Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 109,033

HOME > jQuery > jQuery Introduction > jQuery : What's a jQuery , jQuery คืออะไร ??Clound SSD Virtual Server

jQuery : What's a jQuery , jQuery คืออะไร ??

jQuery คืออะไร
jQuery เป็น JavaScript Library ที่มีการรวบรวม function ของ JavaScript ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Patterns Framework ที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีความยึดหยุ่นรองรับต่อการใช้งาน Cross Browser คือไม่ว่าจะใช้งานบน Web Browser ใด ใน Library ของ jQuery จะมีการเลือกใช้ function ที่สามารถ เหมาะสมต่อการทำงานและแสดงผลใน Web Browser ที่กำลังรันอยู่ ซึ่งช่วยลดปัญหาการทำงานที่ผิดพลาดในฝั่งของ Client ได้ จากปัญหาก่อนนี้ นักโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายในสมัยก่อน ๆ มักจะทดสอบโปรแกรมและพัฒนาบน IE (Internet Explorer ซึ่งเป็น Web Browser ที่คนใช้มากที่สุดเกือบ 95% เมื่อสมัย 5-6 ปี) แต่อย่างที่เรารู้คือ ตอนนี้ได้มีหลาย Web Browser ได้เกิดขึ้นมากมาย เช่น Chrome , Firefox หรือ Safari และบางคำสั่งของ JavaScript จะไม่ทำงานหรือไม่ support ใน Web Browser บางตัว ด้วยเหตุผลนี่เองการใช้ jQuery มาเป็นทางเลือกก็สามารถช่วยแก้ปัญหานี้เป็นได้อย่างดี ทั้งยังสะดวกต่อการใช้งาน เพราะเป็น syntax ที่เข้าใจง่าย และเขียนได้ในรูปแบบที่สั้น ๆ รองรับการทำงานทั้งใน HTML รูปแบบเดิม หรือ CSS , element , DOM element , effect การจัดการ Event ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการพัฒนา Ajax ด้วย jQuery ก็สามารถ ทำได้อย่างง่ายดาย โดย Syntax เหล่านี้ยังคงทำงานอยู่ภายใต้คำสั่งของภาษา JavaScript แต่การเรียกใช้งาน Framework หรือ function ต่าง ๆ จะถูกกำหนดรูปแบบโดย
Patterns ที่ได้ถูกออกแบบไว้ใน Library ของ jQuery


jQuery Logo

สัญลักษณ์ Logo ของ jQuery Library


นอกจากนี้ jQuery Library ยังได้ถูกนำไปใช้กับ Open Source ดัง ๆ หลายตัว เช่น Drupal หรือ WordPress ซึ่งถือได้ว่า jQuery เป็นสุดยอดแห่ง Library แห่งยุค หรือแม้กระทั่งในทาง Microsoft ได้ประกาศมนับสนุนใช้งาน jQuery และมีการ Include เข้ามาใน Framework เพื่อใช้ในการนำมาพัฒนา ASP.NET ร่วมกับ Ajax บน Web Application

ตัวอย่างการใช้งาน jQuery
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="jquery-1.6.4.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
 $("p").click(function(){
 $(this).hide();
 });
});
</script>
</head>
<body>
<p>Welcome to My site</p>
</body>
</html>จากตัวอย่าง ในการใช้งาน Library ของ jQuery นั้นสามารถใช้งานได้ง่าย ๆ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม เพียงแต่เรียกใช้งาน jQuery Library ของ jQuery โดยใช้

<script type="text/javascript" src="jquery-1.6.4.js"></script>


โดยไฟล์ js ของ jQuery นี้สามารถดาวน์โหลด Version ล่าสุดได้จากเว็บไซต์ของ jQuery โดยตรง


สำหรับบทความนี้คงจะไม่ช้าเกินไป เพราะผมเองก็เพิ่งได้หันมาจับ jQuery ได้ไม่นาน เพราะก่อนหน้านี้ ได้หันไปพัฒนา Application บน Windows ซะพักหนึ่ง ก็ถือว่าได้เป็นการเรียนรู้ไปในตัวสำหรับบทความชุดนี้ และอยากเชิญชวนให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ในไทยครีเอท ที่ยังไม่ได้ศึกษาให้ลองหันมาสนใจ เพราะคิดว่าในอนาคตข้างหน้า jQuery จะมีความสำคัญหลัก ๆ ต่อการพัฒนาโปรแกรมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะทยอยได้ทำเป็นแต่ล่ะหัวข้อออกมา โดยหลัก ๆ แล้วจะศึกษาจากเว็บไซต์โดยจะทำการแปลบทความและ function บางตัว ที่จำเป็นต่อการใช้งาน

