Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,118

HOME > บทความจากสมาชิก > ติดตั้ง Web Server (LAMP) บน Linux Fedora 21 
Clound SSD Virtual Server

ติดตั้ง Web Server (LAMP) บน Linux Fedora 21

ติดตั้ง Web Server (LAMP) บน Linux Fedora 21 แนะนำขั้นตอนการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์บน Linux Fedora 21
Fedora
เวอร์ชั่นนี้ จะใช้โปรแกรมจัดทำฐานข้อมูล Mariadb มาแทน MySQL แต่สามารถใช้คำสั่งจัดการได้เหมือน MySQL

Linux Fedora LAMP

ติดตั้ง Web Server (LAMP) บน Linux Fedora 21


ติดตั้ง Apache

ดาวน์โหลด Apache มาติดตั้ง
#yum install http

start service Apache หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อย
#systemctl start httpd.service

start service Apache ทุกครั้ง หลังจากที่มีการ reboot เครื่อง
#systemctl enable httpd.service

เพิ่มสิทธิ์ ให้ Apache ผ่าน Firewall ได้
#firewall-cmd --set-default-zone=public
#firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
#firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
#firewall-cmd --reload

ทดสอบการใช้งาน Apache ผ่าน Brower
http://ipserver เช่น http://192.168.1.10

ถ้าใช้งานได้จะปรากฏเป็นหน้า Fedora Test Page ขึ้นมา
*ดู ip server ใช้คำสั่ง ifconfig

ติดตั้ง PHP

ดาวน์โหลด php มาติดตั้ง
#yum install php

restart service Apache
#systemctl restart httpd.service

ทดสอบสร้างไฟล์ php ไว้ที่ document root
#nano /var/www/html/info.php

เพิ่ม code ในไฟล์ info.php
<?php
phpinfo();
?>


ทดสอบรันไฟล์ info.php
http://192.168.1.10/info.php

ถ้ารันผ่านจะแสดงหน้ารายละเอียด config ต่างๆ ของ php

ติดตั้ง Modules ของ PHP เพิ่มเติม

เช่น ติดตั้งส่วนเสริมที่ใช้สำหรับติดต่อการฐานข้อมูล
#yum install php-mysqlnd php-mssql php-opcache

restart service Apache
#systemctl restart httpd.service

*ถ้าอยากรู้ว่า modules ของ php มีอะไรบ้างใช้คำสั่ง
#yum search php


ติดตั้ง Mariadb(MySql)

ดาวน์โหลด mariadb มาติดตั้ง
#yum install mariadb mariadb-server

start service mariadb หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อย
#systemctl start mariadb.service


start service mariadb ทุกครั้ง หลังจากที่มีการ reboot เครื่อง
#systemctl enable mariadb.service

config mariadb
#mysql_secure_installation


Enter current password for root (enter for none): ให้กดปุ่ม Enter ผ่าน เนื่องจากตอนนี้ user root database mariadb ยังไม่มีรหัสผ่าน

Set root password? [Y/n] ให้กดปุ่ม Enter เพื่อกำหนดรหัสผ่่านให้กับ user root databade mariadb
New password: ระบุรหัสผ่าน
Re-enter new password: ยืนยันรหัสผ่าน

Remove anonymous users? [Y/n] Enter ลบ anonymous users เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึง database
Remove test database and access to it? [Y/n] Enter ถ้าหากต้องการลบ database ที่ชื่อ test เป็น database ว่าเปล่าที่ระบบสร้างไว้ให้ *ลบแล้วไม่มีผลใดๆ กับฐานข้อมูล

Reload privilege tables now? [Y/n] Enter เพื่อบันทึกการตั้งค่า config

ติดตั้ง phpMyAdmin

ดาวน์โหลด phpMyAdmin มาติดตั้ง
#yum install phpmyadmin

config ไฟล์ phpMyAdmin.conf เพื่อให้เข้าถึงได้จากทุก ip
#nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

แล้วเพิ่ม Require all granted

Code
<Directory /usr/share/phpMyAdmin/> AddDefaultCharset UTF-8 # <IfModule mod_authz_core.c> # # Apache 2.4 # <RequireAny> # Require ip 127.0.0.1 # Require ip ::1 # </RequireAny> # </IfModule> # <IfModule !mod_authz_core.c> # # Apache 2.2 # Order Deny,Allow # Deny from All # Allow from 127.0.0.1 # Allow from ::1 # </IfModule> Require all granted </Directory>


restart service apache
#systemctl restart httpd.service

ทดสอบเข้าใช้งาน phpMyAdmin
http://192.168.1.10/phpmyadmin

ถ้าติดตั้ง และ config ผ่าน จะสามารถ login เข้าไปใช้งานฐานข้อมูล mariadb ได้


Reference : http://https://www.howtoforge.com/fedora-21-apache-mysql-php-lamp

   
Share
Bookmark.   

