Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 109,027

HOME > .NET Framework > Forum > สอบถามการรับค่าที่ได้จากเครื่องชั่งเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และนำค่าที่ได้ออกไปใช้งาน 

สอบถามการรับค่าที่ได้จากเครื่องชั่งเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และนำค่าที่ได้ออกไปใช้งาน

 Topic : 134004โพสกระทู้ ( 13 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
กำลังทำโปรเจค คอมพิวเตอร์กับเครื่องชั่ง เชื่อมต่อได้แล้ว แต่ติดปัญหาตรงที่ ข้อมูลวิ่งตลอดเลย อยากตัดคำเพื่อนำไปใช้ต่อ หรือ เอาเฉพาะค่ามที่แท้จริงไปคำนวนต่อ ใครพอมีตัวอย่างโปรแกรมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครื่องชั่ง ช่วยแนะนำด้วยค่ะTag : .NET, VB.NET, C#Move To Hilight (Stock) 
Send To Friend.Bookmark.
Date : 2019-08-09 10:20:42 By : daino_tuckky View : 3676 Reply : 12
 

 

No. 1โพสกระทู้ ( 9,556 )
บทความ ( 2 )สถานะออฟไลน์


คือเชื่อมต่อได้แล้ว แต่นำข้อมูลที่ได้มาใช้งาน ไม่ถูกต้อง
ลองเอาโค๊ดที่อ่านข้อมูลได้ มาลงไว้ดีไหมครับ คนตอบเขาจะได้ ช่วยเพิ่มส่วนที่ขาดไปได้
และรู้ด้วยว่าคุณมีความรู้ขนาดไหน อาจจะมีคอมเม้นท์ อธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจอีกด้วย

งานมันเป็นงานเฉพาะ ถ้ารอคนที่เคยทำ อีกเดือน 2 เดือน หรือเป็น ปี เขาคงมาอ่านเจอคำถามนี้
หรือจะรอให้เขาไปหาตัวอย่างให้มันใช่เหรอครับ

ส่วนผมผมเคยทำ แต่ไม่ได้เก็บโค๊ดไว้ เพราะถีงเวลา ต้องมาเสียเวลาหาของตัวเอง หาในเวปง่ายกว่าเยอะ 55555
แต่คงไม่หาให้หรอกครับ เพราะไม่รู้ว่าคนถามมีความรู้ขนาดไหน หามาให้อาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไร


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-08-09 10:55:55 By : Chaidhanan
 


 

No. 2โพสกระทู้ ( 4,436 )
บทความ ( 23 )สถานะออฟไลน์
Facebook

มันวิ่งตลอด แต่ เราสามารถที่จะ เพิ่มปุ่มกด หรือ อะไร เพื่อ รับค่าในช่วงเวลาหนึ่งมาประมวลผลได้ไม๊ครับ

เช่น พอชั่งแล้ว ให้กดปุ่ม แล้ว ก็เอา ค่าช่วงนั้นแหละครับ มาใช้
ต้องดูการเขียนโค้ดในการอ่านด้วยนะครับ ว่าเขียนไว้แบบไหน
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-08-09 10:58:44 By : lamaka.tor
 

 

No. 3โพสกระทู้ ( 13 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 1 เขียนโดย : Chaidhanan เมื่อวันที่ 2019-08-09 10:55:55
รายละเอียดของการตอบ ::
... ใส่ความคิดเห็นตรงนี้.......

ต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะ น้องไม่ค่อยมีความรู้ค่ะ เพิ่งหัดทำ

concept ของโปรแกรมที่จะทำคือ
1. Scan QR เพื่อ แสดง Item กับ Standars master
2. ชั่งน้ำหนักที่เครืองชั่ง
3. เทียบน้ำหนัก Standard กับ น้ำหนักที่ชั่งได้

ปัญหาตอนนี้คือ ค่านำนักจากเครื่องชั่งที่รับมา มันวิ่งไม่หยุดเลยค่ะ พอจะมีวิธิการ หรือ เทคนิควิธีแนะนำเพื่อนำค่าที่รับได้ออกมาใช้งานต่อได้มั้ยค่ะ

Code การเชื่อมต่อ Port ก็ได้มาจากกระทู้ในเว็บนี้แหล่ะค่ะ และเอามาอะแด๊ปเอา แต่ไปต่อไม่ได้Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Label7.Text = dtime


myPort = IO.Ports.SerialPort.GetPortNames()
cmbBaud.Items.Add(2400)

