Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,133

HOME > บทความจากสมาชิก > Windows Form กับ DateTimePicker ใช้ให้ถูกวิธีและการอ่านค่าให้ถูกต้อง เช่น Format , Culture (VB.Net, C#) 
Clound SSD Virtual Server

Windows Form กับ DateTimePicker ใช้ให้ถูกวิธีและการอ่านค่าให้ถูกต้อง เช่น Format , Culture (VB.Net, C#)

Windows Form กับ DateTimePicker ใช้ให้ถูกวิธีและการอ่านค่าให้ถูกต้อง เช่น Format , Culture (VB.Net, C#) แอดมินได้พบเจอปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน DateTime กันบ่อยมาก แทบจะเป็นปัญหาต้นๆ ของโปรแกรมบน Desktop เมื่อนำไปใช้งานกันในสภาพแวดล้อมต่างๆ เชื่อหรือไม่ว่าโปรแกรมเมอร์บางคนที่ผมรู้จักผ่านการเขียน Windows Form Application มานับ 10-15 ปี แต่กลับมาตกม้าตายกับปัญหาการใช้ DateTime กันหลายคนมาก เช่น เมื่อนำโปรแกรมไปติดตั้งใช้งานบนเครื่อง Client ต่างๆ ที่มีการ Config ค่าที่เป็น DateTime ที่แตกต่างกันไป อาจจะอยู่ในรูปแบบ mm/dd/yyyy หรือ dd/mm/yyyy แม้กระทั่งค่าที่เป็นระว่าง พ.ศ และ ค.ศ ปัญหาการแสดงผล Format ที่แตกต่างกันระหว่าง Database กับ Server สาเหตุต่างๆ เหล่านี้ทำให้โปรแกรมเมอร์หลายๆ คน ถึงกับวาง Bug กับโปรแกรมตัวเอง ด้วยการใช้การตัด วันที่บ้าง หรือ แปลงจาก พ.ศ เป็น ค.ศ ด้วยการ บวก หรือ ลบ 543 เพื่อให้ได้ค่าที่ต้องการWindows Form กับ DateTimePicker บน .Net Application


สาเหตุต่างๆ เหล่านี้จะหมดไป ถ้าเราให้ความสำคัญกับ Format และ Culture Globalization ซึ่งหมายถึงการเข้าใจสภาพแวดล้อมของเครื่องที่กำลังรันโปรแกรมอยู่ในขณะนั้น และการใช้การ Convert ด้วย DateTime และแปลงให้เป็น Format ที่ต้องการ ห้ามใช้การตัด บวก หรือ ลบ ค่าต่างๆ

Windows Form DateTimePicker

การสร้าง DateTimePicker

Windows Form DateTimePicker

ให้เข้าใจก่อนว่า Control ของ DateTimePicker จะแสดงในรูปแบบของ พ.ศ หรือ ค.ศ นั้นขึ้นอยู่กับ Culture Regional Setting ของเครื่องนั้น ๆ

Windows Form DateTimePicker

สิ่งที่เราทำได้คือ สามารถเปลี่ยน Format ของ DateTime ได้เท่านั้น เช่น dd/mm/yyy หรือ mm/dd/yyyy

Imports หรือ using
System.Threading
System.Globalization


VB.Net
  Private Sub frmMain_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Dim dt As DateTimeFormatInfo = Thread.CurrentThread.CurrentCulture.DateTimeFormat
    Me.dtPicker.CustomFormat = "dd MMM yyyy"
    Me.dtPicker.Format = DateTimePickerFormat.Custom
  End Sub

C#
private void frmMain_Load(object sender, EventArgs e)
{
	DateTimeFormatInfo dt = Thread.CurrentThread.CurrentCulture.DateTimeFormat;
	this.dtPicker.CustomFormat = "dd MMM yyyy";
	this.dtPicker.Format = DateTimePickerFormat.Custom;
}

