Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,793

HOME > PHP > PHP Forum > php มีวิธีป้องกันการลบ cookie จากบราวเซอร ์ไหมครับ ในบทความมีแต่ลบออก 

php มีวิธีป้องกันการลบ cookie จากบราวเซอร ์ไหมครับ ในบทความมีแต่ลบออก

 Topic : 135209โพสกระทู้ ( 125 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
เพราะบราวเซอร์สามารถเข้าไปลบคุกกี้ได้และในบทความมีแต่วิธีลบ จึงอยากทราบการป้องกันการลบคุกกี้พอจะมีแนวทางไหมครับTag : PHPMove To Hilight (Stock) 
Send To Friend.Bookmark.
Date : 2020-05-13 11:05:31 By : BABANGYAI View : 234 Reply : 10
 

 

No. 1โพสกระทู้ ( 1,458 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
Twitter Facebook Blogger

ฝั่ง server จะไม่สามารถสั่งการหรือควบคุมการรับข้อมูลเข้า(Inbound) ของฝั่ง client ได้ มันคนละส่วน เพราะหน้าที่ของ server คือปล่อยข้อมูลออกไปให้ client เท่านั้น ส่วนจะรับหรือไม่อยู่ในกำมือ(กรรมสิทธิ์) ของ client...อย่างมากที่ทำได้คือการป้องกันข้อมูล(แต่ก็ได้แค่เบื้องต้น)

ถ้าอยากฝืนธรรมชาติ(จำเป็น) ก็ให้ client ลง Software กันการลบคุกกี้ แต่ใคร want (NO!) หรือถ้ายินยอมตกลงกันได้ ขั้นต่อไปก็ต้อง deal กับ OS ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะสนุกมาก อาจใช้เวลาทำถึงรุ่นหลานเลย
ประวัติการแก้ไข
2020-05-13 11:40:24
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-05-13 11:37:14 By : PhrayaDev
 


 

No. 2โพสกระทู้ ( 4,443 )
บทความ ( 8 )สถานะออฟไลน์


คห. 1 อธิบายถูกต้องแล้ว
และเพิ่มเติมด้วยว่าฝั่ง client จะไม่สามารถก้าวก่ายสิทธิ์ของผู้ใช้ได้ รวมถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยด้วย เพราะไม่มีเบราเซอร์ไหนจะยอมอนุญาตให้ทำ.
ถ้ามีเบราเซอร์ไหนยอมให้ทำ ผมรับรองว่าจะโดนฟ้องหมดตูด!
สิทธิ์ของผู้ใช้คือความสามารถของผู้ใช้ในการรับหรือไม่รับ ในการเก็บหรือลบอะไรต่างๆ (ยกเว้นแต่การหมดอายุตามเงื่อนไขที่ให้มาแต่แรก เช่น cache storage, cookie). ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยก็เช่น การเข้าถึงโฟลเดอร์ต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์ จะทำไม่ได้ถ้าผู้ใช้ไม่ลงมือด้วยตัวเองหรืออนุญาตเป็นครั้งๆไป
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-05-13 11:41:14 By : mr.v
 

 

No. 3โพสกระทู้ ( 4,443 )
บทความ ( 8 )สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 1 เขียนโดย : PhrayaDev เมื่อวันที่ 2020-05-13 11:37:14
รายละเอียดของการตอบ ::
ถ้าลง software กันลบคุกกี้อย่างนั้นได้ ในเวลาไม่นาน antivirus ต่างๆจะตรวจเจอและร้องแจ้งว่าเป็น malware แน่นอนเพราะมันผิดกฏความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยครับประวัติการแก้ไข
2020-05-13 11:43:24
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-05-13 11:43:08 By : mr.v
 


 

No. 4โพสกระทู้ ( 125 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


อ๋อเป็นอย่างนี้เอง ขอบคุณครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-05-13 11:48:35 By : BABANGYAI
 


 

No. 5โพสกระทู้ ( 1,458 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์
Twitter Facebook Blogger

