Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,118

HOME > บทความจากสมาชิก > ajax php mysql autocomplete textbox ภาษาไทย 
Clound SSD Virtual Server

ajax php mysql autocomplete textbox ภาษาไทย

ajax php mysql autocomplete textbox ภาษาไทย

จากการอ่านบทความบนกระดานของ thaicreate ก็เจอหลายๆท่านถามถึงการทำ autocomplete textbox กันแต่ส่วนใหญ่ก็ติดปัญหาในส่วนของการเซ็ทชุดอักขระ รวมถึงการแก้ไขปัญหาการรองรับภาษาไทยในส่วนของการส่งค่าทาง url ไปกลับเพื่อใช้ในการ query ข้อมูลใน Database ต่อไป เลยมีเทคนิคมาฝากครับ พอดีผมลองแก้ไขแล้วโดยเครดิตคงต้องให้ทางเจ้าของเขาคือ webappers.com และ Ninenik.com

หมายเหตุ
ส่วนสำคัญที่สุดนะครับซึ่งเป้าหมายของเราคือการดึงข้อมูลแบบ autocomplete คล้ายๆ google เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล โดยที่คีย์เวิร์ดเหล่านี้มาจากฐานข้อมูลของเรานั่นเอง ดังนั้นชุดอักขระที่เราจะเซ็ทในฐานข้อมูลแนะนำให้ใช้แบบ utf8_unicode_ci จากนั้นในส่วนของ code ที่เราเขียนก็ต้อง save เป็นแบบ UTF-8 ด้วยนะครับ ก็อธิบายแบบละเอียดพอควรแล้วนะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะครับ

data.php
<?php
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");    
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");    
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);    
// เชื่อมต่อฐานข้อมูล
$link=mysql_connect("localhost","root","รหัสผ่าน") or die("error".mysql_error());
mysql_select_db("project",$link);
mysql_query("SET NAMES UTF8");
	mysql_query("SET character_set_results=UTF8");
	mysql_query("SET character_set_client=UTF8");
	mysql_query("SET character_set_connection=UTF8");
	mb_internal_encoding('UTF-8');
	mb_http_output('UTF-8');
	mb_http_input('UTF-8');
	mb_language('uni');
	mb_regex_encoding('UTF-8');
	ob_start('mb_output_handler');
	setlocale(LC_ALL, 'th_TH');
 
$q = urldecode($_GET["q"]);
//$q= iconv('utf-8', 'tis-620', $_GET['test']);
$pagesize = 50; // จำนวนรายการที่ต้องการแสดง
$table_db=" tb_db_type_job"; // ตารางที่ต้องการค้นหา
$find_field="type_job_name"; // ฟิลที่ต้องการค้นหา
$sql = "select * from $table_db where locate('$q', $find_field) > 0 order by locate('$q', $find_field), $find_field limit $pagesize";
$results = mysql_query($sql);
while ($row = mysql_fetch_array( $results )) {
	$id = $row["type_job_name"]; // ฟิลที่ต้องการส่งค่ากลับ
	$name =$row["type_job_name"]; // ฟิลที่ต้องการแสดงค่า
	// ป้องกันเครื่องหมาย '
	$name = str_replace("'", "'", $name);
	// กำหนดตัวหนาให้กับคำที่มีการพิมพ์
	$display_name = preg_replace("/(" . $q . ")/i", "<b>$1</b>", $name);
	echo "<li onselect=\"this.setText('$name').setValue('$id');\">$display_name</li>";
}
mysql_close();
?>


test.php
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title></title>
<script type="text/javascript" src="autocomplete.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="autocomplete.css" type="text/css"/>
</head>
<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
 <input name="show_arti_topic" type="text" id="show_arti_topic" size="50" />
 <input name="h_arti_id" type="hidden" id="h_arti_id" value="" />
</form>
<script type="text/javascript">
function make_autocom(autoObj,showObj){
	var mkAutoObj=autoObj; 
	var mkSerValObj=showObj; 
	new Autocomplete(mkAutoObj, function() {
		this.setValue = function(id) {		
			document.getElementById(mkSerValObj).value = id;
		}
		if ( this.isModified )
			this.setValue("");
		if ( this.value.length < 1 && this.isNotClick ) 
			return ;	
		return "data.php?q=" +encodeURIComponent(this.value);
  });	
}	
 
// การใช้งาน
// make_autocom(" id ของ input ตัวที่ต้องการกำหนด "," id ของ input ตัวที่ต้องการรับค่า");
make_autocom("show_arti_topic","h_arti_id");
</script>
</body>
</html>

   
Share
Bookmark.   

