Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,356

HOME > .NET Framework > Forum > ใช้c# vb.net 2012 ขอวิธีเปรียบเทียบข้อมูลใน gridview แล้วเพิ่ม column ใหม่พร้อมใส่ข้อมูลด้วยครับ 

ใช้c# vb.net 2012 ขอวิธีเปรียบเทียบข้อมูลใน gridview แล้วเพิ่ม column ใหม่พร้อมใส่ข้อมูลด้วยครับ

 Topic : 133801โพสกระทู้ ( 364 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
Facebookหฟกดหกด
เมื่อโหลดเสร็จผมได้นำ combodgv2() ไปใส่ ก็จะมีข้อมูลใน gridview เพิ่มเข้ามาอีก 2 column คือ เข้ากับออก หลังจากนั้นอยากให้เปรียบเทียบว่าถ้า column เข้า ที่แถวไหนที่มีการเลือกแล้วค่าเท่ากับ รถตัวเอง และ column ออก แถวไหนมีการเลือกแล้วเท่ากับ รถตัวเอง ให้มีcolumn ชื่อสรุป เพิ่มขึ้นมาแล้วกำหนดค่าเท่ากับ 20 ลงไป
ตอนนี้ผมเขียนได้แค่นี้ โค้ดเปรียบเทียบเขียนยังไงครับ
void combodgv2()
{
DataGridViewComboBoxColumn dgvCmb = new DataGridViewComboBoxColumn();
dgvCmb.HeaderText = "เข้า";
dgvCmb.Items.Add("รถตัวเอง");
dgvCmb.Items.Add("รถบริษัท");
dgvCmb.Name = "cmbName";
dgv2.Columns.Add(dgvCmb);

DataGridViewComboBoxColumn dgvCmb1 = new DataGridViewComboBoxColumn();
dgvCmb1.HeaderText = "ออก";
dgvCmb1.Items.Add("รถตัวเอง");
dgvCmb1.Items.Add("รถบริษัท");
dgvCmb1.Name = "cmbName1";
dgv2.Columns.Add(dgvCmb1);
}Tag : .NET, C#, VS 2012 (.NET 4.x)Move To Hilight (Stock) 
Send To Friend.Bookmark.
Date : 2019-06-26 09:00:45 By : sakkapong View : 262 Reply : 12
 

 

No. 1โพสกระทู้ ( 4,045 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ลองดักจับตรง CellValueChanged ดูครับ


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-26 09:22:33 By : lamaka.tor
 


 

No. 2โพสกระทู้ ( 364 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ใครพอมีโค้ดตัวอย่างบ้างครับขอหน่อย
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-26 14:12:29 By : sakkapong
 

 

No. 3โพสกระทู้ ( 4,045 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ลองประมาณนี้ดูก่อนนะครับ

หกเด
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-26 15:16:29 By : lamaka.tor
 


 

No. 4โพสกระทู้ ( 364 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
Facebook

dfy8509y
sadfasdfdaaferwesdvvxbvxbg

ฟ้องแบบนี้ครับใน sql ผม มี ข้อมูลตามนี้พอโหลดให้เพิ่ม combobox 3 columns แล้วค่อย save ไป ตารางใหม่ทั้งหมดที่แสดงบน gridview
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-26 16:08:25 By : sakkapong
 


 

No. 5โพสกระทู้ ( 4,045 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ตอบความคิดเห็นที่ : 4 เขียนโดย : sakkapong เมื่อวันที่ 2019-06-26 16:08:25
รายละเอียดของการตอบ ::
มันต้องเป็น 3 กับ 4 ครับ ไม่ใช่ 4 กับ 5แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-26 16:34:12 By : lamaka.tor
 


 

No. 6โพสกระทู้ ( 364 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
Facebook

asdfsdafsadfsdf

ตามรูปแนบผมจะเปรียบเทียบ column 4 กับ column 5 ครับ
3 กับ 4 ผมก็ลองใส่แล้วยัง Error เหมือนเดิมครับ

asdfsdawqer
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-27 08:17:05 By : sakkapong
 


 

