Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,451

HOME > PHP > PHP Forum > รบกวนช่วยดูโค๊ดรวมเงินให้หน่อยครับ และขอคำแนะนำการทำใบเสร็จครับ 

รบกวนช่วยดูโค๊ดรวมเงินให้หน่อยครับ และขอคำแนะนำการทำใบเสร็จครับ

 Topic : 121085โพสกระทู้ ( 156 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
1.รบกวนดูโค๊ดคำนวนเงินให้ทีครับ ผมต้องการ ยอดรวมทั้งหมดของสินค้า แบบนี้คือมันคำนวนออกมาตรงครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่า ถ้าของมากกว่า 1ชิ้น ขึ้นไปมันจะถูกไหมครับ

2.ผมมีปัญหาตามภาพครับ ผมต้องการให้รายละเอียดสินค้ามันรวมกันครับ ถ้าเป็นเลขที่ใบสั่งซื้อเดียวกัน ผมทำแบบ 2loop ตามคำแนะนำพี่ mr.win ครับ มันออกมาแบบนี้ผมจัดบรรทัดไม่ถูกอะครับ รูปแรกคือที่มันเป็นครับ และรูปหลังคือสิ่งที่ผมอยากให้เป็น

ขออภัยที่ตั้งกระทู้เยอะแล้วซ้อนๆกันครับ

ฟหกหฟก
sdfds

Code (PHP)
<?
require("connect.php");
connectdb("orderdb");
$strSQL = "select orders.orderid as Orderid,Orderdate,product.Pid as Pid,Pname,Price,Qty,Total,Name,Status from member,orders,orderdetail,product where member.memid = orders.Memid and orders.Orderid = orderdetail.Orderid and orderdetail.Pid = product.Pid and orders.Memid = '".$_GET["Memid"]."' ";
mysql_query("set names tis620");
$objQuery = mysql_query($strSQL);
$objResult = mysql_fetch_array($objQuery);
?>

<?
while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) {
?>


<table width="700" border="1">
<?
$strSQL2 = "SELECT * FROM orderdetail WHERE Orderid = '".$objResult["Orderid"]."'";
$objQuery2 = mysql_query($strSQL2) or die ("Error Query [".$strSQL2."]");
$objResult2 = mysql_fetch_array($objQuery2);
$i = 0;
while($objResult2 = mysql_fetch_array($objQuery2)) {
?>
 <tr>
  <td width="110" align="center">เลขที่ใบสั่งซื้อ</td>
  <td width="63" align="center"><? echo $objResult['Orderid']?></td>
  <td width="110" align="center">วันที่ซื้อ</td>
  <td width="146" align="center"><? echo $objResult['Orderdate']?></td>
  <td width="73" align="center">ชื่อผู้ซื้อ</td>
  <td width="158" align="center"><? echo $objResult['Name']?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2" align="center">ชื่อสินค้า</td>
  <td align="center">รหัสสินค้า</td>
  <td align="center">ราคา/หน่วย</td>
  <td align="center">จำนวน</td>
  <td align="center">ราคารวม</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2" align="center"><? echo $objResult['Pname']?></td>
  <td align="center"><? echo $objResult['Pid']?></td>
  <td align="center"><? echo $objResult['Price']?></td>
  <td align="center"><? echo $objResult['Qty']?></td>
  <td align="center"><? echo $objResult['Total']?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" rowspan="2" align="center">&nbsp;</td>
  <td colspan="2" align="center">ราคารวมทั้งหมด</td>
  <td align="center"><? echo $Amount = $objResult["Qty"][$i] * $objResult["Price"]; + $objResult["Total"][$i] + $objResult["Total"][$i] = $Amount;?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2" align="center">สถานะการชำระเงิน</td>
  <td align="center">
   <? if($objResult['Status']==1) {?>
   <a href="checkpay.php?Orderid=<? echo $objResult['Orderid']?>" >ยังไม่ชำระเงิน</a>
   <? }else { ?>
   <a href="checkpay.php?Orderid=<? echo $objResult['Orderid']?>" >ชำระเงินแล้ว</a>
   <? } ?>
   
