Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,457

HOME > .NET Framework > Forum > สอบถามการ sum หรือหาผลรวม ของคอลัมใน datagridview หน่อยครับ 

สอบถามการ sum หรือหาผลรวม ของคอลัมใน datagridview หน่อยครับ

 Topic : 131652โพสกระทู้ ( 129 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
1. สอบถามการหาผลรวมใน datagridview หน่อยครับ ผมต้องการให้นับจำนวนวันที่พนักงานลาในคอลัมสุดท้ายครับ ว่าถ้าเป็น ลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน ประเภทนี้ให้นับทั้งหมด ยกเว้น ทำงานไม่นับครับ แล้วมารวมที่ texbox ตามลูกศรชี้ให้ครับ ต้องเขียนโค๊ดแบบไหนครับ

2. หาผลรวมของคอลั่มโอที ที่วงไว้ครับ ช่วยบอกหน่อยครับ ให้ช่วยบ่อยอย่าพึ่งว่ากันนะครับ555 ไปไม่ถูกจริงๆครับ

ผมเขียนแบบนี้แล้ว errer ครับ
ต้องแก้ไขตรงไหนครับ

Dim timeSummary As TimeSpan
Dim workedCount As Integer = 0
Dim workedCount1 As Integer = 0
Dim workdalivery As Integer = 0
For Each row As DataGridViewRow In dgvTimework.Rows
If row.Cells("statustime").Value = "เข้าสาย" Then
Dim timeString As String = Convert.ToString(row.Cells("timelad").Value)
Dim time As TimeSpan = TimeSpan.Parse(timeString)
timeSummary = timeSummary.Add(time)
workedCount += 1
End If

If row.Cells("statusleave").Value = "ทำงาน" Then
workedCount1 += 1
End If

If row.Cells("statusleave").Value = "ลากิจ" Or "ลาป่วย" Or "ลาพักร้อน" Or "ลาบวช" Or "ลาคลอด" Then
workdalivery += 1
End If

Next

txtTimeled.Text = timeSummary.ToString("hh\:mm\:ss")
txtDayled.Text = workedCount
txtTotalwork.Text = workedCount1
txtLeave.Text = workdalivery

333

444Tag : .NET, Ms SQL Server 2008, VB.NET, VS 2015 (.NET 4.x), VS 2017 (.NET 4.x)Move To Hilight (Stock) 
Send To Friend.Bookmark.
Date : 2018-07-31 13:40:07 By : ชรินทร์ View : 823 Reply : 24
 

 

No. 1โพสกระทู้ ( 47 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


Code
If row.Cells("statusleave").Value = "ลากิจ" Or row.Cells("statusleave").Value = "ลาป่วย" Or row.Cells("statusleave").Value = "ลาพักร้อน" Or row.Cells("statusleave").Value = "ลาบวช" Or row.Cells("statusleave").Value = "ลาคลอด" Then
workdalivery += 1
End If


ลองแบบนี้ได้ บ่คับ
ประวัติการแก้ไข
2018-07-31 14:14:26
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-07-31 14:13:37 By : 1354452254604116
 


 

No. 2โพสกระทู้ ( 129 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 1 เขียนโดย : 1354452254604116 เมื่อวันที่ 2018-07-31 14:13:37
รายละเอียดของการตอบ ::
ได้แล้วครับ ขอบคุณครับ ขอถามอีกนิดครับ ผมต้องการหาผลรวมของคอลัมโอทีด้วยครับ ต้องเขียนแบบไหนครับ บอกหน่อยครับ ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-07-31 14:39:24 By : ชรินทร์
 

 

No. 3โพสกระทู้ ( 47 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 2 เขียนโดย : ชรินทร์ เมื่อวันที่ 2018-07-31 14:39:24
รายละเอียดของการตอบ ::
ติดตรงไหนครับ เอาโค้ดมาดู

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-07-31 16:11:19 By : 1354452254604116
 


 

