Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 109,019

HOME > .NET Framework > Forum > VB.NET รบกวนขอความรู้เรื่อง DataSet กับ Web Service หน่อยครับ 

VB.NET รบกวนขอความรู้เรื่อง DataSet กับ Web Service หน่อยครับ

 Topic : 077698โพสกระทู้ ( 18 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
สืบเนื่องจากกระทู้นี้

https://www.thaicreate.com/dotnet/forum/077671.html

ผมก็ได้วิธีในการเขียน Webservice ในลักษณะที่สามารถ return ค่าแบบ dataset ได้แล้วครับ
หลังจากนั้นผมก็เขียน Webservice ตัวอื่นๆ ของผมต่อไป จนกระทั่งมาถึงตอนที่จะทำการเรียกใช้ Webservice ผ่าน PHP ครับ
โดยผมได้ทราบมาว่าเทคโนโลยี Webservice นั้น ยังค่อนข้างจะเป็นของใครของมันอยู่ ดังนั้นการ return ในลักษณะของ dataset จึงเป็นเรื่องเฉพาะของ vb.net โดยจะสามารถเรียกใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเป็นแอพพลิเคชั่นจากทาง .net เช่นเดียวกันอ่ะครับ
โดยผมได้ทำการลองเรียกใช้งาน Webservice ตัวนี้ผ่านทาง PHP ซึ่งตอนแรกผมทำการเรียกเพื่อดู Request และ Response ก็ยังปกติอยู่ สามารถดูได้ตามปกติ แต่เมื่อลองนำค่าเหล่านั้นมาทำการ fetch ออกมาใช้งาน กลับไม่สามารถทำได้ครับ โดยขึ้น error ว่า "Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string" ครับ โดยผมก็เลยคิดว่าวิธีแก้น่าจะเป็นให้เราทำการ convert ให้การ return ในลักษณะของ dataset นั้นกลายเป็นลักษณะของ Array หรือ Object สักอย่างที่เราสร้างขึ้นมาเอง

ซึ่งในจุดนี้ผมยังไม่มีความรู้ในการสร้าง Array หรือ Object ขึ้นมารองรับกับ dataset ที่จะ return ออกไปอ่ะครับ เลยอยากรบกวนเพื่อนๆ ช่วยแนะนำวิธีการทำให้ที หรือว่ามีวิธีการในการ return ค่าออกไปในลักษณะนี้ให้แอพพลิเคชั่นตัวอื่นๆ รู้จัก หรือจะเป็นการทำให้ PHP นั้นสามารถทำการดึงข้อมูลลักษณะ dataset ของ Webservice จาก VB.net ได้ รบกวนช่วยแนะนำทีนะครับ จะมี link หรือวิธี หรือ reference ต่างๆ ก็ได้นะครับ เด๋วผมจะนำไปศึกษาอีกทีTag : .NET, Ms SQL Server 2008, WebService, VB.NETMove To Hilight (Stock) 
Send To Friend.Bookmark.
Date : 2012-04-28 18:33:35 By : zubduce View : 7192 Reply : 8
 

 

No. 1โพสกระทู้ ( 74,058 )
บทความ ( 838 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท

สถานะออฟไลน์
Twitter Facebook

ลองดูพวก XML ครับ แล้วใช้ php ผ่าน xml ครับ มี function ให้เลือกหลายตัวครับ บางเว็บผ่านพวก API ก็ใช้ผ่าน XML นี่แหละครับ


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-04-28 23:02:05 By : webmaster
 


 

No. 2โพสกระทู้ ( 18 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ขอบคุณครับ ตอนนี้ผมใช้ extension ของ PHP เองอ่ะครับ ก็คือ SOAP โดยจะใช้ SoapClient ในการเรียกใช้งาน Webservice อ่ะครับ แล้วก็เก็บผลลัพธ์ลงในตัวแปรตัวหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นก็ทำการ fetch ออกมาจาก foreach อ่ะครับ ไม่ทราบว่าวิธีที่พี่พูดถึงนี่เป็นลักษณะของ Function อะไรหรอครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-04-29 07:23:13 By : zubduce
 

 

