Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,378

HOME > PHP > PHP Forum > การทำงานของโค้ดนี้ สามารถแปลงตัวแปรของ javascript เป็นphp ได้ด้วยวิธีไหนเหรอครับ 

การทำงานของโค้ดนี้ สามารถแปลงตัวแปรของ javascript เป็นphp ได้ด้วยวิธีไหนเหรอครับ

 Topic : 055531โพสกระทู้ ( 50 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
พอดีผมได้โค้ดการคำนวณอายุที่เป็น สคริปมาดังนี้ครับ สมมุติว่าชื่อ res_age.php ก็แล้วกันนะครับ
res_age.php
<script> 
var offset = new Date(); 
/*---------------- กรณีที่ไม่มีกำหนดตัวตั้ง จะใช้วันที่ปัจจุบันเป็นตัวตั้งแทน (ไม่ต้องลบ)---------*/
var nowDate =offset.getDate(); 
var nowMonth =offset.getMonth(); 
var nowYear = offset.getFullYear()+543; 
/*---------------- ----------------------------------------------------------------------------------*/
function getAge(){  
var bDate =document.getElementById('new_Date');   
var valDate =bDate.options[bDate.selectedIndex].value;   
var bMonth =document.getElementById('new_Month');   
var valMonth =bMonth.options[bMonth.selectedIndex].value;   
var bYear =document.getElementById('new_Years');   
var valYear =bYear.options[bYear.selectedIndex].value;   
if(valDate!='null' && valMonth!='null' && valYear!='null'){     
offset.setFullYear(nowYear-valYear);     
offset.setMonth(nowMonth-valMonth);     
offset.setDate(nowDate-valDate);     
var years =offset.getFullYear();     
var month =offset.getMonth();     
var day=offset.getDate();     
document.getElementById('txtAge').value=years+" ปี "+ month+" เดือน "+day+" วัน"       
document.getElementById('txtAge1').value=years  // แสดงแค่ ปี   
}else{     
document.getElementById('txtAge').value='';   
} 
} 
</script> 
<? //*************************************************************การเลือกวัน/เดือน/ปีเกิด ?>  
   
 
<?php    
//$rows['Birthdate'] ="1986-02-12";    
$Birthdate = explode('-', $rows['Birthdate']);    
$d = $Birthdate[2];    
$m = $Birthdate[1];     
$y = $Birthdate[0]+543; 
   
$month = array("มกราคม","กุมภาพันธ์","มีนาคม","เมษายน","พฤษภาคม","มิถุนายน",          
"กรกฎาคม","สิงหาคม","กันยายน","ตุลาคม","พฤศจิกายน","ธันวาคม");   
?> 
   
<select name="new_Date" id="new_Date" onchange="getAge()">   
<option value='null'>==เลือกวัน==</option>   
<?php foreach (range (1, 31) as $resl) {      
?>   
<option value="<?=$resl?>" <?if($resl ==$d) echo "selected"?>> <?=$resl?> </option>   
<?php } ?> </select> 
    
 
   
<select name="new_Month" id="new_Month" onchange="getAge()">   
<option value='null'>==เลือกเดือน==</option>   
<?php foreach ($month as $key=>$resl) { ?>     
<option value="<?=$key?>" <?if($key ==$m-1) echo "selected"?>> <?=$resl?> </option>      
<?php } ?> </select> 
  
  
<select name="new_Years" id="new_Years" onchange="getAge()">   
<option value='null' >==เลือกปี==</option>   
<?php foreach (range (2460, 2570) as $resl) { ?>   
<option value="<?=$resl?>" <?if($resl ==$y) echo "selected"?>> <?=$resl?> </option>   
<?php } ?> </select> 
<? //***************************************************************************** ?> 
   
   
<tr>   
<td ><span class="style2">อายุ</span></td>   
<td><label>  

<input type="text" name="txtAge" id="txtAge" ><script>getAge();</script>
<input type="hidden" name="txtAge1" id="txtAge"><script>getAge();</script>
</label></td>  
</tr>ตัวแปรที่ดึงมาจากฐานข้อมูลผลได้ใช้โค้ดแปลง จากตัวแปรเดียว เช่น $Bdate เป็น $d $m $y จากโค้ดตัวนี้ครับ
Code (PHP)
$rows['Birthdate'] ="$rdate_m";    
$Birthdate = explode('-', $rows['Birthdate']);    
$d = $Birthdate[2];    
$m = $Birthdate[1];     
$y = $Birthdate[0]; 


