Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,453

HOME > บทความจากสมาชิก > Apache Using 404 Error URL Rewrite - SEO Friendly URL for PHP 
Clound SSD Virtual Server

Apache Using 404 Error URL Rewrite - SEO Friendly URL for PHP

Apache Using 404 Error URL Rewrite - SEO Friendly URL for PHPเป็นเทคนิค Apache การเรียกใช้งาน 404 Error (Page Not Found) มาใช้สร้าง URL Rewrite เหมาะสมต่อ SEO Friendly เป็นอย่างยิ่ง ในการกำหนด Keywords ไปกับ URL เทคนิคนี้จะเป็นการนำประโยชน์ของข้อผิดพลากจากการไม่พบ URL นั้น ๆ มาใช้งานในส่วนของ 404 Error ซึ่งใน Apache Web Server สามารถกำหนดคุณสมบัติว่าถ้า URL ที่เรียกบนเว็บเพจไม่มีอยู่จริง จะให้สามารถเรียกค่า Default แสดงข้อผิดพลาดใก้กับผู้ใช้ทราบ และปกติแล้วผู้ใช้ส่วนมากจะกำหนดเป็น 404.html แต่ผมจะเปลี่ยนจาก 404 มาเป็นไฟล์ index.php และใช้คุณสมบัติของ php นำ URL ที่ได้มาใช้งานในการเรียกไฟล์อื่น ๆ มาแสดงบนเว็บเพจ

แก้ Config ของ Apache ในส่วนของ ErrorDocument ครับ

httpd.conf
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
#


แก้เป็น


httpd.conf
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
ErrorDocument 404 /index.php
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
#


Restart Apache ก่อนน่ะครับ

ถ้าจะทำความเข้าใจ ผมยกตัวอย่างเช่น http://localhost/php/install-php.html ถ้า URL นี้ไม่มีอยู่จริง Apache ก็จะทำการเรียกไฟล์ php ขึ้นมาแทน และในไฟล์ index.php ผมใช้คำสั่ง $_SERVER["REQUEST_URI"] ซึ่งจะได้ค่า /php/install-php.html ออกมา และให้นำค่านี้ไปเป็น เงื่อนไขเรียก web page ที่ต้องการ

ถ้ายังงง ๆ อยู่ เดียวมาดูตัวอย่างดีว่าน่ะครับ
** ก่อนอื่นเพื่อความเข้าใจ เราจะต้องรัน script บน path ที่เป็น Root Path ถ้าหากเขียนบน Appserv จะต้องสร้างไฟล์ไว้ที่ C:\Appserv\www หรือจะลองสร้างเป็น Port ใหม่อ่านบทความได้ที่ Apache httpd Create New VirtualHost (Create New Port) ในที่นี่ผมจะทดสอบด้วย port 9999

เริ่มเลยน่ะครับ

ขั้นตอนที่ 1 กำหนด httpd.conf

httpd.conf
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
ErrorDocument 404 /index.php
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
#แล้ว Restart Apache


ขั้นตอนที่ 2 ให้สร้างไฟล์มาดังนี้

index.php
<?php
echo $_SERVER['REQUEST_URI'];
?>แล้งลองทดสอบโดยรันที่ http://localhost:9999/php/php-install.html


Apache 404 Error URL Rewrite

ผลลัพธ์ทีได้คือ /php/php-install.html ซึ่งสามารถนำไป split หรือตัดเป็นค่าตัวแปรไปใช้งานได้เลยครับ
มาดู Code เต็ม ๆ น่ะครับ

index.php
<?php
header('HTTP/1.1 200 OK');
header("Status: 200 OK");

echo "Now URL = ".$_SERVER['REQUEST_URI'];


//*** Link Page ***//
echo "<hr>";
echo "<a href=/hello.html>Hello PHP</a> , <a href=/config.html>Config PHP</a> , <a href=/install.html>Install PHP</a>";
echo "<hr>";


//*** Include Content ***//

if($_SERVER['REQUEST_URI'] == "/hello.html")
{
	require("hello.php");
}
elseif($_SERVER['REQUEST_URI'] == "/config.html")
{
	require("config.php");
}
elseif($_SERVER['REQUEST_URI'] == "/install.html")
{
	require("install.php");
}
else
{
	// Default include;
}
?>


hello.php
<?php
echo "
Hello PHP<br>
Hello PHP<br>
Hello PHP<br>
Hello PHP<br>
Hello PHP<br>
Hello PHP<br>
Hello PHP<br>
Hello PHP<br>
Hello PHP<br>
Hello PHP<br>
Hello PHP<br>
Hello PHP<br>
";
?>config.php
<?php
echo "Config PHP<br>
Config PHP<br>
Config PHP<br>
Config PHP<br>
Config PHP<br>
Config PHP<br>
Config PHP<br>
Config PHP<br>
Config PHP<br>
Config PHP<br>
Config PHP<br>
Config PHP<br>";
?>install.php
<?php
echo "Install PHP<br>
Install PHP<br>
Install PHP<br>
Install PHP<br>
Install PHP<br>
Install PHP<br>
Install PHP<br>
Install PHP<br>
Install PHP<br>
Install PHP<br>
Install PHP<br>
Install PHP<br>";
?>Apache 404 Error URL Rewrite


