Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 107,407

HOME > บทความจากสมาชิก > [Code] โปรแกรม คำนวนส่วนลดของราคาสินค้า แบบมือใหม่ (VB.Net)

 
Clound SSD Virtual Server

[Code] โปรแกรม คำนวนส่วนลดของราคาสินค้า แบบมือใหม่ (VB.Net)

Code โปรแกรม คำนวนส่วนลดของราคาสินค้า แบบมือใหม่ กำลังหัดลองเขียนพวก VB ค่ะ เลยเอาโค้ดที่หัดทำมาโพสเเปะๆไว้ ให้คนอื่นที่สนใจด้านนี้มาศึกษา

โปรเเกรมนี้ใช้ตัว Control DropDownList โดยใช้การตรวจสอบเเบบ Select Case ในโปรแกรม visual studio 2013 (VB)


สิ่งที่ต้องการ
- คำนวณหาราคาสินค้าก่อนหักส่วนลด(ราคาจริง)
- จำนวนเงินส่วนลด
- ราคาสินค้าหลังหักส่วนลดเเล้ว


ข้อมูลออก
- แสดงราคาสินค้าก่อนหักส่วนลด [ Price ]
- จำนวนเงินส่วนลด [ Dis ]
- ราคาสินค้าหลังหักส่วนลด [ Total ]


การทำงานของโปรเเกรม
1.รับข้อมูลราคาสินค้า จากแป้นพิมพ์
2. เลือกประเภทสินค้า

ถ้าเป็น สินค้าประเภท A
ซื้อสินค้าไม่เกิน 500 บาท จะไม่ได้รับส่วนลด (ให้แสดงค่า dis เป็น 0)
ซื้อสินค้าไม่เกิน 1000 บาท จะได้รับส่วนลดในอัตรา 3% ของมูลค่าสินค้า
ถ้าซื้อสินค้าเกิน 1000 บาท จะได้รับส่วนลดในอัตรา 5% ของมูลค่าสินค้า

ถ้าเป็น สินค้าประเภท B
ถ้าซื้อสินค้าไม่เกิน 1000 บาท จะได้รับส่วนลดในอัตรา 5% ของมูลค่าสินค้า
ถ้าซื้อสินค้าไม่เกิน 5000 บาท จะได้รับส่วนลดในอัตรา 10% ของมูลค่าสินค้า
ถ้าซื้อสินค้าเกิน 5000 บาท จะได้รับส่วนลดในอัตรา 20% ของมูลค่าสินค้า

ถ้าเป็น สินค้าประเภท C
ถ้าซื้อสินค้าไม่เกิน 1500 บาท จะได้รับส่วนลดในอัตรา 15% ของมูลค่าสินค้า
ถ้าซื้อสินค้าไม่เกิน 3000 บาท จะได้รับส่วนลดในอัตรา 25% ของมูลค่าสินค้า
ถ้าซื้อสินค้าเกิน 3000 บาท จะได้รับส่วนลดในอัตรา 50% ของมูลค่าสินค้า

3.หลังจากนั้นแสดงค่า ราคาสินค้าก่อนหักส่วนลด จำนวนเงินส่วนลด ราคาสินค้าหลังหักส่วนลดออกทางจอภาพ


ออกเเบบหน้าจอ Design ตามนี้

SS


ToolBox ที่ใช้
- Label
- Textbox
- Dropdownlist
- ButtonCode หน้าจอ Design

Code (VB.NET)
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>&nbsp;<br />

    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="ราคาสินค้า :"></asp:Label>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Height="20px" Width="154px"></asp:TextBox>
    &nbsp;

    <asp:Label ID="Label4" runat="server" Text="บาท"></asp:Label>
    <br />
    <br />
    <br />
    <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="ประเภทสินค้า :"></asp:Label>
&nbsp;
    <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" AutoPostBack="True">
      <asp:ListItem>สินค้า A</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>สินค้า B</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>สินค้า C</asp:ListItem>
    </asp:DropDownList>
   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Height="33px" Text="คำนวณ" Width="97px" />
    <br />
    <br />
    <br />
    <asp:Label ID="Label5" runat="server" Text="- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"></asp:Label>
    <br />
    <br />
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;
    &nbsp;<asp:Label ID="Label6" runat="server" Text="ราคาสินค้า = "></asp:Label>
    &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Height="23px" Width="184px"></asp:TextBox>
    <br />
    <br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    <asp:Label ID="Label7" runat="server" Text="ส่วนลด (Dis) ="></asp:Label>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;
    <br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" Height="24px" Width="189px"></asp:TextBox>
    <br />
    <br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    <asp:Label ID="Label8" runat="server" Text="จำนวนเงินที่ต้องชำระ ="></asp:Label>
&nbsp;
    <br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server" Height="22px" Width="234px"></asp:TextBox>
    <br />
    <br />

    <br />
  
  </div>
  </form>
</body>จากนั้น ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม Button ในหน้า Design จะเเสดงหน้า Code ในส่วนของ WebForm1.aspx.vb ใส่ Cod ตามนี้

