Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,456

HOME > .NET Framework > Forum > สอบถามครับ แยกข้อมูลจาก โดยค้นหาจาก column ใน Listview (C# WinApp) 

สอบถามครับ แยกข้อมูลจาก โดยค้นหาจาก column ใน Listview (C# WinApp)

 Topic : 117375โพสกระทู้ ( 13 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
รายละเอียดตามไฟล์รูปภาพเลยครับ คือเวลาผมเพิ่มข้อมูล serial สินค้าลงไปใน listview แล้ว อยากให้แยก size ของตัวสินค้า แล้วนับจำนวนดูว่าในแต่ละ size มีจำนวนเท่าไหร่ แล้วเวลาลบข้อมูลจากจาก listview แล้วจะเหลือเท่าไหร่

list sizeTag : .NET, Win (Windows App), C#, WindowsMove To Hilight (Stock) 
Send To Friend.Bookmark.
Date : 2015-06-25 11:26:50 By : fbt1720 View : 1487 Reply : 16
 

 

No. 1โพสกระทู้ ( 4,071 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ใช้ for หลังจาก display data โดยกำหนดตัวแปรแต่ละ size มารับค่าครับ

for .....
if size = s1 then
s_1 = s_1 +1
else if size = s1 then
s_2 = s_2 +1
..
..
..


next
หลังจากนั้นก็เอา ไป display แต่ละ size

ครับ


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2015-06-25 11:44:52 By : lamaka.tor
 


 

No. 2โพสกระทู้ ( 192 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ไม่รู้เข้าใจถูกป่าว :D
Code (C#)
      int listCount = listView1.Items.Count;
      ArrayList list = new ArrayList();
      for (int i = 0; i < listCount; i++)
      {
       string[] arr = listView1.Items[i].SubItems[4].Text.Split('=');
       list.Add(arr[1]);
      }
      MessageBox.Show(list.Count.ToString());

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2015-06-25 20:30:27 By : ipstarone
 

 

No. 3โพสกระทู้ ( 13 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


พอลองใส่โค๊ดนี้ไปแล้ว ปัญหาตามภาพเลยครับ พอเปลี่ยน size มันนับต่อจากของเก่าเลย ไม่ได้เริ่ม size ใหม่ ผมใช้ switch case น่ะครับ

อันนี้โค๊ดครับ

Code (C#)
                int s = 0;
                int m = 0;

                for (int i = 0; i < showlistserial.Items.Count;i++ )
                {
                  switch (size)
                  {
                    case ("S"):
                      s = s + 1;
                      nS.Text = s.ToString();
                      break;
                    case ("M"):
                      m = m + 1;
                      nM.Text = m.ToString();
                      break;
                  }
                }error
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2015-06-25 21:08:19 By : fbt1720
 


 

No. 4โพสกระทู้ ( 4,071 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebookแปลกดีครับ
แบบนี้ก็ถูกแล้วนิครับ
ลอง

Code (C#)
int s = 0;
int m = 0;

for (int i = 0; i < showlistserial.Items.Count;i++ )
{
 MessageBox.Show(size + i);
  switch (size)
  {
    case ("S"):
      s = s + 1;
      nS.Text = s.ToString();
      break;
    case ("M"):
      m = m + 1;
      nM.Text = m.ToString();
      break;
  }
}


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2015-06-26 10:35:45 By : lamaka.tor
 


 

No. 5

Guest


ใช้ LINQ บรรทัดเดียวน่าจะตอบโจทย์ได้แล้วครับ

ประมาณนี้ var x = yourListViewName.Cast<ListViewItem> Group x Count y


ปล. ถ้าคุณไม่รู้จัก LINQ สละเวลาศึกษาเพิ่มเติม == รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2015-06-26 10:47:58 By : หน้าฮี
 


 

No. 6

Guest


ผมเล่าเรื่องตลกให้ฟังนะ "เมื่อผมสอนเด็กข้างบ้านคนหนึ่ง"

ถ้าวันวันคุณนั่งดีดกีตาร์และแสวงหาคำโกหกพ่อแม่ เพื่อแค่ "ได้เงินไปโรงเรียน/มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น"
คนที่ไม่มีทางจนลงก็คือ ครู/อาจารย์ทุกฯคนของพวกคุณนั่นแหละ
(เอาชัดชัด ผมแอบอ้างว่าเป็น ดร สอนทำนา แต่ตัวครูเองขับรถหรู เฟอร์รารี่)

