Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 109,031

HOME > บทความจากสมาชิก > Meta Tags in 2019 
Clound SSD Virtual Server

Meta Tags in 2019

Meta Tags in 2019

Meta Tags ทำไมถึงสำคัญใน SEO?
แท็ก Meta เป็นส่วนหนึ่งของแท็ก HTML ที่อธิบายเนื้อหาหน้าเว็บของคุณไปยังเครื่องมือค้นหาและผู้เข้าชมเว็บไซต์ Tag Meta ปรากฏในรหัสของหน้าเท่านั้นและทุกคนสามารถตรวจสอบได้ผ่าน source code (Ctrl + U)

kjkjkjk

Meta Tags สำคัญสำหรับ SEO ในปี 2019 หรือไม่
คำตอบคือ ใช่ แต่ไม่ใช่ทุกแท็ก ในปี 2019

กล่าวโดยย่อ Meta เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเครื่องมือค้นหาทั้งหมดที่ปรากฏในโค้ด HTML ของหน้าเว็บไซต์และบอกเครื่องมือค้นหาว่าหน้าเว็บนั้นเกี่ยวกับอะไร

Meta Tags ที่สำคัญที่สุดสำหรับ SEO ในปี 2019
1. Title tag
2. Meta description
3. Canonical Tag
4. Alternative text (Alt) Tag
5. Robots meta tag
6. Social Media Meta Tags (Open Graph and Twitter Cards)
7. Header tags

TITLE TAG
Title Tag เป็นองค์ประกอบ HTML แรกที่ระบุหน้าเว็บของคุณสำหรับเครื่องมือค้นหาของผู้เข้าชม สามารถรองรับ Browser ได้ทั้งหมด เช่น Chrome, Firefox, Safari เป็นต้น
วิธีการเพิ่มให้ใส่ใน <head> ของเว็บไซต์ของคุณ

Example :
<head>
<title> This is Title Sample </title>
</head>

aa

ประเด็นสำคัญในการเขียน Title Tag ที่ดี :
- เพิ่ม “modifiers” ใน Title Tag ของคุณ ด้วยเครื่องหมาย - เช่น <title> Smile - Online Marketing </title>
- ความยาวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Title Tag : โดยปกติแล้ว Google จะแสดงตัวอักษร 55-64 ตัว (ไม่เกิน 60 ตัว)
- ทุกหน้าควรมี Title Tag ที่ไม่ซ้ำกัน

META DESCRIPTION
Meta Description เป็นองค์ประกอบ HTML ที่สรุปหน้าเว็บของคุณ เครื่องมือค้นหามักจะแสดงคำอธิบาย Meta Description ในผลการค้นหาด้านล่าง Title Tag ของคุณ

Example :
<head>
<meta name=”description” content=”This is a meta description sample. We can add up to 160 characters.”>
</head>

dd

Google ไม่ใช้ Meta Description ในการจัดอันดับ Ranking แต่จะมีผลอย่างมากต่อ CTR หน้าเว็บของคุณ แต่มันจะปรากฎด้านล่างของ Title Tag ทำให้ผู้ค้นหาเห็นรายละเอียดเพจสรุปสั้นๆ มีผลสำคัญต่อการ Click ในอีกรูปแบบหนึ่ง
- ความยาวเฉลี่ยใหม่ของ Field Meta Description On Destop อยู่ที่ประมาณ 160 ตัว จากเดิม 300 ตัว
- ความยาวเฉลี่ยใหม่ของ Field Meta Description On Mobile ลดเหลืออยู่ที่ประมาณ 130 ตัว

CANONICAL TAG
Example :
<link rel="canonical" href="URL" />

เป็น Tag ที่บอกว่า URL ที่อยู่ใน Tag นั้นเป็นหน้าหลักเพื่อให้ Bot ของ Google จดจำ หากมีหน้าอื่นที่มีเนื้อหาซ้ำกันอยู่ จะไม่ให้หน้าที่มีเนื้อหาซ้ำกับหน้าหลักปรากฏในผลการค้นหา ซึ่งกรณีนี้เมื่อเกิด “Duplicate contents” ซ้ำซ้อนเมื่อไหร่อันดับในการค้นหาก็จะน้อยลง

ALTERNATIVE TEXT (ALT) TAG
Alt tag ที่หลายคนนั้นมองข้าม เนื่องจาก search engines ไม่สามารถอ่านพวก File Image ได้ ดังนั้นคุณต้องเพิ่มข้อความลง Alt ที่เหมาะสมลงในภาพเพื่อให้มีข้อมูลที่ search engines สามารถพิจารณาได้ว่ามันคืออะไร

