Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,795

HOME > Mobile > Mobile Forum > Android จะส่งค่า ประมาณ 10 Record ไปยัง webservice (asp.net ) มีวิธีไหนบ้างครับ 

Android จะส่งค่า ประมาณ 10 Record ไปยัง webservice (asp.net ) มีวิธีไหนบ้างครับ

 Topic : 111427โพสกระทู้ ( 71 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
ที่ผมลองหาดูส่วนมาก จะเป็นการส่งค่า แค่ 1 บรรทัด แต่ถ้าต้องการส่งเป้นก้อนไปเลย เช่น 10 บรรทัด จะทำยังไงดีครับ รบกวนชี้แนะหน่อยครับ ผมใช้ webservice asp.netTag : Mobile, Android, TabletsMove To Hilight (Stock) 
Send To Friend.Bookmark.
Date : 2014-09-19 15:44:40 By : hackerdemo View : 1055 Reply : 16
 

 

No. 1โพสกระทู้ ( 74,058 )
บทความ ( 838 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท

สถานะออฟไลน์
Twitter Facebook

ส่งเป็น JSON ไปครับ ฝั่งรับของ ASP.Net สามารถแปลงเป็น DataTable ได้เลย


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2014-09-19 15:57:40 By : mr.win
 


 

No. 2โพสกระทู้ ( 71 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


มีตัวอย่างตอนส่งเป็นjson แบบหลาบบรรทัดมั้ยครับ ที่ผมมี มันส่งได้แค่บรรทัดเดียว
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2014-09-19 16:15:14 By : hackerdemo
 

 

No. 3โพสกระทู้ ( 74,058 )
บทความ ( 838 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท

สถานะออฟไลน์
Twitter Facebook

Code (Android-Java)
String strJSON = "[{\"MemberID\":\"1\",\"Name\":\"Weerachai\",\"Tel\":\"0819876107\"}" +
				 ",{\"MemberID\":\"2\",\"Name\":\"Win\",\"Tel\":\"021978032\"}" +
				 ",{\"MemberID\":\"3\",\"Name\":\"Eak\",\"Tel\":\"0876543210\"}]";

	JSONArray data = new JSONArray(strJSON);
	
	ArrayList<HashMap<String, String>> MyArrList = new ArrayList<HashMap<String, String>>();
	HashMap<String, String> map;
	
	for(int i = 0; i < data.length(); i++){
       JSONObject c = data.getJSONObject(i);
       
 			map = new HashMap<String, String>();
 			map.put("MemberID", c.getString("MemberID"));
 			map.put("Name", c.getString("Name"));
 			map.put("Tel", c.getString("Tel"));
 			MyArrList.add(map);
 			
	}


Android and JSON

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2014-09-19 16:23:21 By : mr.win
 


 

No. 4โพสกระทู้ ( 71 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตรงส่วนนี้ ผมได้แล้วครับ แต่ติดตรงจะส่งก้อน MyArrList ไปยังserver ด้วย json ยังไง ติดตรงนี้แหละครับ รบกวนชี้แนะทีครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2014-09-19 16:45:40 By : hackerdemo
 


 

No. 5โพสกระทู้ ( 74,058 )
บทความ ( 838 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท

สถานะออฟไลน์
Twitter Facebook

ผิด ๆๆๆ เอาอันนี้ครับ

Code (Android-Java)
ArrayList<JSONObject> MyArrJson = new ArrayList<JSONObject >();
JSONObject object;

/*** Rows 1 ***/
object = new JSONObject();
object.put("MemberID","1");
object.put("Name", "Weerachai");
object.put("Tel", "0819876107");
MyArrJson.add(object);

/*** Rows 2 ***/
object = new JSONObject();
object.put("MemberID","2");
object.put("Name", "Win");
object.put("Tel", "021978032");
MyArrJson.add(object);	

/*** Rows 3 ***/
object = new JSONObject();
object.put("MemberID","3");
object.put("Name", "Eak");
object.put("Tel", "0876543210");
MyArrJson.add(object);			

JSONArray json = new JSONArray(MyArrJson);
return json;

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2014-09-19 16:52:42 By : mr.win
 


 

No. 6โพสกระทู้ ( 71 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ผมลองมาทั้งแล้วครับ ยังไม่ได้ จนปัญญาแล้วครับ ตัวอย่างส่วนมากมีแค่แบบส่งข้อมูลบบรทัดเดียว เช่นข้อมูลการลงทะเบียนของคนหนึ่งคน แต่ของผม ต้องส่งข้อมูลของคนจำนวน 10 คน ทีเดียว ำไงก็ไม่ได้ รบกวนพี่วิน แนะนำผมที ผมเอาโค้ดมาให้ดูด้วยครับ