ก่อนจบหัวข้อแรกขอ Sample jQuery แบบง่าย ๆ ให้ดูเล่น ๆ ก่อนที่จะได้เรียนรู้บทความถัดไป

<html>
<head>
<title>ThaiCreate.Com jQuery Tutorials</title>

<style type="text/css"> 
	.css1 {
		font-size: 11px;
		font-weight: bold;
		color: #000000;
	}
	.css2 {
		font-size: 20;
		font-weight: bold;
		color: #FF0000;
	}
</style>

<script type="text/javascript" src="jquery-1.6.4.js"></script>
<script type="text/javascript">

$(document).ready(function(){

	/*** btnHide Event ***/
 $("#btnHide").click(function(){
  $("p").hide();
 });
	/** btnShow Event ***/
 $("#btnShow").click(function(){
  $("p").show();
 });	/*** btnHideCss1 Event ***/
 $("#btnHideCss1").click(function(){
  $(".css1").hide();
 });
	/*** btnShowCss1 Event ***/
 $("#btnShowCss1").click(function(){
  $(".css1").show();
 });	/*** btnCss1 Event ***/
 $("#btnCss1").click(function(){
	$("#mytext").removeClass();
  $("#mytext").addClass("css1");
 });
	/*** btnCss2 Event ***/
 $("#btnCss2").click(function(){
	$("#mytext").removeClass();
  $("#mytext").addClass("css2");
 });


});
</script>
</head>

<body>

	<p>My Name is Win</p>
	<input name="btnHide" id="btnHide" type="button" value="Hide">
	<input name="btnShow" id="btnShow" type="button" value="Show">
	<hr>

	<div class="css1"> My Name is Win</div><br>
	<div class="css1"> My Name is Weerachai</div>
	<input name="btnHideCss1" id="btnHideCss1" type="button" value="Hide Css1">
	<input name="btnShowCss1" id="btnShowCss1" type="button" value="Show Css1">
	<hr>
	
	<span id="mytext"> My Name is Win</span>
	<input name="btnCss1" id="btnCss1" type="button" value="Change to Css1">
	<input name="btnCss2" id="btnCss2" type="button" value="Change to Css2">

</body>
</html>


จาก Sample แรกจะเป็นการ เรียกใช้งาน Selector เพื่ออ้างถึง element ต่าง ๆ บนหน้าเว็บเพจ ถ้าอยากรู้ว่าได้ผลลัพธ์อะไรบ้างก็ลอง Copy ไปรันดูครับ


และถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย ม ณ ที่นี้ด้วยครับ.

   
Share


ช่วยกันสนับสนุนรักษาเว็บไซต์ความรู้แห่งนี้ไว้ด้วยการสนับสนุน Source Code 2.0 ของทีมงานไทยครีเอท


ลองใช้ค้นหาข้อมูล


   


Bookmark.   
       
  By : ThaiCreate.Com Team (บทความเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไทยครีเอทห้ามนำเผยแพร่ ณ เว็บไซต์อื่น ๆ)
  Score Rating :  
  Create/Update Date : 2011-09-20 21:24:29 / 2017-03-19 13:13:57
  Download : No files
 Sponsored Links / Related

 
jQuery : How to use , จะเขียน jQuery จะต้องทำอย่างไร
Rating :

 
jQuery Syntax : jQuery Basic Syntax
Rating :

 
jQuery Selectors : jQuery Selectors and Element
Rating :

 
jQuery HTML : jQuery and HTML
Rating :

 
jQuery Css : jQuery and Css
Rating :

 
jQuery Events : jQuery and Events
Rating :

 
jQuery Effects : jQuery and Effects
Rating :

 
jQuery Ajax : jQuery and Ajax
Rating :


ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


Hit Link
   Load balance : Server 02
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2024 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่