  By : Manussawin
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2011-07-19
  Download : Download ajax php mysql autocomplete textbox ภาษาไทย (0.0131 MB)
Sponsored Links
แจกระบบตัดบัตรเติมเงินทรูมันนีเข้าไปยังบัญชี True วอเลท
แจกระบบตัดบัตรเติมเงินทรูมันนีเข้าไปยังบัญชี True วอเลท
สคริปนี้จะทำการตัดเงินและ return ค่ามาให้ตามที่เราเติมเงินไปสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางใดๆเลยครับ
Rating : Update : 2018-02-22 09:22:11
(C#) บวกเลขใน Array String อย่างไร ให้ได้คำตอบที่ถูกต้องเสมอ
(C#) บวกเลขใน Array String อย่างไร ให้ได้คำตอบที่ถูกต้องเสมอ
บทความเรื่อง (C#) บวกเลขใน Array String อย่างไร ให้ได้คำตอบที่ถูกต้องเสมอ ครับ
Rating : Update : 2019-09-03 13:32:29
Writing Clean Code [ PHP ]
Writing Clean Code [ PHP ]
Code ที่ถูกเขียนในรูปแบบที่เป็นระเบียบ เข้าใจง่ายและการจัดรูปแบบที่ได้การยอมรับจากคนส่วนใหญ่ Code ที่เราเขียนควรจะเป็น Code ที่สามารถเข้าใจได้ สำหรับทุกๆคน เนื่องจาก Programmer มีรูปแบบการเขียนแตกต่างกันออกไป
Rating : Update : 2018-03-19 13:26:07
วิธีการ Convert String ไปเป็น Date Time ของ SQL Server ในรูปแบบต่างๆ
วิธีการ Convert String ไปเป็น Date Time ของ SQL Server ในรูปแบบต่างๆ
Execute the following T-SQL scripts in Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) Query Editor to demonstrate T-SQL CONVERT and CAST functions in transforming string SQL date formats, string time & string datetime data to datetime data type. Practical examples for T-SQL DATE / DATETIME functions.
Rating : Update : 2018-08-10 13:01:19
CI เชื่อมต่อ SQL SERVER Express
CI เชื่อมต่อ SQL SERVER Express
เขียน CI ให้เชื่อมต่อ SQL SERVER Express บน Server 2012 R2 และให้ Support ภาษาไทย(UTF-8)
Rating : Update : 2018-05-19 15:12:05
PHP ฟังก์ชั่นนี้สามารถช่วยให้อัพโหลดรูปภาพได้ง่ายขึ้น
PHP ฟังก์ชั่นนี้สามารถช่วยให้อัพโหลดรูปภาพได้ง่ายขึ้น
PHP ฟังก์ชั่นนี้สามารถช่วยให้อัพโหลดรูปภาพได้ง่ายขึ้น
Rating : Update : 2018-03-11 10:50:18
ASP.Net ส่ง Line Notify ข้อความเข้า Inbox ส่วนตัวหรือ Group ง่ายๆ ด้วย .Net (VB.Net/C#)
ASP.Net ส่ง Line Notify ข้อความเข้า Inbox ส่วนตัวหรือ Group ง่ายๆ ด้วย .Net (VB.Net/C#)
วิธีการใช้ Line ส่งข้อความเข้า Line ส่วนตัว หรือ ส่งข้อความเข้า Line Group ด้วย ASP.Net (VB.Net/C#) เหมาะสำหรับการแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการทราบ เช่น รายการสมัครสมาชิก, กิจกรรมที่เกิดขั้นบนเว็บ , รายการสั่งซื้อ
Rating : Update : 2019-04-25 10:04:32
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   Load balance : Server 03
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2020 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 08-9968-0655 อัตราราคา คลิกที่นี่