คำ/ประโยค มันย้อนแย้งตัวเองและการกระทำ(ฐานะ)

เรื่องจริงนะจะบอกให้
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2015-06-26 11:04:20 By : หน้าฮี
 


 

No. 7

Guest


ตรรกะการคิดของผมไม่คลอบคลุม #NO1 - #NO 6 เดี๋ยวจะเข้าใจผิด


ดีใจได้ว่า "ตรรกะการคิดของผม อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้"
ปล. ใส่เสื้อผ้าเก่าฯขาดฯ หรือใส่สูทผูกเนคไท "ย่อมแสวงหาความเลวได้เท่ากัน" ถ้ามีโอกาสทำ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2015-06-26 11:21:41 By : หน้าฮี
 


 

No. 8

Guest


Code (VB.NET)
-0-

ช่วยหน่อยครับ รวมจำนวนใน listview ยังไงครับ
แล้วเรียง ลำดับ ใหม่
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2015-12-28 22:58:41 By : กอฟฟี่คุง
 


 

No. 9

Guest


@กอฟฟี่คุง

การเขียนโค๊ด Windows Application มันเด็กฯ ชั้นปลายแถว

คุณเอาโค๊ดที่คุณเขียนแต่ไม่สำเร็จมา และผมจะแก้ไขให้ (ถ้าผมสะดวก)


ปล. ผมชื่อหน้าฮี แน่นอนว่ามันต่ำต้อยในทุกฯด้าน
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2015-12-29 14:02:42 By : หน้าฮี
 


 

No. 10

Guest


จาก #NO9 คุณและอาจารย์ของคุณมันใช้วิธีการเดิมฯ โดยการใช้ Control ListView ในสถานะการที่ไม่เหมาะสม (พูดแรงฯได้ว่า "ไอ้พวกหัวโบราณ ไร้การพัฒนา")

ในระบบงานจริงฯ (Production) เขาถือว่า ListView/DataGridView คือหน้ากาก (หน้าจอออกแบบ)
การคำนวณจริงฯ จะไปทำที่ DataSource อทิเช่น DataTable/List/SQL Query ดังตัวอย่างล่างล่างนี้
ผมใช้ DataGridView

ตัวอย่างหน้าจอ
datagridview_sample


ตัวอย่างโค๊ด

Code (VB.NET)
Public Class frmMaintenanceB
  Dim dtHardwareSetup As New DataTable()

  Private Sub frmMaintenanceB_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
    If e.KeyCode = Keys.Escape Then
      MsgBox("ต้องการออกจากหน้าจอนี้")
      Me.Close()
    End If
  End Sub

  Private Sub frmGroups_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    'DotNetBarTabControlB1.SelectedIndex = 0 'First Tab
    dtHardwareSetup = MakeDataPXR_Series()
    Call dynFillDataGridView("CS", 0) 'Communications Setup
  End Sub

'จำลองข้อมูลตัวอย่าง
#Region " Data Manager For PXR/PH/RX"

  'PXR-Series
  Private Function MakeDataPXR_Series() As DataTable
    Dim dt As New DataTable()

    dt.Columns.Add("Name", GetType(String))
    dt.Columns.Add("Value", GetType(String))
    dt.Columns.Add("Description", GetType(String))
    dt.Columns.Add("ListNo", GetType(Integer))
    dt.Columns.Add("Type", GetType(String))

    'Adjustment Operational Checkout
    dt.Rows.Add(New Object() {"Excitation Voltage", "0694", "0000~1023", 1, "AOC"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Auto Phase Gain", "31", "02~62", 1, "AOC"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Main Ink Tank Too High", "0", "0: Not Detected, 1: Detected", 1, "AOC"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Main Ink Tank Initial", "1", "0: Not Detected, 1: Detected", 1, "AOC"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Ink Reservoir Too Low", "0", "0: Not Detected, 1: Detected", 1, "AOC"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Makeup Ink Reservoir Too Low", "0", "0: Not Detected, 1: Detected", 1, "AOC"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Ambient Temperature", "024", "-99~100 ? C", 1, "AOC"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Heating Unit Temperature", "024", "-99~100 ? C", 1, "AOC"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Heating Unit Status", "0", "Power -0: Not Supplied, 1: Supplied", 1, "AOC"})