For i = 0 To UBound(myPort)
cmbPort.Items.Add(myPort(i))
Next
cmbPort.Text = cmbPort.Items.Item(0) 'Set cmbPort text to the first COM port detected
cmbBaud.Text = cmbBaud.Items.Item(0) 'Set cmbBaud text to the first Baud rate on the list

'===Connect
SerialPort1.PortName = cmbPort.Text 'Set SerialPort1 to the selected COM port at startup
SerialPort1.BaudRate = cmbBaud.Text 'Set Baud rate to the selected value on

''Other Serial Port Property
SerialPort1.Parity = IO.Ports.Parity.None
SerialPort1.StopBits = IO.Ports.StopBits.One
SerialPort1.DataBits = 8 'Open our serial port
SerialPort1.Open()

'btnConnect.Enabled = False 'Disable Connect button
'btnDisconnect.Enabled = True 'and Enable Disconnect button
'=======

End Sub
Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
ReceivedText(SerialPort1.ReadExisting()) 'Automatically called every time a data is received at the serialPort
End Sub
Private Sub ReceivedText(ByVal [text] As String)
'compares the ID of the creating Thread to the ID of the calling Thread
If Me.txtSN.InvokeRequired Then
Dim x As New SetTextCallback(AddressOf ReceivedText)
Me.Invoke(x, New Object() {(text)})
Else
Me.txtSN.Text &= [text]
End If
End Sub

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-08-09 11:32:28 By : daino_tuckky
 


 

No. 4โพสกระทู้ ( 13 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 2 เขียนโดย : lamaka.tor เมื่อวันที่ 2019-08-09 10:58:44
รายละเอียดของการตอบ ::
... ใส่ความคิดเห็นตรงนี้.......ขอบคุณค่ะ กำลังลองทำลองทำดูค่ะ

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-08-09 11:49:21 By : daino_tuckky
 


 

No. 5โพสกระทู้ ( 13 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมที่คิดไว้ค่ะ

sample
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-08-09 11:51:16 By : daino_tuckky
 


 

No. 6โพสกระทู้ ( 9,556 )
บทความ ( 2 )สถานะออฟไลน์


ทำความเข้่าใจกับการทำงาน พอร์ต com ก่อนนะครับ

เมื่อมีข้อมูลมายัง พอร์ต ตัวโปรแกรมควบคุณ พอร์ต จะเก็บข้อมูลไว้ใน buffer จะเก็บถีงระดับหนึ่ง คือ ถ้าเกิน maximum ก็จะตัดของเก่า ทิ้งใส่ของใหม่เข้าไป

หน้าที่ของโปรแกรมที่เราเขียน คือเขียน ใช้ component com เข้าไปอ่าน ข้อมูลใน buffer นั้น แล้วข้อมูลใน buffer ก็จะว่าง รอข้อมูลเข้า และรอการอ่านต่อไป

ส่วน component เมื่ออ่านข้อมูลเข้ามาแล้ว ก็รอคุณ เอามันไปใช้ และ สั่งให้อ่านข้อมูลใหม่เข้ามา
มันทำงานแบบนี้ ไม่รู้จบ ก็อยู่ที่คุณจะบริหารข้อมูลที่ได้มายังไง

แยก if else ให้ถูก กรณีอ่านแล้วมีข้อมูลทำอะไร อ่านแล้วไม่มีข้อมูลทำอะไร ออกแบบ algorithm ให้ถูกต้อง
แยกแยะเหตุการณ์ ให้ออกจะทำอะไรตอนไหน

ลองใส่ try exception เข้าไปด้วยครับ

Code (VBScript)
Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
	dim x as string
	Try
		x = SerialPort1.ReadExisting();
		if x.length()<1 then
			' จะทำอะไรถ้าไม่มีข้อมูล
		else
			' ทำเมื่อมีข้อมูล
			ReceivedText( x ) 'Automatically called every time a data is received at the serialPort
		end if
	Catch ex As InvalidOperationException
    		MsgBox("Can't get data " & vbCrLf & ex.Message)
	End Try
End Sub


