Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 109,032

HOME > บทความจากสมาชิก > SQL Server 2008 การ SELECT แบบ LIKE % % ใน Query Builder 
Clound SSD Virtual Server

SQL Server 2008 การ SELECT แบบ LIKE % % ใน Query Builder

SQL Server 2008 การ SELECT แบบ LIKE % % ใน Query Builder พอดีวันนี้นั่งเขียนโปแรกรม ฐานข้อมูลลูกค้าอยู่ มีจุดที่ต้องการค้นหา โดยใช้ like % % ซึ่งปกติ ผมจะมักใช้งาน query builder มากว่า มานั่งเขียนโค้ดเองอยู่แล้ว

SQL Server


เอาละครับ เรามาดู like % % ตามบทความนี้กันก่อนครับ

https://www.thaicreate.com/tutorial/sql-like.html
https://www.w3schools.com/sql/sql_like.asp

เท่าที่เห็น select ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมาย ครับ
รูปแบบมีแค่

Code (C#)
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE columnN LIKE pattern


ผมจะลองใช้กับตาราง Postcode ดูนะครับ

55

ง่ายใช่ไม๊ครับ

ทีนี้ผมจะลองใช้ like ดูนะครับ
การใช้ like สามารถ พิมพ์ ข้อความที่เราต้องการลงใน ช่อง filter ได้เลย แบบนี้

2

พอเรา Excuted Query จะเห็นว่า ตรงช่องที่เรา พิมพ์ไว้ จะมี ' คล่อมไว้ แบบนี้ ครับ

3

ทีนี้ เราจะใช้ like % ดู

โดยพิมพ์ like %ข้อความที่ต้องการค้น หรือ like ข้อความที่ต้องการค้น% หรือ like %ข้อความที่ต้องการค้น%
แบบนี้ ครับ

4

นอกจากนี้แล้ว เรายังสารมารถ ค้นหาแบบใส่ paramter ได้ด้วยนะครับ
อ่านเพิ่มเติมได้จาก

https://www.thaicreate.com/community/csharp-add-query-parameter-in-wizard-ban-ban/view.html

การใส่ paramter จะต้องมี @ นำหน้า คำค้น ครับ
เช่น ผมจะให้ user ค้น จาก รหัสไปรษณี
ผมก็จะเขียนดังนี้ครับ

5

รูปแบบจะเป็น แบบนี้ครับ

PostCode LIKE '%' + @Cri + '%'

Excuted Query จะเห็นว่ามี หน้า dialog ขึ้นมาเพื่อให้เรา กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาลงไป
6

พอเราค้นหาจะได้แบบนี้ครับ
7

ไม่คิดว่าจะรหัสไปรษณี %123% เลยนะเนี๊ยะ 5555


ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับ
ผมจะให้ user ค้น จาก รหัสไปรษณี หรือ จังหวัด หรือ อำเภอ หรือ ตู้ รหัสไปรษณี
เราก็ ก๊อบ โค้ดเดิมเรา ไปใส่ในช่อง Or ของ column ที่จะค้นต่อไป
ในที่นี้ ผมมี PostCode แล้ว
ผมจะค้นจาก PostOffice/Amphur/Province ก็ก๊อบ LIKE '%' + @Cri + '%' ไปวางดังรูป

8

Excuted Query จะเห็นว่ามี หน้า dialog ขึ้นมาเพื่อให้เรา กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาลงไป

ค้นแบบ 1

9

10

ค้น 2

11

12

ค้น 3

13

14


เรามาลองใช้งานกันครับ

15

16

17

18


19
แหล่มดีไม๊ละครับ
อันที่ที่จริง ผมเพิ่งรู้วันนี้(2018-08-22) นี่แหละครับ ว่ามันทำแบบนี้ก็ได้ เลย เอามาเขียนให้อ่านกัน


การเพิ่ม parameter like % การค้นหาใน wizard แบบบ้านๆ ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ เนื่องจากใช้ความรู้แบบบ้าน ๆ จึงได้โค้ด และ หลักการแบบบ้านๆ มาเขียนบทความแบบบ้านๆ ให้อ่านกันครับ