Code (Android-Java)
JSONArray data = new JSONArray(MyArrJson);
     JSONObject c;
     
     for(int i = 0; i < data.length(); i++){
    	
    	 
       c = data.getJSONObject(i);
       json = c.toString();
 
			}
     
     
   
    
     StringEntity se = new StringEntity(json);

    
     httpPost.setEntity(se);

   
     httpPost.setHeader("Accept", "application/json");
     httpPost.setHeader("Content-type", "application/json");

    
     HttpResponse httpResponse = httpclient.execute(httpPost);

    
     inputStream = httpResponse.getEntity().getContent();

     // 10. convert inputstream to string
     if(inputStream != null)
       result = convertInputStreamToString(inputStream);
     else
       result = "Did not work!";

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2014-09-20 15:30:55 By : hackerdemo
 


 

No. 7

Guest


ฝั่ง web api นายเขียนแบบไหนอ่ะ

ถ้าต้องส่ง 10 record เป็นเราจะสร้างเป็น class ขึ้นมา เพื่อสร้างเป็น object

เวลา response กลับไปจะได้ทำได้ง่าย

แต่เวลาส่งก็ต้อง serialize object ไปเป็น json ก่อนถึงจะส่งไป
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2014-09-23 08:00:35 By : ห้ามตอบเกินวันละ 2 กระทู้
 


 

No. 8โพสกระทู้ ( 74,058 )
บทความ ( 838 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท

สถานะออฟไลน์
Twitter Facebook

ในตัวอย่างที่ผมบอกมีแนวทางอยู่ให้แล้วครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2014-09-23 08:15:28 By : mr.win
 


 

No. 9โพสกระทู้ ( 71 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอนนี้ แปลงเปน JSON ARRAY เรียบร้อยแล้วครับ แต่ตอนส่งไป WEBSERVICE มันส่งไปไม่ได้ ไม่แน่ใจว่า เป็นเพราะผมใช้ WEBSERVICE ASP.NET หรือป่าว เพราะ ส่วนมากตัวอย่างจะใช้ ของ php พอจะมีตัวอย่าง การส่งไป WEBSERVICE ที่เป็น ASP.NET มั้ยครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2014-09-23 14:20:09 By : hackerdemo
 


 

No. 10โพสกระทู้ ( 74,058 )
บทความ ( 838 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท

สถานะออฟไลน์
Twitter Facebook

ถ้ามันส่ง String ได้ ตัว JSON ก็ได้ปกติครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2014-09-23 14:35:31 By : mr.win
 


 

No. 11โพสกระทู้ ( 71 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


นี่คือ โค้ดของผมนะครับ มันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลย หรือผมทำตรงไหนผิดครับ หรือแท้ที่จริงแล้ว ถ้าเราจะส่งข้อมูลทั้งก้อนแบบนี้ เราใช้ KSOP2 ไม่ได้หรือเปล่าครับ
Code (Android-Java)
 JSONArray data = new JSONArray(MyArrJson);


      
    	 SoapObject request2 = new SoapObject(NAMESPACE, METHOD_NAME3);  
    	
    	
       request2.addProperty("sa",data );
      
   
     //Declare the version of the SOAP request
     SoapSerializationEnvelope envelope2 = new SoapSerializationEnvelope(SoapEnvelope.VER11);
    
     envelope2.setOutputSoapObject(request2);
     envelope2.dotNet = true;
    
     try {
        HttpTransportSE androidHttpTransport = new HttpTransportSE(URL);
       
        //this is the actual part that will call the webservice
        androidHttpTransport.call(SOAP_ACTION3, envelope2);
       
        // Get the SoapResult from the envelope body.
        SoapObject result2 = (SoapObject)envelope2.bodyIn;
        

        if(result2 != null)
        {
       	 //Toast.makeText(getApplicationContext(),result.getProperty(0).toString(),Toast.LENGTH_LONG).show();
       	 
       	 String status =result2.getProperty(0).toString().trim();
       	 
       	 
        }
        else
        {
          
          
        }
      } catch (Exception e) {
        // e.printStackTrace();
      	// Toast.makeText(getApplicationContext(), "EXception: "+ e.toString(),Toast.LENGTH_LONG).show();
}ประวัติการแก้ไข
2014-09-23 15:27:26
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2014-09-23 15:26:02 By : hackerdemo
 


 

No. 12

Guest


เราว่านายกลับมาเขียน api ให้ดีๆ ก่อนดีไหม

http://www.asp.net/web-api

http://www.asp.net/web-api/overview/creating-web-apis/using-web-api-with-entity-framework/part-1