    'Communications Setup

    dt.Rows.Add(New Object() {"State At Power Up", "0", "0: Comm. Port is OFF, 1: Comm. Port Is ON, 2: OFF Fixed", 1, "CS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Baud Rate", "9", "1~9:150bps~38400bps", 1, "CS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Data Length", "2", "1:7 bits 2:8 bits", 1, "CS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Parity Bit", "0", "0: Disable, 1: Odd, 2: Even", 1, "CS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Stop Bits", "1", "1: 1 bit, 2: 2 bits", 1, "CS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"No Of Comm. Bytes", "0", "", 1, "CS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"BCC Code Handling", "0", "", 1, "CS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Comm. Mode", "0", "", 1, "CS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Print Message Transfer ACK", "0", "", 1, "CS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Print Spec. Trans Char Height", "0", "", 1, "CS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Comm. And Signal Error", "0", "", 1, "CS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Start Output", "0", "", 1, "CS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Output Kind", "0", "", 1, "CS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Condition", "0", "", 1, "CS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Status Output", "0", "", 1, "CS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"SOP10 Start Output", "0", "", 1, "CS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"SOP5 Select Message", "0", "", 1, "CS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"SOP5 Data Exchange", "0", "", 1, "CS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"SOP8 Connection", "0", "", 1, "CS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"SOP8 ACK NAK Return", "0", "", 1, "CS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"SOP8 Print Item", "000", "", 1, "CS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"SOP11 ChangeOver Method", "0", "", 1, "CS"})

    'Date time Setup
    dt.Rows.Add(New Object() {"Current Time", "2013-10-07 12:59:01", "Time Stamp", 1, "DTS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Calendar Time Control", "1", "1: Same as current time, 2: Clock Stop", 2, "DTS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Calendar Time", "2013-10-07 12:59:01", "Time Stamp", 3, "DTS"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Clock System", "1", "1: 24-hour clock, 2: 12-hour clock", 4, "DTS"})

    'Stirrer Test
    dt.Rows.Add(New Object() {"Main Lnk Tank", "0", "0: Rotaing, 1: Stop", 1, "ST"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Ink Reservoir", "0", "0: Rotaing, 1: Stop", 2, "ST"})

    'Environment Setup
    dt.Rows.Add(New Object() {"Ink Operating Time", "0004", "0000~9999 hours", 1, "ES"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Ink Alarm Time", "2400", "0000~9999 hours", 2, "ES"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Comulative Operating Time", "000004", "00000~99999 hours", 3, "ES"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Print Count", "000000035", "000000000~999999999 times", 4, "ES"})
    '...
    dt.Rows.Add(New Object() {"Ink Temperature", "025", "-99~100 ? C", 4, "ES"})

    'User Environment Setup
    dt.Rows.Add(New Object() {"Repeat Print Sensor Mode", "1", "1: Signal ON, 2: OFF-ON Transition", 1, "UES"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Reverse Direction Printing", "0", "0: Disable, 1: OFF=ABC, 2: OFF=CBA", 2, "UES"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Reverse Print", "1", "1:Method 1, 2: Method 2", 3, "UES"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Speed Compensation", "0", "0:Disable, 1: Enable", 4, "UES"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Print Signal Type", "1", "1: Printing complete, 2: Printing in progress", 5, "UES"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Method To Apply Print data", "0", "1:Method 1, 2: Method 2", 6, "UES"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Create Messages", "0", "0: Access, 1: Protect", 7, "UES"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Character Size 1", "1", "1: 5x8, 2: 5x7", 8, "UES"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Character Size 2", "1", "1: 7x10, 2: 9x8, 3: 9x7", 9, "UES"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Excitation Vref Warning", "1", "0: Disable, 1: Enable", 10, "UES"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"One Character Print", "0", "0: Disable, 1: Enable", 11, "UES"})
    dt.Rows.Add(New Object() {"Nondisclosere Information", "1", "0 ~ 1(0~1)", 12, "UES"})
    Return dt

  End Function
#End Region

  Private Sub DotNetBarTabControlB1_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles DotNetBarTabControlB1.SelectedIndexChanged, DotNetBarTabControlB1.Click
    If Not "Alarm History Shift Code Setup Software Version".Contains(DotNetBarTabControlB1.SelectedTab.Text) Then
      Call dynFillDataGridView(DotNetBarTabControlB1.TabPages(DotNetBarTabControlB1.SelectedIndex).Tag, DotNetBarTabControlB1.SelectedIndex)
    End If
  End Sub

