Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 107,785

HOME > บทความจากสมาชิก > php และ report การเขียนโปรแกรมเพื่อดึงรายงานมาแสดงผล ต้องระวังเรื่องวันที่ให้ดี

 
Clound SSD Virtual Server

php และ report การเขียนโปรแกรมเพื่อดึงรายงานมาแสดงผล ต้องระวังเรื่องวันที่ให้ดี

php และ report การเขียนโปรแกรมเพื่อดึงรายงานมาแสดงผล ต้องระวังเรื่องวันที่ให้ดี การดึงรายงาน บางครั้งต้องกำหนดเงื่อนไขวันที่ให้รัดกุม และแยกแยะรายละเอียดให้ชัดเจนว่ารายงานไหน เป็นรายงานไหน และข้อกำหนดของรายงานนั้นมีเงื่อนไขอะไรบ้าง ไม่เช่นนั้นแล้วรายงานอาจจะแสดงผลผิดพลาดได้ เหมือนกรณีที่ผมเจอมากับตัวเอง ^^”

report-has-date

ตัวอย่างข้อมูลที่จะใช้ดึงรายงาน
การตลาดออกไปติดต่อลูกค้าที่ต้องการมาลงโฆษณากับนิตยสารฉบับหนึ่ง ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผู้ประกอบการหลายรายที่สนใจลงโฆษณาในนิตยสาร โดยมีรายงานดังนี้


วันที่ 05/01/2556

1. ร้าน สวยบิ้วตี้ & ซาลอน

2. ร้าน ทนดีคอมพิวเตอร์


วันที่ 11/01/2556

1. บริษัท สนุกทัวร์ จำกัดวันที่ 16/01/2556

1. บริษัท ขายทุกอย่าง จำกัด

2. บริษัท ก่อสร้างอลังการ จำกัด

สามารถเก็บค่าลงโฆษณาได้แล้ว 3 ราย ส่วนอีก 2 รายจะขอจ่ายในเดือนถัดไปซึ่งเป็นเดือน กุมภาพันธ์ ก่อนที่นิตยสารจะตีพิมพ์ และในเดือนกุมภาพันธ์ ก็มีลูกค้าสนใจเพิ่มอีก 3 ราย ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

วันที่ 11/02/2556
1. ร้าน ข้าวมันไก่รสเลิศ
2. ร้าน ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

วันที่ 18/02/2556
1. หจก. ส่งออกเสื้อผ้า


นิตยสารฉบับนี้จะส่งพิมพ์สิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ และสามารถเก็บค่าลงโฆษณาได้ครบตามจำนวนเรียบร้อย ซึ่งตัวอย่างฐานข้อมูลทั้งหมด ที่ได้มีดังนี้

ข้อมูลที่ต้องการจะเก็บเป็น 2 ตาราง คือ

1. ข้อมูลลูกค้าที่ตกลงโฆษณา (tb_opportunity)

table01

2. ข้อมูลลูกค้าที่จ่ายค่าโฆษณา (tb_payment)

table02

* วันที่ในฐานข้อมูลจะเก็บในรูปแบบ ค.ศ. เช่น 2013-01-25


จากข้อมูลถ้าเราต้องการหาลูกค้าที่สนใจลงโฆษณาในเดือนมกราคม จะได้อยู่ 5 ราย

Code (PHP)
$sql = "SELECT * FROM tb_opportunity WHERE date BETWEEN '2013-01-01' AND '2013-01-31' ";
 
//Query code..
และถ้าเราค้นหารายการที่สนใจในเดือน มกราคม ที่ชำระค่าโฆษณาแล้ว ก็จะได้ 5 รายการ
เพราะลูกค้าที่สนใจลงโฆษณาได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว


Code (PHP)
$sql = "SELECT * FROM tb_opportunity ";
$sql .= "INNER JOIN tb_payment ON tb_payment.opp_id = tb_payment .opp_id_ref";
$sql .= "WHERE tb_opportunity.date BETWEEN '2013-01-01' AND '2013-01-31' ";
 
//Query code..
 แต่ถ้ากรณีดูข้อมูลย้อนหลัง ที่ไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบัน มีจุดหนึ่งที่เราจะต้องระวังก็คือ เรื่องวันที่ของข้อมูล

เช่น ดูข้อมูลเปอร์เซ็นการเรียกเก็บเงินช่วงเดือน มกราคม ว่าสามารถเก็บได้ครบหรือเปล่า คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ที่ยังเรียกเก็บไม่ได้ เมื่อเรียกข้อมูลออกมา ข้อมูลการสนใจลงโฆษณาที่ชำระเงินแล้ว จะต้องได้แค่ 3 รายเท่านั้น เพราะเงื่อนไขคือต้องการเฉพาะที่เรียกเก็บเงินได้ในเดือนนั้น


Code (PHP)
$sql = "SELECT * FROM tb_opportunity ";
$sql .= "INNER JOIN tb_payment ON tb_payment.opp_id = tb_payment .opp_id_ref";
$sql .= "WHERE tb_opportunity.date BETWEEN '2013-01-01' AND '2013-01-31' ";
$sql .= "AND tb_payment.pay_date  BETWEEN '2013-01-01' AND '2013-01-31' ";
 
