Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,451

HOME > บทความจากสมาชิก > Writing Clean Code [ PHP ] 
Clound SSD Virtual Server

Writing Clean Code [ PHP ]

          Code ที่ถูกเขียนในรูปแบบที่เป็นระเบียบ เข้าใจง่ายและการจัดรูปแบบที่ได้การยอมรับจากคนส่วนใหญ่ Code ที่เราเขียนควรจะเป็น Code ที่สามารถเข้าใจได้สำหรับทุกๆคน

DSDF


          เนื่องจาก Programmer มีรูปแบบการเขียนแตกต่างกันออกไปเพื่อที่จะง่ายต่อความเข้าใจในภายหลัง Programmer จำเป็นต้องเขียนให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และ สามารถเข้าใจได้ได้ง่าย

คำอธิบายด้านล่างเป็นตัวอย่างเล็กน้อยที่ดีในการเขียน Code PHP ให้เป็นระเบียบและเรียบร้อย

1. การใส่หมายเหตุ หรือ Comment เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ
For example, "//" ใช้ในกรณี หมายเหตุ หรือ Comment มีบรรทัดเดียว
Code
<?php
// Function for login checking
if(!$user_login){
     header("Location:https://www.test.com/");
     die();
}
?>

หรือ ในกรณีที่มากกว่า 1 บรรทัด สามารถใช้รูปแบบนี้ได้เช่นกัน
Code
/* 
     Function checking
     for website
*/
<?php
if(!condition)
{ 
     // display warning message.
     die("Invalid statement");
}
?>
2. หลีกเลี่ยงการใช้เงื่อนไขที่ไม่พึงประสงค์ (เกินความจำเป็น)
ไม่เพียงแต่เพิ่มเวลาในการดำเนินงานของ Code เท่านั้น แต่ยังทำให้ Code ยาว และ ดูซับซ้อนมากขึ้น
For example,
Code
<?php
If ($condition==true)
{
     code which satisfies the above condition
} else {
     perform   die(); or exit();
}
?>

ในชุดคำสั่งเดียวกันสามารถเขียนได้เป็น
Code
<?php
if(!$condition)
{ 
     die("Invalid statement");
}
?>

ซึ่งตัวอย่าง !condition จะช่วยลดเวลาการเขียน สั้น และ เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ยังสามารถเขียนได้อีกวิธี เช่น
Code
<?php
$action="edit";
$response_text = ( $action == "edit" ) ?  "the action equals edit" : "the action does not equal edit";
echo $response_text;
?>
3. การเว้นย่อหน้า Code เพื่อเน้นจุดเริ่มต้นและตอนจบ
For example,
Code
<?php
if(mysqli_num_rows($result) > 0) 
{
     while ($row = mysqli_fetch_assoc($result))
     {
          echo $row['name'];
     }//ending of while loop
}//ending of if condition
?>
4. หลีกเลี่ยง การใช้ Tag html ใน PHP
อย่างที่เข้าใจกัน PHP จะประมวลผลบนลงล่างเสมอ และจะประมวลผลบรรทัดต่อบรรทัด
For example:
Code
<?php
echo "<table>";
echo “<tr>”;
echo “<td>”;
echo “Koisuru Fortune Cookie คุกกี้เสี่ยงทาย”;
echo “</td>”;
echo "</tr>”;
echo “</table>”; 
?>

แทนที่จะเป็นตัวอย่างข้างต้น เราสามารถเขียนได้ว่า
Code
<html>
<body>
<table>
<tr>
<td><?php echo "แอบมองเธออยู่..น๊ะจ๊ะ"; ?></td>
</tr>
</body>
</html>

จากตัวอย่าง เนื่องจาก Code html ต่างจาก PHP จะช่วยลดเวลาในการตรวจสอบที่ไม่จำเป็นออกไปจากระบบ
ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการประมวลผลของ Code ทำให้หน้าเพจประมวลผลได้เร็วขึ้น5. Code สะอาดด้วยการกำหนดค่า Mysql Arguments
For example
Code
$sql="select * from tb_user where user_id=".$user_id." and member_type='".$member_type."'";
mysqli_query($link,$sql);

ในตัวอย่างข้างต้นคุณจะเห็นว่าค่า PHP ถูกรวมอยู่ในเงื่อนไข Query และยังมีค่าตัวแปรจำนวนมากอยู่ใน Query
คุณสามารถเขียนได้เป็น
Code
$sql="select * from tb_user where user_id="%d" and member_type='"%s"'";
mysqli_query($link,sprintf($sql,$user_id,$member_type));