  Private Sub dynFillDataGridView(ByVal sType As String, ByVal tp As Integer, Optional ByVal dgv As DataGridView = Nothing)
    If dgv Is Nothing Then
      dgv = dynMakeDataGridViewLayout(New System.Drawing.Point(6, 6))
    Else
      dgv.Rows.Clear()
    End If
    DotNetBarTabControlB1.TabPages(tp).Controls.Clear()
    DotNetBarTabControlB1.TabPages(tp).Controls.Add(dgv)
    GetData(sType).ToList().ForEach(Sub(x)
                      dgv.Rows.Add(x.ItemArray) 'x.HeaderCell.Value = String.Format("{0}", (r.Index + 1))
                    End Sub)
  End Sub

  Private Function GetData(ByVal sType As String) As System.Data.OrderedEnumerableRowCollection(Of DataRow)
    Return (From r In dtHardwareSetup Where r.Item("Type") = sType Order By r.Item("ListNo"))
  End Function

  Private Function dynMakeDataGridViewLayout(ByVal pLocation As Point) As DataGridView
    Dim cs3 As New DataGridViewCellStyle() With {.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter,
                           .BackColor = System.Drawing.SystemColors.Control,
                           .Font = New System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.5!, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(222, Byte)),
                           .ForeColor = System.Drawing.SystemColors.WindowText,
                           .SelectionBackColor = System.Drawing.SystemColors.Highlight,
                           .SelectionForeColor = System.Drawing.SystemColors.HighlightText,
                           .WrapMode = System.Windows.Forms.DataGridViewTriState.[False]
                          }

    Dim dynGrid As New DataGridView() With {.AllowUserToAddRows = False,
                        .AllowUserToDeleteRows = False,
                        .AllowUserToResizeColumns = False,
                        .AllowUserToResizeRows = False,
                        .BorderStyle = BorderStyle.None,
                        .ColumnHeadersBorderStyle = DataGridViewHeaderBorderStyle.Single,
                        .EnableHeadersVisualStyles = False,
                        .ColumnHeadersHeight = 32,
                        .ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.DisableResizing,
                        .ColumnHeadersDefaultCellStyle = cs3,
                        .Location = pLocation,
                        .MultiSelect = False,
                        .ReadOnly = True,
                        .RowHeadersBorderStyle = DataGridViewHeaderBorderStyle.Single,
                        .RowHeadersWidth = 34,
                        .RowHeadersWidthSizeMode = DataGridViewRowHeadersWidthSizeMode.DisableResizing,
                        .RowTemplate = New DataGridViewRow() With {.Height = 20},
                        .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.RowHeaderSelect,
                        .Size = New System.Drawing.Size(748, 530),
                        .Name = "dynDataGridView"
                        }

    dynGrid.Columns.AddRange(New System.Windows.Forms.DataGridViewColumn() {New DataGridViewTextBoxColumn() With {.HeaderText = "Name", .Width = 190},
                                        New DataGridViewTextBoxColumn() With {.HeaderText = "Value", .Width = 160, .DefaultCellStyle = New DataGridViewCellStyle() With {.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter}},
                                        New DataGridViewTextBoxColumn() With {.HeaderText = "Description", .Width = 320}
                                        })

    Return dynGrid
  End Function

  'Close Form
  Private Sub HelpToolStripButton_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles HelpToolStripButton.Click
    Me.Close()
    Me.Dispose()
  End Sub
End Classปล. สวัสดีปีใหม่ครับ

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2015-12-29 14:23:44 By : หน้าฮี
 


 

No. 11

Guest


อันนี้ไม่รู้ว่า DotNetBarTabControlB1 ใช้ Tool ของเจ้าไหนครับ ถ้าทำเองสุดยอดมากเลยครับ และอีกอย่างบอกวิธีคร่าวๆ จักขอบพระคุณมากมากครับ เห็นว่ามันสวยดีครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2015-12-29 15:51:11 By : บัญดิษฐ
 


 

No. 12

Guest


Control ตัวไหนก็ตามที่ไม่มี SourceCode อยู่ในมือ (ผมอยากไหม? อยากใช้ แต่ไม่ใช้)

Quote:
ถ้าทำเองสุดยอดมากเลยครับผมไม่ใช่คนคิดและประดิษฐ์อักษร กอไก่ - ฮอนกฮูก รวมถึงสระ เ - อำไอเอา อทิเช่น

