Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,382

HOME > บทความจากสมาชิก > vfileup PHP upload class ใช้แทนการ upload แบบเดิม ๆ ที่เคยทำกัน. 
Clound SSD Virtual Server

vfileup PHP upload class ใช้แทนการ upload แบบเดิม ๆ ที่เคยทำกัน.

โปรดย้ายไปใช้ PHP Upload class version ใหม่กว่า ที่ https://www.thaicreate.com/community/free-php-upload-class-for-easy-and-secure-upload.html

vfileup คือ PHP upload class มีไว้สำหรับงาน upload ใช้แทนการ upload แบบเดิม ๆ ที่เคยทำกัน

License

นำไปใช้งานได้อย่างอิสระ ทั้งเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์
การแก้ไข ปรับแต่ง แจกจ่าย ทำซ้ำ สามารถทำได้อย่างอิสระ โดยต้องคงข้อมูล @author @copyright ต่างๆในไฟล์ vfileup.php และ mime-upload.php ที่มีอยู่เดิมเอาไว้

ตารางอ้างอิงขอให้ดูได้ที่ http://rundiz.com/web-resources/downloads/vfileup-php-upload-class

ตัวอย่างการใช้งาน
สร้างหน้าอัพโหลดขึ้นมา เช่น sample.php

Code (PHP)
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>test vfileup</title>
  </head>
  <body>

  <div style="border: 1px solid #eee; margin: 150px auto 0 auto; overflow: hidden; padding: 10px; width: 500px;">
    <h1 style="font-size: 20px;">vfileup : PHP vee's file upload class.</h1>
    <?php if ( isset($form_status) ) {echo $form_status;} ?>
    <form method="post" action="sample.php" enctype="multipart/form-data">
    <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="2097152" /><!--2097152 byte = 2MB -->
      file: <input type="file" name="file" value="" /><br />
      <button type="submit" name="btn">Upload</button>
    </form>
    <span style="color:#aaa; font-size: 11px;">&copy; <a href="http://rundiz.com" style="color:#aaa;">rundiz.com</a></span>
  </div>

  </body>
</html>

ฟอร์มในตัวอย่างจะอัพโหลดไปที่ไฟล์ของมันเอง คือไฟล์ sample.php
ถ้าจะอัพโหลดไปหน้าอื่นก็แค่เปลี่ยนตรง action

ตัวอย่างโค้ด php ที่ใช้ในการอัพโหลด

Code (PHP)
<?php
if ( isset($_FILES['file']['name']) && $_FILES['file']['name'] != null ) {
   include(dirname(__FILE__)."/vfileup.php");
   $vfileup = new vfileup($_FILES['file']);
  // config upload
  $vfileup->allowed_types = "jpg|gif|png|txt";
  $vfileup->encrypt_name = true;
  $vfileup->filename = '';// กำหนดชื่อเฉยๆ ไม่ต้องมี .ext
  $vfileup->max_size = "";// size in byte
  $vfileup->overwrite = false;
  $vfileup->remove_space = true;
  $vfileup->upload_path = dirname(__FILE__);
   // upload
  $upload_result = $vfileup->do_upload();
  if ( $upload_result !== true ) {
    $form_status = "<div class=\"block-error\">" . $vfileup->error_msg . "</div>";
  } else {
    $form_status = "<div class=\"block-success\">success</div>";
    $data = $vfileup->data();
    echo "ชื่อไฟล์ที่อัพโหลดสำเร็จแล้วคือ " . $data['file_name'] . " มีขนาด " . $data['file_size'] . " bytes, ประเภทไฟล์ " . $data['file_type'];
   }
 }
?>

นำโค้ดข้างบนนี้ใส่ไปในไฟล์ sample.php ด้านบน <!DOCTYPE html> นั่นเลยครับ แล้วลองเรียกทำงาน
เมื่อเรียกแล้วควรจะได้ผลตามนี้

vfileup php upload class

จากนั้นก็ทำการทดลองอัพโหลดเลยครับ

ข้อดีของ class upload นี้คือไม่ต้องเสี่ยงกับการเขียน php แบบเก่าๆหรือผิดๆ ไม่ต้องกลัวงงว่าจะ error เพราะ path ไม่ถูกต้องหรือ permission ไม่ถูกต้อง

สำหรับการนำไปใช้พลิกแพลงหรือตัวอย่างเพิ่มเติม, คำถามข้อสงสัยต่างๆ (faq) และการดาวน์โหลด โปรดดูได้จากหน้าเว็บของผู้จัดทำครับ

Download ไฟล์เวอร์ชั่นล่าสุดจากที่นี่


Reference : http://rundiz.com/web-resources/downloads/vfileup-php-upload-class

   
Share
Bookmark.   