No. 4โพสกระทู้ ( 129 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 3 เขียนโดย : 1354452254604116 เมื่อวันที่ 2018-07-31 16:11:19
รายละเอียดของการตอบ ::
ผมต้องการหาผลรวมคอลัมใน datagridview คอลัมโอทีครับ อยากให้รวมเวลาคอลัมโอทีครับ แล้วนับ จำนวนวันที่ทำโอที ไปที่ texbox ทั้ง 2 ตัวครับ โดยแยกให้ texbox1 รับ เวลารวมของวันที่ทำโอที texbox2 ให้รับจำนวมเวลารวมที่ทำโอทีว่าได้กี่ชั่วโมง ที่วงไว้อ่ะครับ ต้องเขียนโค๊ดอย่างงัย รบกวนอีกรอบนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับ

ผมเขียนไว้แบบนี้ แล้ว errer ครับ
Dim timeot As TimeSpan
Dim workedot As Integer = 0

For Each row As DataGridViewRow In dgvTimework.Rows
If row.Cells("statusleave").Value = "ทำงาน" Then
Dim worktimeot As String = Convert.ToString(row.Cells("ot").Value)
Dim workot As TimeSpan = TimeSpan.Parse(worktimeot)
timeot = timeot.Add(workot)
workedot += 1
End If
Next

txtOt.Text = timeot.ToString("hh\:mm\:ss")
txtCountot.Text = workedot

987


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-07-31 16:47:50 By : ชรินทร์
 


 

No. 5โพสกระทู้ ( 47 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


Code
Private Sub sumtotaltime()
Dim jamkerja As Short
Dim timespan As new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 0)
jamkerja = 0
For t As Integer = 0 To DGVexcel.Rows.Count - 1
'jamkerja = jamkerja + Val(DGVexcel.Rows(t).Cells(7).Value)

Dim value = Val(DGVexcel.Rows(t).Cells(7).Value)

Dim interval As TimeSpan
If Not TimeSpan.TryParse(value, interval)

timespan.Add(interval)
End If
Next
txtjamkerja.Text = timespan.ToString()
End Sub


ลองเอาไปปรุงแต่งอีกหน่อย ก็ใช้ได้ละ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-07-31 19:27:32 By : 1354452254604116
 


 

No. 6โพสกระทู้ ( 129 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 5 เขียนโดย : 1354452254604116 เมื่อวันที่ 2018-07-31 19:27:32
รายละเอียดของการตอบ ::
ข้อมูลไม่มาครับ แก้ยังไงดีครับ ช่วยหน่อยครับ

Private Sub sumtotaltime()
Try
Dim jamkerja As Short
Dim timespan As New TimeSpan(0, 0, 0, 0, 0)
jamkerja = 0
For t As Integer = 0 To dgvTimework.Rows.Count - 1
'jamkerja = jamkerja + Val(DGVexcel.Rows(t).Cells(7).Value)

Dim value = Val(dgvTimework.Rows(t).Cells("ot").Value)

Dim interval As TimeSpan
If Not TimeSpan.TryParse(value, interval) Then

timespan.Add(interval)
End If
Next
txtOt.Text = timespan.ToString("hh\:mm\:ss")
Catch ex As Exception

End Try

End Sub
125


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-08-01 14:47:41 By : ชรินทร์
 


 

No. 7

Guest


ตอบความคิดเห็นที่ : 6 เขียนโดย : ชรินทร์ เมื่อวันที่ 2018-08-01 14:47:41
รายละเอียดของการตอบ ::
ลองไล่ debug ดู error ยังครับ

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-08-01 15:00:00 By : Drmm
 


 

No. 8โพสกระทู้ ( 129 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 7 เขียนโดย : Drmm เมื่อวันที่ 2018-08-01 15:00:00
รายละเอียดของการตอบ ::
ไม่ค่อยเก่งครับ ดูไม่ออกครับ เลยต้องขอผู้ช่วยอ่ะครับ ใครก็ได้ช่วยหน่อยครับ ขอบคุณมากๆ สำหรับทุกคำตอบ

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-08-01 15:15:18 By : ชรินทร์
 


 

No. 9โพสกระทู้ ( 4,071 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ลอง เอา try Catch ออกไปก่อน ครับ

เวลาเขียนโปรแกรมอย่าเพิ่งใส่ try Catch จนกว่าเราจะรู้ว่าปัยหามันแก้ไม่ได้จริงๆ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-08-01 15:52:03 By : lamaka.tor
 


 

No. 10โพสกระทู้ ( 129 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 9 เขียนโดย : lamaka.tor เมื่อวันที่ 2018-08-01 15:52:03
รายละเอียดของการตอบ ::
ถ้าไม่ไส่ errer แบบนี้ครับ

