Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 109,019

HOME > .NET Framework > Forum > ผมต้องการหาค่า จากน้อยไปมากครับ (Find Longest Sequence) in c# 

ผมต้องการหาค่า จากน้อยไปมากครับ (Find Longest Sequence) in c#

 Topic : 133740โพสกระทู้ ( 13 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
Facebookตัวอย่างครับ >> string input="7124501115793" / output = {"1245", "1579"}

โจทย์ผมคือด้านล่างนี้ครับ ผมต้อง implement อย่างไรโดย string input = "15235137835692838387";

Main Method:
static void Main(string[] args)
{
string input = "15235137835692838387";
List<string> output = FindLongestOrderSequence(input);
foreach (string result in output)
{
Console.WriteLine(result);
}
Console.ReadLine();
}

FindLongestOrderSequence Method:
static List<string> FindLongestOrderSequence(string input)
{
// To implement and comment code

}Tag : .NET, Web (ASP.NET), VB.NET, C#, VS 2017 (.NET 4.x), CMove To Hilight (Stock) 
Send To Friend.Bookmark.
Date : 2019-06-13 13:03:52 By : dev_tae View : 1020 Reply : 15
 

 

No. 1

Guest


วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้ทิดษฏี "การเรียงหำ ของใครก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว"

Code (JavaScript)

var หลายหำ = "13254";
var เรียงหำ = order(หลายหำ) + ' WOW';

//
//ผลลับ 1หำ2หำ3หำ4หำ5หำ WOW
//

function order(หำ) {
  return หำ
    .sort((a, b) => a.match(/\d+/) - b.match(/\d+/))
    .join('หำ');
} แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-13 13:54:07 By : หน้าฮี
 


 

No. 2

Guest


อธิบายเพิ่มเติม เผื่อผู้ผ่านไปอ่านมาจะได้ประโยชน์บ้าง
จาก #NO1 เป็นการเรียงค่าจากน้อยไปมาก (จากมากไปน้อยก็เช่นเดียวกัน เจ้าของกระทู้ไม่ได้ถามผมก็วางเฉย)

จะเรียกได้ว่าเป็นการเขียนโปรแกรมแนวใหม่ (ณ.วันนี้ 2019-06-13 ปีเดือนวัน)

เขาเรียกว่า Promise/Async/Await นั่นแหละ
หลักการของมันก็คือ
ถ้าเป็นผู้ชายและมีเมีย 5 คน
ถ้าเป็นผู้หญิงและมีผัว นับคนไม่ได้

ประเด็นสำคัญ คืนนี้เธอจะไปนอนกับใคร/หำไปนอนกลับใคร

Promise/Async/Await ตอบว่า รอให้ถึงพรุ่งนี้เช้า เราก็รู้เอง
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-13 14:04:26 By : หน้าฮี
 

 

No. 3

Guest


Quote:
Main Method:
static void Main(string[] args)


ยุคใหม่ (C# 7.0/1) มันสามารทำ Async/Await บน VOID Main ได้
ว่างฯก็ลองไปถามพี่กูเกิลดู (รู้เอาไว้มันไม่ได้เสียหายอะไร)
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-13 14:10:05 By : หน้าฮี
 


 

No. 4โพสกระทู้ ( 13 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ผมมีอีกข้อออยากให้คุณ Guest ช่วยหน่อยครับ
ผมมีอีกข้ออยากให้คุณ Guest ช่วยหน่อยครับ ผมไม่เคยทำ Store Procedure เลย
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-13 14:50:19 By : dev_tae
 


 

No. 5

Guest


มีอยู่อย่างหนึ่งที่ สายหนักแผ่นดินคอมพิวเตอร์/สายหนักแผ่นดินวิศกรคอมพิวเตอร์

คนไทยชอบโกหก ตอแหล แต่ไม่ชอบให้ เพื่อนบ้านโกหก ตอแหล
ผ่านมากี่ร้อยปี พันปี หมื่นปี แสนปี
ดีเอ็นเอของ คนไทย (คนทวย) ก็ไม่เปลี่ยนแปลง

สู้ผมไม่ได้ นั่นก็คือ ผมจบสถิติศาสตร์ เป็นวิชาเอก
--- ผมสอบผ่านวิชา ทฤษฏีสถิติ 1 และ ทฤษฏีสถิติ 2 ได้ในเทอมเดียวกัน
------ ผมได้เกรด P (X/P/G)

เพราะฉะนั้นเวลาผมมอง ผมจะมองไปข้างหลังย้อน 100 ปี

เพราะฉะนั้นเวลาผมมอง ผมจะมองไปข้างหน้าอีก 100 ปี


ถ้าประเทศลาว รู้จักคนที่มีชื่อว่า "หน้าฮี" เขื่อนไม่แตกแน่

อันมีหลายปัจจัย (Factor)
--- 1. ผมคำนวณปริมาณน้ำฝนย้อนหลังไปกลับ 200 ปี
--- 2. ควยลาดชันในแต่ละพื้นที่
--- ....
--- 3. ควบคุมไม่ได้
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-14 08:35:36 By : หน้าฮี
 


