Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,457

HOME > .NET Framework > Forum > รบกวนช่วยเรื่องการปรับความสูงของ PrintDocument1 ต้องการปรับขนาดตามจำนวนสิ้นค้าที่เลือกมาอะครับ 

รบกวนช่วยเรื่องการปรับความสูงของ PrintDocument1 ต้องการปรับขนาดตามจำนวนสิ้นค้าที่เลือกมาอะครับ

 Topic : 126592โพสกระทู้ ( 26 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
คือผมต้องการให้มันปรับขนาดตามสินค้าที่ถูกเลือกหรือที่ขาย ถ้าสินค้าเยอะก็ยาวตามจำนวนสินค้าอะครับ รบกวนช่วยหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ

Code (VB.NET)
Private Sub PrintDocument1_PrintPage(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs) Handles PrintDocument1.PrintPage
   'ใบเสร็จ
   Dim column(8) As Integer
   column(1) = 10
   column(2) = 70
   column(3) = 160
   column(4) = 320
   column(5) = 430
   column(6) = 530
   column(7) = 120
   column(8) = 570

   Dim font As New Font("Cordia New", 14, FontStyle.Bold)
   Dim font1 As New Font("Cordia New", 18, FontStyle.Bold)
   Dim font2 As New Font("Cordia New", 14)
   e.Graphics.DrawString("ร้านปัญญารุ่งเรืองการค้า", font1, Brushes.Black, column(1), 20)
   e.Graphics.DrawString("โทร : 087-975-5125", font2, Brushes.Black, column(1), 48)
   e.Graphics.DrawString("เลขที่ใบเสร็จ : " + frm_productsale.lbl_receipt_no.Text, font2, Brushes.Black, column(1), 69)
   e.Graphics.DrawString("วันที่ : " + frm_productsale.lbl_receipt_date.Text, font2, Brushes.Black, column(1), 87)
   e.Graphics.DrawString(frm_productsale.lbl_time.Text, font2, Brushes.Black, column(7), 87)
   e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, column(1), 110, 610, 110)

   Dim line As Integer = 120
   Dim line1 As Integer = 105

   e.Graphics.DrawString("ลำดับ", font2, Brushes.Black, column(1), line)
   e.Graphics.DrawString("รหัสสินค้า", font2, Brushes.Black, column(2), line)
   e.Graphics.DrawString("รายการสินค้า", font2, Brushes.Black, column(3), line)
   e.Graphics.DrawString("จำนวนสินค้า", font2, Brushes.Black, column(4), line)
   e.Graphics.DrawString("ราคาสินค้า", font2, Brushes.Black, column(5), line)
   e.Graphics.DrawString("ราคารวม", font2, Brushes.Black, column(6), line)

   For i As Integer = 0 To frm_productsale.list_view_sale.Items.Count - 1
     line += 20
     Dim print_out(8) As String
     With frm_productsale.list_view_sale
       print_out(1) = .Items(i).SubItems(0).Text
       print_out(2) = .Items(i).SubItems(1).Text
       print_out(3) = .Items(i).SubItems(2).Text
       print_out(4) = .Items(i).SubItems(3).Text
       print_out(5) = .Items(i).SubItems(4).Text
       print_out(6) = .Items(i).SubItems(5).Text     End With

     e.Graphics.DrawString(print_out(1), font2, Brushes.Black, column(1), line)
     e.Graphics.DrawString(print_out(2), font2, Brushes.Black, column(2), line)
     e.Graphics.DrawString(print_out(3), font2, Brushes.Black, column(3), line)
     e.Graphics.DrawString(print_out(4), font2, Brushes.Black, column(4), line)
     e.Graphics.DrawString(print_out(5), font2, Brushes.Black, column(5), line)
     e.Graphics.DrawString(print_out(6), font2, Brushes.Black, column(6), line)

