Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 107,305

HOME > บทความจากสมาชิก > แสดงผลภาษาไทย PHP กับ MySQL ด้วยฟังก์ชั่นของ mysqli (UTF8)

 
Clound SSD Virtual Server

แสดงผลภาษาไทย PHP กับ MySQL ด้วยฟังก์ชั่นของ mysqli (UTF8)

แสดงผลภาษาไทย PHP กับ MySQL ด้วยฟังก์ชั่นของ mysqli (UTF8) ช่วงหลัง ๆ เห็นสมาชิกเริ่มหันมาใช้ function ของ mysqli กันมากขึ้น ซึ่งก็ยังมีหลาย ๆ คนที่ใช้รูปแบบการเขียนภาษาไทยแบบผิด ๆ อยู่ ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือ แสดงผลภาษาไทยได้ถูกต้องบ้าง ไม่ถูกต้องบ้าง และเมื่อจัดเก็บลงบน MySQL แล้ว บน phpMyAdmin กลับอ่านไม่ออก ไม่สามารถ Export นำไปใช้งานที่อื่นได้ ซึ่งจะเป็นปัญหาที่สะสมรอปัญหาใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามมาอย่างแน่นอนแสดงผลภาษาไทย PHP กับ MySQL ด้วยฟังก์ชั่นของ mysqli (UTF8)


อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าตั้งแต่ MySQL เวอร์ชั่น 4.x หรือ 5.x ขึ้นไปจะให้ความสำคัญกับ Collation ของ Charset มาก โดยตัว Collation นี่เองจะเป็นระบุชนิดของข้อมูล Charset ที่จะจัดเก็บ ซึ่งเป็นกระบวนการบน Database ของ MySQL ที่จะจัดการกับข้อมูลนั้น ๆ และสำหรับ Collation ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ utf8 เพราะมันสามารถรองรับการจัดเก็บได้หลากหลายภาษา ไม่จำกัดเฉพาะภาษาไทยเท่านั้น โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของ Character encoding คือ ทุก Character จะผ่านการแปลงก่อนการจัดเก็บ และ ค่อยแปลงกลับก่อนนำมาใช้ ฉะนั้นมันจะสามารถปัญหาเรื่องภาษาไทยและภาาาอื่น ๆ ได้อย่างแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนแน่นอน

การสร้างตารางของ MySQL ให้ Colation เป็นแบบ UTF-8

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tb_register` (
 `UID` int(11) NOT NULL auto_increment,
 `NAME` varchar(150) NOT NULL,
 `SURNAME` varchar(150) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`UID`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

ในกรณีที่เขียนผ่าน Query สามารถเพิ่มคำสั่ง CHARSET=utf8 ในส่วนของการ Create Table

PHP MySQL ภาษาไทยกับ mysqli utf8

ในกรณีที่สร้างบย phpMyAdmin สามารถเลือกได้จาก Collation ซึ่งในภาพจะเห็นว่าจะมี utf8 หลายประเภทมาก ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน utf8 เพียงแต่ มันแยกออกเป็นหลายตัว ซึ่งส่วนมากจะเป็นรูปแบบการจัดเรียงที่แตกต่างกันไป โดยปกติแล้วให้เลือกใช้แบบ general ได้เลย

 • ci = case-insensitive จัดเรียงตามตัวอักษร มองตัวอักษรใหญ่ และเล็กมีความสำคัญเท่ากัน โดยปกติมักจะใช้ collation แบบ ci
 • cs = case sensitive จัดเรียงโดยให้ความสำคัญกับอักษรตัวใหญ่ มากกว่าตัวเล็ก เช่น Z จะมาก่อน a
 • bin = binary ในรูปแบบของ binaryใช้สำหรับการเปรียบเทียบ


หลังจากที่สร้างตารางบน MySQL ให้เป็นแบบ UTF8 แล้ว ขั้นตอนในการเขียน PHP ด้วยฟังก์ชั่นของ mysqli คือ

<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">

กำหนด meta ของ charset=utf-8 เสมอ เพราะข้อมูลที่จะส่งไปยัง Server จะอยู่ในรูปแบบของ utf8 โดยที่ไม่ต้องไปแปลงให้เป็น utf8 ก่อนจัดเก็บ

<?php	
	$serverName = "localhost";
	$userName = "root";
	$userPassword = "root";
	$dbName = "mydatabase";

	$objCon = mysqli_connect($serverName,$userName,$userPassword,$dbName);

	mysqli_set_charset($objCon, "utf8");

เพิ่ม mysqli_set_charset($objCon, "utf8"); ให้กับการเชื่อมต่อ ก็ถือว่าตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดจะถูก รับ-ส่ง จัดเก็บในรูปแบบของ utf8 แล้ว
Example

<html>
<head>
<title>ThaiCreate.Com PHP/MySQL (Thai UTF8)</title>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body>
<?php	
	/*** Connect ***/
	$serverName = "localhost";
	$userName = "root";
	$userPassword = "root";
	$dbName = "mydatabase";

	$objCon = mysqli_connect($serverName,$userName,$userPassword,$dbName);

	mysqli_set_charset($objCon, "utf8");

	/*** Add Record ***/
	if($_GET["Action"]=="Save")
	{
		$strSQL = "INSERT INTO tb_register (NAME,SURNAME) VALUES ('".$_POST["txtName"]."','".$_POST["txtSurname"]."')";
		$objQuery = mysqli_query($objCon,$strSQL);
	}
	