 

No. 6

Guest


ASS_6969_01

ใช้ .NET Core > = 2.2 (VB/C#) ได้ในระดับหาอาจารย์ไม่ได้ในเมืองไทยนี้
ใช้ Node.js >= 10
ใช้ Bootstrap 4
ใช้ Grafana
ใช้ InfluxDB (Time Series Database)
ใช้
ผมใช้ FoxPro 2.6 (ผ่านมาแล้ว 40 ปี) เป็นหลัก
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-14 08:45:50 By : หน้าฮี
 


 

No. 7

Guest


เขียน JavaScript/Jquery/TypeScript (ES6)
ได้ในระดับนี้
Code (JavaScript)

//import { หีเน่าเน่า} from "เธอ";

async function animate (ele) {
  for (let index = 0; index < 100; index++) {
     ele.style.left = i + 'px';
    await sleep(16);    
  } 
}

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-14 08:55:48 By : หน้าฮี
 


 

No. 8

Guest


จาก #NO 7 ถามว่า ของเดิม อทิเช่น setInterval/setTimeout/promise
มันไม่ดีหรืออย่างไร?

ตอบ เปล่าเลย ทุกทุกอย่าง มันดีอยู่แล้ว แต่เมื่อมีสิ่งที่ดีกว่า ในเชิงโปรแกรมมิ่งก็ต้องเลือกตามนั้น

ตอบ เปล่าเลย เวลาผ่านไปทุกฯวินาที ไม่ว่าเธอจะอ้วน ไม่ว่าเธอจะผอม หนังจะเหี่ยว หอยไม่หอมเหมือนเดิม เธอจะผิด เธอจะถูก
--- ความรักของผมที่มีต่อเธอ ก็ยังอยู่เหมือนเดิม เพราะว่าเธอคือภรรยา
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-14 09:03:23 By : หน้าฮี
 


 

No. 9

Guest


วกกลับมา RDBMS (คุณเอิ้นเว่ามาว่า เขียน Store Procedure ไม่เป็น)


ผมผ่านมาร้อยเย็ดเจ็ดย่านน้ำทุก RDBMS

SQL Server
Code (SQL)
DECLARE @intFlag INT
SET @intFlag = 1
WHILE (@intFlag <= 5) BEGIN
  PRINT @intFlag
  SET @intFlag = @intFlag + 1
  CONTINUE;
  IF @intFlag = 4 -- This will never executed (พอแล้ว)
    BREAK;
END
GO

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-14 09:25:57 By : หน้าฮี
 


 

No. 10

Guest


ใช้ Microsoft SQL server Management Studio
ลองคัดลอก (Copy) แล้ว รันดู (F5 - Debug)

Code (SQL)
SET NOCOUNT OFF;

DECLARE @tmp_TableA TABLE (grpName varchar(10), 
              grpValue varchar(10), 
              grpID int, 
              rowID int)

INSERT INTO @tmp_TableA
SELECT 'หอย', 'value1', 1, 1 UNION
SELECT 'หอย', 'value2', 1, 2 UNION
SELECT 'งาม', 'value3', 2, 3 UNION
SELECT 'งาม', 'value4', 2, 4 UNION
SELECT 'เพราะ', 'value5', 3, 5 UNION
SELECT 'เพราะ', 'value6', 3, 6 UNION
SELECT 'ขน', 'value7', 4, 7 UNION
SELECT 'ขน', 'value8', 4, 8 UNION
SELECT 'คน', 'value9', 5, 9 UNION
SELECT 'งาม', 'value10', 6, 10 UNION
SELECT 'เพราะ', 'value11', 7, 11

DECLARE @cnt int = 1;
DECLARE @max int = (SELECT MAX(rowID) FROM @tmp_TableA);--DECLARE @max int = (SELECT MAX(rowID) FROM @tmp_TableA);
DECLARE @grpIDOld int = 1
DECLARE @grpIDNew int = 1
DECLARE @grpName varchar(10) = ''

WHILE (@cnt <= @max) BEGIN
  SELECT @grpName = GrpName, @grpIDNew = GrpID FROM @tmp_TABLEA WHERE rowID = @cnt
  --SELECT @grpName = GrpName, @grpIDNew = GrpID FROM @tmp_TABLEA WHERE rowID = @cnt
  IF @@ROWCOUNT > 0 BEGIN
	  --SET NOCOUNT ON -- OR PRINT 'Hi' for Reset RowCount = 0
	  IF @grpIDOld <> @grpIDNew BEGIN	   
 	   SET @grpIDOld = @grpIDNew
	   PRINT CAST(@cnt AS VARCHAR) + N' เปลียนกลุ่ม'
 	  END
 	  ELSE BEGIN	  
	    UPDATE @tmp_TABLEA SET GrpName = '' WHERE rowID = @cnt --UPDATE @tmp_TABLEA SET GrpName = '' WHERE rowID = @cnt
	    END
	  -- IF ELSE can Reset RowCount = 0
	 END
	ELSE BEGIN
	 PRINT CAST(@cnt AS VARCHAR) + N' หาไม่เจอ'    
	 END  
  SET @cnt = @cnt + 1
END