3258


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-08-01 16:07:50 By : ชรินทร์
 


 

No. 11โพสกระทู้ ( 129 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ถ้าตัดคอลัมไม่มีข้อมูลออก ก็จะ errer แบบนี้ครับ
9856
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-08-01 16:17:57 By : ชรินทร์
 


 

No. 12

Guest


ตอบความคิดเห็นที่ : 11 เขียนโดย : ชรินทร์ เมื่อวันที่ 2018-08-01 16:17:57
รายละเอียดของการตอบ ::
ลองลบcell("ot") ออกไปก่อน แล้วลองนับดูว่า cellที่เท่าไหรแล้วก็ใส่แทนลงไปดู

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-08-01 16:53:59 By : Asd
 


 

No. 13โพสกระทู้ ( 129 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 9 เขียนโดย : lamaka.tor เมื่อวันที่ 2018-08-01 15:52:03
รายละเอียดของการตอบ ::
ผมน่าจะแก้ได้แล้วนะครับ แต่ตรงแถวในคอมลั่มที่ไม่มีข้อมูลอยู่ด้วย โปรแกรมจะไม่คำนวนให้ครับ จะแก้ไขอย่างงัยครับ หรือเพิ่มโค๊ดดักตรงไหนครับ แล้วผมต้องการให้เช็คคอลั่มด้วยว่า ให้นับจำนวนที่มีค่ามากกว่า 00:00:00 มาลงอีก texbox1 ต้องเขียนแบบไหนครับ หรือเพิ่มเติมตรงไหนครับ

Public Sub sumot()

Dim timeot As TimeSpan
Dim workedot As Integer = 0

For Each row1 As DataGridViewRow In dgvTimework.Rows
If row1.Cells("ot").Value > "00:00:00" Then
Dim worktimeot As String = Convert.ToString(row1.Cells("ot").Value)
Dim workot As TimeSpan = TimeSpan.Parse(worktimeot)
timeot = timeot.Add(workot)
workedot += 1
End If
Next

txtOt.Text = timeot.ToString("hh\:mm\:ss")
txtCountot.Text = workedot

End Sub
124


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-08-01 16:58:32 By : ชรินทร์
 


 

No. 14โพสกระทู้ ( 4,071 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ตอบความคิดเห็นที่ : 13 เขียนโดย : ชรินทร์ เมื่อวันที่ 2018-08-01 16:58:32
รายละเอียดของการตอบ ::

ดักจับค่าว่าง(DBNULL) โดยใช้

Code (VB.NET)
If row1.Cells("ot").Value.ToString() <> String.Empty Then
**********

End IFแสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-08-01 17:18:59 By : lamaka.tor
 


 

No. 15โพสกระทู้ ( 4,071 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

น่าจะประมาณนี้นะครับ

Code (VB.NET)
For Each row1 As DataGridViewRow In dgvTimework.Rows

If row1.Cells("ot").Value.ToString <> String.Empty Then
timeot = timeot.Add(TimeSpan.Parse(row1.Cells("ot").Value.ToString()))
'workedot += 1
End If

Nextแสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-08-01 17:25:56 By : lamaka.tor
 


 

No. 16

Guest


จากคำถามจนถึง ---- #No. 15
------ ความต้องการมันก็เหมือนฯกัน แต่วิธีการมันไม่เหมือนกัน
------ Source Code, etc, C#, VB.NET, etc
--------- มันไร้ซึ่งจินตนาการ

มันผิดหมดเลยนะ (ไม่มีแสนยานุภาพ ในเชิงโปรแกรมมิ่ง)
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-08-01 17:38:11 By : หน้าฮี
 


 

No. 17

Guest


สมัยนั้น .ตอนหำยังไม่แก่ผมลองแกะเพื่อ?

hoy_001

ปล. ผมก็คงไม่แตกต่างจากพวกคุณ "ไร้ซึ่งจินตนาการ เชิงโปรแกรมมิ่ง" ณ. ตอนนั้นนะ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-08-01 17:51:43 By : หน้าฮี
 


 

No. 18โพสกระทู้ ( 129 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 16 เขียนโดย : หน้าฮี เมื่อวันที่ 2018-08-01 17:38:11
รายละเอียดของการตอบ ::