   Next
   line += 35
   e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, column(1), line, 610, line)
   line += 9
   e.Graphics.DrawString("ราคารวม   " & frm_productsale.txt_total.Text & "", font, Brushes.Black, column(5), line)
   e.Graphics.DrawString("บาท ", font, Brushes.Black, column(8), line)
   line += 20
   e.Graphics.DrawString("เงินที่รับมา  " & txt_receive.Text & "", font, Brushes.Black, column(5), line)
   e.Graphics.DrawString("บาท ", font, Brushes.Black, column(8), line)
   line += 20
   e.Graphics.DrawString("เงินทอน    " & txt_change.Text & "", font, Brushes.Black, column(5), line)
   e.Graphics.DrawString("บาท ", font, Brushes.Black, column(8), line)
 End SubCode (VB.NET)
Private Sub printting_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles printting.Click
  PrintDocument1.DefaultPageSettings.PaperSize = New System.Drawing.Printing.PaperSize("Custom", 650, 300)
  PrintPreviewDialog1.Show()
  PrintPreviewDialog1.Document = PrintDocument1
End Sub
Tag : .NET, VBScriptMove To Hilight (Stock) 
Send To Friend.Bookmark.
Date : 2017-02-26 22:58:24 By : velonz View : 909 Reply : 14
 

 

No. 1โพสกระทู้ ( 4,071 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

คำนวณ ขนาดตามสินค้า ยังไงรึครับ


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-02-27 08:56:00 By : lamaka.tor
 


 

No. 2โพสกระทู้ ( 26 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


คำนวณความยาวของหน้ากระดาษ ตามจำนวนสินค้าที่เราเลือกอะครับ ถ้านึกไม่ออกให้นึกตามใบเสร็จ เซเว่นอะครับ พอดีอยากได้แบบนั้น
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-02-27 10:50:43 By : velonz
 

 

No. 3โพสกระทู้ ( 4,071 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ไม่ใช่นึกไม่ออกครับ

แต่จะถามว่า ท่านน่ะ คำนวน ขนาดตามสินค้า ออกมาได้รึยัง
ถ้าได้ก็คำนวณเป็น หน้ากระดาษไม่ยาก

นึกภาพออกไม๊ครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-02-27 12:22:01 By : lamaka.tor
 


 

No. 4โพสกระทู้ ( 4,071 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ปล.ครับ เซเว่น ไม่เป็นไปตาม ขนาด string นะครับ
จะเห็นว่าจะมีการ fix size column ไว้ (จะเห็นได้ว่า ข้อความจะไม่ครบหมด)


ยังไงก็ลองคำนวณ ขนาดสินค้าออกมาก่อนครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-02-27 12:31:41 By : lamaka.tor
 


 

No. 5

Guest


ถ้าปริ้นสลิป เหมือน 7-11 อยู่ที่ปริ้นเตอร์ครับ ไม่แน่ใจว่ามีเครื่องลองหรือเปล่าของผมใช้รุ่น EPSON TM-T82 ตัดกระดาษ auto
ทีแรกก็นับแถวว่ามีกี่แถวและมากำหนดความยาวกระดาษเอาตอนท้าย แต่พอใช้เครื่องนี้ไม่ต้องนับแถวแล้ว กำหนดแค่ความกว้าง
จัดให้อยู่ในตำแหน่งเท่านั้น จะยาวววแค่ไหน มันก็จะตัดใต้แถวสุดท้ายให้เองครับ ตัวอย่างก่อนพิมพ์ของผมกระดาษเหลือบานน
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-02-27 15:01:10 By : [email protected]
 


 

No. 6โพสกระทู้ ( 26 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 5 เขียนโดย : [email protected] เมื่อวันที่ 2017-02-27 15:01:10
รายละเอียดของการตอบ ::
พอดีผมไม่ค่อยเป็นเลย ถ้าจะนับแถวต้องทำยังไงครับ บอกได้ป่าวครับ ขอบคุณครับผม

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-02-27 18:28:31 By : velonz
 


 

No. 7โพสกระทู้ ( 26 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 3 เขียนโดย : lamaka.tor เมื่อวันที่ 2017-02-27 12:22:01
รายละเอียดของการตอบ ::
พอมีแนวทาง ในการคำนวณขนาดสินค้าหรือเปล่าครับ พอดีไม่ค่อยเข้าใจอะครับประวัติการแก้ไข
2017-02-27 21:43:45
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-02-27 21:43:03 By : velonz
 


