Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,377

HOME > PHP > PHP Forum > การนำค่าที่ส่งกลับจาก ajax มาสร้างตัวแปรใน php เพื่อนำไปใช้งานครับ 

การนำค่าที่ส่งกลับจาก ajax มาสร้างตัวแปรใน php เพื่อนำไปใช้งานครับ

 Topic : 072302โพสกระทู้ ( 34 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
สวัสดีครับ ขออนุญาตสอบถามปัญหาที่แก้ไม่ตกมาหลายวันแล้ว ผมได้ศึกษาและทดลองมาหลายวิธี ก่อนที่จะมาตั้งกระทู้ถามที่นี่ ยังไงช่วยแก้ปัญหาร่วมกันสักครั้ง ดังนี้นะครับ

ผมทำ listmenu จากจากฐานข้อมูล (แบบชั้นเดียวครับ) เรียก onchange docallAjax เพื่อส่งค่าต่างๆ

Code (PHP)
<select name="menu1" id="menu1" onChange="startCalc();JavaScript:doCallAjax();" onBlur="stopCalc();" >
<option value=""></option>
<?
for($i=0;$i<count($result_of_intersect);$i++)
{
?>
<option value="<?=$result_of_intersect3["$i"];?><? echo "|";?><?=$result_of_intersect2["$i"];?>"><?=$result_of_intersect["$i"];?></option>	  
<?
}
?>
</select> 


ผมทำการส่งค่าทั้งหมดไปคำนวณที่ หน้า chkcalorie

Code (PHP)
<script language="JavaScript">
	  var HttPRequest = false;

	  function doCallAjax() {
		 HttPRequest = false;
		 if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari,...
			 HttPRequest = new XMLHttpRequest();
			 if (HttPRequest.overrideMimeType) {
				HttPRequest.overrideMimeType('text/html');
			 }
		 } else if (window.ActiveXObject) { // IE
			 try {
				HttPRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
			 } catch (e) {
				try {
				  HttPRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
				} catch (e) {}
			 }
		 } 
		 
		 if (!HttPRequest) {
			 alert('Cannot create XMLHTTP instance');
			 return false;
		 }
	
		 var url = '../food/modules/mealtable/chkcalorie.php';
		 
		 var pmeters = "tUsercalnet=" + encodeURI( document.getElementById("usercalnet").value) +
						"&tMenu1=" + encodeURI( document.getElementById("menu1").value ) +
						"&tMenu2=" + encodeURI( document.getElementById("menu2").value ) +
						"&tMenu3=" + encodeURI( document.getElementById("menu3").value ) ;
		 

			HttPRequest.open('POST',url,true);

			HttPRequest.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
			HttPRequest.setRequestHeader("Content-length", pmeters.length);
			HttPRequest.setRequestHeader("Connection", "close");
			HttPRequest.send(pmeters);
			
			
			HttPRequest.onreadystatechange = function()
			{

				if(HttPRequest.readyState == 3) // Loading Request
				{
					document.getElementById("mySpan").innerHTML = "..";
				}

				if(HttPRequest.readyState == 4) // Return Request
				{
					if(HttPRequest.responseText == 'Y')
					{
						window.location = 'AjaxPHPRegister3.php';
					}
					else
					{
						document.getElementById("mySpan").innerHTML = HttPRequest.responseText;
						document.frmMain.txtName.value=HttPRequest.responseText; //แสดงที่ textbox txtName ดังรูป
						var value = HttPRequest.responseText;
						eval(value);
						//alert (value); 
					}
				}
			}
	  }
	</script>


นี่เป็นหน้า chkcalorie ครับ
Code (PHP)
<?php
	$strUsercalnet = trim($_POST["tUsercalnet"]);
	$strMenu1 = trim($_POST["tMenu1"]);  $mmenu1  = explode ("|", $strMenu1);
	$strMenu2 = trim($_POST["tMenu2"]);  $mmenu2  = explode ("|", $strMenu2);
	$strMenu3 = trim($_POST["tMenu3"]);  $mmenu3  = explode ("|", $strMenu3);

	$value = $strUsercalnet - ($mmenu1[0] + $mmenu2[0] + $mmenu3[0] );
	echo "$value";
?>