Edit 2018-08-22 15:43
สำหรับการค้นหา แบบ เทพๆ ยังมีต่ออีกครับ
หลังจากนั่งศึกษา อีก ครึ่งวัน ทำให้ได้ Stored Procedure ที่ใช้สำหรับการค้นหา ออกมาด้วยครับ
ข้อดีของ Stored Procedure คือ

เมื่อเราสร้างโปรเจคใหม่ หรือ มี หลายๆ โปรเจคที่ต้องใช้ ฐานข้อมูลเดียวกัน
เราจะไม่ต้อง มาคอยสร้าง โค้ดซ้ำ ๆ ในโปรแกรม

สำหรับ Stored Procedure สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามนี้ ครับ

https://www.thaicreate.com/tutorial/oracle-stored-procedure.html

ย้ำว่าอ่านแค่ ครึ่งวัน กับความตั้งใจลองผิดลองถูกนิดๆหน่อยๆก็ได้แล้วครับ

ยกตัวอย่าง Stored Procedure ที่ผมเพิ่งสร้างเสร็จนะครับ

20

Code (C#)
USE [DATALAB]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[PostCodeByLike]  Script Date: 08/22/2018 15:48:27 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- =============================================
-- Author:		<Author,,Name>
-- Create date: <Create Date,,>
-- Description:	<Description,,>
-- =============================================
ALTER PROCEDURE [dbo].[PostCodeByLike]
	@Cri varchar(10)
AS
BEGIN
	-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
	-- interfering with SELECT statements.
	SET NOCOUNT ON;

  -- Insert statements for procedure here
	SELECT * from View_Postcode where View_Postcode.PostCode like '%'+@Cri+'%'
	or View_Postcode.Post_Amphur like '%'+@Cri+'%'
	or View_Postcode.Post_PostOffice like '%'+@Cri+'%'
	or View_Postcode.Post_Province like '%'+@Cri+'%'
END
แต่ตอนที่ดึง Stored Procedure ไปลงใน Wisard
จะต้องเลือก Stored Procedure ไม่ใช่ SQL

21

แล้วก็เลือก Stored Procedure ที่ต้องการได้เลย

22

ผมเพิ่งหัดทำ จะไม่มี Insert Update Delete ใดๆ นะครับ

23

รู้สึกจะไม่มี Fill ก็เลยต้อง Add ใหม่(เริ่มจะไม่ยากแล้วครับ หลังจากลองผิดลองถูกมาพักใหญ่)

24

25

26

27

เรียบร้อยครับ

28

ลองทดสอบกับ หน้าฟอร์มดู
30

ในส่วนของโค้ดจะไม่มี Form_load มาให้เหมือนเราลากตัว ปกติมาลงใน ฟอร์ม นะครับ
และส่งผลให้ ไม่

TableAdapter.Fill

มาให้ เวลาเปิดมา จะกลายเป็นหน้าว่างๆ
จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไม ผมจึงต้อง Add Fill ขึ้นมา
ก็เพื่อ รองรับ ตอน เปิดหน้า ฟอร์ม ขึ้นมานั่นเองครับ

Code (C#)
public partial class frmPostCode_View : Form
  {
    public frmPostCode_View()
    {
      InitializeComponent();
      this.postCodeByLikeDataGridView.SetGridDefaultCellStyle();
    }

    private void fillLikeCriToolStripButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        this.postCodeByLikeTableAdapter.FillLikeCri(this.dATALAB_Postcode.PostCodeByLike, criToolStripTextBox.Text);
      }
      catch (System.Exception ex)
      {
        System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message);
      }

    }

    private void frmPostCode_View_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.postCodeByLikeTableAdapter.FillBy(this.dATALAB_Postcode.PostCodeByLike);
    }

   
  }


ลองรันดู

31

ใช้ได้ปกติ ครับ

แบบนี้ เราก็สามารถเอา Stored Procedure ไปรันกับโปรแกรมอื่น ที่ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันได้สบายครับ   
Share
Bookmark.   

  By : TOR_CHEMISTRY
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2018-08-22
  Download : No files
Sponsored Links
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


Hit Link
   Load balance : Server 03
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2024 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่