Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 109,030

HOME > Mobile > Android Tutorials - สอนเขียน Android App ฟรี เขียนโปรแกรมแอนดรอยด์บน SmartPhone / Tablets > สร้างโปรเจค Android Create New Project บนโปรแกรม Eclipse (Android Project)Clound SSD Virtual Server

สร้างโปรเจค Android Create New Project บนโปรแกรม Eclipse (Android Project)

Android Create New Project บนโปรแกรม Eclipse หลังจากทีได้ติดตั้งโปรแกรม สำหรับการพัฒนา Android บนโปรแกรม Eclipse เรียบร้อยแล้ว หัวข้อนี้เราจะทดสอบการสร้าง หรือ Create New Android Project บนโปรแกรม Eclipse แบบง่าย ๆ ทำความเข้าใจกับโครงสร้างพื้นว่าประกอบด้วยไฟล์ และขั้นตอนใดบ้าง

รู้จักกับ Android คืออะไร ? จะเขียนโปรแกรมบนแอนดรอยด์จะต้องติดตั้ง Software อะไรบ้าง ?


เปิดโปรแกรม Eclipse

Eclipse Create New Android Project

เลือกเมนู File -> New -> Android Application Proejct

Eclipse Create New Android Project

กำหนด Application Name , Project name , Package Name และก็ Build SDK : ให้เลือก Version ของ Android แนะนำให้เลือก ที่ได้ทำการติดตั้ง Emulator ไว้ (ติดตั้ง Android AVD Emulator)

Eclipse Create New Android Project

ขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้าง Icons ของ App สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ หรือจะกำหนดเป็นค่า Default ไปก่อนก็ได้ โดยให้คลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย
Eclipse Create New Android Project

เลือก Create BlankActivity และ Next เพื่อไยังขั้นตอนถัดไป (Activity คืออะไร จะได้อธิบายในขั้นตอนถัดไป)

Eclipse Create New Android Project

กำหนดชื่อ Activity ถ้าไม่ต้องการแก้ไข สามารกำหนดเป็นค่า Default และเลือก Finish

Eclipse Create New Android Project

กรณีที่แจ้งดังภาพให้ทำการ Install และ Upgrade ให้เรียบร้อยก่อน

Eclipse Create New Android Project

เลือก Accept และ Install

Eclipse Create New Android Project

กำลัง Install

Eclipse Create New Android Project

เลือก Finish


หน้าจอหลักของ Project
ในการพัฒนาโปรแกรม Android ด้วยโปรแกรม Eclipse นั้นสามารถพัฒนาผ่าน UI ที่เป็น GUI ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้การเขียนโปรแกรมนั้นง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น และในการสร้างโปรเจคแต่ล่ะครั้งตัวโปรแกรม Eclipse จะทำการ include library ที่เป็นค่า Default และจำเป็นต่อการพัฒนาโปรแกรมนั้นหลายตัว แต่ที่ใช้และเราจะต้องสนใจในขั้นตอนนี้ให้ดูแค่ 2 ตัวคือ

- MainActivity.java
- activity_main.xml


โดยชื่อไฟล์อาจจะขึ้นอยู่กับขั้นตอนการสร้าง Project (ดูได้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้)
คำอธิบาย activity_main.xml กับ MainActivity.java

- activity_main.xml จัดเก็บไว้ที่ /res/layout/ คือจะเก็บ resource ที่เป็น User Interface ที่ได้จากการออกแบบหน้าจอต่าง ๆ โดยเมื่อเราทำการลาก Widgets หรือ Element ต่าง ๆ เข้าไปใน Interface ก็จะมีการสร้าง Tag ต่าง ที่เป็น Widgets หรือ Element ที่อยู่ในรูปแบบ XML ลงในไฟล์นี้ เช่น

activity_main.xml
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" >

  <TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:padding="@dimen/padding_medium"
    android:text="@string/hello_world"
    tools:context=".MainActivity" />

</RelativeLayout>


โดยในการสร้าง Project แต่ล่ะครั้งจะต้องมีไฟล์ทีเป็น Activity อย่างน้อย 1 ตัว และใน Project หนึ่ง ๆ สามารถมีได้หลาย Activity ขึ้นอยู่กับว่าโปรแกรมจะแยกหน้าจอการทำงานเป็นแบบใดบ้าง

- MainActivity.java จัดเก็บไว้ที่ /src/com/helloworld/ มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของไฟล์ที่เป็น activity_main.xml ซึ่งถ้าจะเข้าใจง่าย ๆ คือ จัดเก็บ Event การทำงาน ต่าง ๆ ของ Widgets หรือ Element ที่อยู่ใน activity_main.xml

MainActivity.java
package com.helloworld;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;

public class MainActivity extends Activity {

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu);
    return true;
  }

  
}


คำอธิบายเบื้องต้น
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  }


Event onCreate คือมีการโหลดข้อมูลแรกสุดจะเห็นว่ามีการโหลด layout ของ activity_main ซึ่งก็เป็น activity_main.xml นั้นเอง

Eclipse Create New Android Project

คำอธิบายหน้าจอ
1. Package ที่เป็น Activity ของไฟล์ java
2. Package ที่เป็น Activity ของไฟล์ xml
3. Palette เป็น Toolbox หรือ Widgets/Element ต่าง ๆ จะนำไปใช้ใน Android Activity Form
4. เป็น Android XML Layout Activity หน้าจอของโปรแกรมที่ต้องการ Design ตัวนี้เป็น activity_main.xml คือสามารถเขียนได้จากมุมมองของ XML หรือ Graphic Layout ก็ได้
5. Outline คือ รายการ ของ Widgets หรือ Element ที่อยู่ใน Android Activity Form