เพิ่มเติมครับ ผมต้องใช้ค่าวันที่ มาคำนวณ ให้เข้ากับเงื่อนไขน่ะครับ แต่ตัวแปรมันเป็น javascript
ผมเลยอยากจะแปลงค่าให้เป็น PHP ครับ เท่าที่ผมหาข้อมูลในเว็บนี้
การแปลงตัวแปรจาก javascript เป็น PHP จะเป็น การส่งตัวแปรข้ามหน้า
หรือจากฟอร์ม

แต่โค้ดตัวนี้ มันรับค่าเสร็จแล้วแสดงผลเลยครับ

เคยทดลองกำหนดค่าให้ ในบรรทัดที่เป็น คำสั่ง

document.getElementById('txtAge').value=years+" ปี "+ month+" เดือน "+day+" วัน"

ก็ไม่เป็นผล ครับ ท่านใดพอจะทราบบ้าง รบกวนตอบผมด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ

**
Tag : PHP, MySQL, JavaScript

ประวัติการแก้ไข
2011-02-11 00:54:29
2011-02-11 00:57:56
Move To Hilight (Stock) 
Send To Friend.Bookmark.
Date : 2011-02-04 06:58:44 By : l3ank View : 5714 Reply : 17
 

 

No. 1โพสกระทู้ ( 74,058 )
บทความ ( 838 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท

สถานะออฟไลน์
Twitter Facebook

Code (PHP)
<?if($resl ==$d) echo "selected"?>


ตรวจสอบค่านี้ ถ้ามันถูกก็สามารถ Default ได้น่ะครับ


Go to : PHP MySQL DropDownList / Listmenu / ListBox


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2011-02-04 10:03:02 By : webmaster
 


 

No. 2โพสกระทู้ ( 50 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ขอบคุณครับ ผมทำได้แล้วครับ

อยากทราบเพิ่มเติม ในส่วนของการ เอาตัวแปร java มาแปลงเป็น php ไม่ราบว่าทำได้หรือไม่

หากได้ ควรทำอย่างไรครับ ถ้าใช้ตัวอย่างจากโค้ดข้างบน รบกวนดูด้วยนะครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2011-02-08 12:08:25 By : l3ank
 

 

No. 3โพสกระทู้ ( 50 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


แก้กระทู้ ครับ ปัญหาเก่าไป ปัญหาใหม่มา

ว่างๆ ให้คำแนะนำผมด้วยครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2011-02-11 01:09:50 By : l3ank
 


 

No. 4โพสกระทู้ ( 50 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


โปรแกรมใกล้จะเสร็จแล้ว ครับ แต่ติดปัญหาเรื่อง การเปลี่ยนตัวแปรวันเดือนปีใน

java ให้เป็น php เพื่อนำค่าที่ได้ไปเข้าเงื่อนไข ตรวจสอบการรับสวัสดิการ

ไปต่อไม่เป็นเลยแบบนี้
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2011-02-11 10:31:48 By : l3ank
 


 

No. 5

Guest


ช่วยดัน อยากรู้เหมือนกัน
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2011-02-11 15:07:32 By : จ๊ะจ๋า
 


 

No. 6โพสกระทู้ ( 1,268 )
บทความ ( 0 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท

สถานะออฟไลน์
Twitter Blogger

หักดิบเลยนะคะ ^ ^
Code (PHP)
<script>
var num = 100;
</script>
<?php
$num = "<script>document.write(num)</script>";
echo $num;
?>

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2011-02-11 15:45:40 By : ultrasiam
 


 

No. 7โพสกระทู้ ( 50 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ไม่เข้าใจคับ จะแทรกเข้าไป ยังไงเหรอคับ คิดไม่ออกจริง

