2010-09-11 11:24:05 By : pjgunner.com
 


 

No. 2โพสกระทู้ ( 1,603 )
บทความ ( 1 )สถานะออฟไลน์


-Thai OS : Linux distro ต่างๆ ที่ NECTEC ดัดแปลงให้คนไทยอะค่ะ มีกี่ Distro จำไม่ได้ละ
- ส่วนเรื่อง FONT มีลิขสิทธิ์ค่ะ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2010-09-11 12:33:42 By : blurEyes
 

 

No. 3โพสกระทู้ ( 3,468 )
บทความ ( 0 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท

สถานะออฟไลน์
Twitter

ก็เมื่อก่อนมีข่าวว่า มีบริษัทหนึ่งที่เป็นเจ้าของฟอนต์ที่ใช้กันแพร่หลาย ไปทำการตรวจสิทธ์และเรียกค่าเสียหาย

แต่ตอนนั้น ทางรัฐเองบอกว่า ภาษาไทยเป็นสมบัติของชาติ ไม่สามารถเรียกสิทธ์ ได้

อันนี้ใครเคยได้ยินมามั่ง นานแล้ว
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2010-09-11 12:55:49 By : pjgunner.com
 


 

No. 4โพสกระทู้ ( 1,603 )
บทความ ( 1 )สถานะออฟไลน์


ภาษาไทยเป็นกลุ่มภาษาที่ base จาก mongol-india เราเองไปดัดแปลงมาใช้จนเป็นภาษาไทยในปัจจุบัน
ตัวภาษาอาจจะคิดในกรณีสมบัติของชาติได้ละมังคะ
แต่ font คงเทียบกับลายมือ อันนี้คงมองลักษณะลิขสิทธิ์ได้ง่ายน่ะค่ะ เช่นเดียวกับงานประพันธ์ที่ใช้ภาษาไทยประพันธ์ขึ้นมา
แต่ตัวเนื้องานเป็นของผู้เขียน/ผู้สร้างละมั้งคะ

ยิ่งใน font ถ้าพิจารณาแล้ว จะเป็น set ของ ข้อมูลจุดแบบ vector แล้วก้อมี script
ในการประกอบเป็นข้อความอะค่ะ น่าจะจดลิขสิทธิ์ได้
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2010-09-11 14:47:22 By : blurEyes
 


 

No. 5โพสกระทู้ ( 3,144 )
บทความ ( 1 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท

สถานะออฟไลน์


Go to: ตระกูลภาษาไท-กะได

แล้ว angsana ที่ใช้เป็นมาตรฐานของหนังสือราชการไทยน่ะครับ ใครเป็นเจ้าของ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2010-09-11 16:11:37 By : tungman
 


 

No. 6โพสกระทู้ ( 11,835 )
บทความ ( 10 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท Hall of Fame 2012

สถานะออฟไลน์
Facebook

แน่นอนครับ Font มีลิขสิทธิ์ซึ่งหลายคนใช้โดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามี องค์กรใหญ่ๆ เขาจะซื้อหรือว่าไม่ใช้ฟอนต์ลิขสิทธิ์ ผมก็เคยแก้ graphic โดยการเปลี่ยนฟอนต์มาแล้ว เพราะลูกค้าไม่ต้องการซื้อฟอนต์ ตอนนี้ผมใช้ฟอนต์ฟรีหมด ซึ่งมันมีหน้าตาคล้ายๆ ฟอนต์ลิขสิทธิ์ เอามาจาก f0nt นั่นแหละ

Angsana เป็นของ Microsoft ครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2010-09-12 01:38:07 By : PlaKriM
 


 

No. 7

Guest


ไม่ทราบว่าได้ลองใช้งานกันบ้างหรือยังครับ ผมได้ทดลองใช้งานกับ Windows 7 โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office เปิดได้ปกติ แต่พอใช้งานกับโปรแกรม OpenOffice.org กลับไม่มี ฟอนต์ดังกล่าว ใน list ให้เลือกใช้งานครับ มีวิธีแก้ไขปัญหานี้หรือไม่
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2010-10-06 12:34:05 By : piyabootb
 


 

