Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 107,236

HOME > บทความจากสมาชิก > เขียน PHP แบบ Heredoc ช่วยให้การเขียน PHP กับ HTML ง่ายและสะดวกมาก

 
Clound SSD Virtual Server

เขียน PHP แบบ Heredoc ช่วยให้การเขียน PHP กับ HTML ง่ายและสะดวกมาก

เขียน PHP แบบ Heredoc ช่วยให้การเขียน PHP กับ HTML ง่ายและสะดวกมาก เป็นสุดยอดของเทคนิคการเขียน PHP ที่น้อยคนจะได้ใช้งาน มันช่วยในการจัดการ ในการสร้างค่าตัวแปร (Variable) กับค่า String ให้อยู่ในรูปแบบที่สร้างง่ายและนำไปใช้งานได้ง่าย เช่นการจะสร้างตัวแปรที่เก็บค่า HTML Tag โดยปกติแล้ว พวก HTML Tags จะมีเครื่องหมาย "xxx" ในแต่ล่ะ Attribute และเมื่อนำไปใช้กับ PHP เราจะต้องทำการแทนค่า \ (escape tag) เพื่อให้ตัวแปรค่าสามารถคับค่า HTML Tags ได้อย่างถูกต้อง แต่ถ้าใช้ Heredoc เราจะเริมต้นด้วยด้วยประกาศ <<<PREFIX จากนั้นก็สามารถส่งค่าตัวแปร HTML รวมทั้ง Variable อื่นๆ ได้เหมือนกับการสร้าง นอก Block ของ PHP ตามปกติ นอกจากจะเป็น HTML แล้ว ยังสามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆ ค่าตัวแปรที่ต้องการPHP and Heredoc Syntax


Heredoc Syntax
$str = <<<PREFIX Example of string spanning multiple lines using heredoc syntax. PREFIX;

โดย PREFIX คือ Tags ที่ต้องการจะเป็นอะไรก็ได้ และ Start -> End เป็นตัวระบุ Block ว่าชุดเดียวกัน ซึ่งจะนิยมตั้งเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ซึ่งสามารถประกอบด้วยตัวเลขและ underscore ได้

ตัวอย่างการใช้ Heredoc ด้วย PHP/HTML

<table width="200" border="1">
 <tr>
  <td style="background-color:#FF0000">AA</td>
  <td style="background-color:#CC99FF">BB</td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="background-color:#663300">CC</td>
  <td style="background-color:#CC66FF">DD</td>
 </tr>
</table>


ในการเขียนปกติเราจะต้องตามใส่ \ (escape tag) ในส่วนที่เป็น "

<?php
$str = "
<table width=\"200\" border=\"1\">
 <tr>
  <td style=\"background-color:#FF0000\">AA</td>
  <td style=\"background-color:#CC99FF\">BB</td>
 </tr>
 <tr>
  <td style=\"background-color:#663300\">CC</td>
  <td style=\"background-color:#CC66FF\">DD</td>
 </tr>
</table> ";

echo $str;
?>

PHP Heredoc

สามารถเขียนแบบ PHP แบบ Heredoc ได้ใหม่คือ (PHP)
<?php
$str = <<<HTML
<table width="200" border="1">
 <tr>
  <td style="background-color:#FF0000">AA</td>
  <td style="background-color:#CC99FF">BB</td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="background-color:#663300">CC</td>
  <td style="background-color:#CC66FF">DD</td>
 </tr>
</table> 
HTML;
echo $str;
?>
จะเห็นว่าในส่วนของ HTML Tags เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลย


กรณีที่เพิ่มค่าตัวแปรเข้าไปใน Heredoc (PHP)
<?php
$varA = "AA";
$varB = "BB";
$str = <<<HTML
<table width="200" border="1">
 <tr>
  <td style="background-color:#FF0000">$varA</td>
  <td style="background-color:#CC99FF">$varB</td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="background-color:#663300">CC</td>
  <td style="background-color:#CC66FF">DD</td>
 </tr>
</table> 
HTML;
echo $str;
?>
การเขียนร่วมกับ for (PHP)
<?php
for($i=1;$i<=10;$i++)
{
echo<<<EOD
	<input type="text" name="textfield"><br />
EOD;
}
?>

PHP แบบ Heredocการเขียนร่วมกับ SQL String (SQL)
$sql = <<<SQL
SELECT *
 FROM table_name
 WHERE OrderID = $strOrderID
SQL;
ตัวอย่างการเขียนรูปแบบอื่นๆ (PHP)
<?php
$str = <<<EOD
Example of string
spanning multiple lines
using heredoc syntax.
EOD;

/* More complex example, with variables. */
class foo
{
  var $foo;
  var $bar;

  function foo()
  {
    $this->foo = 'Foo';
    $this->bar = array('Bar1', 'Bar2', 'Bar3');
  }
}

$foo = new foo();
$name = 'MyName';

echo <<<EOT
My name is "$name". I am printing some $foo->foo.
Now, I am printing some {$foo->bar[1]}.
This should print a capital 'A': \x41
EOT;
?>

Result
My name is "MyName". I am printing some Foo.
Now, I am printing some Bar2.
This should print a capital 'A': A

   
Share
Bookmark.   

