Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,415

HOME > .NET Framework > Forum > Database msSQL msAccess อยากลองทำ การเบิกจ่ายแบบรวม Lot ครับ 

Database msSQL msAccess อยากลองทำ การเบิกจ่ายแบบรวม Lot ครับ

 Topic : 129682โพสกระทู้ ( 4,056 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebookยกตัวอย่าง งานในส่วนของสารเคมี หรืออื่นๆ ที่มีหลายๆ lot เช่น

1. A001 คงเหลือ 0
2. A002 คงเหลือ 0
3. A003 คงเหลือ 5
4. A004 คงเหลือ 20
5. A005 คงเหลือ 20

แนวคิดคือ

1. ต้องการทราบว่า lot ที่ใช้ปัจจุบันคือ lot ไหน
2. อยากให้ใช้หมดเป็น lot ๆ ไป เช่น ต้องจ่าย A003 ให้หมดก่อนค่อยจ่าย A004
3. จ่ายข้าม lot หรือรวม lot เช่น เมื่อมีการเบิก 10 A003 จ่ายไม่พอ ต้องเอา A004 มาจ่ายด้วย

ตัวอย่างครับ

1. เลือกรายชื่อสารเคมี จาก combobox
2. ระบุจำนวนที่ต้องการเบิก
3. ระบบไปคำนวนเองว่า ใน สต๊อก เหลือเท่าไหร่
- ถ้าสารนี้มีจำนวนไม่พอต่อการเบิกจ่ายให้แจ้งเตือน
- ถ้าเบิก 10 A003 จ่ายไม่พอ ต้องเอา A004 มาจ่ายด้วย
4.พิมสติ๊กเกอร์ ตาม lot ออกมา

อยากได้ตัวอย่างครับ ใครพอจะใจดีแบ่งให้ดูบ้าง

ขอบคุณล่วงหน้าครับTag : .NET, Win (Windows App), C#, VS 2012 (.NET 4.x), VS 2013 (.NET 4.x)Move To Hilight (Stock) 
Send To Friend.Bookmark.
Date : 2017-12-11 11:10:11 By : lamaka.tor View : 559 Reply : 17
 

 

No. 1โพสกระทู้ ( 1,275 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
Twitter Facebook Blogger

ป่านนี้ จขกท. คงแก้ไขปัญหานี้ได้แล้ว
มาบอกเล่ากันบ้างนะครับ อยากรู้ว่า(ตอนนั้น) ทำยังไง
ประวัติการแก้ไข
2020-07-13 19:21:26
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-07-13 19:20:59 By : PhrayaDev
 


 

No. 2

Guest


@พระยาเทพ

ไม่ง่ายเลยครับ ขึ้นอยู่กับหลายฯปัจจัย แต่ละที่/แต่ละธุรกิจ/คน คิดไม่เหมือนกัน
...
...
...

ปล. เท่าที่ผมเห็น มีแต่คุณ Chinahan คนเดียว ที่มีเหลี่ยมจัดและพอจะอธิบาย/แก้ไขปัญหา นี้ได้
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-07-14 11:06:55 By : หน้าฮี
 

 

No. 3โพสกระทู้ ( 8,652 )
บทความ ( 2 )สถานะออฟไลน์


ไล่ หัก ออกไปที่ละ transaction FIFO

ส่วนราคาตอ่หน่วย ก็แล้วแต่จะใช้
จะใช้ล๊อตไหนราคาสูงกว่ากันก็ใช้ราคาของล๊อตนั้น
หรือจะ mix ราคา แล้วหาต่อหน่วย ก็ว่ากันไป

ตอบความคิดเห็นที่ : 2 เขียนโดย : หน้าฮี เมื่อวันที่ 2020-07-14 11:06:55
รายละเอียดของการตอบ ::
555 เกินไปมั้งครับ คนอื่นก็คิดกันได้ครับ

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-07-14 11:18:07 By : Chaidhanan
 


 

No. 4

Guest


เท่าที่รู้อย่างน้อยฯต้องมีตาราง เคลื่อนไหวสินค้า (Stock Card)
รับเข้า/จ่ายออก/โอนย้าย(ระดับคลังหรือระดับสถานที่เก็บ/ปรับปรุง (ต้นทุนเพิ่ม-ต้นทุนลด)/etc...