กอ ก่อ ก้อ ก๊อ ก๋อ (ครบเสียงสูง เสียงกลาง เสียงต่ำ) (นกจิกเด็กตายบนป่าอ้อ)
ห อิหิ หออีฮี หออี (ครูสาวสาวสวยสวย สอนแค่นี้แล้วก็หน้าแดงก่ำ...)
(กำเอง ครูสาวสาวไม่ได้กำให้ ผมได้เกรด 0 วิชาภาษาไทย ด้วยสาเหตุนี้)


http://www.datazx.cn/Forums/en-US/b7affe34-c652-4b32-b100-d9a362f4c64e/action?threadDisplayName=vbnet-tabcontrol-&forum=vbasiczhchs


Code (VB.NET)
Class DotNetBarTabcontrol
  Inherits TabControl

  Sub New()
    SetStyle(ControlStyles.AllPaintingInWmPaint Or ControlStyles.ResizeRedraw Or ControlStyles.UserPaint Or ControlStyles.DoubleBuffer, True)
    DoubleBuffered = True
    SizeMode = TabSizeMode.Fixed
    ItemSize = New Size(44, 136)
  End Sub
  Protected Overrides Sub CreateHandle()
    MyBase.CreateHandle()
    Alignment = TabAlignment.Left
  End Sub

  Function ToPen(ByVal color As Color) As Pen
    Return New Pen(color)
  End Function

  Function ToBrush(ByVal color As Color) As Brush
    Return New SolidBrush(color)
  End Function

  Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As PaintEventArgs)
    Dim B As New Bitmap(Width, Height)
    Dim G As Graphics = Graphics.FromImage(B)
    Try : SelectedTab.BackColor = Color.White : Catch : End Try
    G.Clear(Color.White)
    G.FillRectangle(New SolidBrush(Color.FromArgb(246, 248, 252)), New Rectangle(0, 0, ItemSize.Height + 4, Height))
    G.DrawLine(New Pen(Color.FromArgb(170, 187, 204)), New Point(ItemSize.Height + 3, 0), New Point(ItemSize.Height + 3, 999))
    For i = 0 To TabCount - 1
      If i = SelectedIndex Then
        Dim x2 As Rectangle = New Rectangle(New Point(GetTabRect(i).Location.X - 2, GetTabRect(i).Location.Y - 2), New Size(GetTabRect(i).Width + 3, GetTabRect(i).Height - 1))
        Dim myBlend As New ColorBlend()
        'myBlend.Colors = {Color.FromArgb(232, 232, 240), Color.FromArgb(232, 232, 240), Color.FromArgb(232, 232, 240)}
        myBlend.Colors = {Color.FromArgb(232, 232, 123), Color.FromArgb(232, 232, 145), Color.FromArgb(232, 232, 34)}
        myBlend.Positions = {0.0F, 0.5F, 1.0F}
        Dim lgBrush As New LinearGradientBrush(x2, Color.Black, Color.Black, 90.0F)
        lgBrush.InterpolationColors = myBlend
        G.FillRectangle(lgBrush, x2)
        G.DrawRectangle(New Pen(Color.FromArgb(170, 187, 204)), x2)


        G.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality
        Dim p() As Point = {New Point(ItemSize.Height - 3, GetTabRect(i).Location.Y + 20), New Point(ItemSize.Height + 4, GetTabRect(i).Location.Y + 14), New Point(ItemSize.Height + 4, GetTabRect(i).Location.Y + 27)}
        G.FillPolygon(Brushes.White, p)
        G.DrawPolygon(New Pen(Color.FromArgb(170, 187, 204)), p)

        If ImageList IsNot Nothing Then
          Try
            If ImageList.Images(TabPages(i).ImageIndex) IsNot Nothing Then

              G.DrawImage(ImageList.Images(TabPages(i).ImageIndex), New Point(x2.Location.X + 8, x2.Location.Y + 6))
              G.DrawString("   " & TabPages(i).Text, Font, Brushes.DimGray, x2, New StringFormat With {.LineAlignment = StringAlignment.Center, .Alignment = StringAlignment.Center})
            Else
              G.DrawString(TabPages(i).Text, New Font(Font.FontFamily, Font.Size, FontStyle.Bold), Brushes.DimGray, x2, New StringFormat With {.LineAlignment = StringAlignment.Center, .Alignment = StringAlignment.Center})
            End If
          Catch ex As Exception
            G.DrawString(TabPages(i).Text, New Font(Font.FontFamily, Font.Size, FontStyle.Bold), Brushes.DimGray, x2, New StringFormat With {.LineAlignment = StringAlignment.Center, .Alignment = StringAlignment.Center})
          End Try
        Else
          G.DrawString(TabPages(i).Text, New Font(Font.FontFamily, Font.Size, FontStyle.Bold), Brushes.DimGray, x2, New StringFormat With {.LineAlignment = StringAlignment.Center, .Alignment = StringAlignment.Center})
        End If