SELECT * FROM @tmp_TAbleA ORDER BY grpID 
GO


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-14 09:33:59 By : หน้าฮี
 


 

No. 11

Guest


ass_6969_02
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-14 09:37:17 By : หน้าฮี
 


 

No. 12

Guest


จริงฯแล้วผมต้องการคำว่า

ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะหอยปล. มีคนในนี้ทำได้ ลองหาดู อะไรที่มีประโยชน์ก็หยิบเอาไป อะไรที่ไร้สาระและไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นก็อย่าไปสนใจมัน อทิเช่น ควย
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-14 09:46:21 By : หน้าฮี
 


 

No. 13

Guest


Code (JavaScript)
Optionเย็ด = {
Angular,
React,
Vue,
หี
}

var ควย = {'หี', Optionเย็ด};
// จะทำอะไรต่อก็ว่ากันไป

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-14 10:48:02 By : หน้าฮี
 


 

No. 14

Guest


รวมอาจาย์ รวมโปรแกรมเมอร์ รวมเหี้ย+99999

กูทำชั่วโมงเดียวก็เสร็จ

ควย001
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-14 11:35:24 By : หน้าฮี
 


 

No. 15

Guest


โปรเจคนี้มูลค่าประมาณ 500 ล้าน
(เหี้ยจริงฯ)

ภาษีที่พวกมึงต้องจ่าย เท่าไหร่
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-14 11:37:58 By : หน้าฮี
 

   

ค้นหาข้อมูล


   
 

แสดงความคิดเห็น
Re : ผมต้องการหาค่า จากน้อยไปมากครับ (Find Longest Sequence) in c#
 
 
รายละเอียด
 
ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวมีขีดกลาง| ตัวเรืองแสง ตัวมีเงา ตัวอักษรวิ่ง| จัดย่อหน้าอิสระ จัดย่อหน้าชิดซ้าย จัดย่อหน้ากึ่งกลาง จัดย่อหน้าชิดขวา| เส้นขวาง| ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร
ใส่แฟลช ใส่รูป ใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ ใส่อีเมล์ ใส่ลิ้งค์ FTP| ใส่แถวของตาราง ใส่คอลัมน์ตาราง| ตัวยก ตัวห้อย ตัวพิมพ์ดีด| ใส่โค้ด ใส่การอ้างถึงคำพูด| ใส่ลีสต์
smiley for :lol: smiley for :ken: smiley for :D smiley for :) smiley for ;) smiley for :eek: smiley for :geek: smiley for :roll: smiley for :erm: smiley for :cool: smiley for :blank: smiley for :idea: smiley for :ehh: smiley for :aargh: smiley for :evil:
Insert PHP Code
Insert ASP Code
Insert VB.NET Code Insert C#.NET Code Insert JavaScript Code Insert C#.NET Code
Insert Java Code
Insert Android Code
Insert Objective-C Code
Insert XML Code
Insert SQL Code
Insert Code
เพื่อความเรียบร้อยของข้อความ ควรจัดรูปแบบให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการอ่านและสบายตา และตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง

อัพโหลดแทรกรูปภาพ

Notice

เพื่อความปลอดภัยของเว็บบอร์ด ไม่อนุญาติให้แทรก แท็ก [img]....[/img] โดยการอัพโหลดไฟล์รูปจากที่อื่น เช่นเว็บไซต์ ฟรีอัพโหลดต่าง ๆ
อัพโหลดแทรกรูปภาพ ให้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ของไทยครีเอท และตัดรูปภาพให้พอดีกับสกรีน เพื่อความโหลดเร็วและไฟล์ไม่ถูกลบทิ้ง

   
  เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ กระทู้ที่แทรกไฟล์อัพโหลดไฟล์จากที่อื่น อาจจะถูกลบทิ้ง
 
โดย
อีเมล์
บวกค่าให้ถูก
<= ตัวเลขฮินดูอารบิก เช่น 123 (หรือล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเพื่อไม่ต้องกรอก)Exchange: นำเข้าสินค้าจากจีน, Taobao, เฟอร์นิเจอร์, ของพรีเมี่ยม, ร่ม, ปากกา, power bank, แฟลชไดร์ฟ, กระบอกน้ำ

Load balance : Server 01
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2023 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่