ตอบความคิดเห็นที่ : 3 เขียนโดย : mr.v เมื่อวันที่ 2020-05-13 11:43:08
รายละเอียดของการตอบ ::
ตามนั้นครับ ถึงว่ามันต้องมี agreement ในการใช้บริการ service ต่างๆ จาก server ส่วนใหญ่จะเห็นในรูป enterprise ปุถุชนทั่วไปโดนสอยแน่

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-05-13 11:50:51 By : PhrayaDev
 


 

No. 6โพสกระทู้ ( 4,128 )
บทความ ( 7 )

Hall of Fame 2012

สถานะออฟไลน์


ขอนอกเรื่อง แต่อาจเป็นเรื่องเดียวกัน อันนี้ "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล" ฉบับที่จะประกาศใช้เร็วๆนี้ 64 หน้า ผมสรุปย่อได้ดังนี้

สรุปหมวด 2
ส่วนที่ 1 บททั่วไป
มาตรา 19 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อน “การขอความยินยอมต้องทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” โดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้ง วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมให้ชัดเจน “เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือ สัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”

ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคค
มาตรา 22 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เก็บรวบรวมได้เท่าที่จำเป็น ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้ง ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียด
โดยเนื้อหาประกอบด้วย
- วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพื่อการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
- แจ้งถึงในกรณีถ้าอนุมัติให้ข้อมูลส่งผลกระทบอะไรบ้าง
- แจ้งกำหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูล
- ในกรณีต้องการเปิดเผยข้อมูลต้องแจ้งให้บุคคลทราบ
- แจ้งรายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 3 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา 27 ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้ รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล “จะต้องไม่ใช้หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้”

หมวด 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา 30 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม “ผู้ดูแลจะปฎิเสธให้ข้อมูลได้เฉพาะมีคำสั่งศาลเท่านั้น”

อ่านเพิ่มเติ่ม : https://ictlawcenter.etda.or.th/laws/detail/DP-Act-2562


ประวัติการแก้ไข
2020-05-13 11:56:43
2020-05-13 11:57:21
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-05-13 11:55:59 By : Genesis™
 


 

No. 7โพสกระทู้ ( 125 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


แล้วถ้าเป็น webview ที่สร้างมาจาก javaที่ จะไม่สร้างปุ่มเครืองมือลบcookieจะโดนละเมิด ฝั่งclientไหมครับ หรือถ้าสมยอมใช้จะได้ไหม กรณีสร้างให้ท่องเว็บเราเว็บเดียว หรือปิดการกรอก www


ประวัติการแก้ไข
2020-05-13 13:20:28
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-05-13 13:00:57 By : BABANGYAI
 


 

No. 9โพสกระทู้ ( 4,128 )
บทความ ( 7 )

Hall of Fame 2012

สถานะออฟไลน์


เหมือนคุณจะไม่เข้าใจว่า Cookie คืออะไร
Cookie คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในโปรแกรมบราวเซอร์ เพื่อทำการเก็บข้อมูลในขณะที่ใช้บริการหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งประโยชน์ของ Cookie สามารถนำมาประเมินจำนวนผู้เข้าชมและจำแนกการใช้งานของผู้เข้าชมที่มีจุดประสงค์แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น เข้าใจถึงลักษณะนิสัย ความสนใจพิเศษ สิ่งที่ไม่อยู่ในความสนใจ และพฤติกรรม ซึ่งรวมๆแล้วมันคือข้อมูลส่วนบุคคล

ตอบความคิดเห็นที่ : 7 เขียนโดย : BABANGYAI เมื่อวันที่ 2020-05-13 13:00:57
รายละเอียดของการตอบ ::
ถ้าในกรณีที่คุณต้องการประมาณนั้น เท่ากับ "ผิดกฎหมาย" หัวข้อย่อย แนะนำให้อ่าน และ ประเมินสถาการณ์เอง
ถ้ามีการใช้ Cookie เท่ากับ คุณต้องทำตามข้อบังคับ โดยในเมื่อมีการเข้าถึง ก็ต้องมีการยืนยัน รวมถึงก็ต้องมีการยกเลิกพร้อมกันไปในตัว

แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-05-13 13:43:37 By : Genesis™
 


 

No. 10โพสกระทู้ ( 125 )
บทความ ( 0 )สถานะออฟไลน์


อ๋อขอบคุณครับ
แค่ฝังคีย์ไว้ไม่ได้เก็บข้อมูล น่ะครับ
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-05-13 13:56:02 By : BABANGYAI
 


 

No. 11โพสกระทู้ ( 4,128 )
บทความ ( 7 )

Hall of Fame 2012

สถานะออฟไลน์


ตอบความคิดเห็นที่ : 10 เขียนโดย : BABANGYAI เมื่อวันที่ 2020-05-13 13:56:02
รายละเอียดของการตอบ ::
เอาเป็นว่า แค่ดึงแต่ไม่จัดเก็บก็โดน หรือลองตีความใหม่ตามลิ้งก็ได้ครับประวัติการแก้ไข
2020-05-13 15:01:30
2020-05-13 15:20:51
แสดงความคิดเห็นโดยอ้างถึง ความคิดเห็นนี้
Date : 2020-05-13 15:00:33 By : Genesis™
 

   

ค้นหาข้อมูล


   
 

แสดงความคิดเห็น
Re : php มีวิธีป้องกันการลบ cookie จากบราวเซอร ์ไหมครับ ในบทความมีแต่ลบออก
 
 
รายละเอียด
 
ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวมีขีดกลาง| ตัวเรืองแสง ตัวมีเงา ตัวอักษรวิ่ง| จัดย่อหน้าอิสระ จัดย่อหน้าชิดซ้าย จัดย่อหน้ากึ่งกลาง จัดย่อหน้าชิดขวา| เส้นขวาง| ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร
ใส่แฟลช ใส่รูป ใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ ใส่อีเมล์ ใส่ลิ้งค์ FTP| ใส่แถวของตาราง ใส่คอลัมน์ตาราง| ตัวยก ตัวห้อย ตัวพิมพ์ดีด| ใส่โค้ด ใส่การอ้างถึงคำพูด| ใส่ลีสต์
smiley for :lol: smiley for :ken: smiley for :D smiley for :) smiley for ;) smiley for :eek: smiley for :geek: smiley for :roll: smiley for :erm: smiley for :cool: smiley for :blank: smiley for :idea: smiley for :ehh: smiley for :aargh: smiley for :evil:
Insert PHP Code
Insert ASP Code
Insert VB.NET Code Insert C#.NET Code Insert JavaScript Code Insert C#.NET Code
Insert Java Code
Insert Android Code
Insert Objective-C Code
Insert XML Code
Insert SQL Code
Insert Code
เพื่อความเรียบร้อยของข้อความ ควรจัดรูปแบบให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ เพื่อง่ายต่อการอ่านและสบายตา และตรวจสอบภาษาไทยให้ถูกต้อง

อัพโหลดแทรกรูปภาพ

Notice

เพื่อความปลอดภัยของเว็บบอร์ด ไม่อนุญาติให้แทรก แท็ก [img]....[/img] โดยการอัพโหลดไฟล์รูปจากที่อื่น เช่นเว็บไซต์ ฟรีอัพโหลดต่าง ๆ
อัพโหลดแทรกรูปภาพ ให้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ของไทยครีเอท และตัดรูปภาพให้พอดีกับสกรีน เพื่อความโหลดเร็วและไฟล์ไม่ถูกลบทิ้ง

   
  เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ กระทู้ที่แทรกไฟล์อัพโหลดไฟล์จากที่อื่น อาจจะถูกลบทิ้ง
 
โดย
อีเมล์
บวกค่าให้ถูก
<= ตัวเลขฮินดูอารบิก เช่น 123 (หรือล็อกอินเข้าระบบสมาชิกเพื่อไม่ต้องกรอก)Exchange: Voake, Comcube, รับทำเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม , pangpond.com , pangpond.co.th , สำนักงานบัญชี.com , รถมือสอง

Load balance : Server 01
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2021 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่