แล้วมันจะทำให้ชีวิตนายง่ายขึ้นเยอะ

สร้าง data model ก่อน

จากนั้นสร้าง controller ของ data model นั้น

แค่นี้ก็ได้ rest service แล้ว
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2014-09-23 16:01:35 By : ห้ามตอบเกินวันละ 2 กระทู้
 


 

No. 13

Guest


ลืมบอกไป

คือถ้านายเขียน api ตรงนั้นเรียบร้อยแล้ว

เวลาเรียกใช้ก็ใช้ HttpWebRequest เรียกจาก api เอาได้เลย

โดยแค่ระบุ url กับ controller ที่จะใช้

ก็จะได้ json กลับมา
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2014-09-23 16:05:19 By : ห้ามตอบเกินวันละ 2 กระทู้
 


 

No. 14โพสกระทู้ ( 71 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


โอเคครับ เดี๋ยวผมจะลองศึกษาดูครับ ว่าแต่ WEB API กับ WEB SERVICE นี้ตัวเดียวกันหรือเปล่าครับ
ถ้าผมมีข้อสงสัย เกี่ยวกับ WEB API จะสอบได้ทางไหนได้บ้างครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2014-09-23 17:20:11 By : hackerdemo
 


 

No. 15โพสกระทู้ ( 74,058 )
บทความ ( 838 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท

สถานะออฟไลน์
Twitter Facebook

ในทางปฏิบัติพวก Web API มันใช้งานง่ายครับ แต่พวก Web Services มันจะมีความเป็นส่วนตัวและปลอภัยกว่า Web API ครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2014-09-23 17:26:28 By : mr.win
 


 

No. 16

Guest


อิอิ แสดงว่า admin ยังเล่น azure ไม่จบ

http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/mobile-services-dotnet-backend-get-started-custom-authentication/

http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/mobile-services-windows-phone-get-started-users/
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2014-09-23 19:50:47 By : ห้ามตอบเกินวันละ 2 กระทู้
 

   

ค้นหาข้อมูล


   
 

แสดงความคิดเห็น
Re : Android จะส่งค่า ประมาณ 10 Record ไปยัง webservice (asp.net ) มีวิธีไหนบ้างครับ
 
 
รายละเอียด
 
ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวมีขีดกลาง| ตัวเรืองแสง ตัวมีเงา ตัวอักษรวิ่ง| จัดย่อหน้าอิสระ จัดย่อหน้าชิดซ้าย จัดย่อหน้ากึ่งกลาง จัดย่อหน้าชิดขวา| เส้นขวาง| ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร
ใส่แฟลช ใส่รูป ใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ ใส่อีเมล์ ใส่ลิ้งค์ FTP| ใส่แถวของตาราง ใส่คอลัมน์ตาราง| ตัวยก ตัวห้อย ตัวพิมพ์ดีด| ใส่โค้ด ใส่การอ้างถึงคำพูด| ใส่ลีสต์
smiley for :lol: smiley for :ken: smiley for :D smiley for :) smiley for ;) smiley for :eek: smiley for :geek: smiley for :roll: smiley for :erm: smiley for :cool: smiley for :blank: smiley for :idea: smiley for :ehh: smiley for :aargh: smiley for :evil:
Insert PHP Code
Insert ASP Code
Insert VB.NET Code Insert C#.NET Code Insert JavaScript Code Insert C#.NET Code
Insert Java Code
Insert Android Code
Insert Objective-C Code
Insert XML Code
Insert SQL Code
Insert Code
เพื่อความเรียบร้อยของข้อความ ควรจัดรูปแบบให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการอ่านและสบายตา และตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง

อัพโหลดแทรกรูปภาพ

Notice

เพื่อความปลอดภัยของเว็บบอร์ด ไม่อนุญาติให้แทรก แท็ก [img]....[/img] โดยการอัพโหลดไฟล์รูปจากที่อื่น เช่นเว็บไซต์ ฟรีอัพโหลดต่าง ๆ
อัพโหลดแทรกรูปภาพ ให้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ของไทยครีเอท และตัดรูปภาพให้พอดีกับสกรีน เพื่อความโหลดเร็วและไฟล์ไม่ถูกลบทิ้ง

   
  เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ กระทู้ที่แทรกไฟล์อัพโหลดไฟล์จากที่อื่น อาจจะถูกลบทิ้ง
 
โดย
อีเมล์
บวกค่าให้ถูก
<= ตัวเลขฮินดูอารบิก เช่น 123 (หรือล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเพื่อไม่ต้องกรอก)Exchange: Voake, Comcube, รับทำเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม , pangpond.com , pangpond.co.th , สำนักงานบัญชี.com , รถมือสอง

Load balance : Server 05
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2021 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่