 

No. 8

Guest


ตอบความคิดเห็นที่ : 6 เขียนโดย : velonz เมื่อวันที่ 2017-02-27 18:28:31
รายละเอียดของการตอบ ::
เอาค่า line ไปก็ได้ครับ เพราะ line ก็ไม่ต่างจากจำนวนแถว เพราะเราจะบวกไปเรื่อยๆตามรายการสินค้า จนแถวสุดท้าย(ผมก็ทำแบบนี้ละ)

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-02-28 09:01:51 By : บัญดิษฐ
 


 

No. 9โพสกระทู้ ( 4,071 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ตอบความคิดเห็นที่ : 7 เขียนโดย : velonz เมื่อวันที่ 2017-02-27 21:43:03
รายละเอียดของการตอบ ::
http://คำนวณขนาดสินค้า ตัวนี้ใช่เป็นรูปไม๊ครับ รึ เป็น string
ถ้าเป็นรูป เราสามารถ จับมายัดลง image แล้ว หา size ได้เลย

ขอถามเพื่อความเข้าใจนิดนะครับ
ตกลงคือ
ต้องการให้หน้ากระดาษ เปลี่ยนตาม ขนาดสินค้า
หมายถึง ขนาดสินค้า 300x300 ขนาด PrintDocument1 ก็ 300x300 ขนาดสินค้า 900x300 ขนาด PrintDocument1 ก็ 900x300

หรือ

ต้องการให้ PrintDocument1 คงที่ ขนาดสินค้าก็เอาเท่าที่ได้ เหมือนที่ เซเว่น

หรือ

ต้องการให้ PrintDocument1 คงที่ ขนาดสินค้าปรับให้พอดีกับ PrintDocument1
ซึ่งจะเบี้ยว เละ จนอาจจะดูไม่ได้ในบางส่วน

หรือ

ต้องการให้ PrintDocument1 คงที่ ขนาดสินค้าไม่ปรับอะไร ส่วนที่เหลือจาก หน้า 1 ก็ให้ไปต่อหน้า 2

สรุปคือที่ต้องการเป็นแบบไหน หรือ มีนอกเหนือจากนี้ครับ

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-02-28 09:06:05 By : lamaka.tor
 


 

No. 10โพสกระทู้ ( 26 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 8 เขียนโดย : บัญดิษฐ เมื่อวันที่ 2017-02-28 09:01:51
รายละเอียดของการตอบ ::
ผมไม่ทราบว่าจะเอาไปยังไงอะครับ มันอยู่คนละฟังก์ชั่นกันซึ่งลองเรียกดูแล้ว มันเหมือนจะไม่เจอตัวแปล line

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-02-28 16:32:25 By : velonz
 


 

No. 11โพสกระทู้ ( 26 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 9 เขียนโดย : lamaka.tor เมื่อวันที่ 2017-02-28 09:06:05
รายละเอียดของการตอบ ::
ต้องการให้หน้ากระดาษ เปลี่ยนตาม ขนาดสินค้า
หมายถึง ขนาดสินค้า 300x300 ขนาด PrintDocument1 ก็ 300x300 ขนาดสินค้า 900x300 ขนาด PrintDocument1 ก็ 900x300
แบบนี้อะครับผม

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-02-28 16:33:09 By : velonz
 


 

No. 12โพสกระทู้ ( 4,071 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ก็คือ จะ fix ความกว้างไว้
ส่วนความยาวก็แล้วแต่งาน

แบบนี้ ก็ลอง drow ออกมาดูได้เลยครับ
ถ้านึกภาพไม่ออก ก็บ้านๆเลย

เอาข้อมูลที่จะพิม มาลง ใน word ดู
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-02-28 17:10:03 By : lamaka.tor
 


 

No. 13โพสกระทู้ ( 26 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 12 เขียนโดย : lamaka.tor เมื่อวันที่ 2017-02-28 17:10:03
รายละเอียดของการตอบ ::
ยังไงอะครับผมไม่เข้าใจเลย ช่วยทำให้ผมเลยได้ไหม คือจากโค้ดผมต้องทำยังไงต่ออะครับ