แล้วส่งค่ากลับมา ค่าที่ส่งมาแสดงผลใน <span id=mySpan></span> ถูกต้อง ผมนำมาแสดงผลใน textbox จากโค้ด
Code (PHP)
document.frmMain.txtName.value=HttPRequest.responseText;


ก็ได้ปกติ ดังภาพครับ
ajax

แต่ค่าดังกล่าวผมไม่สามารถนำมาสร้างตัวแปรเพื่อใช้ใน php ได้ ไม่ทราบว่าท่านใดมีข้อแนะนำ หรือพอจะช่วยแก้ไขเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาต่อได้ไหมครับ ซึ่งการทำงานของหน้าดังกล่าวใช้การ onchange เพื่อส่งค่าไปคำนวณ และจะรับค่ามา query จากฐานข้อมูลแบบ realtime เมื่อผู้ใช้ทำการเลือก listmenu แต่ละอัน ดังนั้นจึงไม่ใช้การส่งผ่านข้อมูลจากการ submit ครับ

ข้อมูลที่ได้จากการลอง

1. ค่าใน <span id=mySpan></span> ไม่สามารถนำมาสร้างตัวแปรได้ แม้จะประกาศรูปแบบ string เช่น $xx = <span id=mySpan></span> เมื่อ echo ออกมาดูก็ถูกต้องนำไปเช็คใน phpmyadmin ได้ แต่นำมาใช้กับ syntax SQL ไม่ได้
2. ผมลอง ส่งค่าไปทำการคำนวณที่ chkcalorie แล้ว ทำการประกาศค่า session ส่งมาค่า สรุปว่ามีค่ามาตามปกติ แต่นำไปคำนวณไม่ได้เช่นกัน และต้อง refresh หน้า ค่าดังกล่าวถึงจะเปลี่ยนตาม
3. ค่าที่ส่งมามีค่าเดียว ผมลองแทรกเครื่องหมายอื่นๆ เช่น 1234|dd เพื่อนำค่ามาตัดเป็น array ด้วย explode แต่ไม่สามารถตัดได้ มองเห็นแค่ array ที่ 0
4. ผมลองใช้การส่งข้อมูลที่หน้า chkcalorie ด้วย javascript docallAjax ดังกล่าว ให้ส่งค่ากลับมาหน้าที่ต้องการทันที่ด้วย body onLoad แต่ก็ไม่สามารถประกาศค่าตัวแปรได้ครับ
5. ค่าที่รับมาจาก ajax สามารถ alert ได้ปกติ อย่างในโค้ด ผม alert ค่า value ได้ทุกครั้งที่มีการเลือก menu

ขอความช่วยเหลือจากทุกท่านหน่อยครับ ขอร้องละครับ ผมติดปัญหาตรงนี้จริงๆ

ด้วยความเคารพ
เอกTag : PHP, JavaScript, AjaxMove To Hilight (Stock) 
Send To Friend.Bookmark.
Date : 2012-01-20 02:59:37 By : bambooblabla View : 6979 Reply : 16
 

 

No. 1โพสกระทู้ ( 74,058 )
บทความ ( 838 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท

สถานะออฟไลน์
Twitter Facebook

คุณจะต้องเข้าใจว่า php มันจะอ่านค่าได้ก็ค่อเมื่อมีการส่งค่าไปยัง server ครับ และการส่งค่าก็ผ่านพวก form ครับ คุณลองใช้ hidden ในการส่งค่าไปให้กับ php อีกทีครับ

Go to : PHP Hidden Field


แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-20 06:11:55 By : webmaster
 


 

No. 2โพสกระทู้ ( 34 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 1 เขียนโดย : webmaster เมื่อวันที่ 2012-01-20 06:11:55
รายละเอียดของการตอบ ::
..เอ่อ คุณ mr.win ครับ ผมเข้าใจนะครับ แล้วปกติผมก็ส่งค่าแบบ hidden field ไปทุกครั้ง เวลาที่ต้องใช้งานเช่น บันทึกลงฐานข้อมูล

