Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,456

HOME > บทความจากสมาชิก > แสดงผลภาษาไทย PHP กับ MySQL ด้วยฟังก์ชั่นของ mysqli (UTF8) 
Clound SSD Virtual Server

แสดงผลภาษาไทย PHP กับ MySQL ด้วยฟังก์ชั่นของ mysqli (UTF8)

แสดงผลภาษาไทย PHP กับ MySQL ด้วยฟังก์ชั่นของ mysqli (UTF8) ช่วงหลัง ๆ เห็นสมาชิกเริ่มหันมาใช้ function ของ mysqli กันมากขึ้น ซึ่งก็ยังมีหลาย ๆ คนที่ใช้รูปแบบการเขียนภาษาไทยแบบผิด ๆ อยู่ ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือ แสดงผลภาษาไทยได้ถูกต้องบ้าง ไม่ถูกต้องบ้าง และเมื่อจัดเก็บลงบน MySQL แล้ว บน phpMyAdmin กลับอ่านไม่ออก ไม่สามารถ Export นำไปใช้งานที่อื่นได้ ซึ่งจะเป็นปัญหาที่สะสมรอปัญหาใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามมาอย่างแน่นอนแสดงผลภาษาไทย PHP กับ MySQL ด้วยฟังก์ชั่นของ mysqli (UTF8)


อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าตั้งแต่ MySQL เวอร์ชั่น 4.x หรือ 5.x ขึ้นไปจะให้ความสำคัญกับ Collation ของ Charset มาก โดยตัว Collation นี่เองจะเป็นระบุชนิดของข้อมูล Charset ที่จะจัดเก็บ ซึ่งเป็นกระบวนการบน Database ของ MySQL ที่จะจัดการกับข้อมูลนั้น ๆ และสำหรับ Collation ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ utf8 เพราะมันสามารถรองรับการจัดเก็บได้หลากหลายภาษา ไม่จำกัดเฉพาะภาษาไทยเท่านั้น โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของ Character encoding คือ ทุก Character จะผ่านการแปลงก่อนการจัดเก็บ และ ค่อยแปลงกลับก่อนนำมาใช้ ฉะนั้นมันจะสามารถปัญหาเรื่องภาษาไทยและภาาาอื่น ๆ ได้อย่างแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนแน่นอน

การสร้างตารางของ MySQL ให้ Colation เป็นแบบ UTF-8

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tb_register` (
 `UID` int(11) NOT NULL auto_increment,
 `NAME` varchar(150) NOT NULL,
 `SURNAME` varchar(150) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`UID`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

ในกรณีที่เขียนผ่าน Query สามารถเพิ่มคำสั่ง CHARSET=utf8 ในส่วนของการ Create Table

PHP MySQL ภาษาไทยกับ mysqli utf8

ในกรณีที่สร้างบย phpMyAdmin สามารถเลือกได้จาก Collation ซึ่งในภาพจะเห็นว่าจะมี utf8 หลายประเภทมาก ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน utf8 เพียงแต่ มันแยกออกเป็นหลายตัว ซึ่งส่วนมากจะเป็นรูปแบบการจัดเรียงที่แตกต่างกันไป โดยปกติแล้วให้เลือกใช้แบบ general ได้เลย

 • ci = case-insensitive จัดเรียงตามตัวอักษร มองตัวอักษรใหญ่ และเล็กมีความสำคัญเท่ากัน โดยปกติมักจะใช้ collation แบบ ci
 • cs = case sensitive จัดเรียงโดยให้ความสำคัญกับอักษรตัวใหญ่ มากกว่าตัวเล็ก เช่น Z จะมาก่อน a
 • bin = binary ในรูปแบบของ binaryใช้สำหรับการเปรียบเทียบ


หลังจากที่สร้างตารางบน MySQL ให้เป็นแบบ UTF8 แล้ว ขั้นตอนในการเขียน PHP ด้วยฟังก์ชั่นของ mysqli คือ

<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">

กำหนด meta ของ charset=utf-8 เสมอ เพราะข้อมูลที่จะส่งไปยัง Server จะอยู่ในรูปแบบของ utf8 โดยที่ไม่ต้องไปแปลงให้เป็น utf8 ก่อนจัดเก็บ

<?php	
	$serverName = "localhost";
	$userName = "root";
	$userPassword = "root";
	$dbName = "mydatabase";

	$objCon = mysqli_connect($serverName,$userName,$userPassword,$dbName);

	mysqli_set_charset($objCon, "utf8");

เพิ่ม mysqli_set_charset($objCon, "utf8"); ให้กับการเชื่อมต่อ ก็ถือว่าตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดจะถูก รับ-ส่ง จัดเก็บในรูปแบบของ utf8 แล้ว
Example

<html>
<head>
<title>ThaiCreate.Com PHP/MySQL (Thai UTF8)</title>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body>
<?php	
	/*** Connect ***/
	$serverName = "localhost";
	$userName = "root";
	$userPassword = "root";
	$dbName = "mydatabase";

	$objCon = mysqli_connect($serverName,$userName,$userPassword,$dbName);

	mysqli_set_charset($objCon, "utf8");

