Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 109,027

HOME > PHP > PHP Sending Mail > PHP Sending Email / Send MailClound SSD Virtual Server

PHP Sending Email / Send Mail

PHP Sending Email / Send Mail ในภาษา PHP การส่งอีเมล์เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายมาก ๆ ไม่ต้องอาศัย Component เข้ามาช่วยแต่อย่างใดครับ เพียงแต่มี Mail Server หรือ SMTP ครับ ในการเขียน PHP Sending Email ในขั้นตอนการ Development ผมแนะนำให้ใช้ IIS SMTP ในการเป็น Mail Server ที่ใช้สำหรับการทดสอบการส่งอีเมล์ครับ แต่เมื่อนำไปใช้งานจริงบน Web Server หรือ Web Hosting ตามแหล่งต่าง ๆ ทางผู้ให้บริารจะมีให้เราพร้อมใช้ได้ในทันทีครับ ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มแต่อย่างใด

IIS SMTP Virtual Server


กรณีที่ไม่ไม่มี Mail Server จะ Error

Warning: mail() [function.mail]: Failed to connect to mailserver at "localhost" port 25, verify your "SMTP"
and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set() in C:\AppServ\www\myphp\phpSendEmail.php on line 11เพิ่มเติม
ในปัจจุบันปัญหาการ Spam อีเมล์เป็นปัญหาระดับโลกที่ พบเจอกันอยู่ทุกวัน อันเรื่องจากความง่ายในการส่งอีเมล์ไปยังปลายทาง ทำให้บุคคลบางกลุ่มนำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น การ Spam อีเมล์นำเสนอสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ไปยังผู้รับที่ไม่รู้จัก เกิดเป็นอีเมล์ขยะที่ระบบอินเตอร์เน็ต และปัญหานี้เองได้เชื่อมโยงไปยังผู้ให้บริการ Free Email ทั้งหลายที่พยายามทำหาระบบป้องกันอีเมล์ขยะ และระบบป้องกันของผู้บริการบางแห่งยังทำการ Block อีเมล์ที่ไม่ใช่อีเมล์ขยะ หรือ ถูกย้ายไปยังอีเมล์ Junk,Bulk และก็อย่าแปลกใจครับ ถ้าหากว่าเราทำการส่งอีเมล์ไปแล้วระบบจะย้ายเข้าไปอยู่ในถังขยะ ผมจะยกตัวอย่างเช่น http://www.Hotmail.com เป็นผู้ที่ให้บริการ Free Email ที่มีผู้ใช้เยอะที่สุดในโลก จะทำการ Move Email ที่เข้ามาใหม่ที่มีความเสี่ยงว่าจะเป็นอีเมล์ที่ไม่พึงประสงค์เข้าไปยังในส่วนของ Junk แต่ถ้าผู้รับอีเมล์ทำการ คลิกว่าอีเมล์ฉบับนั้นไม่ใช่อีเมล์ขยะ หรือ เพิ่ม Email Address ที่ส่งเป็นอีเมล์ที่ปลอดภัย ในส่งครั้งต่อไป ก็จะเข้าสู่ Inbox ปกติ

และการนำไปใช้งานจริงในบางครั้ง เราอาจจะพบว่าไม่สามารถส่งอีเมล์เข้าสู่ Hotmail,Yahoo ได้เลย ปัญหานี้อาจจะเกิดจากหมายเลข IP ของเราถูก Black List ของผู้ให้บริการเหล่านี้ สำหรับการตรวจสอบ Black List สามารถตรวจสอบได้ที่ http://mxtoolbox.com/blacklists.aspx ถ้าตรวจสอบแล้วพบกว่า IP ติด Black List ให้รีบดำเนินการทำตามขั้นตอนเพื่อขอปลดหรือ Remove ออกครับ

เงื่อนไขหรือ Policy การมองอีเมล์ขยะของแต่ล่ะค่ายจะไม่เหมือนกันครับ บางแห่งอาจจะทำการส่งเข้า Inbox ตามปกติเลยครับ อย่างเช่นของ http://www.Gmail.Com เป็นระบบที่ค่อนข้างฉลาดกว่า Hotmail.com เยอะมากครับ ซึ่งระบบการทำงานภายในอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน เพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะแนะนำว่าในการเขียน Script ส่งอีเมล์ก็อย่าสร้างความเดือดร้อน หรือทำการ Spam อีเมล์ขยะ สร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นด้วยครับ

THAICREATE.COM ไม่สนับสนุนผู้ที่สร้างความเดือดร้อนให้บุคคลอื่นด้วยการ Spam อีเมล์

Porn Spam
เริ่มการส่งอีเมล์ด้วย PHP

Syntax

<?php
mail($strTo,$strSubject,$strMessage,$strHeader);
?>
phpSendEmail.php

<html>
<head>
<title>ThaiCreate.Com PHP Sending Email</title>
</head>
<body>
<?php
	$strTo = "[email protected]";
	$strSubject = "Test Send Email";
	$strHeader = "From: [email protected]";
	$strMessage = "My Body & My Description";
	$flgSend = @mail($strTo,$strSubject,$strMessage,$strHeader);  // @ = No Show Error //
	if($flgSend)
	{
		echo "Email Sending.";
	}
	else
	{
		echo "Email Can Not Send.";
	}
?>
</body>
</html>Screenshot

PHP Send Email

PHP Send Email

PHP Send Email

ถ้าใช้ IIS SMTP ในการส่งอีเมล์ อีเมล์ที่ถูกส่งจะเข้าไปอยู่ใน Queue
PHP Send Email

กรณีนำไปใช้งานจริง อีเมล์ก็จะถูกส่งออกไป ดังรูปผมได้ทดสอบการส่งอีเมล์ของ Hotmail.Com

PHP Send EmailPHP Sending Email HTML Format (Thai Message) ส่งอีเมล์ HTML Format และภาษาไทย


   
Share


ช่วยกันสนับสนุนรักษาเว็บไซต์ความรู้แห่งนี้ไว้ด้วยการสนับสนุน Source Code 2.0 ของทีมงานไทยครีเอท


ลองใช้ค้นหาข้อมูล


   


Bookmark.   
       
  By : ThaiCreate.Com Team (บทความเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไทยครีเอทห้ามนำเผยแพร่ ณ เว็บไซต์อื่น ๆ)
  Score Rating :  
  Create/Update Date : 2008-08-10 02:30:16 / 2017-03-25 00:42:56
  Download : Download  PHP Sending Email / Send Mail
 Sponsored Links / Related

 
PHP Sending Email Name Alias
Rating :

 
PHP Sending Email Cc and Bcc
Rating :

 
PHP Sending Email Reply-To Header
Rating :

 
PHP Sending Email ส่งอีเมล์ภาษาไทย กับ HTML Format (Thai Message)
Rating :

 
PHP Sending Email Attachment Files
Rating :

 
PHP Sending Email Contact Form
Rating :

 
PHP Sending Email Set Priority
Rating :

 
PHP Sending Email Upload Form & Attachment Files
Rating :

 
PHP Sending Email Multiple Array Upload Form & Attachment File
Rating :

 
PHP Sending Email Upload,Zip & Attachment Files
Rating :

 
PHP Sending Email Using Gmail SMTP Account Authentication
Rating :

 
PHP Sending Email Using SMTP Authentication
Rating :

 
PHP Mail Class (MIMEMAIL V 1.5)
Rating :


ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


Hit Link
   Load balance : Server 01
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2024 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่