แต่นี่ผมยังไม่ได้ทำการส่งค่าไป server น่ะครับ ใช้การคำนวณอัตโนมัติด้วย javascript แต่ค่าผลรวมดังกล่าวผมต้องการนำมาใช้ทันที จึงส่งค่าไปอีกเพจเพื่อคำนวณ ด้วย ajax ค่าดังกล่าวมีส่งมาแสดงใน span ซึ่งผมต้องนำค่านี้มาคำนวณต่อ แต่ไม่สามารถประกาศตัวแปรได้ครับ

ซึ่งการทำของของ php และ javascript มีการทำงานแยกกัน โดย php ทำงานที่ฝั่ง server และ javascript ทำงานที่ client ซึ่ง php จึงทำงานก่อน โดย javascript ไม่สามารถทำการส่งค่ากลับคืนสู่ PHP โดยตรงได้ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเลือกใช้ ajax ครับ

แต่ผมไม่สามารถรีเทิร์นค่าในรูป (วงกลมสีแดงทั้งคู่) มาใช้ได้ ซึ่ง textbox ที่ชื่อ txtName ที่รับค่าจาก ajax ผมก็ทำการส่งค่า (onchange) ไม่ได้เช่นกันครับ

จึงมาขอให้ช่วยแนะนำวิธีครับ

ด้วยความเคารพ
เอก

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-20 09:04:54 By : bambooblabla
 

 

No. 3โพสกระทู้ ( 34 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


มีใครพอจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้บ้างไหมครับ

หรือว่าผมควรจะเปลี่ยนแนวทาง

ซึ่งปัญหามันคือ ผมต้องนำค่าจาก javascript มาใช้ใน php แต่มันส่งมาโดยตรงไม่ได้ ต้องส่งไป ajax แล้วมาแสดงผลที่ php

แต่อย่างไรก็ดี ค่าที่ส่งมามันไม่สามารถนำมากำหนดตัวแปรใน php ได้ ไม่รู้ว่้าจะแก้ตรงไหน หรือจะเปลี่ยนไปใช้วิธีไหนครับ

รบกวนทุกท่านด้วยครับ ด้วยความเคารพ
เอก
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-20 15:25:36 By : bambooblabla
 


 

No. 4โพสกระทู้ ( 11,835 )
บทความ ( 10 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท Hall of Fame 2012

สถานะออฟไลน์
Facebook

ในเมื่อใช้ ajax แล้วก็คงต้องเข้าใจว่าจะทำแบบที่ต้องการโดยไม่มีการ submit form ก็ต้องใช้ ajax ต่อไป
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-20 15:39:11 By : ikikkok
 


 

No. 5โพสกระทู้ ( 34 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 4 เขียนโดย : ikikkok เมื่อวันที่ 2012-01-20 15:39:11
รายละเอียดของการตอบ ::
....คุณปลากริมครับ แล้วจะสร้างตัวแปรจาก ajax ที่จะเอามาใช้ใน php ได้อย่างไรครับ

พอจะมีวิธีไหมครับ ผมกำหนดเป็น string เช่น $xx = <span id=mySpan></span> ก็อ่านค่าเป็นสตริง

แต่ค่าดังกล่าวเอามาคิวรี่ใน sql ก็ไม่ยอมอ่าน

ช่วยหน่อยได้ไหมครับ ขอบคุณมากครับ
เอก

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-20 15:50:47 By : bambooblabla
 


 

No. 6โพสกระทู้ ( 34 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


มีใครมาร่วมแชร์ความคิดเห็นไหมครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-20 21:34:21 By : bambooblabla
 


 

No. 7โพสกระทู้ ( 11,835 )
บทความ ( 10 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท Hall of Fame 2012

สถานะออฟไลน์
Facebook

document.getElementById("mySpan").innerHTML;

เอาตัวนี้ส่งไปทาง ajax ครับ แล้วจะทำอะไรต่อก็จัดการได้เลย
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-20 22:00:01 By : ikikkok
 


 

No. 8โพสกระทู้ ( 34 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 7 เขียนโดย : ikikkok เมื่อวันที่ 2012-01-20 22:00:01
รายละเอียดของการตอบ ::
.......คุณปลากริมครับ อธิบายละเอียดกว่านี้อีกนิดหนึ่งจะเป็นพระคุณมากครับ