ต้องขอโทษด้วยนะครับ ผมไม่ใช่โปรแกรมเมอร์อาชีพนะครับ ผมเขียนเพื่อใช้งานเองในร้านเล็กๆมีพนักงานไม่ถึง 10 คนครับ แล้วผมก็อยากหาความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบ้าง โค๊ดอันไหนถูกผิด ผมก็ได้จากตรงนี้นะครับ ขอบคุณทุกคำช่วยเหลือมากๆนะครับ ผมเชื่อว่าคนที่มาช่วยหาทางออกสำหรับคนที่ไม่รู้นี่ จิตใจเค้าประเสิทมากๆนะครับ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในทางความรู้ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ ก็ขอให้สิ่งดีดีกับไปหาทุกคนที่ช่วยผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆจริงครับ


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-08-02 09:28:20 By : ชรินทร์
 


 

No. 19โพสกระทู้ ( 129 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 15 เขียนโดย : lamaka.tor เมื่อวันที่ 2018-08-01 17:25:56
รายละเอียดของการตอบ ::
ได้แล้วครับคุณต่อ โด๊ดสั้นลงแล้วทำงานได้จริง แต่ผมขอถามเพิ่มอีกนิดนะครับ ผมอยากให้เช็คด้วยว่าในคอลัมโอทีนี้ มันมีค่ามากกว่า 00:00:00
อยู่กี่โล แล้วให้ไปโชที่ texbox อีกตัวนึงครับ ต้องเพิ่มตรงไหนครับ

Dim timeot As TimeSpan
Dim workedot As Integer = 0

For Each row1 As DataGridViewRow In dgvTimework.Rows
If row1.Cells("ot").Value.ToString <> String.Empty Then
timeot = timeot.Add(TimeSpan.Parse(row1.Cells("ot").Value.ToString()))
End If

Next

txtOt.Text = timeot.ToString("hh\:mm\:ss")
'txtCountot.Text = workedot

4236


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-08-02 10:10:13 By : ชรินทร์
 


 

No. 20โพสกระทู้ ( 4,071 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ตอบความคิดเห็นที่ : 19 เขียนโดย : ชรินทร์ เมื่อวันที่ 2018-08-02 10:10:13
รายละเอียดของการตอบ ::
ใช้ if ดัก จับ เฉพาะ วันที่ TimeSpan > 0 ครับ

น่าจะประมาณว่า

Code (VB.NET)
Dim OTCount Integer = 0
For Each row1 As DataGridViewRow In dgvTimework.Rows
If row1.Cells("ot").Value.ToString <> String.Empty  AND TimeSpan.Parse(row1.Cells("ot").Value.ToString()) >0Then
timeot = timeot.Add(TimeSpan.Parse(row1.Cells("ot").Value.ToString()))
OTCount +=1
End If

Next


ลองเช็คโค้ดอีดรอบนะครับ ผมแค่เขียนคร่าวๆ

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-08-02 11:32:03 By : lamaka.tor
 


 

No. 21โพสกระทู้ ( 129 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 20 เขียนโดย : lamaka.tor เมื่อวันที่ 2018-08-02 11:32:03
รายละเอียดของการตอบ ::
errer ตรง 0 ครับคุณต่อ

Dim timeot As TimeSpan
'Dim workedot As Integer = 0

Dim OTCount As Integer = 0
For Each row1 As DataGridViewRow In dgvTimework.Rows
If row1.Cells("ot").Value.ToString <> String.Empty And TimeSpan.Parse(row1.Cells("ot").Value.ToString()) > 0 Then
timeot = timeot.Add(TimeSpan.Parse(row1.Cells("ot").Value.ToString()))
OTCount += 1
End If

Next

txtOt.Text = timeot.ToString("hh\:mm\:ss")
txtCountot.Text = OTCount

3215


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-08-02 11:46:12 By : ชรินทร์
 


 

No. 22

Guest


@ชรินทร์, @TOR_CHEMISTRY

ผมดีใจนะที่พวกคุณโกรธแต่แสดงออกมาอย่างผู้มีอารยะธรรมขั้นสูง พวกคุณคือคนที่เหนือคน


ผมขอเอ่ยวาจาอันเป็นอมตะว่า "เหล้า/เบียร์ มันก็แพงแค่ขวดแรกเท่านั้น"