No. 7โพสกระทู้ ( 4,045 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ตอบความคิดเห็นที่ : 6 เขียนโดย : sakkapong เมื่อวันที่ 2019-06-27 08:17:05
รายละเอียดของการตอบ ::
ถ้าเป็นตัวนี้ ต้องเป็น 5 กับ 6 ครับ
ลองดึงค่าออกมา show ดูก้ได้ครับ ว่า แต่ละ คอลัมน์มันให้ค่าอะไร
ลองใส่ค่า Default ให้มันหน่อยนะครับ เหมือนจะ Error ที่ combobox


ขอโทษด้วยนะครับ ที่รอบแรกบอกผิดไป

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-27 08:48:07 By : lamaka.tor
 


 

No. 8โพสกระทู้ ( 364 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
Facebook

column เข้า นับดูแล้วคือ 4
column ออก คือ 5
ถ้ามีการ click แล้ว ข้อมูล column 4 = รถตัวเอง และ ข้อมูล column 5 = รถตัวเอง ให้ column 6 มีค่าเท่ากับเลข 20
*column เข้าและออกผมกำหนดให้เป็น combobox แบบตัวเลือกครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-27 09:07:44 By : sakkapong
 


 

No. 9โพสกระทู้ ( 4,045 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ตอบความคิดเห็นที่ : 8 เขียนโดย : sakkapong เมื่อวันที่ 2019-06-27 09:07:44
รายละเอียดของการตอบ ::
งั้นเดี๋ยว ลอง debug ดูค่า ทั้ง 2 หน่อยนะครับ
หรือจะเขียนเป็น

Code (C#)
MessageBox.Show(dgv2[4,e.RowIndex].Value + " " + dgv2[5,e.RowIndex].Value);

ถ้า บรรทััด Error แสดงว่า ค่าใน Combobox อาจจะผิด ครับ
ให้ลองใส่ Default ให้ คัอลัมน์นี้ดู

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-27 09:48:21 By : lamaka.tor
 


 

No. 10โพสกระทู้ ( 364 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ทำได้แล้ว เปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับ
weqwfsadf
เมื่อโหลดข้อมูลจาก sql มาแสดงบน gridview แล้วให้เพิ่ม 3 column โดยที่ column เข้า และออก ผมกำหนดให้เป็นตัวเลือกแบบ combobox สำหรับ column ที่ 3 ผมกำหนดให้เป็น textbox
Code (C#)
 void combodgv2()
    {
      DataGridViewComboBoxColumn dgvCmb = new DataGridViewComboBoxColumn();
      dgvCmb.HeaderText = "เข้า";
      dgvCmb.Items.Add("รถตัวเอง");
      dgvCmb.Items.Add("รถบริษัท");
      dgvCmb.DisplayIndex = 5;
      dgvCmb.Name = "cmbName";
      dgv2.Columns.Add(dgvCmb);

      DataGridViewComboBoxColumn dgvCmb1 = new DataGridViewComboBoxColumn();
      dgvCmb1.HeaderText = "ออก";
      dgvCmb1.Items.Add("รถตัวเอง");
      dgvCmb1.Items.Add("รถบริษัท");
      dgvCmb1.DisplayIndex = 6;
      dgvCmb1.Name = "cmbName1";
      dgv2.Columns.Add(dgvCmb1);

      DataGridViewTextBoxColumn dgvCmb2 = new DataGridViewTextBoxColumn();
      dgvCmb2.HeaderText = "จำนวน";
      dgvCmb2.DisplayIndex = 7;
      dgvCmb2.Name = "cmbName2";
      dgv2.Columns.Add(dgvCmb2);
    }


เมื่อคลิ๊ก button แล้วให้ทำการเปลี่ยบเทียบ column เข้า และออก และใส่ผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบไว้ column สุดท้าย
Code (C#)
 private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {    
      string d1;
      string d2;
      for (int i = 0; i < dgv2.RowCount - 1; i++)
      {
        d1 = Convert.ToString(dgv2.Rows[i].Cells[5].Value);
        d2 = Convert.ToString(dgv2.Rows[i].Cells[6].Value);
        if (d1 == "รถตัวเอง" && d2 == "รถตัวเอง")
        {
          dgv2.Rows[i].Cells[7].Value = "20";
        }
        else if (d1 == "รถตัวเอง" && d2 == "รถบริษัท")
        {
          dgv2.Rows[i].Cells[7].Value = "10";
        }

        else if (d1 == "รถบริษัท" && d2 == "รถบริษัท")
        {
          dgv2.Rows[i].Cells[7].Value = "10";
        }
        else if (d1 == "รถบริษัท" && d2 == "รถตัวเอง")
        {
          dgv2.Rows[i].Cells[7].Value = "10";
        }
        else
        {
          dgv2.Rows[i].Cells[7].Value = "-";
        }
      }
    }