Code (PHP)
<script language="JavaScript">
	  var HttPRequest = false;

	  function doCallAjax() {
		 HttPRequest = false;
		 if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari,...
			 HttPRequest = new XMLHttpRequest();
			 if (HttPRequest.overrideMimeType) {
				HttPRequest.overrideMimeType('text/html');
			 }
		 } else if (window.ActiveXObject) { // IE
			 try {
				HttPRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
			 } catch (e) {
				try {
				  HttPRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
				} catch (e) {}
			 }
		 } 
		 
		 if (!HttPRequest) {
			 alert('Cannot create XMLHTTP instance');
			 return false;
		 }
	
		 var url = '../food/modules/mealtable/chkcalorie.php';
		 
		 var pmeters = "tUsercalnet=" + encodeURI( document.getElementById("usercalnet").value) +
						"&tMenu1=" + encodeURI( document.getElementById("menu1").value ) +
						"&tMenu2=" + encodeURI( document.getElementById("menu2").value ) +
						"&tMenu3=" + encodeURI( document.getElementById("menu3").value ) ;
		 

			HttPRequest.open('POST',url,true);

			HttPRequest.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
			HttPRequest.setRequestHeader("Content-length", pmeters.length);
			HttPRequest.setRequestHeader("Connection", "close");
			HttPRequest.send(pmeters);
			
			
			HttPRequest.onreadystatechange = function()
			{

				if(HttPRequest.readyState == 3) // Loading Request
				{
					document.getElementById("mySpan").innerHTML = "..";
				}

				if(HttPRequest.readyState == 4) // Return Request
				{
					if(HttPRequest.responseText == 'Y')
					{
						window.location = 'AjaxPHPRegister3.php';
					}
					else
					{
						document.getElementById("mySpan").innerHTML = HttPRequest.responseText;
						document.frmMain.txtName.value=HttPRequest.responseText; //แสดงที่ textbox txtName ดังรูป
						var value = HttPRequest.responseText;
						eval(value);
						//alert (value); 
					}
				}
			}
	  }
	</script>


จากสคริปต์นี้ผมต้องส่ง document.getElementById("mySpan").innerHTML ไปที่ไหน ตรงไหนครับ

ขอตัวอย่างหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณจริงๆ
เอกประวัติการแก้ไข
2012-01-20 22:14:28
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-20 22:12:58 By : bambooblabla
 


 

No. 9โพสกระทู้ ( 11,835 )
บทความ ( 10 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท Hall of Fame 2012

สถานะออฟไลน์
Facebook

เขียนแบบนั้นแหละครับ อีกรอบหนึ่ง รอบนี้สำหรับเอา mySpan ไปใช้


var url = '../food/modules/mealtable/chkcalorie.php';

var pmeters = "tUsercalnet=" + encodeURI( document.getElementById("usercalnet").value) +
"&tMenu1=" + encodeURI( document.getElementById("menu1").value ) +
"&tMenu2=" + encodeURI( document.getElementById("menu2").value ) +
"&tMenu3=" + encodeURI( document.getElementById("menu3").value ) ;

แก้ตรงนี้ไง ให้ส่งไปไฟล์ php ที่คุณต้องการแล้วแ้ก้ parameter ให้ถูกต้อง คุณงงหรอครับ ผมก็งงคุณนะ ในเมื่อใช้ ajax แต่บอกว่าอยากเอา param ของ js ไปใช้กับ php ผมก็ตอบไปแล้วว่าส่งผ่าน ajax ถึงจะได้
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-20 22:17:41 By : ikikkok
 


 