  By : TC Admin
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2017-02-16
  Download : No files
Sponsored Links
ASP.Net ส่ง Line Notify ข้อความเข้า Inbox ส่วนตัวหรือ Group ง่ายๆ ด้วย .Net (VB.Net/C#)
ASP.Net ส่ง Line Notify ข้อความเข้า Inbox ส่วนตัวหรือ Group ง่ายๆ ด้วย .Net (VB.Net/C#)
วิธีการใช้ Line ส่งข้อความเข้า Line ส่วนตัว หรือ ส่งข้อความเข้า Line Group ด้วย ASP.Net (VB.Net/C#) เหมาะสำหรับการแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการทราบ เช่น รายการสมัครสมาชิก, กิจกรรมที่เกิดขั้นบนเว็บ , รายการสั่งซื้อ
Rating : Update : 2019-04-25 10:04:32
ITSM S1 คือระบบ Helpdesk Ticket Management ที่ใช้สำหรับรับแจ้งปัญหา
ITSM S1 คือระบบ Helpdesk Ticket Management ที่ใช้สำหรับรับแจ้งปัญหา
ติดตามความคืบหน้าของปัญหา ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้า หรือ End User สามารถแจ้งปัญหาผ่านระบบ ITSM
Rating : Update : 2019-04-23 11:59:18
ACE Bootstrap Admin Template ฟรี Template สวยๆ เอาไปใช้งานกันได้เลยฟรีๆ
ACE Bootstrap Admin Template ฟรี Template สวยๆ เอาไปใช้งานกันได้เลยฟรีๆ
เป็น Boostrap Template ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยม และสามารถนำไปใช้งานได้ฟรี เคยเห็นเว็บไซต์หลายๆ ที่ในหน่วยงานราชการและเอกชนเอา Template ตัวนี้ไปใช้
Rating : Update : 2018-10-31 13:35:41
(C#) ASP.NET User Authentication/Login Form แบบ SQL Server + Windows Authentication
(C#) ASP.NET User Authentication/Login Form แบบ SQL Server + Windows Authentication
บทความเรื่อง (C#) ASP.NET User Authentication/Login Form ในรูปแบบ SQL Server + Windows Authentication ครับ
Rating : Update : 2019-05-10 09:59:53
วิธีการ Convert String ไปเป็น Date Time ของ SQL Server ในรูปแบบต่างๆ
วิธีการ Convert String ไปเป็น Date Time ของ SQL Server ในรูปแบบต่างๆ
Execute the following T-SQL scripts in Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) Query Editor to demonstrate T-SQL CONVERT and CAST functions in transforming string SQL date formats, string time & string datetime data to datetime data type. Practical examples for T-SQL DATE / DATETIME functions.
Rating : Update : 2018-08-10 13:01:19
เปลี่ยนจาก MySQL ไปเป็น MySQLi with Prepare Statement
เปลี่ยนจาก MySQL ไปเป็น MySQLi with Prepare Statement
สืบเนื่องมาจากต้องเพิ่มความปลอกภัยของระบบมากยิ่งขึ้นโดยใช้มาตราฐายของ Open Web Application Security Project (OWASP) หนึ่งในปัญหาหลักที่พบนั่นก็คือเรื่องของ (‘SQL Injection’) (CWE-89)
Rating : Update : 2019-03-18 13:58:49
[Code] โปรแกรม คำนวนส่วนลดของราคาสินค้า แบบมือใหม่ (VB.Net)
[Code] โปรแกรม คำนวนส่วนลดของราคาสินค้า แบบมือใหม่ (VB.Net)
กำลังหัดลองเขียนพวก VB ค่ะ เลยเอาโค้ดที่หัดทำมาโพสเเปะๆไว้ ให้คนอื่นที่สนใจด้านนี้มาศึกษา
Rating : Update : 2017-07-06 06:30:49
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   


Acc : thaicreate@hotmail.com


Load balance : Server 00
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2019 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
for Contact Us : [Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 08-9968-0655 อัตราราคา คลิกที่นี่