   
</td>  
 </tr>
 <? } ?> 
</table>
<br/><br/>


<? } ?>  
Tag : PHP

ประวัติการแก้ไข
2016-01-27 14:10:00
Move To Hilight (Stock) 
Send To Friend.Bookmark.
Date : 2016-01-27 14:08:12 By : bankguszo View : 724 Reply : 3
 

 

No. 1โพสกระทู้ ( 1,150 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
Facebook

1. คิวรี่แรกเอา ข้อมูลพวก เลขที่ใบสั่งซื้อ,วันที่ซื้อ,ชื่อผู้ซื้อ,xxxx
2. คิวรี่ 2 เอารายการออเด้อของคิวรี่แรกมา

ไปแก้คิวรี่เอาเอง ปรับวิธีวนให้ดูเฉยๆ

Code (PHP)
<?php
require("connect.php");
connectdb("orderdb");
$strSQL="select orders.orderid as Orderid,Orderdate,product.Pid as Pid,Pname,Price,Qty,Total,Name,Status from member,orders,orderdetail,product where member.memid = orders.Memid and orders.Orderid = orderdetail.Orderid and orderdetail.Pid = product.Pid and orders.Memid = '".$_GET["Memid"]."' ";
mysql_query("set names tis620");
$objQuery=mysql_query($strSQL);
$objResult=mysql_fetch_array($objQuery);
?>

<?php
while($objResult=mysql_fetch_array($objQuery)){
 ?>


 <table width="700" border="1">
  <tr>
   <td width="110" align="center">เลขที่ใบสั่งซื้อ</td>
   <td width="63" align="center"><?php echo $objResult['Orderid']?></td>
   <td width="110" align="center">วันที่ซื้อ</td>
   <td width="146" align="center"><?php echo $objResult['Orderdate']?></td>
   <td width="73" align="center">ชื่อผู้ซื้อ</td>
   <td width="158" align="center"><?php echo $objResult['Name']?></td>
  </tr>
  <tr>
   <td colspan="2" align="center">ชื่อสินค้า</td>
   <td align="center">รหัสสินค้า</td>
   <td align="center">ราคา/หน่วย</td>
   <td align="center">จำนวน</td>
   <td align="center">ราคารวม</td>
  </tr>
  <?php
  $strSQL2="SELECT * FROM orderdetail WHERE Orderid = '".$objResult["Orderid"]."'";
  $objQuery2=mysql_query($strSQL2) or die("Error Query [".$strSQL2."]");
  $objResult2=mysql_fetch_array($objQuery2);
  $i=0;
  $sum = 0;
  while($objResult2=mysql_fetch_array($objQuery2)){
   $sum += $objResult2['Total']; 
   ?>

   <tr>
    <td colspan="2" align="center"><?php echo $objResult2['Pname']?></td>
    <td align="center"><?php echo $objResult2['Pid']?></td>
    <td align="center"><?php echo $objResult2['Price']?></td>
    <td align="center"><?php echo $objResult2['Qty']?></td>
    <td align="center"><?php echo $objResult2['Total']?></td>
   </tr>

  <?php }?> 
  <tr>
   <td colspan="3" rowspan="2" align="center">&nbsp;</td>
   <td colspan="2" align="center">ราคารวมทั้งหมด</td>
   <td align="center"><?php echo $sum;?></td>
  </tr>
  <tr>
   <td colspan="2" align="center">สถานะการชำระเงิน</td>
   <td align="center">
    <?php if($objResult['Status'] == 1){?>
     <a href="checkpay.php?Orderid=<?php echo $objResult['Orderid']?>" >ยังไม่ชำระเงิน</a>
    <?php }else{?>
     <a href="checkpay.php?Orderid=<?php echo $objResult['Orderid']?>" >ชำระเงินแล้ว</a>
    <?php }?>


   </td>  
  </tr>
 </table>
 <br/><br/>


<? }?>  

ประวัติการแก้ไข
2016-01-27 16:20:19
2016-01-27 16:21:37
2016-01-27 16:24:47
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-01-27 16:19:04 By : progamer2000
 


 