No. 10โพสกระทู้ ( 34 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 9 เขียนโดย : ikikkok เมื่อวันที่ 2012-01-20 22:17:41
รายละเอียดของการตอบ ::
..ครับ ผมเข้าใจว่าคุณปลากริมหมายถึง ให้เอา mySpan ไปส่งค่าจาก php ไป ajax อีกที แบบนี้
Code (PHP)
var url = '../food/modules/mealtable/chkcalorie.php';

var pmeters = "tMyspan=" + encodeURI( document.getElementById("mySpan").value) +
"&tUsercalnet=" + encodeURI( document.getElementById("usercalnet").value) +
"&tMenu1=" + encodeURI( document.getElementById("menu1").value ) +
"&tMenu2=" + encodeURI( document.getElementById("menu2").value ) +
"&tMenu3=" + encodeURI( document.getElementById("menu3").value ) ;เท่ากับผมส่งค่า mySpan ไปที่ chkcalorie อีกรอบ แล้วค่าที่ส่งมายังหน้านี้จะทำการประกาศตัวแปรเพื่อเอามาใช้ใน php ได้อย่างไรครับ

เพราะมันก็ต้องส่งค่ามาแสดงใน mySpan อีกรอบนี่ครับ ไม่ได้ return ค่ามาเป็นตัวแปร php นี่ครับ หรือไม่อย่างไร ครับ

ขอบคุณมากครับ
เอก
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-20 22:23:56 By : bambooblabla
 


 

No. 11โพสกระทู้ ( 11,835 )
บทความ ( 10 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท Hall of Fame 2012

สถานะออฟไลน์
Facebook

เป็นไปไม่ได้ครับ เพราะมันไม่มี http request มันก็เลยไ่ม่มี ข้อมูลส่งมาหน้านี้ไงครับ
js รันอยู่ที่ client คือ browser ของเรา
php รันอยู่บน server คือ hosting

มันอยู่คนละซีกโลกครับ ถ้าจะให้มันส่งจดหมายหากัน ก็ต้องส่งผ่านเครื่องบินไป

เข้าใจไหมครับ สรุปว่าแบบที่คุณว่าไม่มีครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-20 22:36:04 By : ikikkok
 


 

No. 12โพสกระทู้ ( 34 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 11 เขียนโดย : ikikkok เมื่อวันที่ 2012-01-20 22:36:04
รายละเอียดของการตอบ ::
.ในส่วนของ server client เข้าใจครับ แต่งานบังคับให้ใช้แนวคิดนี้ ผมต้องการนำผมจากการคำนวณใน js มาใช้ แต่ไม่ได้ ลองศึกษาดู พบว่าถ้าจะส่งค่ามาคืนที่ php ต้องใช้ ajax

โอเคครับ ตอนนี้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วครับ ว่าความคิดของผมที่ว่า ส่งที่ต้องการจาก php ไปที่ ajax แล้วส่งกลับมาที่ php โดยที่เป็นตัวแปรที่จะนำมาใช้ใน php เป็นไปไม่ได้ ทำได้เพียงแสดงผลใน span div input เท่านั้น ผมเข้าใจถูกไหมครับ

ว่าแต่มีวิธีไหนที่ตัวแปรที่ว่าจาก javascript จะนำมาใช้ที่ php โดยไม่ต้องทำการ submit ผ่าน form ไหมครับ

ด้วยความเคารพ
เอก

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-20 22:42:38 By : bambooblabla
 


 

No. 13โพสกระทู้ ( 11,835 )
บทความ ( 10 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท Hall of Fame 2012

สถานะออฟไลน์
Facebook

ส่งผ่าน get request

window.location.href='abc.php?data=' + document.getElementById("mySpan").innerHTML;

แบบนี้ครับ แต่ัมันก็ refresh อยู่ดีนะ เหมือนเปิดหน้าเพจนั่นแหละ แต่ส่งค่าไปด้วย
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-20 22:48:26 By : ikikkok
 


 

No. 14โพสกระทู้ ( 34 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 13 เขียนโดย : ikikkok เมื่อวันที่ 2012-01-20 22:48:26
รายละเอียดของการตอบ ::
.....ครับ วิธีนี้แปลว่าต้องส่งผ่าน submit form โดย ถ้ามีการ refresh ค่าที่ถูกเลือกใน list menu แต่ละครั้ง ก็จะหายไปด้วยใช่ไหมครับ

ขอบคุณมากครับ
เอก

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-20 22:53:15 By : bambooblabla
 


 

No. 15โพสกระทู้ ( 11,835 )
บทความ ( 10 )