ผมพยายามหลายวันแล้วครับ ถ้าอยากให้ บรรทัดนี้

document.getElementById('txtAge').value=years

ค่าตัวแปรแปลงเป็น PHP ทำยังไงดีครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2011-02-11 20:24:56 By : l3ank
 


 

No. 8โพสกระทู้ ( 11,835 )
บทความ ( 10 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท Hall of Fame 2012

สถานะออฟไลน์
Facebook

submit form แล้วไปรับ txtAge ก็ได้ php แล้วครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2011-02-11 23:20:37 By : PlaKriM
 


 

No. 9โพสกระทู้ ( 50 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ขอโทษทีครับ แก้กระทู้ แต่ไม่ได้แก้โค้ด คือการรับค่ามันไม่ได้มาจากการเลือก น่ะครับ

เป็นการดึงค่าจากฐานข้อมูลมาอีกทีครับ ถ้าเป็นแบบนี้จะใช้ submit form ได้รึเปลาครับ


Code (PHP)
<script> 
var offset = new Date(); 
/*---------------- กรณีที่ไม่มีกำหนดตัวตั้ง จะใช้วันที่ปัจจุบันเป็นตัวตั้งแทน (ไม่ต้องลบ)---------*/
var nowDate =offset.getDate(); 
var nowMonth =offset.getMonth(); 
var nowYear = offset.getFullYear()+543; 
/*---------------- ----------------------------------------------------------------------------------*/
function getAge(){  
var Age = document.getElementById('Age').value=years 
var bDate = document.getElementById('bDate');   
var valDate = bDate.value;   
var bMonth = document.getElementById('bMonth');   
var valMonth = bMonth.value;   
var bYear = document.getElementById('bYears');   
var valYear = bYear.value;   
if(valDate!='null' && valMonth!='null' && valYear!='null'){     
offset.setFullYear(nowYear-valYear);     
offset.setMonth(nowMonth-valMonth);     
offset.setDate(nowDate-valDate);     
var years =offset.getFullYear();  
var month =offset.getMonth();     
var day=offset.getDate();  

var Age = document.getElementById('Age').value=years 


document.getElementById('Age').value=years+" ปี "+ month+" เดือน "+day+" วัน" 
document.getElementById('Age1').value=years  // แสดงแค่ ปี
}else{     
document.getElementById('Age').value='';   
} 
} 
 </script> 
<? /* การทำงานจริงจะใช้ตัวแปรนี้ร่วมกับหน้าหลักที่ดึงหน้านี้เข้า
$bd = 31;    
$bm = 3;    
$by = 2529 ; */
?>


<input type="hidden" name="bDate" id="bDate" value="<? echo $bd ?> ">
<input type="hidden" name="bMonth" id="bMonth" value="<? echo $bm - 1 ?>" >
<input type="hidden" name="bYears" id="bYears" value="<? echo $by ?>" >


<input type="text" name="Age" id="Age">
<script>getAge();</script>


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2011-02-12 11:27:07 By : l3ank
 


 

No. 10โพสกระทู้ ( 1,268 )
บทความ ( 0 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท

สถานะออฟไลน์
Twitter Blogger

ก็ยังดู งง ๆ อยู่นะ
เขียน function getAge() เป็น javascript เพื่อใช้คำนวณอายุ โดยดึงวันเดือนปีเกิดจากฐานข้อมูลด้วย PHP
แล้วทำไมไม่ส่งตัวแปร php เข้า function getAge() ไปเลยล่ะคะ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2011-02-12 11:59:50 By : ultrasiam
 


 

No. 11โพสกระทู้ ( 50 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 10 เขียนโดย : ultrasiam เมื่อวันที่ 2011-02-12 11:59:50
รายละเอียดของการตอบ ::
ผมพึ่งเคยทำน่ะครับ โค้ดนี้ก็ได้มาจากในเว็บนี่แหละครับ
หน้านี้ มันจะถูกดึงไป หน้าหลักซึ่ง ดึงตัวแปร วันเดือนปีจากฐานข้อมูล
ส่วนของการแดงผลมันก็ยังใช้หน้านี้อยู่ ซึ่งตัวแปรมัน เป็น java ผมอยากให้มันเป็น php
หากจะส่งตัวแปร PHP เข้าไปในฟังก์ชั่นโดยตรง ทำยังไงเหรอคับ
ประมาณนี้รึเปล่าครับ
getAge(ตัวแปร1,ตัวแปร2,ตัวแปร3)