No. 3โพสกระทู้ ( 18 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ผมลองหาข้อมูลดู เลยไปเจอเว็บนี้เข้า

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=weeratop&month=23-06-2008&group=2&gblog=4

เหมือนเข้าใช้วิธีแก้จาก dataset ของทาง .net ให้เป็น array หรือ object อ่ะครับ แล้วค่อยทำการ return ออกไป แต่ผมไม่ค่อยจะเข้าใจ concept สักเท่าไรอ่ะครับ รบกวนช่วยดูให้หน่อยได้หรือป่าวครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-04-29 07:26:27 By : zubduce
 


 

No. 4โพสกระทู้ ( 74,058 )
บทความ ( 838 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท

สถานะออฟไลน์
Twitter Facebook

ถูกแล้วครับ ตามนั้นแหละครับผ่าน ส่งผ่าน XML
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-04-29 08:31:28 By : webmaster
 


 

No. 5โพสกระทู้ ( 18 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ครับ ขอบคุณครับ คืออยากจะรบกวนนิดนึง คือผมค่อนข้างจะใหม่กับภาษานี้อ่ะครับ แบบผมต้องเพิ่มอะไรใน code ต้นฉบับของผมบ้างอ่ะครับ เพื่อให้มันสามารถออกมาเป็นลักษณะตามลิงค์ที่ผมแปะไว้อ่ะครับ พอดีอันนั้นเขียนด้วย C# มั้งครับ ส่วนของผมเป็น VB

Code (VB.NET)
Imports System.Web.Services
Imports System.Web.Services.Protocols
Imports System.ComponentModel
Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient

' To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
' <System.Web.Script.Services.ScriptService()> _
<System.Web.Services.WebService(Namespace:="http://tempuri.org/")> _
<System.Web.Services.WebServiceBinding(ConformsTo:=WsiProfiles.BasicProfile1_1)> _
<ToolboxItem(False)> _
Public Class Service1
  Inherits System.Web.Services.WebService

  Dim objConn As New System.Data.SqlClient.SqlConnection
  Dim objCmd As New System.Data.SqlClient.SqlCommand
  Dim dtAdapter As New System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter
  <WebMethod()> _
  Public Function HelloWorld() As DataSet
    Dim ds As New DataSet
    Dim strConnString, strSQL As String
    strConnString = "Server=localhost\SQL2008;UID=sa;PASSWORD=sqlserver2008;database=mydatabase;Max Pool Size=400;Connect Timeout=600;"
    strSQL = "SELECT * FROM customer"
    objConn.ConnectionString = strConnString
    With objCmd
      .Connection = objConn
      .CommandText = strSQL
      .CommandType = CommandType.Text
    End With
    dtAdapter.SelectCommand = objCmd

    dtAdapter.Fill(ds)

    dtAdapter = Nothing
    objConn.Close()
    objConn = Nothing

    Return ds  '*** Return DataSet ***'
  End Function

End Class
ขอรบกวนหน่อยนะครับ ผมค่อนข้างจะงงๆ จริงๆ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-04-29 08:41:24 By : zubduce
 


 

No. 6โพสกระทู้ ( 18 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


คือตอนนี้ผมก็ยัง return dataset อยู่เลยอ่ะครับ ไม่ทราบว่าทำยังไงถึงจะ return แบบตัวอย่างเค้าได้อ่ะครับ ^^
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-04-29 08:43:02 By : zubduce
 


 

No. 7โพสกระทู้ ( 18 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


อันนี้เป็น code ที่ผมหาได้ ของเค้าเป็นลักษณะของภาษา C# แต่ผมไม่แน่ใจในวิธีการเขียนให้เป็นลักษณะของ VB ครับCode (C#)
public Province[] getProvinces()

    {

      pcoc = new WindowsFormsApplication1.PCOCServiceReference.Service1SoapClient();

      DataSet myDataset = pcoc.ProvinceSOA();

      Province[] provList = null;

      if (myDataset != null && myDataset.Tables.Count > 0)

      {

        DataTable myTable = myDataset.Tables[0];

        provList = new Province[myDataset.Tables[0].Rows.Count];

        int i = 0;

        foreach (DataRow myRow in myTable.Rows)