Private Sub ReceivedText(ByVal [text] As String) ตั้งชื่อง่ายๆ จะได้เรียกใช้ง่ายๆ
ส่วนจะตัดคำเอาข้อมูลอะไร ก็ดู ข้อมูลที่ได้ ว่ามันมีรูปแบบยังไง หาเครื่องไม้เครื่องมือ จัดการ string มาใช้


ปล.โค๊ดคราวหลัง ใส่ tag ให้มันหน่อยนะครับ จะได้อ่านง่าย
ปล.อีกที การทดสอบ data com port ให้ใช้ richtextbox มาทดสอบรับข้อมูล ดูก่อนว่าเราได้ข้อมูลอะไร
เพื่อที่จะได้ตัดคำได้ถูก แล้วนำไปใช้ได้ถูกต้อง


ประวัติการแก้ไข
2019-08-09 12:16:32
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-08-09 12:11:38 By : Chaidhanan
 


 

No. 7โพสกระทู้ ( 13 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 6 เขียนโดย : Chaidhanan เมื่อวันที่ 2019-08-09 12:11:38
รายละเอียดของการตอบ ::
... ใส่ความคิดเห็นตรงนี้.......ขอบคุณค่ะ จะลองทำดูตามที่แนะนำ นะ่คะ่

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-08-09 13:35:09 By : daino_tuckky
 


 

No. 8โพสกระทู้ ( 77 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ต้องดูว่า เครืองชั่ง สามารถส่งข้อมมูลได้กี่แบบ ปกติบางรุ่นส่งได้ 3 แบบ คือ
1.ส่งมาตลอด
2.เมื่อน้ำหนักนิ่ง ถึงส่ง
3. เมื่อกกดถึงส่ง
และสามารถปลับได้ว่า จะเอาแค่น้ำหนัก หรือวันที่ด้วย อันนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
ถ้าปลับเป็น เมื่อน้ำหนักนิ่งและส่งข้อมมูล ก็ไม่จำเป็นต้องเขียน Code ครับ

ผมเคยทำอยู่ครับ ไว้ชั่งงานลักษณะเดี่ยวกัน
คืกการหาค่าเบียงแบนของน้ำนักชิ้นงาน

ปล. เดี่ยวนี้ เครืองชั่ง มี port usb ครับ ไม่ต้องเขียน Code ก็ส่งข้อมมูลได้


ประวัติการแก้ไข
2019-08-14 08:22:07
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-08-14 08:11:25 By : nutpopo
 


 

No. 9โพสกระทู้ ( 13 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 8 เขียนโดย : nutpopo เมื่อวันที่ 2019-08-14 08:11:25
รายละเอียดของการตอบ ::
... ใส่ความคิดเห็นตรงนี้.......เครื่องชั่งที่ใช้อยู่เป็น Rs232 to USB ค่ะ ส่งค่ามาตลอดเลย พยายามปรับและใช่ช่วงหน่วงเวลาแล้ว แต่ก็ยังไม่เป็นผล เราสามารถที่จะเขียนโค๊ด รับค่าแต่เฉพาะ กรณีที่มีการกระทำ หรือ ชั่งงานได้มั้ยค่ะ รบกวนแนะนำการเขียนโค๊ดทีค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-08-14 09:59:48 By : daino_tuckky
 


 

No. 10โพสกระทู้ ( 77 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


เครื่องชั่ง รุ่นอะไรครับ สมารถปรับ การส่งข้อมมูลได้หรือเปล่า ผมว่า น่าจะได้นะ ลองติดต่อไปทางผู้ขาย และถามวิธีการเซ็ต
การส่งข้อมมูล
เรียกว่า การส่งข้อมูล แบบสเตเบิล คือ เมือเครื่องชั่งนิ่ง จะส่งค่าน้ำหนัก ทันที ครับ

เราไม่จำเป็นต้องส่งแบบ เลียวทาม เพื่อ เขียน Code ควบคุม เพราะฟังจาก Program ที่จะทำ มันจะเป็นอรื่องอย่าก
ในการความคุมต้า ที่เข้ามา ผวกกับการ เปลี่ยบเทีย สแตนดาสของงานแล้ว จะเป็นปัญหา ครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-08-14 10:57:46 By : nutpopo
 


 

