Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,424

HOME > .NET Framework > Forum > ขอความช่วยเหลือเรื่องการคำนวนวันที่ใน vb.net ครับ คือว่าผมทำโปรแกรมเก็บเงินครับ อยากได้ตัวคำนวนรายได้ให้ลูกค้าผมไม่รู้จะเรี่มตรงไหนครับ ลูกค้านำเงินมาฝากแล้วเราจะจ่ายดอกเบี้ยรอบละ 38 วันครับรบกสนพี่ๆช่วยหน่อยครับ 

ขอความช่วยเหลือเรื่องการคำนวนวันที่ใน vb.net ครับ คือว่าผมทำโปรแกรมเก็บเงินครับ อยากได้ตัวคำนวนรายได้ให้ลูกค้าผมไม่รู้จะเรี่มตรงไหนครับ ลูกค้านำเงินมาฝากแล้วเราจะจ่ายดอกเบี้ยรอบละ 38 วันครับรบกสนพี่ๆช่วยหน่อยครับ

 Topic : 127895โพสกระทู้ ( 18 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
ขอความช่วยเหลือเรื่องการคำนวนวันที่ใน vb.net ครับ
คือว่าผมทำโปรแกรมเก็บเงินครับ อยากได้ตัวคำนวนรายได้ให้ลูกค้าผมไม่รู้จะเรี่มตรงไหนครับ
ลูกค้านำเงินมาฝากแล้วเราจะจ่ายดอกเบี้ยรอบละ 38 วันครับรบกสนพี่ๆช่วยหน่อยครับTag : .NET, Ms SQL Server 2012, VBScript, Win (Windows App), VB.NET, WindowsMove To Hilight (Stock) 
Send To Friend.Bookmark.
Date : 2017-06-06 13:09:20 By : เมระนัน สีพันทอง View : 702 Reply : 11
 

 

No. 1โพสกระทู้ ( 4,070 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

สูตรเป็นยังไงครับ

หรือมีตัวอย่างการนวน ไม๊

อย่างลูกค้านำเงินมาฝาก วันนี้ สามแสน เอาข้อมูลไปทำไรต่อครับ


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-06-06 13:48:26 By : lamaka.tor
 


 

No. 2โพสกระทู้ ( 18 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตัวอย่างลูกค้าฝากเงินวันนี้ 1แสนบาท เราก้อนับไปอีก 38 วันเราก้อจ่ายดอกเบี้ยให้เขารอบหนื่งครับ แล้วนับอีก 38 วันเราก้อจ่ายเขาอีกรอบอ่ะครับ

ตัวอย่างการคำนวน

สมมุตร ลูกค้านำเงินมาฝาก 1 แสน วันที่ 6/6/2017
ดอกเบี้ย 10%


วันที่ 6/6/2017 เรี่มฝาก
วันที่ 13/7/2017 จ่ายดอกเบี่ย (นับมาจากวันเรี่มฝาก 38 วัน)
วันที่ 20/8/2017 จ่ายดอกเบี่ย (นับมาจากวันเรี่มฝาก 38 วัน)
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-06-06 14:03:43 By : เมระนัน สีพันทอง
 

 

No. 3โพสกระทู้ ( 4,070 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ตอบความคิดเห็นที่ : 2 เขียนโดย : เมระนัน สีพันทอง เมื่อวันที่ 2017-06-06 14:03:43
รายละเอียดของการตอบ ::

แนวคิดที่ 1

ความคิดบ้านๆของผมนะครับ (อ้างอิงจากการ Update ตัวเองของโปรแกรมต่างๆ)
ในตาราง อาจจะต้องมี 3 คัอลัมนี้ครับ

1. วันคิดดอกเบี้ยล่าสุด บอกถึงว่าคิดดอกเบี้ยล่าสุดวันที่เท่าไหร่(_date)
2. จำนวนวันที่จะอัพเดท มีเผื่ออนาคต อาจจะปรับเปลี่ยนจาก 38 เป็น 40 เป็น 50 หรือ 100 วัน ได้โดยไม่ต้องแก้ในโปรแกรม(_count)
3. วันคิดดอกเบี้ยครั้งต่อไป บอกถึงว่าคิดดอกเบี้ยครั้งต่อไปวันที่เท่าไหร่(_NextDate)


SQL ที่ใช้ก็ประมาณนี้ครับ

Code
"Select * form table where _NextDate = " + Now


พอได้ข้อมูลที่จะ คิดดอกเบี้ย ในวันนี้ ก็ให้ อัพเดท ข้อมูลนั้นๆ ไปครับ


แนวคิดที่ 2

ในกรณีที่ มีการกำหนดตายตัวอยู่แล้วว่าจะฝากกี่ปี กี่เดือน หรือ ท่านอยากกำหนดยอดไว้ล่วงหน้า

