Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,357

HOME > PHP > PHP Forum > ข้อมูล ตัวเลขที่ insert 4569825 แล้วทำไมในฐานข้อมูลที่เก็บเป็นแบบนี้อ่ะครับ 3.35199e+06 จะให้เก็บเป็นตัวเลขปรกติได้ไหมครับ 

ข้อมูล ตัวเลขที่ insert 4569825 แล้วทำไมในฐานข้อมูลที่เก็บเป็นแบบนี้อ่ะครับ 3.35199e+06 จะให้เก็บเป็นตัวเลขปรกติได้ไหมครับ

 Topic : 072160โพสกระทู้ ( 279 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
ข้อมูล ตัวเลขที่ insert 4569825 แล้วทำไมในฐานข้อมูลที่เก็บเป็นแบบนี้อ่ะครับ 3.35199e+06 จะให้เก็บเป็นตัวเลขปรกติได้ไหมครับTag : PHPMove To Hilight (Stock) 
Send To Friend.Bookmark.
Date : 2012-01-18 08:25:55 By : thesin18598 View : 714 Reply : 8
 

 

No. 1โพสกระทู้ ( 74,058 )
บทความ ( 838 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท

สถานะออฟไลน์
Twitter Facebook

ชนิด Data Type แบบไหนครับ


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-18 08:28:42 By : webmaster
 


 

No. 2โพสกระทู้ ( 279 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


float ครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-18 08:30:03 By : thesin18598
 

 

No. 3โพสกระทู้ ( 279 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 1 เขียนโดย : webmaster เมื่อวันที่ 2012-01-18 08:28:42
รายละเอียดของการตอบ ::
float ครับ

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-18 08:36:38 By : thesin18598
 


 

No. 4

Guest


ลองเปลี่ยนเป็น varchar ดูครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-18 08:51:11 By : โปรแกรมเมอร์ฝึกหัด
 


 

No. 5

Guest


Double
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-18 09:57:03 By : td
 


 

No. 6โพสกระทู้ ( 307 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ลองดูว่า 4569825 สามารถใช้กับชนิดข้อมูลแบบไหนได้บ้าง

ข้อมูลตัวเลข:

TINYINT ขนาดที่เก็บ 1 ไบต์
UNSIGNED เก็บค่าจำนวนเต็ม 0 ถึง 255
SIGNED เก็บค่าจำนวนเต็ม -128 ถึง 127

SMALLINT ขนาดที่เก็บ 2 ไบต์
UNSIGNED เก็บค่าจำนวนเต็ม 0 ถึง 65535
SIGNED เก็บค่าจำนวนเต็ม -32768 ถึง 32767

MEDIUMINT ขนาดที่เก็บ 3 ไบต์
UNSIGNED เก็บค่าจำนวนเต็ม 0 ถึง 16777215
SIGNED เก็บค่าจำนวนเต็ม -8388608 ถึง 8388607

INT หรือ INTEGER ขนาดที่เก็บ 4 ไบต์
UNSIGNED เก็บค่าจำนวนเต็ม 0 ถึง 4294967295
SIGNED เก็บค่าจำนวนเต็ม -2147483648 ถึง 2147483647

BIGINT หรือ INTEGER ขนาดที่เก็บ 8 ไบต์
UNSIGNED เก็บค่าจำนวนเต็ม 0 ถึง 18446744073709551615
SIGNED เก็บค่าจำนวนเต็ม -9223372036854775808 ถึง 9223372036854775807

(ขนาดที่เก็บของ INTEGER จะแปรตามค่าที่บันทึก)

FLOAT(x) ถ้า 0 <= x <= 24 ขนาดที่เก็บ 4 ไบต์ (ดู FLOAT)
ถ้า 25 <= x <= 53 ขนาดที่เก็บ 8 ไบต์ (ดู DOUBLE)
เก็บค่าจำนวนจริงแบบ IEEE 754

FLOAT ขนาดที่เก็บ 4 ไบต์
เก็บค่าจำนวนจริงแบบ IEEE 754
ตั้งแต่ -3.402823466E+38 ถึง -1.175494351E-38
และ 0
และ 1.175494351E-38 ถึง 3.402823466E+38

DOUBLE หรือ REAL ขนาดที่เก็บ 8 ไบต์
เก็บค่าจำนวนจริงแบบ IEEE 754
ตั้งแต่ -1.7976931348623157E+308 ถึง -2.2250738585072014E-308
และ 0
และ 2.2250738585072014E-308 ถึง 1.7976931348623157E+308