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-27 12:03:57 By : sakkapong
 


 

No. 11โพสกระทู้ ( 4,045 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

น่าจะเขียนใน CellValueChanged หรือ CellEndDit จะเหมาะกว่านะครับ
แถมไม่ต้องมา Loop เพื่อหาค่าด้วยครับ
ลองเอาไปปรับใช้ดูครับว่ามันใช้ได้ไม๊
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-27 12:42:41 By : lamaka.tor
 


 

No. 12โพสกระทู้ ( 364 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ตอบความคิดเห็นที่ : 11 เขียนโดย : lamaka.tor เมื่อวันที่ 2019-06-27 12:42:41
รายละเอียดของการตอบ ::
เอาไปใส่ใน CellValueChanged ปรากฏว่า Error แต่พอใช้ CellEndDit แหล่มไปเลย ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-06-27 13:03:36 By : sakkapong
 

   

ค้นหาข้อมูล


   
 

แสดงความคิดเห็น
Re : ใช้c# vb.net 2012 ขอวิธีเปรียบเทียบข้อมูลใน gridview แล้วเพิ่ม column ใหม่พร้อมใส่ข้อมูลด้วยครับ
 
 
รายละเอียด
 
ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวมีขีดกลาง| ตัวเรืองแสง ตัวมีเงา ตัวอักษรวิ่ง| จัดย่อหน้าอิสระ จัดย่อหน้าชิดซ้าย จัดย่อหน้ากึ่งกลาง จัดย่อหน้าชิดขวา| เส้นขวาง| ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร
ใส่แฟลช ใส่รูป ใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ ใส่อีเมล์ ใส่ลิ้งค์ FTP| ใส่แถวของตาราง ใส่คอลัมน์ตาราง| ตัวยก ตัวห้อย ตัวพิมพ์ดีด| ใส่โค้ด ใส่การอ้างถึงคำพูด| ใส่ลีสต์
smiley for :lol: smiley for :ken: smiley for :D smiley for :) smiley for ;) smiley for :eek: smiley for :geek: smiley for :roll: smiley for :erm: smiley for :cool: smiley for :blank: smiley for :idea: smiley for :ehh: smiley for :aargh: smiley for :evil:
Insert PHP Code
Insert ASP Code
Insert VB.NET Code Insert C#.NET Code Insert JavaScript Code Insert C#.NET Code
Insert Java Code
Insert Android Code
Insert Objective-C Code
Insert XML Code
Insert SQL Code
Insert Code
เพื่อความเรียบร้อยของข้อความ ควรจัดรูปแบบให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการอ่านและสบายตา และตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง

อัพโหลดแทรกรูปภาพ

Notice

เพื่อความปลอดภัยของเว็บบอร์ด ไม่อนุญาติให้แทรก แท็ก [img]....[/img] โดยการอัพโหลดไฟล์รูปจากที่อื่น เช่นเว็บไซต์ ฟรีอัพโหลดต่าง ๆ
อัพโหลดแทรกรูปภาพ ให้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ของไทยครีเอท และตัดรูปภาพให้พอดีกับสกรีน เพื่อความโหลดเร็วและไฟล์ไม่ถูกลบทิ้ง

   
  เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ กระทู้ที่แทรกไฟล์อัพโหลดไฟล์จากที่อื่น อาจจะถูกลบทิ้ง
 
โดย
อีเมล์
บวกค่าให้ถูก
<= ตัวเลขฮินดูอารบิก เช่น 123 (หรือล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเพื่อไม่ต้องกรอก)Exchange: Voake, Comcube, รับทำเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม , รับทำบัญชี , โรงงานผลิตครีม , สำนักงานบัญชี , รับจดทะเบียนบริษัท , Pangpond , รถมือสอง

Load balance : Server 05
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2020 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่