  By : mr.v
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2011-08-25
  Download : Download vfileup PHP upload class ใช้แทนการ upload แบบเดิม ๆ ที่เคยทำกัน. (0.0046 MB)
Sponsored Links
(SQLSRV) PHP SQL Server กับ Login Form ตรวจสอบ User/Password แบบง่าย ๆ ด้วย sqlsrv
(SQLSRV) PHP SQL Server กับ Login Form ตรวจสอบ User/Password แบบง่าย ๆ ด้วย sqlsrv
(SQLSRV) PHP SQL Server กับ Login Form อัพเดด Code การทำ Form Login แบบง่าย ๆ กับฐานข้อมูล SQL Server กับ ฟังก์ชั่นของ sqlsrv
Rating : Update : 2019-04-09 16:52:00
ACE Bootstrap Admin Template ฟรี Template สวยๆ เอาไปใช้งานกันได้เลยฟรีๆ
ACE Bootstrap Admin Template ฟรี Template สวยๆ เอาไปใช้งานกันได้เลยฟรีๆ
เป็น Boostrap Template ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยม และสามารถนำไปใช้งานได้ฟรี เคยเห็นเว็บไซต์หลายๆ ที่ในหน่วยงานราชการและเอกชนเอา Template ตัวนี้ไปใช้
Rating : Update : 2018-10-31 13:35:41
มาใช้ Notepad++ ทำการ Compare ไฟล์ระหว่างไฟล์ 2 ไฟล์ว่ามีตรงไหนบ้างที่แตกต่างกัน
มาใช้ Notepad++ ทำการ Compare ไฟล์ระหว่างไฟล์ 2 ไฟล์ว่ามีตรงไหนบ้างที่แตกต่างกัน
วิธีใช้ Notepad++ กับปลั๊กอินที่ใช้สำหรับทำการ Compare ไฟล์ระหว่างไฟล์ 2 ไฟล์ว่ามีตรงไหนบ้างที่แตกต่างกัน จำเป็นอย่างยิ่งในการเขียนโปรแกรม
Rating : Update : 2019-07-18 15:09:35
เปลี่ยนจาก MySQL ไปเป็น MySQLi with Prepare Statement
เปลี่ยนจาก MySQL ไปเป็น MySQLi with Prepare Statement
สืบเนื่องมาจากต้องเพิ่มความปลอกภัยของระบบมากยิ่งขึ้นโดยใช้มาตราฐายของ Open Web Application Security Project (OWASP) หนึ่งในปัญหาหลักที่พบนั่นก็คือเรื่องของ (‘SQL Injection’) (CWE-89)
Rating : Update : 2019-03-18 13:58:49
SQL Server 2008 การ SELECT แบบ LIKE % % ใน Query Builder
SQL Server 2008 การ SELECT แบบ LIKE % % ใน Query Builder
พอดีวันนี้นั่งเขียนโปแรกรม ฐานข้อมูลลูกค้าอยู่ มีจุดที่ต้องการค้นหา โดยใช้ like % % ซึ่งปกติ ผมจะมักใช้งาน query builder มากว่า มานั่งเขียนโค้ดเองอยู่แล้ว
Rating : Update : 2018-10-16 10:41:57
C# เปลี่ยนชื่อ เพลง ด้วย regext
C# เปลี่ยนชื่อ เพลง ด้วย regext
C# เปลี่ยนชื่อ เพลง ด้วย regext หลายคนมักเจอ เวลาโหลดเพลงมาแล้วมักจะมีตัวเลขข้างหน้าติดมาด้วย เรามาลบมันออกกัน
Rating : Update : 2019-05-03 12:54:52
C# DataGridView กับ Event และ Method แบบ บ้านๆ
C# DataGridView กับ Event และ Method แบบ บ้านๆ
C# DataGridView กับ Event และ Method แบบ บ้านๆ
Rating : Update : 2019-07-18 14:47:30
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   Load balance : Server 04
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2020 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่