จากคำสั่งนี้เราจะได้ DateTimePicker ใหม่เป็น

Windows Form DateTimePicker

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นในรูปแบบ พ.ศ ได้ เพราะเครื่องได้ำหนดในส่วนของ Regional Setting เป็นแบบ ค.ศ
การอ่านค่าจาก DateTimePicker
ในการอ่านค่า DateTimePicker สำคัญมาก ก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจวัถุประสงค์ก่อนว่า เราจะอ่านค่ามันไปอยู่ในรุปแบบ Culture ใด เช่น พ.ศ (th-TH) หรือ ค.ศ (en-US) ก็ให้แปลงเป็น Format นั้นๆ ให้ถูกต้อง

VB.Net
  Private Sub dtPicker_CloseUp(sender As Object, e As EventArgs) Handles dtPicker.CloseUp
    '*** Thai Format
    Dim _cultureTHInfo As New Globalization.CultureInfo("th-TH")
    Dim dateThai As DateTime = Convert.ToDateTime(Me.dtPicker.Value, _cultureTHInfo)
    Me.lblThai.Text = dateThai.ToString("dd MMM yyyy", _cultureTHInfo)

    '*** Eng Format
    Dim _cultureEnInfo As New Globalization.CultureInfo("en-US")
    Dim dateEng As DateTime = Convert.ToDateTime(Me.dtPicker.Value, _cultureEnInfo)
    Me.lblEng.Text = dateEng.ToString("dd MMM yyyy", _cultureEnInfo)
  End Sub

C#
private void dtPicker_CloseUp(object sender, EventArgs e)
{
	//*** Thai Format
	Globalization.CultureInfo _cultureTHInfo = new Globalization.CultureInfo("th-TH");
	DateTime dateThai = Convert.ToDateTime(this.dtPicker.Value, _cultureTHInfo);
	this.lblThai.Text = dateThai.ToString("dd MMM yyyy", _cultureTHInfo);

	//*** Eng Format
	Globalization.CultureInfo _cultureEnInfo = new Globalization.CultureInfo("en-US");
	DateTime dateEng = Convert.ToDateTime(this.dtPicker.Value, _cultureEnInfo);
	this.lblEng.Text = dateEng.ToString("dd MMM yyyy", _cultureEnInfo);
}

ผลลัพธ์ที่ได้

Windows Form DateTimePicker

ผลลัพธ์ที่ได้ เราจะได้ Date Format ในรูปแบบของ Culture ที่แตกต่างกันไป

การ Assign หรือ Set Value ค่าให้กับ DateTimePicker
ในการ Assign ค่าหรือนำค่ามาใช้กับ DateTimePicker เช่นการนำค่ามาจาก Database แล้วไปกำหนด Default ให้กับ DateTimePicker ก่อนอื่นข้อมูลนั้นจะต้องอยู่ในรูปแบบของ DateTime ซะก่อน และทำการแปลงให้มันเป็น Format ของเครื่องก่อน แล้วค่อย Assign ค่า Default ให้กับ DateTimePicker

ในกรณีค่าที่มาจาก Database ที่ DataType เป็น DateTime แล้ว เราจะไม่ต้องทำการ Covnert เพื่อหาค่า DateTime แค่ในกรณีที่ค่าที่รับมาเป็น Text จะต้องแปลงให้อยู่ในรูปแบบของ DateTime ให้ถูกต้องก่อนที่จะนำไปใช้

การแปลงเป็น DateTime จากที่เป็น พ.ศ เช่น 27-Jan-2560

VB.Net
    Dim _cultureTHInfo As New Globalization.CultureInfo("th-TH")
    Dim strDate As String = "27-Jan-2560"
    Dim dateThai As DateTime = Convert.ToDateTime(strDate, _cultureTHInfo)

C#
Globalization.CultureInfo _cultureTHInfo = new Globalization.CultureInfo("th-TH");
String strDate = "27-Jan-2560";
DateTime dateThai = Convert.ToDateTime(strDate, _cultureTHInfo);