//Query code..
จากโค๊ดตัวอย่าง คือเราจะต้องเพิ่มเงื่อนไข WHERE เข้าไปอีก เพื่อดึงเอาเฉพาะลูกค้าที่สนใจลงโฆษณาในเดือนมกราคม และได้จ่ายเงินในเดือนมกราคมเท่านั้น

สนใจ = 5

เก็บได้ = 3
ค้างชำระ = 2 (เพราะเป็นลูกค้าที่ชำระในเดือนถัดไป)

เปอร์เซ็นต์การเรียกเก็บจะได้เท่ากับ (3*100) / 5 = 60%

เราอาจจะหารายงานสรุปเปอร์เซ็นต์การค้างชำระประจำเดือน หรือประจำปี ของลูกค้าแต่ละรายได้
ว่ารายไหนที่มียอดค้างชำระบ่อย ค้างไว้นาน จะได้ใส่ใจเป็นพิเศษ ^^"


สำหรับโค๊ดที่นำมาเป็นตัวอย่างนั้น อาจเป็นเพียงแนวทางในการคิดเงื่อนไขการดึงรายงานเท่านั้น หากใครที่สามารถปรับแต่งให้ทำงานได้เร็วกว่า ก็อย่าลืมนำมาแบ่งปันเทคนิคที่ใช้กันบ้างนะครับ


Reference : http://sunzandesign.blogspot.com/2013/03/php-sql-condition-date.html

   
Share
Bookmark.   

  By : กระบี่อยู่ที่ใจ
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2013-04-07
  Download : No files
Sponsored Links
PHP ใช้สำหรับเปลี่ยนรูปแบบของวันตามที่เรากำหนด เช่น 2018-3-10 -> 10 Mar 2018 หรือ 10 March 2
PHP ใช้สำหรับเปลี่ยนรูปแบบของวันตามที่เรากำหนด เช่น 2018-3-10 -> 10 Mar 2018 หรือ 10 March 2
ฟังก์ชั่นนี้ใช้สำหรับเปลี่ยนรูปแบบของวันตามที่เรากำหนด เช่น 2018-3-10 -> 10 Mar 2018 หรือ 10 March 2018
Rating : Update : 2018-03-11 10:49:35
JavaScript ใช้ Deferred แทน  Callback
JavaScript ใช้ Deferred แทน Callback
การทำงานของ javascript บางอย่าง จำเป็นต้องรองานก่อนหน้าให้เสร็จก่อนแล้วจึงสั่งให้ทำงานปัจจุบัน การทำแบบนี้แต่เดิมมักใช้ callback function แต่ปัจจุบันนี้มีวิธีที่ดีกว่านั้น คือ Deferred
Rating : Update : 2018-07-04 01:12:34
ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ และเว็บไซต์ ตามมาตราฐานของ OWASP
ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ และเว็บไซต์ ตามมาตราฐานของ OWASP
สืบเนื่องมาจากต้องเพิ่มความปลอกภัยของระบบมากยิ่งขึ้นโดยใช้มาตราฐายของ Open Web Application Security Project (OWASP) OWASP_Code_Review
Rating : Update : 2019-02-22 16:05:27
C# Extension Methods แบบ บ้านๆ
C# Extension Methods แบบ บ้านๆ
ทุกคนทีเขียนโปรแกรม ก็มักจะเจอว่าเวลาเราเรียกใช้ตัวแปร ต่างๆ แล้วพิมพ์ จุดแล้วมักจะเจอว่ามี method หรือ function ขึ้นมาให้เลือกแบบนี้
Rating : Update : 2019-04-29 15:01:47
แก้ปัญหาการส่งอีเมลหลังจากอัพเกรดจาก PHP Version 5.4 ไปเป็น 5.6 โดยใช้ New PHPMailer
แก้ปัญหาการส่งอีเมลหลังจากอัพเกรดจาก PHP Version 5.4 ไปเป็น 5.6 โดยใช้ New PHPMailer
สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้นั้นได้มีการอัพเกรด PHP Version จาก 5.4 มาเป็น 5.6 ซึ่งทำให้มีผลกระทบกับการส่งอีเมลของระบบดังนั้น วันนี้จึงได้มีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกัน ซึ่งดูตามรายละเอียด
Rating : Update : 2018-05-26 15:54:09
CI เชื่อมต่อ SQL SERVER Express
CI เชื่อมต่อ SQL SERVER Express
เขียน CI ให้เชื่อมต่อ SQL SERVER Express บน Server 2012 R2 และให้ Support ภาษาไทย(UTF-8)
Rating : Update : 2018-05-19 15:12:05
ดึงข้อมูลจาก oracle ภาษาไทย php
ดึงข้อมูลจาก oracle ภาษาไทย php
วิธีแก้ดึงข้อมูลจาก oracle ??? เป็นภาษาไทย php
Rating : Update : 2019-08-26 11:36:53
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   Load balance : Server 03
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2019 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 08-9968-0655 อัตราราคา คลิกที่นี่