No. 2โพสกระทู้ ( 156 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


ขอบคุณท่าน progamer2000 มากๆครับ แต่ตารางมันยังเป็นเหมือนเดิมเลยอะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเพราะรูปตารางผมหรือป่าว มันถึงมันยอมแสดงใน table เดียวกัน
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-01-27 16:34:10 By : bankguszo
 

 

No. 3โพสกระทู้ ( 1,150 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
Facebook

ผมถึงได้บอกให้ปรับคิวรี่ไงครับ คุณคิวรี่มาผิด ไปแก้ตามที่บอกก่อน

ไม่รู้คุณออกแบบ table db ไว้ยังไง

มันควรแยก เป็น รายการ invoice ที่บอก ว่า รหัสลูกค้า ข้อมูลนิดหน่อยของลูกค้า ราคาทั้งหมด อะไรพวกนี้

ตาราง order เก็บรหัสจาก table invoice เก็บรหัสสินค้า ราคา


คิวรี่แรก คุณ join อะไรมาเยอะแยะ ลองเอาไปรันใน phpmyadmin ดู มันต้องออกมา 1 รายการ ไม่ใช่ 2 รายการ เพราะมีแค่ รหัส 12 อันเดียว

คิวร่ 2 เอา รหัส 12 ไปเช็คว่า มี ออเด้ออะไรบ้าง
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2016-01-27 16:49:46 By : progamer2000
 

   

ค้นหาข้อมูล


   
 

แสดงความคิดเห็น
Re : รบกวนช่วยดูโค๊ดรวมเงินให้หน่อยครับ และขอคำแนะนำการทำใบเสร็จครับ
 
 
รายละเอียด
 
ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวมีขีดกลาง| ตัวเรืองแสง ตัวมีเงา ตัวอักษรวิ่ง| จัดย่อหน้าอิสระ จัดย่อหน้าชิดซ้าย จัดย่อหน้ากึ่งกลาง จัดย่อหน้าชิดขวา| เส้นขวาง| ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร
ใส่แฟลช ใส่รูป ใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ ใส่อีเมล์ ใส่ลิ้งค์ FTP| ใส่แถวของตาราง ใส่คอลัมน์ตาราง| ตัวยก ตัวห้อย ตัวพิมพ์ดีด| ใส่โค้ด ใส่การอ้างถึงคำพูด| ใส่ลีสต์
smiley for :lol: smiley for :ken: smiley for :D smiley for :) smiley for ;) smiley for :eek: smiley for :geek: smiley for :roll: smiley for :erm: smiley for :cool: smiley for :blank: smiley for :idea: smiley for :ehh: smiley for :aargh: smiley for :evil:
Insert PHP Code
Insert ASP Code
Insert VB.NET Code Insert C#.NET Code Insert JavaScript Code Insert C#.NET Code
Insert Java Code
Insert Android Code
Insert Objective-C Code
Insert XML Code
Insert SQL Code
Insert Code
เพื่อความเรียบร้อยของข้อความ ควรจัดรูปแบบให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการอ่านและสบายตา และตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง

อัพโหลดแทรกรูปภาพ

Notice

เพื่อความปลอดภัยของเว็บบอร์ด ไม่อนุญาติให้แทรก แท็ก [img]....[/img] โดยการอัพโหลดไฟล์รูปจากที่อื่น เช่นเว็บไซต์ ฟรีอัพโหลดต่าง ๆ
อัพโหลดแทรกรูปภาพ ให้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ของไทยครีเอท และตัดรูปภาพให้พอดีกับสกรีน เพื่อความโหลดเร็วและไฟล์ไม่ถูกลบทิ้ง

   
  เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ กระทู้ที่แทรกไฟล์อัพโหลดไฟล์จากที่อื่น อาจจะถูกลบทิ้ง
 
โดย
อีเมล์
บวกค่าให้ถูก
<= ตัวเลขฮินดูอารบิก เช่น 123 (หรือล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเพื่อไม่ต้องกรอก)Exchange: Voake, Comcube, รับทำเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม , รับทำบัญชี , โรงงานผลิตครีม , สำนักงานบัญชี , รับจดทะเบียนบริษัท , Pangpond , รถมือสอง

Load balance : Server 05
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2020 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่