No. 8โพสกระทู้ ( 1,751 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


เรือง font นี่ก็พอรู้มาบ้าง ครับ เห็นว่ามีการ ปรับแบบหมดเนื้อหมดตัวก็เคยได้ยินข่าวอยู่เหมือนกัน พอดีเพื่อนผมทำ กราฟฟิค เลยได้รู้มาจากมานบ้างครับ ตอนนี้เลยอาศัยว่า เวลาจะใช้ font อะไรต้องดูก่อน เพราะว่า บางทีต้องทำหนังสือ บ้างอะไรบ้าง เลยต้องศึกษาไว้ครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2010-10-06 18:48:56 By : SOUL
 


 

No. 9โพสกระทู้ ( 1,603 )
บทความ ( 1 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 7 เขียนโดย : piyabootb เมื่อวันที่ 2010-10-06 12:34:05
รายละเอียดของการตอบ ::
จะลองตามเรื่องให้นะคะ คงช้านิดนึงขออภัยไว้ล่วงหน้าค่ะ

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2010-10-07 09:55:27 By : blurEyes
 


 

No. 10โพสกระทู้ ( 3,144 )
บทความ ( 1 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท

สถานะออฟไลน์


อันนี้ลงใน xp จะติดตั้งฟอนต์ Sarabun ได้อย่างไร

แต่ทำไม ms office ได้แล้วล่ะ งง
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2010-10-07 10:03:11 By : tungman
 

   

ค้นหาข้อมูล


   
 

แสดงความคิดเห็น
Re : ครม. เห็นชอบโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย : น่าสนับสนุนทั้งเอกชนทั้งภาครัฐแหละค่ะ
 
 
รายละเอียด
 
ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวมีขีดกลาง| ตัวเรืองแสง ตัวมีเงา ตัวอักษรวิ่ง| จัดย่อหน้าอิสระ จัดย่อหน้าชิดซ้าย จัดย่อหน้ากึ่งกลาง จัดย่อหน้าชิดขวา| เส้นขวาง| ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร
ใส่แฟลช ใส่รูป ใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ ใส่อีเมล์ ใส่ลิ้งค์ FTP| ใส่แถวของตาราง ใส่คอลัมน์ตาราง| ตัวยก ตัวห้อย ตัวพิมพ์ดีด| ใส่โค้ด ใส่การอ้างถึงคำพูด| ใส่ลีสต์
smiley for :lol: smiley for :ken: smiley for :D smiley for :) smiley for ;) smiley for :eek: smiley for :geek: smiley for :roll: smiley for :erm: smiley for :cool: smiley for :blank: smiley for :idea: smiley for :ehh: smiley for :aargh: smiley for :evil:
Insert PHP Code
Insert ASP Code
Insert VB.NET Code Insert C#.NET Code Insert JavaScript Code Insert C#.NET Code
Insert Java Code
Insert Android Code
Insert Objective-C Code
Insert XML Code
Insert SQL Code
Insert Code
เพื่อความเรียบร้อยของข้อความ ควรจัดรูปแบบให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการอ่านและสบายตา และตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง

อัพโหลดแทรกรูปภาพ

Notice

เพื่อความปลอดภัยของเว็บบอร์ด ไม่อนุญาติให้แทรก แท็ก [img]....[/img] โดยการอัพโหลดไฟล์รูปจากที่อื่น เช่นเว็บไซต์ ฟรีอัพโหลดต่าง ๆ
อัพโหลดแทรกรูปภาพ ให้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ของไทยครีเอท และตัดรูปภาพให้พอดีกับสกรีน เพื่อความโหลดเร็วและไฟล์ไม่ถูกลบทิ้ง

   
  เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ กระทู้ที่แทรกไฟล์อัพโหลดไฟล์จากที่อื่น อาจจะถูกลบทิ้ง
 
โดย
อีเมล์
บวกค่าให้ถูก
<= ตัวเลขฮินดูอารบิก เช่น 123 (หรือล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเพื่อไม่ต้องกรอก)Exchange: Voake, Comcube, รับทำเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม , รับทำบัญชี , โรงงานผลิตครีม , สำนักงานบัญชี , รับจดทะเบียนบริษัท , Pangpond , รถมือสอง

Load balance : Server 00
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2020 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่