Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,378

HOME > บทความจากสมาชิก > มาเข้าใจ และใช้ Datatable ดึงข้อมูลแบบ Server-side ด้วย PHP, MySQL กันเถอะ 
Clound SSD Virtual Server

มาเข้าใจ และใช้ Datatable ดึงข้อมูลแบบ Server-side ด้วย PHP, MySQL กันเถอะ

มาเข้าใจ และใช้ Datatable ดึงข้อมูลแบบ Server-side ด้วย PHP, MySQL กันเถอะ มีช่วงหนึงผมเคยนำ datatable มาพัฒนาในงานแต่เกิดปัญหาเนื่องจากมีข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้เกิดการโหลดในครั้งแรกที่โหลดหน้าเพจนั้นๆ เนื่องจากผมใช้ Ajax ในการโหลดข้อมูลทั้งหมดมาในครั้งเดียวด้วยจำนวนข้อมูล 1000 ขึ้น ซึ่งตอนนั้นผมคิดว่าการทำ preload น่าจะช่วยได้ แต่ว่าถ้า user เกิดเผลอไปกด refesh หรือแก้ไขข้อมูลเวลากลับมาที่หน้าข้อมูลก็ต้องโหลดใหม่อีก ทำให้ผมเลิกใช้ datatable ไปเลย เพราะคิดว่ามันคงไม่เหมาะแต่ในความจริงแล้ว datatable ก็ได้มีสิ่งที่มาแก้ในจุดนั้นได้ ซึ่งเรียกว่า server-side โดยการที่อนุญาตให้เรา query ข้อมูลออกมาก่อนแล้วส่งมาให้ datatable อ่านข้อมูลในจำนวนที่น้อยลง หลักการก็เหมือนๆ กับบทความการทำสร้าง XML จากข้อมูลขนาดใหญ่นั่นแหละครับ แต่มีเงื่อนไขเพียงแต่ว่า ต้อง Filter และส่งข้อมูลออกมาในรูปแบบที่ตรงตามหลักของ datatable เท่านั้น ( บางครั้งเวลาเข้าไปอ่าน Document หรือดู Example จะงงๆ ว่าอะไรเยอะแยะ ) โดยวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานแบบง่ายๆ กันเลย :D

Code (PHP)
<table id="employee-grid" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="display" width="100%">
	<thead>
		<tr>
			<th>Employee name</th>
			<th>Salary</th>
			<th>Age</th>
		</tr>
	</thead>
</table>

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
<script src="//cdn.datatables.net/1.10.7/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
	$(document).ready(function() {
		var datatableAjax = $('#employee-grid').dataTable({
			"processing": true,
			"serverSide": true,
			"ajax": {
				"url" : "ajax.php",
				"type" : "POST"
			},
		});
	});
</script>


Code (PHP)
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "password";
$dbname = "test";

$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname) or die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());

$requestData= $_REQUEST;

$columns = array( 
 0 =&gt;'employee_name', 
 1 =&gt; 'employee_salary',
 2=&gt; 'employee_age'
);

$sql = "SELECT employee_name, employee_salary, employee_age ";
$sql.=" FROM employee";
$query=mysqli_query($conn, $sql) or die("employee-grid-data.php: get employees");
$totalData = mysqli_num_rows($query);
$totalFiltered = $totalData;

$sql = "SELECT employee_name, employee_salary, employee_age ";
$sql.=" FROM employee WHERE 1=1";
if( !empty($requestData['search']['value']) ) {  // if there is a search parameter, $requestData['search']['value'] contains search parameter
 $sql.=" AND ( employee_name LIKE '".$requestData['search']['value']."%' ";  
 $sql.=" OR employee_salary LIKE '".$requestData['search']['value']."%' ";

 $sql.=" OR employee_age LIKE '".$requestData['search']['value']."%' )";
}
$query=mysqli_query($conn, $sql) or die("employee-grid-data.php: get employees");
$totalFiltered = mysqli_num_rows($query);
$sql.=" ORDER BY ". $columns[$requestData['order'][0]['column']]."  ".$requestData['order'][0]['dir']." LIMIT ".$requestData['start']." ,".$requestData['length']."  ";
$query=mysqli_query($conn, $sql) or die("employee-grid-data.php: get employees");

$data = array();
while( $row=mysqli_fetch_array($query) ) { // preparing an array
 $nestedData=array(); 
 $nestedData[] = $row["employee_name"];
 $nestedData[] = $row["employee_salary"];
 $nestedData[] = $row["employee_age"];
 $data[] = $nestedData;
}

$json_data = array(
  "draw" =&gt; intval( $requestData['draw'] ),
  "recordsTotal" =&gt; intval( $totalData ), // total number of records
  "recordsFiltered" =&gt; intval( $totalFiltered ), // total number of records after searching, if there is no searching then totalFiltered = totalData
  "data"      =&gt; $data  // total data array
  );

echo json_encode($json_data); // send data as json format


ลักการทำงานสำคัญจริงๆ ก็เหมือนการรับส่งข้อมูลในรูปแบบ Ajax ทั่วๆ ไป เพียงแต่ว่าตอนที่เราส่งกลับไปหา Datatables นั้น เราต้องส่งไปในรูปแบบที่อ่านได้ หรือตรงตามเงื่อนไขของมัน ซึ่งสามารถอ่านคู่มือได้จากเว็บไซต์ของ Datatables ว่ามี options อะไรอีกบ้าง?