DECIMAL(m,d) หรือ NUMERIC(m,d) ถ้า d = 0 ขนาดที่เก็บคือ m+1 ไบต์ ถ้า d > 0 ขนาดที่เก็บคือ m+2 ไบต์
เก็นค่าเลขทศนิยมแบบระบุจำนวนหลัก m ทุกหลักรวมจุดทศนิยม และ d หลักหลังทศนิยม
เช่นถ้าต้องการเก็บค่าให้ได้มากที่สุดเพียง 9999.99 ให้กำหนดเป็น DECIMAL(7,2)
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-18 10:21:50 By : Songkram
 


 

No. 7โพสกระทู้ ( 279 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ขอบคุณครับ ทุกท่าน ^ ^
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-18 10:38:52 By : thesin18598
 


 

No. 8โพสกระทู้ ( 279 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


คือ ข้อมูลเป็น 1322354.3 Data type = float พอ insert แล้ว ข้อมูลออกมาเป็น 1.32235e+06 เวลา แสดงข้อมูล ออกมาเลยไม่ค่อยสวยอ่ะครับ พอเปลี่ยน ชนิดข้อมูลเป็นแบบ อื่นดู ก็ปัดจดทศนิยมให้ พอจะมีวิธีให้ แสดงข้อมูล ตัวเลข+จุดทศนิยมไหมครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-18 11:03:28 By : thesin18598
 

   

ค้นหาข้อมูล


   
 

แสดงความคิดเห็น
Re : ข้อมูล ตัวเลขที่ insert 4569825 แล้วทำไมในฐานข้อมูลที่เก็บเป็นแบบนี้อ่ะครับ 3.35199e+06 จะให้เก็บเป็นตัวเลขปรกติได้ไหมครับ
 
 
รายละเอียด
 
ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวมีขีดกลาง| ตัวเรืองแสง ตัวมีเงา ตัวอักษรวิ่ง| จัดย่อหน้าอิสระ จัดย่อหน้าชิดซ้าย จัดย่อหน้ากึ่งกลาง จัดย่อหน้าชิดขวา| เส้นขวาง| ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร
ใส่แฟลช ใส่รูป ใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ ใส่อีเมล์ ใส่ลิ้งค์ FTP| ใส่แถวของตาราง ใส่คอลัมน์ตาราง| ตัวยก ตัวห้อย ตัวพิมพ์ดีด| ใส่โค้ด ใส่การอ้างถึงคำพูด| ใส่ลีสต์
smiley for :lol: smiley for :ken: smiley for :D smiley for :) smiley for ;) smiley for :eek: smiley for :geek: smiley for :roll: smiley for :erm: smiley for :cool: smiley for :blank: smiley for :idea: smiley for :ehh: smiley for :aargh: smiley for :evil:
Insert PHP Code
Insert ASP Code
Insert VB.NET Code Insert C#.NET Code Insert JavaScript Code Insert C#.NET Code
Insert Java Code
Insert Android Code
Insert Objective-C Code
Insert XML Code
Insert SQL Code
Insert Code
เพื่อความเรียบร้อยของข้อความ ควรจัดรูปแบบให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการอ่านและสบายตา และตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง

อัพโหลดแทรกรูปภาพ

Notice

เพื่อความปลอดภัยของเว็บบอร์ด ไม่อนุญาติให้แทรก แท็ก [img]....[/img] โดยการอัพโหลดไฟล์รูปจากที่อื่น เช่นเว็บไซต์ ฟรีอัพโหลดต่าง ๆ
อัพโหลดแทรกรูปภาพ ให้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ของไทยครีเอท และตัดรูปภาพให้พอดีกับสกรีน เพื่อความโหลดเร็วและไฟล์ไม่ถูกลบทิ้ง

   
  เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ กระทู้ที่แทรกไฟล์อัพโหลดไฟล์จากที่อื่น อาจจะถูกลบทิ้ง
 
โดย
อีเมล์
บวกค่าให้ถูก
<= ตัวเลขฮินดูอารบิก เช่น 123 (หรือล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเพื่อไม่ต้องกรอก)Exchange: Voake, Comcube, รับทำเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม , รับทำบัญชี , โรงงานผลิตครีม , สำนักงานบัญชี , รับจดทะเบียนบริษัท , Pangpond , รถมือสอง

Load balance : Server 05
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2020 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่