	/*** List Record ***/
	$strSQL = "SELECT * FROM tb_register";
	$objQuery = mysqli_query($objCon,$strSQL);
?>
	<table width="498" border="1">
	<tr>
	<th width="87"> <div align="center">UID </div></th>
	<th width="145"> <div align="center">NAME </div></th>
	<th width="244"> <div align="center">SURNAME </div></th>
	</tr>
	<?php
	while($objResult = mysqli_fetch_array($objQuery,MYSQLI_ASSOC))
	{
	?>
		<tr>
		<td><div align="center"><?php echo $objResult["UID"];?></div></td>
		<td><?php echo $objResult["NAME"];?></td>
		<td><?php echo $objResult["SURNAME"];?></td>
		</tr>
	<?php
	}
	?>		
	<form name="frmMain" method="post" action="?Action=Save">
		<tr>
		 <td>
	   </td>
		 <td><input name="txtName" type="text" id="txtName"></td>
		 <td><input name="txtSurname" type="text" id="txtSurname">
	   <input name="btnSubmit" type="submit" id="btnSubmit" value="Submit"></td>
	 </tr>
</form>	 

</table>
	<?php
	mysqli_close($objCon);
	?>
</body>
</html> 


Output

PHP MySQL ภาษาไทยกับ mysqli utf8

PHP MySQL ภาษาไทยกับ mysqli utf8

PHP MySQL ภาษาไทยกับ mysqli utf8

พื้นฐาน PHP กับ MySQLi

สำหรับ mysql ใน function เดิม : ปัญหาภาษาไทย PHP กับ MySQL ??????????
.


   
Share
Bookmark.   

  By : TC Admin
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2015-06-10
  Download : No files
Sponsored Links
แก้ปัญหาการส่งอีเมลหลังจากอัพเกรดจาก PHP Version 5.4 ไปเป็น 5.6 โดยใช้ New PHPMailer
แก้ปัญหาการส่งอีเมลหลังจากอัพเกรดจาก PHP Version 5.4 ไปเป็น 5.6 โดยใช้ New PHPMailer
สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้นั้นได้มีการอัพเกรด PHP Version จาก 5.4 มาเป็น 5.6 ซึ่งทำให้มีผลกระทบกับการส่งอีเมลของระบบดังนั้น วันนี้จึงได้มีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกัน ซึ่งดูตามรายละเอียด
Rating : Update : 2018-05-26 15:54:09
ACE Bootstrap Admin Template ฟรี Template สวยๆ เอาไปใช้งานกันได้เลยฟรีๆ
ACE Bootstrap Admin Template ฟรี Template สวยๆ เอาไปใช้งานกันได้เลยฟรีๆ
เป็น Boostrap Template ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยม และสามารถนำไปใช้งานได้ฟรี เคยเห็นเว็บไซต์หลายๆ ที่ในหน่วยงานราชการและเอกชนเอา Template ตัวนี้ไปใช้
Rating : Update : 2018-10-31 13:35:41
ติดตั้ง SSL (https) ฟรีโดย Let's Encrypt
ติดตั้ง SSL (https) ฟรีโดย Let's Encrypt
วิธีติดตั้ง SSL โดย Let's Encrypt อย่างง่ายที่สุด.
Rating : Update : 2017-11-06 15:25:43
รู้จักกับ Common Table Expressions หรือ CTE ใน SQL Server
รู้จักกับ Common Table Expressions หรือ CTE ใน SQL Server
CTEs ถือเป็นนิพจน์ตาราง (Table Expression) แบบหนึ่งนิพจน์ตาราง คือ นิพจน์ที่ทำหน้าที่เสมือนตารางได้ สังเกตว่าอะไรที่สามารถประกาศได้ในประโยค FROM ของคำสั่ง SELECT ได้นั่นก็คือ นิพจน์ตาราง ซึ่งมีทั้งที่สามารถจัดเก็บลงในฐานข้อมูลได้ และจัดเก็บไม่ได้นิพจน์ตารางที่จัดเก็บเป็น Object ลงในฐานข้อมูล
Rating : Update : 2019-03-18 14:02:02
[Code] โปรแกรม คำนวนส่วนลดของราคาสินค้า แบบมือใหม่ (VB.Net)
[Code] โปรแกรม คำนวนส่วนลดของราคาสินค้า แบบมือใหม่ (VB.Net)
กำลังหัดลองเขียนพวก VB ค่ะ เลยเอาโค้ดที่หัดทำมาโพสเเปะๆไว้ ให้คนอื่นที่สนใจด้านนี้มาศึกษา
Rating : Update : 2017-07-06 06:30:49
วิธีการ Convert String ไปเป็น Date Time ของ SQL Server ในรูปแบบต่างๆ
วิธีการ Convert String ไปเป็น Date Time ของ SQL Server ในรูปแบบต่างๆ
Execute the following T-SQL scripts in Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) Query Editor to demonstrate T-SQL CONVERT and CAST functions in transforming string SQL date formats, string time & string datetime data to datetime data type. Practical examples for T-SQL DATE / DATETIME functions.
Rating : Update : 2018-08-10 13:01:19
ตัวอย่างการใช้งาน ปฏิทิน ปีพ.ศ. ด้วย jQuery.datepicker
ตัวอย่างการใช้งาน ปฏิทิน ปีพ.ศ. ด้วย jQuery.datepicker
ตัวอย่างการใช้งาน ปฏิทิน ปีพ.ศ. ด้วย jQuery.datepicker
Rating : Update : 2018-04-04 16:31:59
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   


Acc : thaicreate@hotmail.com


Load balance : Server 02
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2019 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
for Contact Us : [Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 08-9968-0655 อัตราราคา คลิกที่นี่