        G.DrawLine(New Pen(Color.FromArgb(200, 200, 250)), New Point(x2.Location.X - 1, x2.Location.Y - 1), New Point(x2.Location.X, x2.Location.Y))
        G.DrawLine(New Pen(Color.FromArgb(200, 200, 250)), New Point(x2.Location.X - 1, x2.Bottom - 1), New Point(x2.Location.X, x2.Bottom))
      Else
        Dim x2 As Rectangle = New Rectangle(New Point(GetTabRect(i).Location.X - 2, GetTabRect(i).Location.Y - 2), New Size(GetTabRect(i).Width + 3, GetTabRect(i).Height + 1))
        G.FillRectangle(New SolidBrush(Color.FromArgb(246, 248, 252)), x2)
        G.DrawLine(New Pen(Color.FromArgb(170, 187, 204)), New Point(x2.Right, x2.Top), New Point(x2.Right, x2.Bottom))
        If ImageList IsNot Nothing Then
          Try
            If ImageList.Images(TabPages(i).ImageIndex) IsNot Nothing Then
              G.DrawImage(ImageList.Images(TabPages(i).ImageIndex), New Point(x2.Location.X + 8, x2.Location.Y + 6))
              G.DrawString("   " & TabPages(i).Text, Font, Brushes.DimGray, x2, New StringFormat With {.LineAlignment = StringAlignment.Center, .Alignment = StringAlignment.Center})
            Else
              G.DrawString(TabPages(i).Text, Font, Brushes.DimGray, x2, New StringFormat With {.LineAlignment = StringAlignment.Center, .Alignment = StringAlignment.Center})
            End If
          Catch ex As Exception
            G.DrawString(TabPages(i).Text, Font, Brushes.DimGray, x2, New StringFormat With {.LineAlignment = StringAlignment.Center, .Alignment = StringAlignment.Center})
          End Try
        Else
          G.DrawString(TabPages(i).Text, Font, Brushes.DimGray, x2, New StringFormat With {.LineAlignment = StringAlignment.Center, .Alignment = StringAlignment.Center})
        End If
      End If
    Next

    e.Graphics.DrawImage(B.Clone, 0, 0)
    G.Dispose() : B.Dispose()
  End Sub
End Classสวัสดีปีใหม่ครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2015-12-31 00:06:48 By : หน้าฮี
 


 

No. 13

Guest


ตอบความคิดเห็นที่ : 12 เขียนโดย : หน้าฮี เมื่อวันที่ 2015-12-31 00:06:48
รายละเอียดของการตอบ ::
ขอบคุณครับ โค้ดที่ให้มาถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่มีค่าสำหรับผมมากครับ เพราะผมจะนำไปศึกษาเรื่องการ User Control และการ
Customize Control ที่มีอยู่แล้วให้น่าใช้ขึ้นครับผม เพราะผมมีปัญหากลับ DataGridView มากมาก (มันไม่สวย) คือต้องการให้มันเหมือน
Table ของ HTML ครับผม ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-01-02 11:52:44 By : บัญดิษฐ
 


 

No. 14

Guest


Open Source
jqgrid_bootstrap

อะไรขาดก็เพิ่ม อะไรเกินก็เอาออก

และนี่ต้นฉบับของ VS-Version XXX เลยครับ
http://referencesource.microsoft.com/#System.Web/UI/WebControls/GridView.cs,69739dafbef7a308


ปล.
1. คนมีรถยนต์หรูหรา 1, 10, 10, 100 คัน ขับไม่เป็นมันก็ไม่มีประโยชน์ (ต้องอาศัยพลขับ)
2. คนมีรถยนต์หรูหรา 1, 10, 10, 100 คัน ขับเป็นและขับเองมันก็ไม่มีประโยชน์ (ต้องอาศัย/โดยสารเครื่องบินชั้น FirstClass)
...
...
...
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-01-02 15:57:27 By : หน้าฮี
 