จากตัวอย่างจะเห็นว่า ผมได้ส่ง URL เป็น .html ซึ่งไฟล์นี้ไม่มีอยู่จริง และโปรแกรมจะทำการเรียกไฟล์ index.php และในไฟล์ index.php ผมได้กำหนดเงื่อน
ไขในการเรียกไฟล์ต่าง ๆ มาแสดง ในตัวอย่างผมได้กำหนดเพียง path เดียว ไม่ได้มี sub ย่อยแต่อย่างใด ซึ่งทั้งนี้สามารถดัดแปลงให้ใช้ได้หลายหลายและความซับซ้อนครับ
เช่น http://localhost:9999/php/forum/12345.html เป็นต้น
หลายคนอาจจะยังส่งสัยน่ะครับว่าถ้านำไปใช้งานจริง จะแก้ httpd.conf ได้อย่างไร อีนนี้เมื่อใช้บน Host ทีเป็น Linux ที่ใช้ Apache เป็น Web Server ให้กำหนดได้ที่ .htaccess
โดยสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ หรือถ้ามีอยู่แล้วก็แก้ไขเพิ่มเข้าไปครับ (.htaccess ถุกจัดเก็บไว้ที่ home/root directory)

.htaccess
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
ErrorDocument 404 /index.php
</IfModule>และก็อย่าลืมใส่

<?php
header('HTTP/1.1 200 OK');
header("Status: 200 OK");
?>


ในส่วนของ index.php ด้วยน่ะครับ เฉพาะไม่ฉะนั้น Bot ต่างๆ จะมองว่า Page ที่แสดงนั้นเป็น 404 ซึ่งจะไม่ถูก index ลงใน Database ของระบบ Search เลย


บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Go to : Mod Rewrite (mod_rewrite) ด้วย Apache สร้าง URL Friendly รองรับ SEO ด้วย (.htaccess)


   
Share
Bookmark.   

  By : TC Admin
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2009-09-12
  Download : No files
Sponsored Links
C#/VB.Net  สร้าง Line notify เข้า Line ส่วนตัวหรือ Group สำหรับทำระบบแจ้งเตือนผ่านระบบ line
C#/VB.Net สร้าง Line notify เข้า Line ส่วนตัวหรือ Group สำหรับทำระบบแจ้งเตือนผ่านระบบ line
สร้าง Line notify ด้วย C#.VB.Net สำหรับทำระบบแจ้งเตือนผ่านระบบ line application
Rating : Update : 2019-04-24 06:39:29
C# Extension Methods แบบ บ้านๆ
C# Extension Methods แบบ บ้านๆ
ทุกคนทีเขียนโปรแกรม ก็มักจะเจอว่าเวลาเราเรียกใช้ตัวแปร ต่างๆ แล้วพิมพ์ จุดแล้วมักจะเจอว่ามี method หรือ function ขึ้นมาให้เลือกแบบนี้
Rating : Update : 2019-04-29 15:01:47
PHP ส่ง Line Notify ข้อความเข้า Inbox ส่วนตัวหรือ Group ง่ายๆ ด้วย PHP
PHP ส่ง Line Notify ข้อความเข้า Inbox ส่วนตัวหรือ Group ง่ายๆ ด้วย PHP
วิธีการใช้ Line ส่งข้อความเข้า Line ส่วนตัว หรือ ส่งข้อความเข้า Line Group ด้วย PHP เหมาะสำหรับการแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการทราบ เช่น รายการสมัครสมาชิก, กิจกรรมที่เกิดขั้นบนเว็บ , รายการสั่งซื้อ
Rating : Update : 2019-04-23 10:59:06
C# อ่านค่า Text file มาเเสดงบน DataGridView
C# อ่านค่า Text file มาเเสดงบน DataGridView
อ่านค่า Textfile.txt มาเเสดงบน DataGridView เเล้วดึงข้อมูลมาแสดงบน Textbox พอเป็นแนวทางสำหรับ คนที่ต้องการนำไปประยุกใช้ครับ
Rating : Update : 2019-04-23 11:19:42
ACE Bootstrap Admin Template ฟรี Template สวยๆ เอาไปใช้งานกันได้เลยฟรีๆ
ACE Bootstrap Admin Template ฟรี Template สวยๆ เอาไปใช้งานกันได้เลยฟรีๆ
เป็น Boostrap Template ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยม และสามารถนำไปใช้งานได้ฟรี เคยเห็นเว็บไซต์หลายๆ ที่ในหน่วยงานราชการและเอกชนเอา Template ตัวนี้ไปใช้
Rating : Update : 2018-10-31 13:35:41
C# มา โหลด โน่น โหลดนี่กันเถอะ (โปรแกรมดาวน์โหลดด้วย C#)
C# มา โหลด โน่น โหลดนี่กันเถอะ (โปรแกรมดาวน์โหลดด้วย C#)
ผมเองเป็นคนชอบโหลบ ทั้ง หนัง เพลง การ์ตูนต่างๆ ดังนั้น ผมจึงมักที่จะเขียนโค้ดสำหรับไว้โหลด โน่น โหลดนี่เสมอ โดยใช้หลักการของ System.Text.RegularExpressions
Rating : Update : 2019-05-16 20:29:51
ตัวอย่าง การใช้ form กับตัวแปร input แบบ array
ตัวอย่าง การใช้ form กับตัวแปร input แบบ array
ตัวอย่าง การใช้ form กับตัวแปร แบบ array การแสดงผล เพื่อตรวจสอบ element $_POST
Rating : Update : 2019-08-26 11:33:32
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   Load balance : Server 02
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2020 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่