วันที่ 6/6/2017 เรี่มฝาก
วันที่ 13/7/2017 จ่ายดอกเบี่ย (นับมาจากวันเรี่มฝาก 38 วัน)
วันที่ 20/8/2017 จ่ายดอกเบี่ย (นับมาจากวันเรี่มฝาก 38 วัน)

สามารถคิดดอกเบี้ยตามวันโดย forloop เอาตามใจชอบ
1311

Code (VB.NET)
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    If Double.Parse(TextBox1.Text) <= 0 Then
      MessageBox.Show("กรุณาระบุเงินต้น")
      Return
    End If
    If DateTimePicker2.Value = DateTimePicker1.Value Or DateTimePicker2.Value < DateTimePicker1.Value.AddDays(37) Then
      MessageBox.Show("กรุณาระบุวันที่ตามเงื่อนไข")
      Return
    End If
    Dim d As DateTime = Me.DateTimePicker1.Value
    RichTextBox1.Text = ""
    RichTextBox1.Text = "วันที่ " & Me.DateTimePicker1.Value.ToString("dd/MM/yyyy") & " เรี่มฝาก เงินต้น " & TextBox1.Text & " บาท"
    Dim count As Integer = 0
    Dim db As Double = Double.Parse(TextBox1.Text) * 10 / 100
    Do While d < DateTimePicker2.Value
      d = d.AddDays(37)
      count += 1
      RichTextBox1.Text += vbCrLf & "วันที่ " & d.ToString("dd/MM/yyyy") & " เงินต้น " & TextBox1.Text & " คิดดอกเบี้ยครั้งที่ " & count & " ดอกเบี้ย " & db & " บาท"

    Loop
    RichTextBox1.Text += vbCrLf & vbCrLf & vbCrLf & " รวมดอกเบี้ย " & count & " งวด เป็นเงิน " & count * db & " บาท"
  End Sub


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-06-06 15:13:13 By : lamaka.tor
 


 

No. 4โพสกระทู้ ( 18 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ขอบพระคุณมากครับ แบบนี้เลยครับขอบคุณมากครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-06-06 19:32:57 By : เมระนัน สีพันทอง
 


 

No. 5โพสกระทู้ ( 4,070 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ตอบความคิดเห็นที่ : 4 เขียนโดย : เมระนัน สีพันทอง เมื่อวันที่ 2017-06-06 19:32:57
รายละเอียดของการตอบ ::


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-06-06 19:49:48 By : lamaka.tor
 


 

No. 6โพสกระทู้ ( 18 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


สวัสดีครับผมขอความช่วยเหลือเพีมเตีมครับคือผมทำตาได้แล้วแต่ว่าลูกค้าบอกให้แยกใส่คนละตรางใน datebase ต้องทำไงครับตัวที่เราจ่ายดอกเบี้ยครับ ขอบคุณครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-06-07 13:04:21 By : เมระนัน สีพันทอง
 


 

No. 7โพสกระทู้ ( 4,070 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ตอบความคิดเห็นที่ : 6 เขียนโดย : เมระนัน สีพันทอง เมื่อวันที่ 2017-06-07 13:04:21
รายละเอียดของการตอบ ::
ทำแบบนี้ครับ

1. ตาราง ข้อมูลลูกค้า{cusID,name,Addr1......}
2. ตาราง ดอกเบี้ยบานเบอะ {ID,cusID,..........}

มี 2 ตาราง ดอกเบี้ยบานเบอะ ให้เอา cusID จาก ข้อมูลลูกค้า มาใช้
เวลาเรียกดูก็

Code (SQL)
"Select * form ดอกเบี้ยบานเบอะ  where cusID = " + cusID 


แค่นี้มันก็จัโชว์แค่ ลูกค้าที่เราต้องการแล้วครับแสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-06-07 13:15:51 By : lamaka.tor
 


 

No. 8โพสกระทู้ ( 18 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ขอบคุณครับคือว่าเขาจะเอาวันที่มาทำการค้นหาว่าเดือนนี้จ่ายดอกกี่คน และ วันนี้ต้องจ่ายกี่คนรวมเป็นเงินเท่าไหร่ครับ รบกวนช่วยดูให้หน่อยนะครับ


ตัวอย่างครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-06-07 15:10:13 By : เมระนัน สีพันทอง
 


 

No. 9โพสกระทู้ ( 4,070 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ตอบความคิดเห็นที่ : 8 เขียนโดย : เมระนัน สีพันทอง เมื่อวันที่ 2017-06-07 15:10:13
รายละเอียดของการตอบ ::
ผมไม่แน่ใจว่า เวลา เรา Select แบบรวมมาลงใน datagrid แล้วจะลงได้ไม๊นะครับ
เอาเป็นว่าถ้ายังคิดไม่ออกซึ่งผมก็ขี้เกียจคิดด้วย 5555