การแปลงเป็น DateTime จากที่เป็น ค.ศ เช่น 27-Jan-2017

VB.Net
    Dim _cultureEngInfo As New Globalization.CultureInfo("en-US")
    Dim strDate As String = "27-Jan-2017"
    Dim dateEng As DateTime = Convert.ToDateTime(strDate, _cultureEngInfo)

C#
Globalization.CultureInfo _cultureEngInfo = new Globalization.CultureInfo("en-US");
string strDate = "27-Jan-2017";
DateTime dateEng = Convert.ToDateTime(strDate, _cultureEngInfo);


Note! โปรดจำไว้ว่าถ้าค่าที่มาจาก Database เป็น DateTime อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น พ.ศ หรือว่า ค.ศ ไม่ต้องทำการแปลงใดๆ ทั้งสิ้น

หลังจากที่ได้ค่าแล้วก็ทำการ Assign ค่าให้กับ DateTimePicker ได้เลย

การ Assign ค่าจาก String ที่เป็นแบบ พ.ศ

VB.Net
  Private Sub frmMain_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Dim _cultureTHInfo As New Globalization.CultureInfo("th-TH")
    Dim strDate As String = "27-Jan-2560"
    Dim dateThai As DateTime = Convert.ToDateTime(strDate, _cultureTHInfo)

    Dim dt As DateTimeFormatInfo = Thread.CurrentThread.CurrentCulture.DateTimeFormat
    Me.dtPicker.Value = dateThai
    Me.dtPicker.CustomFormat = "dd MMM yyyy"
    Me.dtPicker.Format = DateTimePickerFormat.Custom
  End Sub

C#
private void frmMain_Load(object sender, EventArgs e)
{
	Globalization.CultureInfo _cultureTHInfo = new Globalization.CultureInfo("th-TH");
	string strDate = "27-Jan-2560";
	DateTime dateThai = Convert.ToDateTime(strDate, _cultureTHInfo);

	DateTimeFormatInfo dt = Thread.CurrentThread.CurrentCulture.DateTimeFormat;
	this.dtPicker.Value = dateThai;
	this.dtPicker.CustomFormat = "dd MMM yyyy";
	this.dtPicker.Format = DateTimePickerFormat.Custom;
}

การ Assign ค่าจาก String ที่เป็นแบบ ค.ศ

VB.Net
  Private Sub frmMain_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Dim _cultureEngInfo As New Globalization.CultureInfo("en-US")
    Dim strDate As String = "27-Jan-2017"
    Dim dateEng As DateTime = Convert.ToDateTime(strDate, _cultureEngInfo)

    Dim dt As DateTimeFormatInfo = Thread.CurrentThread.CurrentCulture.DateTimeFormat
    Me.dtPicker.Value = dateEng
    Me.dtPicker.CustomFormat = "dd MMM yyyy"
    Me.dtPicker.Format = DateTimePickerFormat.Custom
  End Sub

C#
private void frmMain_Load(object sender, EventArgs e)
{
	Globalization.CultureInfo _cultureEngInfo = new Globalization.CultureInfo("en-US");
	string strDate = "27-Jan-2017";
	DateTime dateEng = Convert.ToDateTime(strDate, _cultureEngInfo);

	DateTimeFormatInfo dt = Thread.CurrentThread.CurrentCulture.DateTimeFormat;
	this.dtPicker.Value = dateEng;
	this.dtPicker.CustomFormat = "dd MMM yyyy";
	this.dtPicker.Format = DateTimePickerFormat.Custom;
}

ผลลัพธ์ที่ได้

Windows Form DateTimePicker
เพิ่มเติม การ Set ค่าว่างหรือค่า Blank ให้กับ DateTimePicker

วิธีง่ายๆ ก็คือกำหนด Format เป็นแบบค่าว่างให้กับ DateTimePicker เช่น

    Dim dt As DateTimeFormatInfo = Thread.CurrentThread.CurrentCulture.DateTimeFormat
    Me.dtPicker.CustomFormat = " "
    Me.dtPicker.Format = DateTimePickerFormat.Custom