แล้วจะดึงตัวแปรที่ผ่านการคำนวณมาแล้ว เป็น PHP ได้ทันทีเลยใช่รึเปล่าครับ

กรุณาตอบผมด้วยครับแสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2011-02-12 12:14:08 By : l3ank
 


 

No. 12โพสกระทู้ ( 1,268 )
บทความ ( 0 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท

สถานะออฟไลน์
Twitter Blogger

ก็คือต้องการส่งตัวแปร php เข้า function javascript แล้วต้องการผลลัพธ์เป็น php ด้วยแบบนี้ใช่ไหมคะ
ตอนนี้เห็นแค่ script ไ่เห็นที่มาที่ไปตอบยากนะคะ ทำไมต้องใช้ javascript ไม่ใช้ php ไปเลย ทั้ง ๆ ที่
ข้อมูลเข้าและผลลัพธ์ของคุณเป็น php ถ้าเป็นแบบนั้น ทำ function php ไปเลยสิคะ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2011-02-14 08:48:52 By : ultrasiam
 


 

No. 13โพสกระทู้ ( 1,268 )
บทความ ( 0 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท

สถานะออฟไลน์
Twitter Blogger

คำถาม
Quote:
ผมพยายามหลายวันแล้วครับ ถ้าอยากให้ บรรทัดนี้

document.getElementById('txtAge').value=years

ค่าตัวแปรแปลงเป็น PHP ทำยังไงดีครับ


จากโค้ดนี้
Code (PHP)
<script> 
var offset = new Date(); 
/*---------------- กรณีที่ไม่มีกำหนดตัวตั้ง จะใช้วันที่ปัจจุบันเป็นตัวตั้งแทน (ไม่ต้องลบ)---------*/
var nowDate =offset.getDate(); 
var nowMonth =offset.getMonth(); 
var nowYear = offset.getFullYear()+543; 
/*---------------- ----------------------------------------------------------------------------------*/
function getAge(){  
var Age = document.getElementById('Age').value=years 
var bDate = document.getElementById('bDate');   
var valDate = bDate.value;   
var bMonth = document.getElementById('bMonth');   
var valMonth = bMonth.value;   
var bYear = document.getElementById('bYears');   
var valYear = bYear.value;   
if(valDate!='null' && valMonth!='null' && valYear!='null'){     
offset.setFullYear(nowYear-valYear);     
offset.setMonth(nowMonth-valMonth);     
offset.setDate(nowDate-valDate);     
var years =offset.getFullYear();  
var month =offset.getMonth();     
var day=offset.getDate();  

var Age = document.getElementById('Age').value=years 


//document.getElementById('Age').value=years+" ปี "+ month+" เดือน "+day+" วัน" 
document.getElementById('Age').value=years  // แสดงแค่ ปี
}else{     
document.getElementById('Age').value='';   
} 
} 
 </script> 
<? /* การทำงานจริงจะใช้ตัวแปรนี้ร่วมกับหน้าหลักที่ดึงหน้านี้เข้า
$bd = 31;    
$bm = 3;    
$by = 2529 ; */
?>


<input type="hidden" name="bDate" id="bDate" value="<? echo $bd ?> ">
<input type="hidden" name="bMonth" id="bMonth" value="<? echo $bm - 1 ?>" >
<input type="hidden" name="bYears" id="bYears" value="<? echo $by ?>" >


<input type="text" name="Age" id="Age">
<script>getAge();</script>
<?php
$age_years="<script>document.write(document.getElementById('Age').value)</script>";  
echo $age_years;
?>


จะสร้างตัวแปร php มารับค่าใน function เลย หรือ get ภายหลังก็ได้ค่ะ


ประวัติการแก้ไข
2011-02-14 10:19:56
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2011-02-14 10:19:16 By : ultrasiam
 