ผมเสนอวิธีคิดแบบบ้านๆ คือ ตั้ง criteria ไว้ แล้วก็ forloop แบบบ้านๆเลยครับ


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-06-07 16:07:08 By : lamaka.tor
 


 

No. 10โพสกระทู้ ( 4,070 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ตอบความคิดเห็นที่ : 9 เขียนโดย : lamaka.tor เมื่อวันที่ 2017-06-07 16:07:08
รายละเอียดของการตอบ ::
ชิลๆง่ายๆ แบบบ้านๆ ประมาณนี้ครับ

555

Code (VB.NET)
Dim cri As String = ""
    Dim db As Double = Double.Parse(DataGridView1(1, 0).Value)
    Dim item As Integer = 0
    Dim cl As Color = Color.Beige

    Try
      For i As Integer = 1 To DataGridView1.RowCount - 1
        If DataGridView1(0, i).Value = DataGridView1(0, i - 1).Value Then
          cl = cl
          db = db + Double.Parse(DataGridView1(1, i).Value)
        Else
          DataGridView1(2, item).Value = db
          If cl = Color.Beige Then
            cl = Color.LightGreen
          Else
            cl = Color.Beige
          End If
          item = i
          db = 0
        End If
        DataGridView1.Rows(i).DefaultCellStyle.BackColor = cl
      Next
    Catch ex As Exception

    End Try
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-06-07 16:26:44 By : lamaka.tor
 


 

No. 11โพสกระทู้ ( 18 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ขอบคุณครับได้แล้วครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2017-06-07 16:58:36 By : เมระนัน สีพันทอง
 

   

ค้นหาข้อมูล


   
 

แสดงความคิดเห็น
Re : ขอความช่วยเหลือเรื่องการคำนวนวันที่ใน vb.net ครับ คือว่าผมทำโปรแกรมเก็บเงินครับ อยากได้ตัวคำนวนรายได้ให้ลูกค้าผมไม่รู้จะเรี่มตรงไหนครับ ลูกค้านำเงินมาฝากแล้วเราจะจ่ายดอกเบี้ยรอบละ 38 วันครับรบกสนพี่ๆช่วยหน่อยครับ
 
 
รายละเอียด
 
ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวมีขีดกลาง| ตัวเรืองแสง ตัวมีเงา ตัวอักษรวิ่ง| จัดย่อหน้าอิสระ จัดย่อหน้าชิดซ้าย จัดย่อหน้ากึ่งกลาง จัดย่อหน้าชิดขวา| เส้นขวาง| ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร
ใส่แฟลช ใส่รูป ใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ ใส่อีเมล์ ใส่ลิ้งค์ FTP| ใส่แถวของตาราง ใส่คอลัมน์ตาราง| ตัวยก ตัวห้อย ตัวพิมพ์ดีด| ใส่โค้ด ใส่การอ้างถึงคำพูด| ใส่ลีสต์
smiley for :lol: smiley for :ken: smiley for :D smiley for :) smiley for ;) smiley for :eek: smiley for :geek: smiley for :roll: smiley for :erm: smiley for :cool: smiley for :blank: smiley for :idea: smiley for :ehh: smiley for :aargh: smiley for :evil:
Insert PHP Code
Insert ASP Code
Insert VB.NET Code Insert C#.NET Code Insert JavaScript Code Insert C#.NET Code
Insert Java Code
Insert Android Code
Insert Objective-C Code
Insert XML Code
Insert SQL Code
Insert Code
เพื่อความเรียบร้อยของข้อความ ควรจัดรูปแบบให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการอ่านและสบายตา และตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง

อัพโหลดแทรกรูปภาพ

Notice

เพื่อความปลอดภัยของเว็บบอร์ด ไม่อนุญาติให้แทรก แท็ก [img]....[/img] โดยการอัพโหลดไฟล์รูปจากที่อื่น เช่นเว็บไซต์ ฟรีอัพโหลดต่าง ๆ
อัพโหลดแทรกรูปภาพ ให้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ของไทยครีเอท และตัดรูปภาพให้พอดีกับสกรีน เพื่อความโหลดเร็วและไฟล์ไม่ถูกลบทิ้ง

   
  เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ กระทู้ที่แทรกไฟล์อัพโหลดไฟล์จากที่อื่น อาจจะถูกลบทิ้ง
 
โดย
อีเมล์
บวกค่าให้ถูก
<= ตัวเลขฮินดูอารบิก เช่น 123 (หรือล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเพื่อไม่ต้องกรอก)Exchange: Voake, Comcube, รับทำเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม , รับทำบัญชี , โรงงานผลิตครีม , สำนักงานบัญชี , รับจดทะเบียนบริษัท , Pangpond , รถมือสอง

Load balance : Server 04
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2020 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่