ตาราง ProductsTransaction

whs_code product_code product_type tran_type qty price from_whs to_whs

เก็บให้หมด มาจากใบสั่งซื้อ/ได้มา เลขที่เอกสาร/รายการที่
เก็บให้หมด มาจากใบสั่งขาย/เสียไป เลขที่เอกสาร/รายการที่

เหตุผลที่เก็บ เพื่อออกรายงานประหลาดฯ (ส่วนใหญ่เจ้าของบริษัท/ผู้มีอำนาจ มักต้องการดู)
...
...ปล. Harddisk/ที่เก็บข้อมูล สมัยนี้ถอดออกปาหัวสุนัขร้องเอ๋งได้ ราคาก็ไม่ได้แพงเหมือนแต่ก่อน...
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-07-14 11:19:28 By : หน้าฮี
 


 

No. 5

Guest


@Chaidhanan
กระผมไม่รู้จะใช้คำ...

ขอบคุณมาก ครับผม

ปล. อาจเป็นเพราะโชคชะตา
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-07-15 22:38:41 By : หน้าฮี
 


 

No. 6

Guest


วิธีการคำนวณต้นทุน มีหลายวิธี เช่น
1. FIFO
2. LIFO (แทบไม่มีคนใช้แล้ว)
3. AVG (Weight Average)
4. AVG (Moveing Average)


วิธีที่ 3 Weight Average Method


สำหรับวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนต่อหน่วยก็คือต้นทุนสินค้าสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย หารด้วยจำนวนหน่วยที่มีไว้เพื่อขาย ซึ่งจะคำนวณเมื่อสิ้นงวด

ยกตัวอย่างเช่น บริษัทมีสินค้าคงเหลือต้นงวด 200 ชิ้น มูลค่า 400 บาท ซึ่งต่อมาในงวดดังกล่าวบริษัทได้ซื้อสินค้าเพิ่ม 400 ชิ้น มูลค่า 1,700 บาท และได้รับออเดอร์ขายออกไปให้ลูกค้า 500 หน่วย ซึ่งหมายความว่าบริษัทจะเหลือสินค้า อยู่ 100 หน่วย การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขาย (Cost of goods sold) และมูลค่าของสินค้าคงเหลือจะทำเมื่อสิ้นงวดแล้ว แต่ก่อนที่จะคำนวณมูลค่าของจำนวนทั้งสองต้องนำมูลค่าของสินค้าทั้งหมดมาถัวเฉลี่ยก่อน

นั่นหมายความว่าต้องนำสินค้าคงเหลือต้นงวดถัวเฉลี่ยกับสินค้าที่ซื้อเข้ามาก่อน ดังนั้นสินค้าคงเหลือจะมีมูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 3.5 บาท (400+1,700)/(200+400) แล้วจึงนำไปคำนวณสินค้าคงเหลือซึ่งมีอยู่ 100 ชิ้น จึงมีมูลค่า 350 บาท ส่วนต้นทุนสินค้าที่ขายออกไปจะมีมูลค่าเท่ากับ 1,750 บาท

ปล. นี่คืองานจริงเลยครับ กำลังทำใบเสนอราคา เขาเลือกวิธีที่ 3
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-07-16 11:16:37 By : หน้าฮี
 


 

No. 7

Guest


จาก #NO6 อธิบายเพิ่มเติม

ความจริงแล้วสองวิธีนี้เป็นวิธีเดียวกัน แต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบที่ต่างกัน เพราะแม้ทั้งสองวิธีนี้จะใช้การถัวเฉลี่ยเข้ามา แต่วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจะใช้กับระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด (Periodic inventory system) ในขณะที่วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหวจะใช้กับระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง (Perpetual inventory system)

สรุปง่ายฯว่า Perpetual inventory system จะรับรู้ต้นทุนทันที

โจทย์ที่ท้าทายก็คือ การออกแบบฐานข้อมูล ให้รองรับทุกฯวิธีการ น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เห็น
เก็บข้อมูลย้อนหลัง 9 ปี

ปีที่ 9 คือปีปัจจจุบัน ปีที่ 10 คือปีหน้า
แสบสันต์ไหม?
กรณีที่มี warehouse เดียว

Part_No zYear zMonth zQty zValue (ยอดสะสม commulative)
abc 2021 1
...
...
abc 2020 1 200 2000
abc 2020 2 0.00 0.00
...
...
...
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-07-16 11:35:18 By : หน้าฮี
 


 

No. 8

Guest


zYear
10
9
8
7
...
...
1

เราคิดว่า ท่าน@Chaidhanan น่าจะเดาทางของเราออก
+55555
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-07-16 11:48:02 By : หน้าฮี
 


 