  By : iieszz
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2015-01-22
  Download : No files
Sponsored Links
ASP.Net ส่ง Line Notify ข้อความเข้า Inbox ส่วนตัวหรือ Group ง่ายๆ ด้วย .Net (VB.Net/C#)
ASP.Net ส่ง Line Notify ข้อความเข้า Inbox ส่วนตัวหรือ Group ง่ายๆ ด้วย .Net (VB.Net/C#)
วิธีการใช้ Line ส่งข้อความเข้า Line ส่วนตัว หรือ ส่งข้อความเข้า Line Group ด้วย ASP.Net (VB.Net/C#) เหมาะสำหรับการแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการทราบ เช่น รายการสมัครสมาชิก, กิจกรรมที่เกิดขั้นบนเว็บ , รายการสั่งซื้อ
Rating : Update : 2019-04-25 10:04:32
5 ไอเดียเด่น ทำเว็บไซต์อะไรดี?
5 ไอเดียเด่น ทำเว็บไซต์อะไรดี?
ปัจจุบันการทำเว็บไซต์ไม่ใชเรื่องยากอีกต่อไป ทำให้หลายคนหันมาสร้างพื้นที่ส่วนตัวบนเว็บกันมากขึ้น และที่สำคัญทำ
Rating : Update : 2018-02-27 17:17:04
แจกระบบตัดบัตรเติมเงินทรูมันนีเข้าไปยังบัญชี True วอเลท
แจกระบบตัดบัตรเติมเงินทรูมันนีเข้าไปยังบัญชี True วอเลท
สคริปนี้จะทำการตัดเงินและ return ค่ามาให้ตามที่เราเติมเงินไปสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางใดๆเลยครับ
Rating : Update : 2018-02-22 09:22:11
PHP ฟังก์ชั่นนี้สามารถช่วยให้อัพโหลดรูปภาพได้ง่ายขึ้น
PHP ฟังก์ชั่นนี้สามารถช่วยให้อัพโหลดรูปภาพได้ง่ายขึ้น
PHP ฟังก์ชั่นนี้สามารถช่วยให้อัพโหลดรูปภาพได้ง่ายขึ้น
Rating : Update : 2018-03-11 10:50:18
ตัวอย่าง การใช้ form กับตัวแปร input แบบ array
ตัวอย่าง การใช้ form กับตัวแปร input แบบ array
ตัวอย่าง การใช้ form กับตัวแปร แบบ array การแสดงผล เพื่อตรวจสอบ element $_POST
Rating : Update : 2019-08-26 11:33:32
7 เหตุผล ที่ไม่ควรใช้ SELECT * เพื่อ Query ข้อมูล
7 เหตุผล ที่ไม่ควรใช้ SELECT * เพื่อ Query ข้อมูล
เชื่อว่า Programmer ทุกคน คงเคยใช้คำสั่ง SQL กันมาบ้างแล้ว และคำสั่งพื้นฐานที่ทุกคนถนัดและมักจะใช้กันบ่อยก็คือ SELECT * แต่วันนี้เรามาดูกันว่า คำสั่งที่เรามักใช้งานกันบ่อยๆ นี้ อาจจะไม่ค่อยเหมาะที่จะใช้เท่าไรนัก แต่จะมีเหตุผลอะไรบ้าง เราไปดูกันเลยครับ
Rating : Update : 2019-03-18 13:57:30
CI เชื่อมต่อ SQL SERVER Express
CI เชื่อมต่อ SQL SERVER Express
เขียน CI ให้เชื่อมต่อ SQL SERVER Express บน Server 2012 R2 และให้ Support ภาษาไทย(UTF-8)
Rating : Update : 2018-05-19 15:12:05
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   Load balance : Server 02
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2020 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 08-9968-0655 อัตราราคา คลิกที่นี่