Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 106,944

HOME > บทความจากสมาชิก > เขียน PHP แบบ Heredoc ช่วยให้การเขียน PHP กับ HTML ง่ายและสะดวกมาก


 
VPS 250 ҷ͹

เขียน PHP แบบ Heredoc ช่วยให้การเขียน PHP กับ HTML ง่ายและสะดวกมาก

เขียน PHP แบบ Heredoc ช่วยให้การเขียน PHP กับ HTML ง่ายและสะดวกมาก เป็นสุดยอดของเทคนิคการเขียน PHP ที่น้อยคนจะได้ใช้งาน มันช่วยในการจัดการ ในการสร้างค่าตัวแปร (Variable) กับค่า String ให้อยู่ในรูปแบบที่สร้างง่ายและนำไปใช้งานได้ง่าย เช่นการจะสร้างตัวแปรที่เก็บค่า HTML Tag โดยปกติแล้ว พวก HTML Tags จะมีเครื่องหมาย "xxx" ในแต่ล่ะ Attribute และเมื่อนำไปใช้กับ PHP เราจะต้องทำการแทนค่า \ (escape tag) เพื่อให้ตัวแปรค่าสามารถคับค่า HTML Tags ได้อย่างถูกต้อง แต่ถ้าใช้ Heredoc เราจะเริมต้นด้วยด้วยประกาศ <<<PREFIX จากนั้นก็สามารถส่งค่าตัวแปร HTML รวมทั้ง Variable อื่นๆ ได้เหมือนกับการสร้าง นอก Block ของ PHP ตามปกติ นอกจากจะเป็น HTML แล้ว ยังสามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆ ค่าตัวแปรที่ต้องการPHP and Heredoc Syntax


Heredoc Syntax
$str = <<<PREFIX Example of string spanning multiple lines using heredoc syntax. PREFIX;

โดย PREFIX คือ Tags ที่ต้องการจะเป็นอะไรก็ได้ และ Start -> End เป็นตัวระบุ Block ว่าชุดเดียวกัน ซึ่งจะนิยมตั้งเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ซึ่งสามารถประกอบด้วยตัวเลขและ underscore ได้

ตัวอย่างการใช้ Heredoc ด้วย PHP/HTML

<table width="200" border="1">
 <tr>
  <td style="background-color:#FF0000">AA</td>
  <td style="background-color:#CC99FF">BB</td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="background-color:#663300">CC</td>
  <td style="background-color:#CC66FF">DD</td>
 </tr>
</table>


ในการเขียนปกติเราจะต้องตามใส่ \ (escape tag) ในส่วนที่เป็น "

<?php
$str = "
<table width=\"200\" border=\"1\">
 <tr>
  <td style=\"background-color:#FF0000\">AA</td>
  <td style=\"background-color:#CC99FF\">BB</td>
 </tr>
 <tr>
  <td style=\"background-color:#663300\">CC</td>
  <td style=\"background-color:#CC66FF\">DD</td>
 </tr>
</table> ";

echo $str;
?>

PHP Heredoc

สามารถเขียนแบบ PHP แบบ Heredoc ได้ใหม่คือ (PHP)
<?php
$str = <<<HTML
<table width="200" border="1">
 <tr>
  <td style="background-color:#FF0000">AA</td>
  <td style="background-color:#CC99FF">BB</td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="background-color:#663300">CC</td>
  <td style="background-color:#CC66FF">DD</td>
 </tr>
</table> 
HTML;
echo $str;
?>
จะเห็นว่าในส่วนของ HTML Tags เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลย


กรณีที่เพิ่มค่าตัวแปรเข้าไปใน Heredoc (PHP)
<?php
$varA = "AA";
$varB = "BB";
$str = <<<HTML
<table width="200" border="1">
 <tr>
  <td style="background-color:#FF0000">$varA</td>
  <td style="background-color:#CC99FF">$varB</td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="background-color:#663300">CC</td>
  <td style="background-color:#CC66FF">DD</td>
 </tr>
</table> 
HTML;
echo $str;
?>
การเขียนร่วมกับ for (PHP)
<?php
for($i=1;$i<=10;$i++)
{
echo<<<EOD
	<input type="text" name="textfield"><br />
EOD;
}
?>

PHP แบบ Heredocการเขียนร่วมกับ SQL String (SQL)
$sql = <<<SQL
SELECT *
 FROM table_name
 WHERE OrderID = $strOrderID
SQL;
ตัวอย่างการเขียนรูปแบบอื่นๆ (PHP)
<?php
$str = <<<EOD
Example of string
spanning multiple lines
using heredoc syntax.
EOD;