สมาชิกที่ใส่เสื้อไทยครีเอท Hall of Fame 2012

สถานะออฟไลน์
Facebook

ถูกครับ แต่คุณสามารถจำมันไว้ได้ด้วย cookie ที่อาจจะเขียนด้วย js หรือคุณจะส่งมันไปแบบ get ด้วยก็ไม่แปลกอะไร แล้วค่อยมาเขียน if เช็คเอาว่าเคยเลือกอะไรไว้ อ่านบทเรียนเพิ่มเิติมครับ คุณจะได้เข้าใจกว่านี้
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-20 23:07:39 By : ikikkok
 


 

No. 16โพสกระทู้ ( 34 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 15 เขียนโดย : ikikkok เมื่อวันที่ 2012-01-20 23:07:39
รายละเอียดของการตอบ ::
...ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ในเรื่องของ cookies นี่เคยมองไว้เป็นทางเลือกแล้วครับ

ตอนนี้แค่ได้รู้ว่า ค่าที่ ajax ส่งกลับมา ไม่สามารถนำมาสรา้งตัวแปรใน php ได้ ทำได้เพียงแสดงผลเป็น div span input ได้เท่านี้ก็พอครับ

จะได่ไม่ต้องดันทุรังต่อไป ขอบคุณคุณปลากริมมากครับที่สละเวลา

ด้วยความเคารพ
เอก

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2012-01-20 23:32:11 By : bambooblabla
 

   

ค้นหาข้อมูล


   
 

แสดงความคิดเห็น
Re : การนำค่าที่ส่งกลับจาก ajax มาสร้างตัวแปรใน php เพื่อนำไปใช้งานครับ
 
 
รายละเอียด
 
ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวมีขีดกลาง| ตัวเรืองแสง ตัวมีเงา ตัวอักษรวิ่ง| จัดย่อหน้าอิสระ จัดย่อหน้าชิดซ้าย จัดย่อหน้ากึ่งกลาง จัดย่อหน้าชิดขวา| เส้นขวาง| ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร
ใส่แฟลช ใส่รูป ใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ ใส่อีเมล์ ใส่ลิ้งค์ FTP| ใส่แถวของตาราง ใส่คอลัมน์ตาราง| ตัวยก ตัวห้อย ตัวพิมพ์ดีด| ใส่โค้ด ใส่การอ้างถึงคำพูด| ใส่ลีสต์
smiley for :lol: smiley for :ken: smiley for :D smiley for :) smiley for ;) smiley for :eek: smiley for :geek: smiley for :roll: smiley for :erm: smiley for :cool: smiley for :blank: smiley for :idea: smiley for :ehh: smiley for :aargh: smiley for :evil:
Insert PHP Code
Insert ASP Code
Insert VB.NET Code Insert C#.NET Code Insert JavaScript Code Insert C#.NET Code
Insert Java Code
Insert Android Code
Insert Objective-C Code
Insert XML Code
Insert SQL Code
Insert Code
เพื่อความเรียบร้อยของข้อความ ควรจัดรูปแบบให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการอ่านและสบายตา และตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง

อัพโหลดแทรกรูปภาพ

Notice

เพื่อความปลอดภัยของเว็บบอร์ด ไม่อนุญาติให้แทรก แท็ก [img]....[/img] โดยการอัพโหลดไฟล์รูปจากที่อื่น เช่นเว็บไซต์ ฟรีอัพโหลดต่าง ๆ
อัพโหลดแทรกรูปภาพ ให้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ของไทยครีเอท และตัดรูปภาพให้พอดีกับสกรีน เพื่อความโหลดเร็วและไฟล์ไม่ถูกลบทิ้ง

   
  เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ กระทู้ที่แทรกไฟล์อัพโหลดไฟล์จากที่อื่น อาจจะถูกลบทิ้ง
 
โดย
อีเมล์
บวกค่าให้ถูก
<= ตัวเลขฮินดูอารบิก เช่น 123 (หรือล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเพื่อไม่ต้องกรอก)Exchange: Voake, Comcube, รับทำเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม , รับทำบัญชี , โรงงานผลิตครีม , สำนักงานบัญชี , รับจดทะเบียนบริษัท , Pangpond , รถมือสอง

Load balance : Server 01
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2020 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่