        {

          provList[i] = new Province();

          provList[i].Id = myRow[myTable.Columns[0]].ToString();

          provList[i].Name = myRow[myTable.Columns[1]].ToString();

          i++;

        }

      }

      return provList;

 

    }

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-04-29 15:13:07 By : zubduce
 


 

No. 8โพสกระทู้ ( 74,058 )
บทความ ( 838 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท

สถานะออฟไลน์
Twitter Facebook

แปลงเป็น VB.NET ให้ครับ

Code (VB.NET)
Public Function getProvinces() As Province()


	pcoc = New WindowsFormsApplication1.PCOCServiceReference.Service1SoapClient()

	Dim myDataset As DataSet = pcoc.ProvinceSOA()

	Dim provList As Province() = Nothing

	If myDataset IsNot Nothing AndAlso myDataset.Tables.Count > 0 Then


		Dim myTable As DataTable = myDataset.Tables(0)

		provList = New Province(myDataset.Tables(0).Rows.Count - 1) {}

		Dim i As Integer = 0

		For Each myRow As DataRow In myTable.Rows


			provList(i) = New Province()

			provList(i).Id = myRow(myTable.Columns(0)).ToString()

			provList(i).Name = myRow(myTable.Columns(1)).ToString()


			i += 1

		Next
	End If

	Return provList

End Function

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-05-01 20:31:10 By : webmaster
 

   

ค้นหาข้อมูล


   
 

แสดงความคิดเห็น
Re : VB.NET รบกวนขอความรู้เรื่อง DataSet กับ Web Service หน่อยครับ
 
 
รายละเอียด
 
ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวมีขีดกลาง| ตัวเรืองแสง ตัวมีเงา ตัวอักษรวิ่ง| จัดย่อหน้าอิสระ จัดย่อหน้าชิดซ้าย จัดย่อหน้ากึ่งกลาง จัดย่อหน้าชิดขวา| เส้นขวาง| ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร
ใส่แฟลช ใส่รูป ใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ ใส่อีเมล์ ใส่ลิ้งค์ FTP| ใส่แถวของตาราง ใส่คอลัมน์ตาราง| ตัวยก ตัวห้อย ตัวพิมพ์ดีด| ใส่โค้ด ใส่การอ้างถึงคำพูด| ใส่ลีสต์
smiley for :lol: smiley for :ken: smiley for :D smiley for :) smiley for ;) smiley for :eek: smiley for :geek: smiley for :roll: smiley for :erm: smiley for :cool: smiley for :blank: smiley for :idea: smiley for :ehh: smiley for :aargh: smiley for :evil:
Insert PHP Code
Insert ASP Code
Insert VB.NET Code Insert C#.NET Code Insert JavaScript Code Insert C#.NET Code
Insert Java Code
Insert Android Code
Insert Objective-C Code
Insert XML Code
Insert SQL Code
Insert Code
เพื่อความเรียบร้อยของข้อความ ควรจัดรูปแบบให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการอ่านและสบายตา และตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง

อัพโหลดแทรกรูปภาพ

Notice

เพื่อความปลอดภัยของเว็บบอร์ด ไม่อนุญาติให้แทรก แท็ก [img]....[/img] โดยการอัพโหลดไฟล์รูปจากที่อื่น เช่นเว็บไซต์ ฟรีอัพโหลดต่าง ๆ
อัพโหลดแทรกรูปภาพ ให้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ของไทยครีเอท และตัดรูปภาพให้พอดีกับสกรีน เพื่อความโหลดเร็วและไฟล์ไม่ถูกลบทิ้ง

   
  เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ กระทู้ที่แทรกไฟล์อัพโหลดไฟล์จากที่อื่น อาจจะถูกลบทิ้ง
 
โดย
อีเมล์
บวกค่าให้ถูก
<= ตัวเลขฮินดูอารบิก เช่น 123 (หรือล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเพื่อไม่ต้องกรอก)Exchange: นำเข้าสินค้าจากจีน, Taobao, เฟอร์นิเจอร์, ของพรีเมี่ยม, ร่ม, ปากกา, power bank, แฟลชไดร์ฟ, กระบอกน้ำ

Load balance : Server 00
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2023 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่