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-03-01 10:12:36 By : velonz
 


 

No. 14โพสกระทู้ ( 4,071 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ตอบความคิดเห็นที่ : 13 เขียนโดย : velonz เมื่อวันที่ 2017-03-01 10:12:36
รายละเอียดของการตอบ ::
ผมคงทำให้ไม่ได้นะครับ(บางอย่างเราต้องผ่านมันไปด้วยตัวเอง)

นึกหน้าตา ที่เราจะปริ้น ออกมาได้รึป่าวละครับ ว่ามันน่าจะ เป็นยังไง

ถ้านึกไม่ออกก็ให้กลับไปนึกดู ลองๆเทียบกับเอกสาร หรือ บิล ที่เราเจอๆอยู่

ถ้านึกออกก็ลองนึกรายละเอียดดู
ถ้ายังนึกไม่ออกอีก
5555
จากรูปลองนึกดูนะครับ เราจะสั่งปริ้นยังไงให้ได้แบบนี้แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-03-01 11:04:11 By : lamaka.tor
 

   

ค้นหาข้อมูล


   
 

แสดงความคิดเห็น
Re : รบกวนช่วยเรื่องการปรับความสูงของ PrintDocument1 ต้องการปรับขนาดตามจำนวนสิ้นค้าที่เลือกมาอะครับ
 
 
รายละเอียด
 
ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวมีขีดกลาง| ตัวเรืองแสง ตัวมีเงา ตัวอักษรวิ่ง| จัดย่อหน้าอิสระ จัดย่อหน้าชิดซ้าย จัดย่อหน้ากึ่งกลาง จัดย่อหน้าชิดขวา| เส้นขวาง| ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร
ใส่แฟลช ใส่รูป ใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ ใส่อีเมล์ ใส่ลิ้งค์ FTP| ใส่แถวของตาราง ใส่คอลัมน์ตาราง| ตัวยก ตัวห้อย ตัวพิมพ์ดีด| ใส่โค้ด ใส่การอ้างถึงคำพูด| ใส่ลีสต์
smiley for :lol: smiley for :ken: smiley for :D smiley for :) smiley for ;) smiley for :eek: smiley for :geek: smiley for :roll: smiley for :erm: smiley for :cool: smiley for :blank: smiley for :idea: smiley for :ehh: smiley for :aargh: smiley for :evil:
Insert PHP Code
Insert ASP Code
Insert VB.NET Code Insert C#.NET Code Insert JavaScript Code Insert C#.NET Code
Insert Java Code
Insert Android Code
Insert Objective-C Code
Insert XML Code
Insert SQL Code
Insert Code
เพื่อความเรียบร้อยของข้อความ ควรจัดรูปแบบให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการอ่านและสบายตา และตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง

อัพโหลดแทรกรูปภาพ

Notice

เพื่อความปลอดภัยของเว็บบอร์ด ไม่อนุญาติให้แทรก แท็ก [img]....[/img] โดยการอัพโหลดไฟล์รูปจากที่อื่น เช่นเว็บไซต์ ฟรีอัพโหลดต่าง ๆ
อัพโหลดแทรกรูปภาพ ให้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ของไทยครีเอท และตัดรูปภาพให้พอดีกับสกรีน เพื่อความโหลดเร็วและไฟล์ไม่ถูกลบทิ้ง

   
  เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ กระทู้ที่แทรกไฟล์อัพโหลดไฟล์จากที่อื่น อาจจะถูกลบทิ้ง
 
โดย
อีเมล์
บวกค่าให้ถูก
<= ตัวเลขฮินดูอารบิก เช่น 123 (หรือล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเพื่อไม่ต้องกรอก)Exchange: Voake, Comcube, รับทำเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม , รับทำบัญชี , โรงงานผลิตครีม , สำนักงานบัญชี , รับจดทะเบียนบริษัท , Pangpond , รถมือสอง

Load balance : Server 01
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2020 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่