แต่วิธีนี้จะมีข้อเสียคือ DateTimePicker ไม่มี Format ที่ใช้งานอยู่ ฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนกลับไปเป็นรูปแบบเดิมเมื่อ Event ของการแสดง Calendar โชว์ขึ้น ซึ่งในตัวยอ่างนี้จะกำหนดขึ้นมา 2 Event

Windows Form DateTimePicker

สร้าง Event ของ DropDown และ CloseUp เราจะได้ Code ดังนี้

Code (VB.Net)
  Private Sub frmMain_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Dim dt As DateTimeFormatInfo = Thread.CurrentThread.CurrentCulture.DateTimeFormat
    Me.dtPicker.CustomFormat = " "
    Me.dtPicker.Format = DateTimePickerFormat.Custom
  End Sub

  Private Sub dtPicker_DropDown(sender As Object, e As EventArgs) Handles dtPicker.DropDown
    Dim dt As DateTimeFormatInfo = Thread.CurrentThread.CurrentCulture.DateTimeFormat
    Me.dtPicker.CustomFormat = "dd MMM yyyy"
    Me.dtPicker.Format = DateTimePickerFormat.Custom
  End Sub

  Private Sub dtPicker_CloseUp(sender As Object, e As EventArgs) Handles dtPicker.CloseUp
    '*** Thai Format
    Dim _cultureTHInfo As New Globalization.CultureInfo("th-TH")
    Dim dateThai = Convert.ToDateTime(Me.dtPicker.Value, _cultureTHInfo)
    Me.lblThai.Text = dateThai.ToString("dd MMM yyyy", _cultureTHInfo)

    '*** Eng Format
    Dim _cultureEnInfo As New Globalization.CultureInfo("en-US")
    Dim dateEng = Convert.ToDateTime(Me.dtPicker.Value, _cultureEnInfo)
    Me.lblEng.Text = dateEng.ToString("dd MMM yyyy", _cultureEnInfo)
  End Sub

Code (C#)
private void frmMain_Load(object sender, EventArgs e)
{
	DateTimeFormatInfo dt = Thread.CurrentThread.CurrentCulture.DateTimeFormat;
	this.dtPicker.CustomFormat = " ";
	this.dtPicker.Format = DateTimePickerFormat.Custom;
}

private void dtPicker_DropDown(object sender, EventArgs e)
{
	DateTimeFormatInfo dt = Thread.CurrentThread.CurrentCulture.DateTimeFormat;
	this.dtPicker.CustomFormat = "dd MMM yyyy";
	this.dtPicker.Format = DateTimePickerFormat.Custom;
}

private void dtPicker_CloseUp(object sender, EventArgs e)
{
	//*** Thai Format
	Globalization.CultureInfo _cultureTHInfo = new Globalization.CultureInfo("th-TH");
	dynamic dateThai = Convert.ToDateTime(this.dtPicker.Value, _cultureTHInfo);
	this.lblThai.Text = dateThai.ToString("dd MMM yyyy", _cultureTHInfo);

	//*** Eng Format
	Globalization.CultureInfo _cultureEnInfo = new Globalization.CultureInfo("en-US");
	dynamic dateEng = Convert.ToDateTime(this.dtPicker.Value, _cultureEnInfo);
	this.lblEng.Text = dateEng.ToString("dd MMM yyyy", _cultureEnInfo);
}

ผลลัพธ์ที่ได้

Windows Form DateTimePicker

แสดงผล DateTimePicker เป็นค่าว่างหรือ Blank

Windows Form DateTimePicker

เมื่อคลิกโชว์ Calendar จะมีให้เลือกวันที่

Windows Form DateTimePicker

เมื่อเลือกวันที่เรียบร้อยแล้วจะกลับไปเป็น Format ที่เรากำหนดไว้


.


   
Share
Bookmark.   