No. 9

Guest


@TOR_CHEMISTRY
คุณคิดว่าวิธีการคำนวณต้นทุน วิธีที่ 1 และวิธีที่ 3 แตกต่างกันไหม?
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-07-16 12:08:25 By : หน้าฮี
 


 

No. 10

Guest


จริงฯแล้วเจ้าของกระทู้เขาถามเรื่อง FIFO (อยากรับรู้ Lot)
Lot มันก็แค่ ฟิวด์อ้างอิง มีก็ได้ไม่มีก็ได้ เปรียบเปรยได้ว่า เหมือนลูกเศรษฐีใส่รองเท้าแตะข้างเดียว
แล้วไปเดินเล่นใน ทำเนียบรัฐบาล ประมาณนั้น

FIFO
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยม เพราะเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายและบันทึกได้ไม่ยุ่งยาก ซึ่งจากชื่อก็ได้บอกอยู่แล้วว่า "เข้าก่อน ออกก่อน" หรือหากจะขยายความก็คือ หากสินค้า A, B, C เข้ามาในโกดังตามลำดับ เมื่อขายออกไป สินค้า A ย่อมต้องออกก่อนสินค้า B และ C การบันทึกด้วยวิธีเข้าก่อน ออกก่อนสามารถใช้ได้กับทั้งระบบการบันทึกแบบสิ้นงวดและแบบต่อเนื่อง ซึ่งจะแตกต่างกันในรายละเอียดการบันทึก แต่มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ได้จะเท่ากัน

วิธีเข้าก่อน ออกก่อน มีข้อดีในการแสดงราคาสินค้าคงเหลือ เพราะเมื่อถึงสิ้นปี สินค้าคงเหลือนั้นจะมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าในตลาดมากที่สุด
ยกตัวอย่างเช่น บริษัท W ใช้ระบบสินค้าแบบต่อเนื่อง สินค้า A มีมูลค่า 110 บาท สินค้า B มีมูลค่า 120 บาท สินค้า C มีมูลค่า 100 บาท เมื่อได้รับสินค้า A, B และ C เข้ามาตามลำดับ มูลค่าของสินค้าคงเหลือในโกดังจะเท่ากับ 330 บาท (110+120+100) ต่อมาเมื่อมีรายการขายเกิดขึ้น ให้ถือว่าสินค้า A ออกไปชิ้นแรก เพราะฉะนั้นเมื่อมีการบันทึกบัญชีให้ถือว่ามีต้นทุนสินค้า 110 บาท และมูลค่าสินค้าคงเหลือเท่ากับ 220 บาท (120+100) และเมื่อได้รับออเดอร์จากลูกค้าอีกก็ให้ถือว่าขายสินค้า B ออกไป จะทำให้ต้นทุนสินค้ามีมูลค่า 230 บาท (120+110) และสินค้าคงเหลือมีมูลค่าทั้งสิ้น 100 บาท หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เหลือเพียงแค่สินค้า C เท่านั้นในโกดัง

วิธีนี้มักจะใช้กับสินค้าทั่วๆ ไปซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน ซึ่งมีข้อดีในการแสดงราคาสินค้าคงเหลือ เพราะเมื่อถึงสิ้นปี สินค้าคงเหลือนั้นจะมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าในตลาดมากที่สุด สามารถแสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของบริษัทได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ประกอบกับเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยาก ทำให้วิธีเป็นวิธีที่ได้รับความนิยม


ปล. ต้องเข้าใจ ทุกฯบริบท ... อันนี้เรายังไม่ได้พูดถึง บัญชีเลยนะ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-07-16 12:23:22 By : หน้าฮี
 


 

No. 11โพสกระทู้ ( 1,275 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
Twitter Facebook Blogger

เยี่ยม
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-07-17 18:50:23 By : PhrayaDev
 


 

No. 12

Guest


1. จำได้ว่า การจดตั้งทะเบียนบริษัท ต้องมีการเลือกวิธีการคำนวณต้นทุน
1.1 FIFO
1.2 LIFO
1.3 AVG
1.4 etc... อทิเช่น ราคาตามท้องตลาด/ราคาตามที่ตรูอยากขาย/etc...

แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง ได้

2. เลือกวิธีการ บันทึกบัญชีสินค้า
2.1 Periodic
2.2 Perpettual
สองวิธีมันแตกต่างกันก็แค่กันบันทึกบัญชีอธิบายง่ายฯได้ว่า
Periodic จะไม่มีการบันทึก สินค้าคงเหลือ

...
...
...