Eclipse Create New Android Project

การเปิดปิดไฟล์ สามารถคลิกได้ที่เครื่องหมาย กากบาต X

Eclipse Create New Android Project

กรณีที่ไฟล์ต่าง ๆ ถูกปิดไปหมดก็สามารถเรียกขึ้นมาใหม่ได้เช่นเดียวกัน

Eclipse Create New Android Project

การเปิดไฟล์ที่เป็น .java

Eclipse Create New Android Project

การเปิดไฟล์ที่เป็น activity ของ xml

Eclipse Create New Android Project

สามารถสลับการทำงานระหว่างที่เป็น Graphical Layout หรือ XML ได้ ดังรูป


ทดสอยการเรียกใช้ Toolbox และการสร้าง Element

Eclipse Create New Android Project

ทดสอบการลาก Element ลงใน Android Activity XML Layout ในตัวอย่างจะลาก Plan Text ลงใน Form

สังเกตุว่าเมื่อมีการลาก Element ที่มีชื่อว่า Plan Text ลงใน Android Activity Form ในส่วนของ Outline จะมีการสร้างรายการ Element แสดงไว้ด้วย

Eclipse Create New Android Project

กรณีที่มีการสร้าง Element ลงใน Activity Form ต่าง ๆ ถ้ามี Warning หรือ Error จะต้องทำการแก้ไขให้เรียบร้อย ในตัวอย่างจะมี Warning ชื่อว่า

This text field does not specify and inputType or a hine


มุมมองของ XML

Eclipse Create New Android Project

กรณีที่ Element มี Error หรือ Warning ในส่วนของ XML ก็จะมีการแจ้งข้อผิดพลาดด้วย


Eclipse Create New Android Project

สำหรับการแก้ไขขึ้นอยู่กับ Error หรือ Warning Message ว่าอะไร ซึ่งในตัวอย่างน่าจะหมายถึง Plan Text ไม่มีการกำหนด inputType

ให้คลิกขวาที่ Element เลือก Show In -> Properties ดังรูป


Eclipse Create New Android Project

หรือสามารถเลือกจาก Properties ที่อยู่ข้างล่าง

Eclipse Create New Android Project

กำหนด Input Type ให้เป็น text

Eclipse Create New Android Project

ลองใส่ข้อความให้กับ Plan Text ในที่นี้จะลองใส่คำว่า "Welcome to My App"

Eclipse Create New Android Project

จากนั้นให้ไปที่เมนู Proejct เลือก Clean

Eclipse Create New Android Project

ยืนยันการ Clear ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่ได้เกิดขึ้นหลังจากมีการแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว

Eclipse Create New Android Project

กลับมายังหน้าจอก็ไม่มี Warning หรือ Error แล้ว (กรณีที่ยังไม่หาย ลองปิดหน้าจอ Activity ของ XML และเปิดขึ้นมาใหม่)

สำหรับพื้นฐานกับหน้าจอของ Android กับโปรแกรม Eclipse พื้นฐานทั่วไปก็มีอยู่เท่านี้ สำหรับหัวข้อถัดไปจะเป็นการ รันโปรแกรม Android ผ่าน Emulator

วิธีรัน Project Android ผ่าน AVD หรือ Emulator (Android - Eclipse - Emulator)
เพิ่มเติม 1
จากหน้าจอจะมี Warning ที่เป็น Package Explorer ว่า

Code
The import android.support.v4.app.NavUtils is never used
The import android.view.MenuItem is never used


ให้แก้ไขตามนี้

The import android.support.v4.app.NavUtils is never used

The import android.support.v4.app.NavUtils is never used
เพิ่มเติม 2
จากหน้าจอจะมี Warning ใน Element ว่า

Code
[I18N] Hardcoded string Welcome to My App, should use @string resource


ให้แก้ไขตามนี้

Hardcoded string Welcome to My App, should use @string resource

Hardcoded string 'xxx', should use @string resource - Android Eclipse


   
Share

Property & Method (Others Related)

The import android.support.v4.app.NavUtils is never used - Android Eclipse
Hardcoded string 'xxx', should use @string resource - Android Eclipse

ช่วยกันสนับสนุนรักษาเว็บไซต์ความรู้แห่งนี้ไว้ด้วยการสนับสนุน Source Code 2.0 ของทีมงานไทยครีเอท


ลองใช้ค้นหาข้อมูล


   


Bookmark.   
       
  By : ThaiCreate.Com Team (บทความเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไทยครีเอทห้ามนำเผยแพร่ ณ เว็บไซต์อื่น ๆ)
  Score Rating :  
  Create/Update Date : 2012-06-30 21:29:27 / 2017-03-26 20:02:37
  Download : No files
 Sponsored Links / Related

 
วิธีรัน Project Android ผ่าน AVD หรือ Emulator (Android - Eclipse - Emulator)
Rating :

 
(Mac) ทดสอบการเขียนโปรแกรม Android รับค่า Input โต้ตอบ Dialog ง่าย ๆ บนเครื่อง Mac
Rating :


ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


Hit Link
   Load balance : Server 01
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2024 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่