Example :
<img src =” http://example.com/t-shirt.jpg” alt =” t-shirt” />


ประเด็นสำคัญในการเขียน Alt Tag ที่ดี :
- เน้นภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหน้านั้นๆให้มากที่สุด
- โดยคุณสามารถ ถ่าย หรือ สร้าง ด้วย idea ของคุณเอง นั่นคือ Signature ที่ไม่มีใครเหมือน
- ใช้ 50-55 ตัวอักษร (ต่ำสุด 16 ตัว) แทรกใน alt

ROBOTS META TAG
Robots Meta Tags คือการเขียนคำสั่งเพื่อไม่ให้ Search Engines แสดงผลหน้าเว็บไซต์ เช่น
Noindex => อย่าแสดงหน้านี้และลิงก์ "ที่เก็บไว้" ในผลการค้นหา
nofollow => อย่าไปที่ลิงก์ในหน้านี้
none => มีค่าเทียบเท่า noindex, nofollow
noarchive => อย่าแสดงลิงก์ "ที่เก็บไว้" ในผลการค้นหา
nosnippet => อย่าแสดงตัวอย่างข้อความหรือวิดีโอในผลการค้นหาสำหรับหน้านี้ ผู้ใช้จะยังคงเห็นภาพขนาดย่อแบบคงที่ (หากมี)
notranslate => อย่าเสนอคำแปลของหน้านี้ในผลการค้นหา
noimageindex => อย่าจัดทำดัชนีรูปภาพที่อยู่ในหน้านี้
unavailable_after: [RFC-850 date/time] => อย่าแสดงหน้านี้ในผลการค้นหาหลัก

หนึ่งในกรณีที่สามารถใช้ “nofollow” คือหน้าเว็บที่มีส่วนที่ให้ผู้อ่านแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่สามารถควบคุมการโพสต์ลิงก์ที่ไม่เกี่ยวข้องได้ จึงป้องกันโดยการไม่ให้ Search Engines แสดงผลลิงก์ดังกล่าว
ในขณะเดียวกัน “noindex” เป็น Robots Meta Tag ที่ได้รับความนิยมในหลายกรณี เช่น ระหว่างเวลาที่กำลังทดสอบการออกแบบหน้าเว็บไซต์แบบใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีโดเมนย่อยบนเว็บไซต์ โดยยังไม่ต้องการให้หน้าเว็บไซต์ใหม่นี้ปรากฏในผลการค้นหา หรือในกรณีสำหรับหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการให้ผู้ใช้กรอกฟอร์มก่อนที่จะสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งไม่ต้องการให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและเข้าถึงหน้าเว็บไซต์นั้นจาก Search Engines ได้โดยตรง
เพื่อที่จะใส่ Robots Meta Tags ที่มีคำสั่งทั้ง “noindex” และ “nofollow” สามารถใช้รหัส HTML ได้ดังนี้

Example :
<meta name=”robots” content=”noindex, nofollow”>


SOCIAL MEDIA META TAGS (OPEN GRAPH AND TWITTER CARDS)
ในปัจจุบัน Social มีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้น Open Graph Meta tags จึงเป็นเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริม URL ของคุณเพื่อที่จะ Share บน Platforms ที่กำหนด เช่น Facebook, LinkedIn, Google รวมถึง Twitter

Example :
<meta property=”og:type” content=”article” />
<meta property=”og:title” content=”TITLE OF YOUR POST OR PAGE” />
<meta property=”og:description” content=”DESCRIPTION OF PAGE CONTENT” />
<meta property=”og:image” content=”LINK TO THE IMAGE FILE” />
<meta property=”og:url” content=”PERMALINK” />
<meta property=”og:site_name” content=”SITE NAME” />

ssss

HEADER TAGS
Header Tags ง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมา องค์ประกอบหัวเรื่องคือ H1, H2, H3, H4, H5 และ H6
โดย H1 เป็นระดับสูงสุด (หรือสำคัญที่สุด) และ H6 น้อยที่สุด

META TAGS TO IGNORE
และล่าสุด Tag อะไรบ้างที่ไม่มีผลต่อ SEO Ranking 2019

  • Keywords tag

  • Revisit after

  • Expiration/date

  • Site verification

  • Copyright

  • Distribution

  • Generator

  • Cache control

  • The ODP Robots Meta Tag

  • Geo Meta TagTool วิธีการหาค่า length ความยาวของตัวอักษร
สำื

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นมุมมองของผู้เขียน และ จากการศึกษารวบรวมบทความต่างประเทศเข้าด้วยกัน
Good Luck Good Bug By : Genesis™   
Share
Bookmark.   

  By : Genesis™
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2019-11-13
  Download : No files
Sponsored Links
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


Hit Link
   Load balance : Server 01
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2024 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่