 

No. 15

Guest


@บัญดิษฐ, ALL

คุณคิดว่า ASP.NET 4.x WebForms สามารถเขียนโค๊ด C#/VB ลงไปใน JavaScript ได้หรือไม่? (ภาษา JAVA มันทำได้)
Code (VB.NET)
 <script type="text/javascript">
    //http://stackoverflow.com/questions/750902/how-do-i-get-rid-of-o-is-not-declared
    //Fixed __o is not declared?
    <%= String.Empty()%>
    //VB.NET
    function showMessage() {
      <% If (1 = 1) Then%>
          var msg = "ข้อความ";
          $("#htmlCtrlXXX").text("สวัสดีชาวโลก");
          alert('If')
      <% Else%>
          alert('Else')
      <% End If%>
    }
    //C#
    function showMessage() {
      <% if (1 = 1) {%>
          var msg = "ข้อความ";
          $("#htmlCtrlXXX").text("สวัสดีชาวโลก");
          alert('If')
      <% } else {%>
          alert('Else')
      <% }%>
    }
  </script>

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-01-02 17:06:24 By : หน้าฮี
 


 

No. 16

Guest


วันนี้มีโอกาสได้ลองเล่นกับ Bootstrap 3.x.x - 4.x ในการออกแบบหน้าจอบนเวป
(Responsive Design)

สั่งได้ดังใจนึก

bt_3_4


ปล. แม้แต่มือเก่า/เก๋า ยังอุทานว่า "มันไม่ใช่เรื่องง่ายฯ"

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-01-04 22:02:23 By : หน้าฮี
 

   

ค้นหาข้อมูล


   
 

แสดงความคิดเห็น
Re : สอบถามครับ แยกข้อมูลจาก โดยค้นหาจาก column ใน Listview (C# WinApp)
 
 
รายละเอียด
 
ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวมีขีดกลาง| ตัวเรืองแสง ตัวมีเงา ตัวอักษรวิ่ง| จัดย่อหน้าอิสระ จัดย่อหน้าชิดซ้าย จัดย่อหน้ากึ่งกลาง จัดย่อหน้าชิดขวา| เส้นขวาง| ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร
ใส่แฟลช ใส่รูป ใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ ใส่อีเมล์ ใส่ลิ้งค์ FTP| ใส่แถวของตาราง ใส่คอลัมน์ตาราง| ตัวยก ตัวห้อย ตัวพิมพ์ดีด| ใส่โค้ด ใส่การอ้างถึงคำพูด| ใส่ลีสต์
smiley for :lol: smiley for :ken: smiley for :D smiley for :) smiley for ;) smiley for :eek: smiley for :geek: smiley for :roll: smiley for :erm: smiley for :cool: smiley for :blank: smiley for :idea: smiley for :ehh: smiley for :aargh: smiley for :evil:
Insert PHP Code
Insert ASP Code
Insert VB.NET Code Insert C#.NET Code Insert JavaScript Code Insert C#.NET Code
Insert Java Code
Insert Android Code
Insert Objective-C Code
Insert XML Code
Insert SQL Code
Insert Code
เพื่อความเรียบร้อยของข้อความ ควรจัดรูปแบบให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการอ่านและสบายตา และตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง

อัพโหลดแทรกรูปภาพ

Notice

เพื่อความปลอดภัยของเว็บบอร์ด ไม่อนุญาติให้แทรก แท็ก [img]....[/img] โดยการอัพโหลดไฟล์รูปจากที่อื่น เช่นเว็บไซต์ ฟรีอัพโหลดต่าง ๆ
อัพโหลดแทรกรูปภาพ ให้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ของไทยครีเอท และตัดรูปภาพให้พอดีกับสกรีน เพื่อความโหลดเร็วและไฟล์ไม่ถูกลบทิ้ง

   
  เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ กระทู้ที่แทรกไฟล์อัพโหลดไฟล์จากที่อื่น อาจจะถูกลบทิ้ง
 
โดย
อีเมล์
บวกค่าให้ถูก
<= ตัวเลขฮินดูอารบิก เช่น 123 (หรือล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเพื่อไม่ต้องกรอก)Exchange: Voake, Comcube, รับทำเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม , รับทำบัญชี , โรงงานผลิตครีม , สำนักงานบัญชี , รับจดทะเบียนบริษัท , Pangpond , รถมือสอง

Load balance : Server 05
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2020 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่