	/*** Add Record ***/
	if($_GET["Action"]=="Save")
	{
		$strSQL = "INSERT INTO tb_register (NAME,SURNAME) VALUES ('".$_POST["txtName"]."','".$_POST["txtSurname"]."')";
		$objQuery = mysqli_query($objCon,$strSQL);
	}
	
	/*** List Record ***/
	$strSQL = "SELECT * FROM tb_register";
	$objQuery = mysqli_query($objCon,$strSQL);
?>
	<table width="498" border="1">
	<tr>
	<th width="87"> <div align="center">UID </div></th>
	<th width="145"> <div align="center">NAME </div></th>
	<th width="244"> <div align="center">SURNAME </div></th>
	</tr>
	<?php
	while($objResult = mysqli_fetch_array($objQuery,MYSQLI_ASSOC))
	{
	?>
		<tr>
		<td><div align="center"><?php echo $objResult["UID"];?></div></td>
		<td><?php echo $objResult["NAME"];?></td>
		<td><?php echo $objResult["SURNAME"];?></td>
		</tr>
	<?php
	}
	?>		
	<form name="frmMain" method="post" action="?Action=Save">
		<tr>
		 <td>
	   </td>
		 <td><input name="txtName" type="text" id="txtName"></td>
		 <td><input name="txtSurname" type="text" id="txtSurname">
	   <input name="btnSubmit" type="submit" id="btnSubmit" value="Submit"></td>
	 </tr>
</form>	 

</table>
	<?php
	mysqli_close($objCon);
	?>
</body>
</html> 


Output

PHP MySQL ภาษาไทยกับ mysqli utf8

PHP MySQL ภาษาไทยกับ mysqli utf8

PHP MySQL ภาษาไทยกับ mysqli utf8

พื้นฐาน PHP กับ MySQLi

สำหรับ mysql ใน function เดิม : ปัญหาภาษาไทย PHP กับ MySQL ??????????
.


   
Share
Bookmark.   

  By : TC Admin
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2015-06-10
  Download : No files
Sponsored Links
(SQLSRV) PHP SQL Server กับ Login Form ตรวจสอบ User/Password แบบง่าย ๆ ด้วย sqlsrv
(SQLSRV) PHP SQL Server กับ Login Form ตรวจสอบ User/Password แบบง่าย ๆ ด้วย sqlsrv
(SQLSRV) PHP SQL Server กับ Login Form อัพเดด Code การทำ Form Login แบบง่าย ๆ กับฐานข้อมูล SQL Server กับ ฟังก์ชั่นของ sqlsrv
Rating : Update : 2019-04-09 16:52:00
ITSM S1 คือระบบ Helpdesk Ticket Management ที่ใช้สำหรับรับแจ้งปัญหา
ITSM S1 คือระบบ Helpdesk Ticket Management ที่ใช้สำหรับรับแจ้งปัญหา
ติดตามความคืบหน้าของปัญหา ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้า หรือ End User สามารถแจ้งปัญหาผ่านระบบ ITSM
Rating : Update : 2019-04-23 11:59:18
ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ และเว็บไซต์ ตามมาตราฐานของ OWASP
ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ และเว็บไซต์ ตามมาตราฐานของ OWASP
สืบเนื่องมาจากต้องเพิ่มความปลอกภัยของระบบมากยิ่งขึ้นโดยใช้มาตราฐายของ Open Web Application Security Project (OWASP) OWASP_Code_Review
Rating : Update : 2019-02-22 16:05:27
C# อ่านค่า Text file มาเเสดงบน DataGridView
C# อ่านค่า Text file มาเเสดงบน DataGridView
อ่านค่า Textfile.txt มาเเสดงบน DataGridView เเล้วดึงข้อมูลมาแสดงบน Textbox พอเป็นแนวทางสำหรับ คนที่ต้องการนำไปประยุกใช้ครับ
Rating : Update : 2019-04-23 11:19:42
(C#) ASP.NET SQL Server Connect to Database แบบ Windows Authentication
(C#) ASP.NET SQL Server Connect to Database แบบ Windows Authentication
บทความเรื่อง (C#) ASP.NET SQL Server Connect to Database ด้วยการติดต่อ ASP.NET กับ SQL Server ในรูปแบบ Windows Authentication ครับ
Rating : Update : 2019-05-10 10:00:28
ดึงข้อมูลจาก oracle ภาษาไทย php
ดึงข้อมูลจาก oracle ภาษาไทย php
วิธีแก้ดึงข้อมูลจาก oracle ??? เป็นภาษาไทย php
Rating : Update : 2019-08-26 11:36:53
(C#) ASP.NET User Authentication/Login Form แบบ SQL Server + Windows Authentication
(C#) ASP.NET User Authentication/Login Form แบบ SQL Server + Windows Authentication
บทความเรื่อง (C#) ASP.NET User Authentication/Login Form ในรูปแบบ SQL Server + Windows Authentication ครับ
Rating : Update : 2019-05-10 09:59:53
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   Load balance : Server 04
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2020 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่