 

No. 14โพสกระทู้ ( 8 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
Facebook

Code (PHP)
<script>
var num = 100;
</script>


<?$num?><script>document.write(num)</script>
<?php
echo $num;
?>

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-04-06 02:06:08 By : gaiv
 


 

No. 15

Guest


ตอบความคิดเห็นที่ : 6 เขียนโดย : ultrasiam เมื่อวันที่ 2011-02-11 15:45:40
รายละเอียดของการตอบ ::
5555 ขอบคุณครับพี่ใช้ได้จริง

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-03-14 20:22:21 By : natchapols65
 


 

No. 16

Guest


<input type="text" name="users" id="txtAge" value="123">
<?php
$age_years="<script>document.write(document.getElementById('txtAge').value)</script>";
echo $age_years;
?>

<input type="hidden" name="Age" value="<?php echo "$age_years"; ?>" >
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-03-18 16:59:46 By : lam
 


 

No. 17

Guest


<input type="text" name="users" id="txtAge" value="123">
<?php
$age_years="<script>document.write(document.getElementById('txtAge').value)</script>";
echo $age_years;
?>

<input type="hidden" name="Age" value="<?php echo "$age_years"; ?>" >

ee
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2019-03-18 17:04:00 By : lam
 

   

ค้นหาข้อมูล


   
 

แสดงความคิดเห็น
Re : การทำงานของโค้ดนี้ สามารถแปลงตัวแปรของ javascript เป็นphp ได้ด้วยวิธีไหนเหรอครับ
 
 
รายละเอียด
 
ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวมีขีดกลาง| ตัวเรืองแสง ตัวมีเงา ตัวอักษรวิ่ง| จัดย่อหน้าอิสระ จัดย่อหน้าชิดซ้าย จัดย่อหน้ากึ่งกลาง จัดย่อหน้าชิดขวา| เส้นขวาง| ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร
ใส่แฟลช ใส่รูป ใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ ใส่อีเมล์ ใส่ลิ้งค์ FTP| ใส่แถวของตาราง ใส่คอลัมน์ตาราง| ตัวยก ตัวห้อย ตัวพิมพ์ดีด| ใส่โค้ด ใส่การอ้างถึงคำพูด| ใส่ลีสต์
smiley for :lol: smiley for :ken: smiley for :D smiley for :) smiley for ;) smiley for :eek: smiley for :geek: smiley for :roll: smiley for :erm: smiley for :cool: smiley for :blank: smiley for :idea: smiley for :ehh: smiley for :aargh: smiley for :evil:
Insert PHP Code
Insert ASP Code
Insert VB.NET Code Insert C#.NET Code Insert JavaScript Code Insert C#.NET Code
Insert Java Code
Insert Android Code
Insert Objective-C Code
Insert XML Code
Insert SQL Code
Insert Code
เพื่อความเรียบร้อยของข้อความ ควรจัดรูปแบบให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการอ่านและสบายตา และตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง

อัพโหลดแทรกรูปภาพ

Notice

เพื่อความปลอดภัยของเว็บบอร์ด ไม่อนุญาติให้แทรก แท็ก [img]....[/img] โดยการอัพโหลดไฟล์รูปจากที่อื่น เช่นเว็บไซต์ ฟรีอัพโหลดต่าง ๆ
อัพโหลดแทรกรูปภาพ ให้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ของไทยครีเอท และตัดรูปภาพให้พอดีกับสกรีน เพื่อความโหลดเร็วและไฟล์ไม่ถูกลบทิ้ง

   
  เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ กระทู้ที่แทรกไฟล์อัพโหลดไฟล์จากที่อื่น อาจจะถูกลบทิ้ง
 
โดย
อีเมล์
บวกค่าให้ถูก
<= ตัวเลขฮินดูอารบิก เช่น 123 (หรือล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเพื่อไม่ต้องกรอก)Exchange: Voake, Comcube, รับทำเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม , รับทำบัญชี , โรงงานผลิตครีม , สำนักงานบัญชี , รับจดทะเบียนบริษัท , Pangpond , รถมือสอง

Load balance : Server 03
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2020 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่