งานโปรแกรมมิ่งก็เหมือนกัน (ทุกฯภาษา)
--- อย่าคิดไปไกลมากกว่าวันพรุ่งนี้ (เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงทุกฯวัน) ตรงนี้พวกคุณอาจจะไม่เข้าใจ แต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งพวกคุณจะเข้าใจ เหมือนที่ผมเข้าใจ

ผมบรรลุแล้วในเชิงงานโปรแกรมมิ่ง ไร้ภาษา ไร้รูปแบบ ไร้อดีต ไร้อนาคต ผมหลุดพ้นแล้ว
--- วันนี้ผมร้องให้เลยนะ ที่ผมหลุดพ้นแล้ว สูงสุดคืนสู่สามัญ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-08-02 11:51:44 By : หน้าฮี
 


 

No. 23โพสกระทู้ ( 4,071 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ตอบความคิดเห็นที่ : 21 เขียนโดย : ชรินทร์ เมื่อวันที่ 2018-08-02 11:46:12
รายละเอียดของการตอบ ::
ประรูปแบบให้เป็น TimeSpan ครับ

คิดง่ายคือ ถ้า TimeSpan > 0 ค่อยเอามาคิดค่าครับ

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-08-02 12:15:27 By : lamaka.tor
 


 

No. 24

Guest


ปล. เสียดาย เหล้าเบียร์มันก็แพงแค่ขวดแรก และคุณตั้งใจว่าจะเลิกดื่ม
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2018-08-06 09:30:02 By : หน้าฮี
 

   

ค้นหาข้อมูล


   
 

แสดงความคิดเห็น
Re : สอบถามการ sum หรือหาผลรวม ของคอลัมใน datagridview หน่อยครับ
 
 
รายละเอียด
 
ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวมีขีดกลาง| ตัวเรืองแสง ตัวมีเงา ตัวอักษรวิ่ง| จัดย่อหน้าอิสระ จัดย่อหน้าชิดซ้าย จัดย่อหน้ากึ่งกลาง จัดย่อหน้าชิดขวา| เส้นขวาง| ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร
ใส่แฟลช ใส่รูป ใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ ใส่อีเมล์ ใส่ลิ้งค์ FTP| ใส่แถวของตาราง ใส่คอลัมน์ตาราง| ตัวยก ตัวห้อย ตัวพิมพ์ดีด| ใส่โค้ด ใส่การอ้างถึงคำพูด| ใส่ลีสต์
smiley for :lol: smiley for :ken: smiley for :D smiley for :) smiley for ;) smiley for :eek: smiley for :geek: smiley for :roll: smiley for :erm: smiley for :cool: smiley for :blank: smiley for :idea: smiley for :ehh: smiley for :aargh: smiley for :evil:
Insert PHP Code
Insert ASP Code
Insert VB.NET Code Insert C#.NET Code Insert JavaScript Code Insert C#.NET Code
Insert Java Code
Insert Android Code
Insert Objective-C Code
Insert XML Code
Insert SQL Code
Insert Code
เพื่อความเรียบร้อยของข้อความ ควรจัดรูปแบบให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการอ่านและสบายตา และตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง

อัพโหลดแทรกรูปภาพ

Notice

เพื่อความปลอดภัยของเว็บบอร์ด ไม่อนุญาติให้แทรก แท็ก [img]....[/img] โดยการอัพโหลดไฟล์รูปจากที่อื่น เช่นเว็บไซต์ ฟรีอัพโหลดต่าง ๆ
อัพโหลดแทรกรูปภาพ ให้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ของไทยครีเอท และตัดรูปภาพให้พอดีกับสกรีน เพื่อความโหลดเร็วและไฟล์ไม่ถูกลบทิ้ง

   
  เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ กระทู้ที่แทรกไฟล์อัพโหลดไฟล์จากที่อื่น อาจจะถูกลบทิ้ง
 
โดย
อีเมล์
บวกค่าให้ถูก
<= ตัวเลขฮินดูอารบิก เช่น 123 (หรือล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเพื่อไม่ต้องกรอก)Exchange: Voake, Comcube, รับทำเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม , รับทำบัญชี , โรงงานผลิตครีม , สำนักงานบัญชี , รับจดทะเบียนบริษัท , Pangpond , รถมือสอง

Load balance : Server 02
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2020 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่