Code (VB.NET)
Dim price As Decimal   
Dim dis As Decimal
Dim total As Decimal
  price = TextBox1.Text
  dis = 0

    
    Select Case DropDownList1.SelectedIndex
      Case 0
        If price <= 500 Then
          dis = 0
        ElseIf price <= 1000 Then
          dis = price * 0.3
        Else
          dis = price * 0.5
        End If
      Case 1
        If price <= 1000 Then
          dis = price * 0.5
        ElseIf price <= 5000 Then
          dis = price * 0.1
        Else
          dis = price * 0.2
        End If
      Case 2
        If price <= 1500 Then
          dis = price * 0.15
        ElseIf price <= 3000 Then
          dis = price * 0.25
        Else
          dis = price * 0.5
        End If


    End Select

    ' / / / / / / / / เเสดงผล / / / / / / / / /

    total = price - dis
    TextBox2.Text = ("" & price)
    TextBox3.Text = ("" & dis)
    TextBox4.Text = (" " & total)
   
Share
Bookmark.   

  By : Wan Wanwisa
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2017-06-30
  Download : No files
Sponsored Links
มาใช้ Notepad++ ทำการ Compare ไฟล์ระหว่างไฟล์ 2 ไฟล์ว่ามีตรงไหนบ้างที่แตกต่างกัน
มาใช้ Notepad++ ทำการ Compare ไฟล์ระหว่างไฟล์ 2 ไฟล์ว่ามีตรงไหนบ้างที่แตกต่างกัน
วิธีใช้ Notepad++ กับปลั๊กอินที่ใช้สำหรับทำการ Compare ไฟล์ระหว่างไฟล์ 2 ไฟล์ว่ามีตรงไหนบ้างที่แตกต่างกัน จำเป็นอย่างยิ่งในการเขียนโปรแกรม
Rating : Update : 2019-07-18 15:09:35
5 ไอเดียเด่น ทำเว็บไซต์อะไรดี?
5 ไอเดียเด่น ทำเว็บไซต์อะไรดี?
ปัจจุบันการทำเว็บไซต์ไม่ใชเรื่องยากอีกต่อไป ทำให้หลายคนหันมาสร้างพื้นที่ส่วนตัวบนเว็บกันมากขึ้น และที่สำคัญทำ
Rating : Update : 2018-02-27 17:17:04
C# มา โหลด โน่น โหลดนี่กันเถอะ (โปรแกรมดาวน์โหลดด้วย C#)
C# มา โหลด โน่น โหลดนี่กันเถอะ (โปรแกรมดาวน์โหลดด้วย C#)
ผมเองเป็นคนชอบโหลบ ทั้ง หนัง เพลง การ์ตูนต่างๆ ดังนั้น ผมจึงมักที่จะเขียนโค้ดสำหรับไว้โหลด โน่น โหลดนี่เสมอ โดยใช้หลักการของ System.Text.RegularExpressions
Rating : Update : 2019-05-16 20:29:51
แก้ปัญหาการส่งอีเมลหลังจากอัพเกรดจาก PHP Version 5.4 ไปเป็น 5.6 โดยใช้ New PHPMailer
แก้ปัญหาการส่งอีเมลหลังจากอัพเกรดจาก PHP Version 5.4 ไปเป็น 5.6 โดยใช้ New PHPMailer
สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้นั้นได้มีการอัพเกรด PHP Version จาก 5.4 มาเป็น 5.6 ซึ่งทำให้มีผลกระทบกับการส่งอีเมลของระบบดังนั้น วันนี้จึงได้มีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกัน ซึ่งดูตามรายละเอียด
Rating : Update : 2018-05-26 15:54:09
SQL Server 2008 การ SELECT แบบ LIKE % % ใน Query Builder
SQL Server 2008 การ SELECT แบบ LIKE % % ใน Query Builder
พอดีวันนี้นั่งเขียนโปแรกรม ฐานข้อมูลลูกค้าอยู่ มีจุดที่ต้องการค้นหา โดยใช้ like % % ซึ่งปกติ ผมจะมักใช้งาน query builder มากว่า มานั่งเขียนโค้ดเองอยู่แล้ว
Rating : Update : 2018-10-16 10:41:57
C# อ่านค่า Text file มาเเสดงบน DataGridView
C# อ่านค่า Text file มาเเสดงบน DataGridView
อ่านค่า Textfile.txt มาเเสดงบน DataGridView เเล้วดึงข้อมูลมาแสดงบน Textbox พอเป็นแนวทางสำหรับ คนที่ต้องการนำไปประยุกใช้ครับ
Rating : Update : 2019-04-23 11:19:42
C# Extension Methods แบบ บ้านๆ
C# Extension Methods แบบ บ้านๆ
ทุกคนทีเขียนโปรแกรม ก็มักจะเจอว่าเวลาเราเรียกใช้ตัวแปร ต่างๆ แล้วพิมพ์ จุดแล้วมักจะเจอว่ามี method หรือ function ขึ้นมาให้เลือกแบบนี้
Rating : Update : 2019-04-29 15:01:47
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   Load balance : Server 01
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2019 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 08-9968-0655 อัตราราคา คลิกที่นี่