เมื่อ Query ในลักษณะนี้ค่าจะถูกกำหนดตำแหน่งให้อัตโนมัติจะช่วยประหยัดเวลาในการดำเนินงานและสามารถหาค่าที่เกี่ยวข้องกับ Arguments ได้ง่ายขึ้น6. ใช้ Arrays
คุณควรใช้ array ใน PHP
Code
<?php
$products=array("Lenovo","Apple","Asus");
?>

การใช้ array เป็นวิธีที่ดีมากในการเขียน Code PHP เนื่องจากเข้าใจง่าย และ ง่ายต่อการจัดการ
วิธีการแยก array
Code
<?php
for($i=0;$i<count($products);$i++)
{
     echo $products[$i].”<br>”;
}
?>

แต่วิธีการแตก array ควรใช้ foreach เพื่อลดเวลาในการเขียน และ ลดระยะเวลาการประมวลผล โดยสามารถเขีนได้ดังต่อไปนี้
Code
<?php
foreach($products as $product)
{ 
     echo $product; 
} 
?> 
7. การตั้งชื่อตัวแปรให้สอดคล้องกับงาน
ควรตั้งชื่อ ตัวแปร(variable) , class , object รวมถึง ชื่อไฟล์ ให้สอดคล้อง ชัดเจน และ เข้าใจง่าย เพื่อช่วยให้สะดวกต่อการแก้ไขในภายหลัง8. การใช้ object [class]
แม้ว่าจะมีความซับซ้อนกับผู้เขียนหน้าใหม่ แต่การเขียนในรูปแบบ object มีประโยชน์มากเนื่องจากช่วยลดการเขียนซ้ำซ้อน ประหยัดเวลา จะทำให้มีความยืดหยุ่นในการทำงานมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่าง function ง่ายๆ
Code
<?php

Class shopping_cart
{
     var $cart_items;
     function add_product_item($cart_number,$quantity)
     {
          $this->items[$cart_number]+=$quantity;
     }
}

// Call the class function 
$cart=new shopping_cart();
$cart->add_product_item("123",10); 

?>
9. ใช้ switch...case ในการเปรียบเทียบบ้างก็ได้
เป็นข้อได้เปรียบที่ดีในการใช้ switch...case และผลไม่แตกต่างจาก if...else แต่สามารถมองได้ง่ายกว่า
For example if...else:
Code
<?php
For example if...else:
if($checking_value1==$value){
     echo "result1";
}else if($checking_value2==$value){
     echo "result2";
}else if($checking_value3==$value){ 
     echo "result3"; 
}else{
     echo "result 4";
}
?>

For example switch...case:
Code
<?php
$favcolor = "blue";

switch ($favcolor) {
     case "red":
          echo "Your favorite color is red!";
     case "blue":
          echo "Your favorite color is blue!";
          break;
     case "green":
          echo "Your favorite color is green!";
          break;
     default:
          echo "Your favorite color is neither red, blue, nor green!";
}
?>

ถ้าสังเกตุ ถ้าเข้าเงื่อนไข red จะประมวลผลลัพธ์ ทั้ง red และ blue
แต่ถ้าเข้าเงื่อนไข blue จะทำการ bleak ในทันทีซึ่งจะประหยัดเวลาในการเขียน Code มากยิ่งขึ้น10. ใช้ single codes แทน double quotes
แม้ว่าทั้งสองใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างกัน แต่ single codes จะประมวลผลเร็วกว่า double quotes
For example,แสดงผล 1500 บรรทัด
Code
<?php
print “SerialNo : $serialno. WorkDone : $workdone. Location: $location”;
print ‘SerialNo :’.$serialno.’. WorkDone : ‘.$workdone’. Location‘.$location’.';
?>

Code บรรทัดที่ 2 นั้นจะทำงานได้เร็วกว่าบรรทัดแรกเพราะ Code ที่ 1 ต้องประมาณผลอย่างสมบูรณ์ทั้งหมด 1,500 บรรทัด
แต่บรรทัดที่ 2 นั้นจะประมวลผลได้เร็วกว่า เพราะ มีการแยกระหว่าง string ที่เกิดขึ้นจริง SeriaNo.WorkDone.Location และจะประมวลผลแค่ $serialno $workdone $locationคำแนะนำนี้อาจเป็นอะไรง่ายๆที่คุณอาจรู้หรือไม่รู้ และ สามารถนำไปใช้ได้จริง
"หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อย"   
Share
Bookmark.   