ทุกฯวิธีมีวิธีการ/มีข้อดี-ข้อด้อย แตกต่างกันไป ตามคำหรือว่าประโยคที่ว่า
--- บริสุทธิ์บัญชี (มันก็แค่ตำราเรียน)
--- ตบแต่งบัญชี (ร้อยเอาขี้หมากองเดียว ทุกฯแห่งหนในเมืองไทย ใช้วิธีนี้)

...
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-07-29 14:22:09 By : หน้าฮี
 


 

No. 13

Guest


@TOR_CHEMISTRY ตามความเข้าใจของคุณ/ตามความเข้าใจของผมในเรื่อง LOT

ในโรงงาน/คนที่เกี่ยวข้อง บางครั้งก็เรียกว่า LOT/Batch_No เลขที่ห่าเหวหะมอยแตด อะไรก็ว่ากันไป

รับรู้ LOT ได้ ตอนไหน? ยกตัวอย่างซ่องทางหนึ่งนั่นคือ รับสินค้าจากการสั่งซื้อ
ตอนรับสินค้า ป้อน LOT ก็ได้/ไม่ป้อนก็ได้ ถ้าไม่ป้อน ก็รับรู้ LOT ได้นั่นคือ

เลขที่เอกสารใบสั่งซื้อ + รายการที่

โลกแห่งความเป็นจริง มันไม่ได้มีแค่ ซื้อ/ขาย
คิดง่ายฯ ซื้อคือรับ ขายคือจ่าย
แต่มันมี
ส่งคืนสินค้า/รับคืนสินค้า
ปรับปรุงต้นทุนสินค้า (เพิ่ม/ลบ) ก็ว่ากันไป
ไหนจะมีการโอนย้ายระหว่างคลังอีก

และอีกจิปาถะ
...
...
...
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-07-29 14:40:11 By : หน้าฮี
 


 

No. 14

Guest


ลองเอาไปคิดดูเล่นฯนะ ไม่จำกัดหน่วยนับ เช่น
ซื้อมาเป็นด้าม แต่ขาย/เบิกจ่าย เป็น โหล
ซื้อมาเป็นโหล แต่ขาย/เบิกจ่าย เป็นแท่ง

CGS (Cost Of Good Sold/ต้นทุนขาย)

วันที่ 01/01/xxxx ซื้อปากกามา 5 โหล ราคาโหลละ 30 บาท ต้นทุนด้ามละ ?
วันที่ 01/01/xxxx ซื้อปากกามา 1 ด้าม ราคาด้ามละ 3 บาท ต้นทุนด้ามละ ?
วันที่ 01/01/xxxx ขายสินค้าไป 2 ด้าม ราคาด้ามละ ?


ด้วยสมมุติฐานว่า ซื้อจำนวนมากฯ ราคาต่อหน่วยจะลดลง + ต้นทุนแปรผันอีกมากมาย
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-07-29 14:52:27 By : หน้าฮี
 


 

No. 15

Guest


@TOR_CHEMISTRY คุณมีคำถามและข้อสงสัย ผมก็มั่วไปมั่วมา
คุณ Chinaha ก็บอกว่าไม่ยาก ก็ไล่ตัดตาม Lot จนกว่าจะหมด


ในโลกความเป็นจริง คุณต้องเข้าใจก่อนว่า การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ
คุณต้องเลือกนิยม เท่าที่ผมเห็นนะ มี 2 วิธี

1. Perpetual
2. Periodicc

ข้อแตกต่างกันก็คือ Perpetual มีการบันทึกสินค้าคงเหลือ แต่ Periodic ไม่มีการบันทึกสินค้าคงเหลือ
ที่เหลือก็ไปอ่าน หลักการบัญชี/บัญชีต้นทุน

วิธีการคำนวณต้นทุนมันจะตามมา
--> Perpetual --> FIFO
--> Perpetual --> Agv (ถัวเฉลี่ย)
--> Perpetual --> Agv (ถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว)
--> Perpetual --> LIFO(ถัวเฉลี่ย)
--> Perpetual --> LIFO(ถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว)

...
...
...