No. 11โพสกระทู้ ( 13 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 10 เขียนโดย : nutpopo เมื่อวันที่ 2019-08-14 10:57:46
รายละเอียดของการตอบ ::
... ใส่ความคิดเห็นตรงนี้.......ขอบคุณค่ะ เครื่องชั่ง Fidelity 19ea & 19es ตอนนี้ติดต่อผู้ขาย ถึงรูปแบบในการส่งข้อมูลของเครื่อง ตามที่คุณแนะนำและ ผู้ขายอาจจะต้องนำเครื่องชั่งไป Set โปรแกรมที่ตัวเครื่องชั่งใหม่ให้ค่ะ เพื่อให้ได้ ฟังก์ชั่นที่ เมื่อเครื่องชั่งนิ่ง จะส่งค่าน้ำหนัก ทันที ขอบคุณมากเลยค่ะ สำหรับคำแนะนำและแนวทาง เดี๋ยวไว้รอผู้ขายเอาเครื่องชั่งไป Set แล้วเอากลับมาส่งใหม่ ได้ผลยังไง จะเอามาแจ้งอีกทีนะ่คะ่

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-08-14 11:14:38 By : daino_tuckky
 


 
ตอบความคิดเห็นที่ : 3 เขียนโดย : daino_tuckky เมื่อวันที่ 2019-08-09 11:32:28
รายละเอียดของการตอบ ::
... ใส่ความคิดเห็นตรงนี้.......เราก็มีแผนทำโปรเจคแบบนี้เหมือนกันค่ะ เจ้าของกระทู้พอจะแชร์ข้อมูลให้ได้ไหมคะ


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2023-02-21 13:58:53 By : Jern
 

   

ค้นหาข้อมูล


   
 

แสดงความคิดเห็น
Re : สอบถามการรับค่าที่ได้จากเครื่องชั่งเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และนำค่าที่ได้ออกไปใช้งาน
 
 
รายละเอียด
 
ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวมีขีดกลาง| ตัวเรืองแสง ตัวมีเงา ตัวอักษรวิ่ง| จัดย่อหน้าอิสระ จัดย่อหน้าชิดซ้าย จัดย่อหน้ากึ่งกลาง จัดย่อหน้าชิดขวา| เส้นขวาง| ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร
ใส่แฟลช ใส่รูป ใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ ใส่อีเมล์ ใส่ลิ้งค์ FTP| ใส่แถวของตาราง ใส่คอลัมน์ตาราง| ตัวยก ตัวห้อย ตัวพิมพ์ดีด| ใส่โค้ด ใส่การอ้างถึงคำพูด| ใส่ลีสต์
smiley for :lol: smiley for :ken: smiley for :D smiley for :) smiley for ;) smiley for :eek: smiley for :geek: smiley for :roll: smiley for :erm: smiley for :cool: smiley for :blank: smiley for :idea: smiley for :ehh: smiley for :aargh: smiley for :evil:
Insert PHP Code
Insert ASP Code
Insert VB.NET Code Insert C#.NET Code Insert JavaScript Code Insert C#.NET Code
Insert Java Code
Insert Android Code
Insert Objective-C Code
Insert XML Code
Insert SQL Code
Insert Code
เพื่อความเรียบร้อยของข้อความ ควรจัดรูปแบบให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการอ่านและสบายตา และตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง

อัพโหลดแทรกรูปภาพ

Notice

เพื่อความปลอดภัยของเว็บบอร์ด ไม่อนุญาติให้แทรก แท็ก [img]....[/img] โดยการอัพโหลดไฟล์รูปจากที่อื่น เช่นเว็บไซต์ ฟรีอัพโหลดต่าง ๆ
อัพโหลดแทรกรูปภาพ ให้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ของไทยครีเอท และตัดรูปภาพให้พอดีกับสกรีน เพื่อความโหลดเร็วและไฟล์ไม่ถูกลบทิ้ง

   
  เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ กระทู้ที่แทรกไฟล์อัพโหลดไฟล์จากที่อื่น อาจจะถูกลบทิ้ง
 
โดย
อีเมล์
บวกค่าให้ถูก
<= ตัวเลขฮินดูอารบิก เช่น 123 (หรือล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเพื่อไม่ต้องกรอก)Exchange: นำเข้าสินค้าจากจีน, Taobao, เฟอร์นิเจอร์, ของพรีเมี่ยม, ร่ม, ปากกา, power bank, แฟลชไดร์ฟ, กระบอกน้ำ

Load balance : Server 05
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2024 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่