ครั้งแรกๆ เวลาที่เราไปหาอ่านจากคู่มือเลย บางคนอาจจะหลงเข้าใจว่าต้องโหลดไฟล์ ssp.class.php ด้วยมั้ย ตอบเลยว่าไม่จำเป็นครับ แต่สามารถดูแล้วเอามาใช้งานได้ จริงๆ เอามาใช้เลยก็ได้สำหรับโปรเจ็คแบบ Pure PHP เพราะจะมี query ข้อมูลมาให้ครบ แต่หากต้องการเอาไป integrated กับ Framework อื่นๆ แน่นอนครับ ว่าเราต้องเข้าใจมันก่อน ถึงจะเอาไปปรับใช้ได้อย่างเข้าใจ


Reference : http://codingremember.blogspot.com/2015/08/datatable-server-side-php-mysql.html

   
Share
Bookmark.   

  By : ALTELMA
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2015-08-05
  Download : No files
Sponsored Links
รู้จักกับ Common Table Expressions หรือ CTE ใน SQL Server
รู้จักกับ Common Table Expressions หรือ CTE ใน SQL Server
CTEs ถือเป็นนิพจน์ตาราง (Table Expression) แบบหนึ่งนิพจน์ตาราง คือ นิพจน์ที่ทำหน้าที่เสมือนตารางได้ สังเกตว่าอะไรที่สามารถประกาศได้ในประโยค FROM ของคำสั่ง SELECT ได้นั่นก็คือ นิพจน์ตาราง ซึ่งมีทั้งที่สามารถจัดเก็บลงในฐานข้อมูลได้ และจัดเก็บไม่ได้นิพจน์ตารางที่จัดเก็บเป็น Object ลงในฐานข้อมูล
Rating : Update : 2019-03-18 14:02:02
(C#) จัดการ CheckBoxList ใน Array String อย่างไร จึงจะเลือกข้อมูลตาม CheckBoxList ได้ครับ
(C#) จัดการ CheckBoxList ใน Array String อย่างไร จึงจะเลือกข้อมูลตาม CheckBoxList ได้ครับ
บทความเรื่อง (C#) จัดการ CheckBoxList ใน Array String อย่างไร จึงจะเลือกข้อมูลตาม CheckBoxList ได้ครับ
Rating : Update : 2019-11-19 14:13:59
(C#) ASP.NET QR Code Generator ในแบบเลือกตัวเลขด้วย Radio Button ผ่าน Zxing Library และรองรับ UTF-8
(C#) ASP.NET QR Code Generator ในแบบเลือกตัวเลขด้วย Radio Button ผ่าน Zxing Library และรองรับ UTF-8
บทความเรื่อง (C#) ASP.NET QR Code Generator ในแบบเลือกตัวเลขด้วย Radio Button (ซึ่งใน Code มีการบวกจำนวนแบบ for loop) ผ่าน Zxing Library และรองรับ UTF-8 ครับ
Rating : Update : 2019-08-26 11:32:01
มาใช้ Notepad++ ทำการ Compare ไฟล์ระหว่างไฟล์ 2 ไฟล์ว่ามีตรงไหนบ้างที่แตกต่างกัน
มาใช้ Notepad++ ทำการ Compare ไฟล์ระหว่างไฟล์ 2 ไฟล์ว่ามีตรงไหนบ้างที่แตกต่างกัน
วิธีใช้ Notepad++ กับปลั๊กอินที่ใช้สำหรับทำการ Compare ไฟล์ระหว่างไฟล์ 2 ไฟล์ว่ามีตรงไหนบ้างที่แตกต่างกัน จำเป็นอย่างยิ่งในการเขียนโปรแกรม
Rating : Update : 2019-07-18 15:09:35
(C#) ASP.NET SQL Server Connect to Database แบบ Windows Authentication
(C#) ASP.NET SQL Server Connect to Database แบบ Windows Authentication
บทความเรื่อง (C#) ASP.NET SQL Server Connect to Database ด้วยการติดต่อ ASP.NET กับ SQL Server ในรูปแบบ Windows Authentication ครับ
Rating : Update : 2019-05-10 10:00:28
C# DataGridView กับ Event และ Method แบบ บ้านๆ
C# DataGridView กับ Event และ Method แบบ บ้านๆ
C# DataGridView กับ Event และ Method แบบ บ้านๆ
Rating : Update : 2019-07-18 14:47:30
แก้ปัญหา Facebook Like หายเมื่อเปลี่ยนจาก HTTP เป็น HTTPS
แก้ปัญหา Facebook Like หายเมื่อเปลี่ยนจาก HTTP เป็น HTTPS
ในช่วงนี้หลายๆ เว็บกำลังเปลี่ยน เว็บจาก HTTP เป็น HTTPS และถ้ามีการใช้ Plugin Facebook Like / Shared คงจะเจอปัยหา Line หายกัน
Rating : Update : 2018-09-18 15:14:43
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   Load balance : Server 03
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2020 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่