/* More complex example, with variables. */
class foo
{
  var $foo;
  var $bar;

  function foo()
  {
    $this->foo = 'Foo';
    $this->bar = array('Bar1', 'Bar2', 'Bar3');
  }
}

$foo = new foo();
$name = 'MyName';

echo <<<EOT
My name is "$name". I am printing some $foo->foo.
Now, I am printing some {$foo->bar[1]}.
This should print a capital 'A': \x41
EOT;
?>

Result
My name is "MyName". I am printing some Foo.
Now, I am printing some Bar2.
This should print a capital 'A': A

   
Share
Bookmark.   

  By : TC Admin
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2017-02-16
  Download : No files
Sponsored Links
php multiple insert ผ่าน Checkbox จะมาพูดเรื่อง Multiple INSERT BY Checkbox จะมีขั้นตอนที่ง่ายมาก
php multiple insert ผ่าน Checkbox จะมาพูดเรื่อง Multiple INSERT BY Checkbox จะมีขั้นตอนที่ง่ายมาก
บันทีกข้อมูลหลายๆ row ผ่าน Checkbox
Rating : Update : 2018-10-11 10:42:03
แก้ปัญหาการส่งอีเมลหลังจากอัพเกรดจาก PHP Version 5.4 ไปเป็น 5.6 โดยใช้ New PHPMailer
แก้ปัญหาการส่งอีเมลหลังจากอัพเกรดจาก PHP Version 5.4 ไปเป็น 5.6 โดยใช้ New PHPMailer
สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้นั้นได้มีการอัพเกรด PHP Version จาก 5.4 มาเป็น 5.6 ซึ่งทำให้มีผลกระทบกับการส่งอีเมลของระบบดังนั้น วันนี้จึงได้มีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกัน ซึ่งดูตามรายละเอียด
Rating : Update : 2018-05-26 15:54:09
C# การใช้ workerProgressbar แบบบ้านๆ
C# การใช้ workerProgressbar แบบบ้านๆ
C# การใช้ workerProgressbar แบบบ้านๆ
Rating : Update : 2017-05-04 08:55:43
ใช้ Bootstrap 4 แทน Bootstrap 3 กันเถอะ
ใช้ Bootstrap 4 แทน Bootstrap 3 กันเถอะ
Bootstrap 4 ถือว่าได้เพิ่มความสวยงามและเพิ่มตัวเลือกในการใช้จากเวอร์ชั่นเก่า (Bootstrap 3) มามากพอสมควร และได้ปรับเปลี่ยนความสวยงามจากเวอร์ชั่น
Rating : Update : 2017-04-20 17:32:17
.Net Application ใช้ DateTime รูปแบบวันที่ให้ถูกต้องตาม Format ของ พ.ศ หรือ ค.ศ (Culture)
.Net Application ใช้ DateTime รูปแบบวันที่ให้ถูกต้องตาม Format ของ พ.ศ หรือ ค.ศ (Culture)
บทความแนะนำการใช้ DateTime บน .Net Application ให้ถูกต้องตาม Format ของ Culture ที่อยู่ในรูปแบบของ พ.ศ และ ค.ศ ซึ่งโปรแกรมเมอร์ใช้กันถูกๆ ผิดๆ กันอยู่มาก
Rating : Update : 2017-03-30 08:27:33
PHP ฟังก์ชั่นนี้สามารถช่วยให้อัพโหลดรูปภาพได้ง่ายขึ้น
PHP ฟังก์ชั่นนี้สามารถช่วยให้อัพโหลดรูปภาพได้ง่ายขึ้น
PHP ฟังก์ชั่นนี้สามารถช่วยให้อัพโหลดรูปภาพได้ง่ายขึ้น
Rating : Update : 2018-03-11 10:50:18
JavaScript ใช้ Deferred แทน Callback
JavaScript ใช้ Deferred แทน Callback
การทำงานของ javascript บางอย่าง จำเป็นต้องรองานก่อนหน้าให้เสร็จก่อนแล้วจึงสั่งให้ทำงานปัจจุบัน การทำแบบนี้แต่เดิมมักใช้ callback function แต่ปัจจุบันนี้มีวิธีที่ดีกว่านั้น คือ Deferred
Rating : Update : 2018-07-04 01:12:34
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   


Acc : thaicreate@hotmail.com


Load balance : Server 02
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2019 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
for Contact Us : [Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 08-9968-0655 อัตราราคา คลิกที่นี่