  By : TC Admin
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2017-01-31
  Download : No files
Sponsored Links
ฐานข้อมูล MySql ชื่อประเทศ ไทย+อังกฤษ
ฐานข้อมูล MySql ชื่อประเทศ ไทย+อังกฤษ
ฐานข้อมูล MySql ชื่อประเทศ ไทย+อังกฤษ (แปะไว้เตือนตัวเอง เวลาลืมว่าเคยทำไว้) พร้อมการใช้กับ PHP
Rating : Update : 2018-03-23 20:57:43
วิธีการ Convert Money ไปเป็น Currency Format ใน SQL Server
วิธีการ Convert Money ไปเป็น Currency Format ใน SQL Server
วิธีการ Convert Money ไปเป็น Currency Format ใน SQL Server
Rating : Update : 2019-11-13 10:25:35
C# อ่านค่า Text file มาเเสดงบน DataGridView
C# อ่านค่า Text file มาเเสดงบน DataGridView
อ่านค่า Textfile.txt มาเเสดงบน DataGridView เเล้วดึงข้อมูลมาแสดงบน Textbox พอเป็นแนวทางสำหรับ คนที่ต้องการนำไปประยุกใช้ครับ
Rating : Update : 2019-04-23 11:19:42
แก้ปัญหาการส่งอีเมลหลังจากอัพเกรดจาก PHP Version 5.4 ไปเป็น 5.6 โดยใช้ New PHPMailer
แก้ปัญหาการส่งอีเมลหลังจากอัพเกรดจาก PHP Version 5.4 ไปเป็น 5.6 โดยใช้ New PHPMailer
สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้นั้นได้มีการอัพเกรด PHP Version จาก 5.4 มาเป็น 5.6 ซึ่งทำให้มีผลกระทบกับการส่งอีเมลของระบบดังนั้น วันนี้จึงได้มีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกัน ซึ่งดูตามรายละเอียด
Rating : Update : 2018-05-26 15:54:09
(C#) ASP.NET QR Code Generator ในแบบเลือกตัวเลขด้วย Radio Button ผ่าน Zxing Library และรองรับ UTF-8
(C#) ASP.NET QR Code Generator ในแบบเลือกตัวเลขด้วย Radio Button ผ่าน Zxing Library และรองรับ UTF-8
บทความเรื่อง (C#) ASP.NET QR Code Generator ในแบบเลือกตัวเลขด้วย Radio Button (ซึ่งใน Code มีการบวกจำนวนแบบ for loop) ผ่าน Zxing Library และรองรับ UTF-8 ครับ
Rating : Update : 2019-08-26 11:32:01
PHP ฟังก์ชั่นนี้สามารถช่วยให้อัพโหลดรูปภาพได้ง่ายขึ้น
PHP ฟังก์ชั่นนี้สามารถช่วยให้อัพโหลดรูปภาพได้ง่ายขึ้น
PHP ฟังก์ชั่นนี้สามารถช่วยให้อัพโหลดรูปภาพได้ง่ายขึ้น
Rating : Update : 2018-03-11 10:50:18
รู้จักกับ Common Table Expressions หรือ CTE ใน SQL Server
รู้จักกับ Common Table Expressions หรือ CTE ใน SQL Server
CTEs ถือเป็นนิพจน์ตาราง (Table Expression) แบบหนึ่งนิพจน์ตาราง คือ นิพจน์ที่ทำหน้าที่เสมือนตารางได้ สังเกตว่าอะไรที่สามารถประกาศได้ในประโยค FROM ของคำสั่ง SELECT ได้นั่นก็คือ นิพจน์ตาราง ซึ่งมีทั้งที่สามารถจัดเก็บลงในฐานข้อมูลได้ และจัดเก็บไม่ได้นิพจน์ตารางที่จัดเก็บเป็น Object ลงในฐานข้อมูล
Rating : Update : 2019-03-18 14:02:02
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   Load balance : Server 02
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2020 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 , 08-9968-0655 อัตราราคา คลิกที่นี่