และมีบางกรณีที่ต้องเอาวันหมดอายุ เช่น โรงพยาบาล/ยา เป็นต้น วันไกล้หมดอายุ ต้องรีบจ่ายก่อน/เอาไปทิ้ง
และมีบางกรณีที่นอกเหนือจากนี้ เช่น สินค้าไม่มีการเข้าคลัง (ด่วนฯฯฯ/ลืม/หลงลืม/ตกแต่งตัวเลข) และอีกเยอะเลย

ผมไล่วิธีการคิดของคนบางคน สมัยปี พ.ศ 2540 ต้นฯ ไม่ถึง 47 และเงินเดือนคนฯนั้น ตอนนั้นประมาณ สองแสนบาท/เดือน
(เขาเล่าให้ผมฟัง) เขาโยน exe มาให้ผม ถ้าแน่จริงก็แกะเอา
ไอ้เราก็หนึ่งในตองอู ไม่ถามให้เสียหน้าหรอก

...
...
...
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-07-30 20:14:43 By : หน้าฮี
 


 

No. 16

Guest


ข้อสงสัยที่ผมยังหาคำตอบไม่ได้ (ยังไม่มีเวลาหา)
ยอดยกมา/ยอดยกไป ในแต่ละวัน/เดือน/ปี
สมมุติมียอดยกมา ณ. เดือน มิถุนายน 2563 สินค้าบีที่หาร จำนวน 10 ชิ้น มูลค่ารวม 90 บาท
จะรู้ได้อย่างไรว่า ในสิบชิ้น มันมาจาก LOT ไหนบ้าง
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-07-30 23:00:00 By : หน้าฮี
 


 

No. 17

Guest


มีข้อสงสัยอีก สมมุติ ใบส่งสินค้า/ใบรับสินค้า
มีของที่ต้องรับสองรายการ เช่น สินค้า A และ สินค้า B จำนวนราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันไป
ภาษีก็คงไมเกี่ยวข้อง (ขอคืนได้)
แต่แม่ง มีส่วนลดรวม (คล้ายฯ ส่วนลดท้ายบิล)

อันนี้ก็สงสัยอยู่ว่า มันเฉลี่ยส่วนลด ไปยังสินค้า A/B อย่างไร?
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-07-30 23:09:34 By : หน้าฮี
 

   

ค้นหาข้อมูล


   
 

แสดงความคิดเห็น
Re : Database msSQL msAccess อยากลองทำ การเบิกจ่ายแบบรวม Lot ครับ
 
 
รายละเอียด
 
ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวมีขีดกลาง| ตัวเรืองแสง ตัวมีเงา ตัวอักษรวิ่ง| จัดย่อหน้าอิสระ จัดย่อหน้าชิดซ้าย จัดย่อหน้ากึ่งกลาง จัดย่อหน้าชิดขวา| เส้นขวาง| ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร
ใส่แฟลช ใส่รูป ใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ ใส่อีเมล์ ใส่ลิ้งค์ FTP| ใส่แถวของตาราง ใส่คอลัมน์ตาราง| ตัวยก ตัวห้อย ตัวพิมพ์ดีด| ใส่โค้ด ใส่การอ้างถึงคำพูด| ใส่ลีสต์
smiley for :lol: smiley for :ken: smiley for :D smiley for :) smiley for ;) smiley for :eek: smiley for :geek: smiley for :roll: smiley for :erm: smiley for :cool: smiley for :blank: smiley for :idea: smiley for :ehh: smiley for :aargh: smiley for :evil:
Insert PHP Code
Insert ASP Code
Insert VB.NET Code Insert C#.NET Code Insert JavaScript Code Insert C#.NET Code
Insert Java Code
Insert Android Code
Insert Objective-C Code
Insert XML Code
Insert SQL Code
Insert Code
เพื่อความเรียบร้อยของข้อความ ควรจัดรูปแบบให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการอ่านและสบายตา และตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง

อัพโหลดแทรกรูปภาพ

Notice

เพื่อความปลอดภัยของเว็บบอร์ด ไม่อนุญาติให้แทรก แท็ก [img]....[/img] โดยการอัพโหลดไฟล์รูปจากที่อื่น เช่นเว็บไซต์ ฟรีอัพโหลดต่าง ๆ
อัพโหลดแทรกรูปภาพ ให้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ของไทยครีเอท และตัดรูปภาพให้พอดีกับสกรีน เพื่อความโหลดเร็วและไฟล์ไม่ถูกลบทิ้ง

   
  เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ กระทู้ที่แทรกไฟล์อัพโหลดไฟล์จากที่อื่น อาจจะถูกลบทิ้ง
 
โดย
อีเมล์
บวกค่าให้ถูก
<= ตัวเลขฮินดูอารบิก เช่น 123 (หรือล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเพื่อไม่ต้องกรอก)Exchange: Voake, Comcube, รับทำเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม , รับทำบัญชี , โรงงานผลิตครีม , สำนักงานบัญชี , รับจดทะเบียนบริษัท , Pangpond , รถมือสอง

Load balance : Server 05
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2020 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่