  By : Genesis™
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2018-03-16
  Download : No files
Sponsored Links
PHP SQL Server กับการ Connect Database แค่ครั้งเดียว แล้วใช้กับ Datalist ได้หลายช่องพร้อมกัน
PHP SQL Server กับการ Connect Database แค่ครั้งเดียว แล้วใช้กับ Datalist ได้หลายช่องพร้อมกัน
PHP SQL Server กับการ Connect Database แค่ครั้งเดียว แล้วใช้กับ Datalist ได้หลายช่องพร้อมกัน ครับ
Rating : Update : 2020-03-03 16:01:27
การนำ jQuery มาทำ AutoFill แบบ datalist tag ในรูปแบบ MySQLi OOP พร้อมรองรับ UTF8
การนำ jQuery มาทำ AutoFill แบบ datalist tag ในรูปแบบ MySQLi OOP พร้อมรองรับ UTF8
บทความเรื่อง การนำ jQuery มาทำ AutoFill แบบ datalist tag ในรูปแบบ MySQLi OOP พร้อมรองรับ UTF8 ครับ
Rating : Update : 2019-09-19 10:59:39
รู้จักกับ Common Table Expressions หรือ CTE ใน SQL Server
รู้จักกับ Common Table Expressions หรือ CTE ใน SQL Server
CTEs ถือเป็นนิพจน์ตาราง (Table Expression) แบบหนึ่งนิพจน์ตาราง คือ นิพจน์ที่ทำหน้าที่เสมือนตารางได้ สังเกตว่าอะไรที่สามารถประกาศได้ในประโยค FROM ของคำสั่ง SELECT ได้นั่นก็คือ นิพจน์ตาราง ซึ่งมีทั้งที่สามารถจัดเก็บลงในฐานข้อมูลได้ และจัดเก็บไม่ได้นิพจน์ตารางที่จัดเก็บเป็น Object ลงในฐานข้อมูล
Rating : Update : 2019-03-18 14:02:02
ASP.Net ส่ง Line Notify ข้อความเข้า Inbox ส่วนตัวหรือ Group ง่ายๆ ด้วย .Net (VB.Net/C#)
ASP.Net ส่ง Line Notify ข้อความเข้า Inbox ส่วนตัวหรือ Group ง่ายๆ ด้วย .Net (VB.Net/C#)
วิธีการใช้ Line ส่งข้อความเข้า Line ส่วนตัว หรือ ส่งข้อความเข้า Line Group ด้วย ASP.Net (VB.Net/C#) เหมาะสำหรับการแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการทราบ เช่น รายการสมัครสมาชิก, กิจกรรมที่เกิดขั้นบนเว็บ , รายการสั่งซื้อ
Rating : Update : 2019-04-25 10:04:32
ดึงข้อมูลจาก oracle ภาษาไทย php
ดึงข้อมูลจาก oracle ภาษาไทย php
วิธีแก้ดึงข้อมูลจาก oracle ??? เป็นภาษาไทย php
Rating : Update : 2019-08-26 11:36:53
การนำ jQuery มาเปลี่ยนข้อมูลใน Select tag จาก ข้อมูล1->ข้อมูล2->ข้อมูล3 แล้ววนกลับไปที่ ข้อมูล1 ได้
การนำ jQuery มาเปลี่ยนข้อมูลใน Select tag จาก ข้อมูล1->ข้อมูล2->ข้อมูล3 แล้ววนกลับไปที่ ข้อมูล1 ได้
การนำ jQuery มาเปลี่ยนข้อมูลใน Select tag จาก ข้อมูล1->ข้อมูล2->ข้อมูล3 แล้ววนกลับไปที่ ข้อมูล1 ได้ครับ
Rating : Update : 2020-03-03 16:00:43
(C#) จัดการ CheckBox ให้เลือก Checkbox เฉพาะตามการแสดงตารางที่ค้นหาข้อมูลในปัจจุบันครับ
(C#) จัดการ CheckBox ให้เลือก Checkbox เฉพาะตามการแสดงตารางที่ค้นหาข้อมูลในปัจจุบันครับ
บทความเรื่อง (C#) จัดการ CheckBox ให้เลือก Checkbox เฉพาะตามการแสดงตารางที่ค้นหาข้อมูลในปัจจุบันครับ
Rating : Update : 2019-12-24 16:50:54
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   Load balance : Server 00
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2020 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่