Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,709

HOME > บทความจากสมาชิก > PHP กับ LDAP พื้นฐาน (พื้นฐานการเขียน PHP เชื่อมต่อ Protocal LDAP) 
Clound SSD Virtual Server

PHP กับ LDAP พื้นฐาน (พื้นฐานการเขียน PHP เชื่อมต่อ Protocal LDAP)

PHP กับ LDAP พื้นฐาน (พื้นฐานการเขียน PHP เชื่อมต่อ Protocal LDAP) ก่อนอื่น สมมุติว่าทุกๆท่านรู้จัก LDAP Server กันแล้วนะครับว่าคืออะไร ใช้ยังไง

ตอนแรกต้องทดสอบก่อนว่า Server เราสามารถใช้ LDAP extension ได้ไหม

วิธีทดสอบมี 3 วิธีคือ

1. สร้างแฟ้มสำหรับแสดงรายละเอียดของ php สมมุติชื่อ phpinfo.php

Code (PHP)
phpinfo();


สร้างเสร็จแล้ว ก้เรียกใช้ ผ่าน Browser อะไรก็ได้ มองหาตารางคล้ายๆกับตารางนี้

ldap
LDAP Support enabled
RCS Version $Id: ldap.c,v 1.154.2.7 2005/07/09 01:00:11 sniper Exp $
Total Links 0/unlimited
API Version 2004
Vendor Name OpenLDAP
Vendor Version 20129ถ้าสามารถหาเจอ และตรง LDAP Support เขียนว่า enabled ก็แปลว่า Server คุณสามารถใช้ ldap ได้

2. สร้างแฟ้มสำหรับเรียกใชโดยตรง เช่น test1.php

Code (PHP)
ldap_connect(?localhost?);


ถ้ามันขึ้นแบบนี้

Code
Fatal error: Call to undefined function: ldap_connect () in /XXXX/i.php on line 2


ก็แปลว่าเครื่องคุณไม่สามารถใช้ ldap ได้

3. สร้างแฟ้มสำหรับทดสอบ function โดยเฉพาะ เช่น test_function.php

Code (PHP)
alert('สามารถใช้ Function $function ได้');

$function=$_POST["function"];
if($function){
 if(function_exists($function)){
  echo"Funtion นี้ใช้ได้";
 }else{
  echo"Funtion นี้ใช้ไม่ได้";
 }
}คราวนี้สมมุติว่าเครื่องคุณใช้ ldap ไม่ได้ ก็ต้องคอมไพล์ php กันใหม่ครับ ให้ใช้ ?with-ldap ด้วยนะครับ

คราวนี้สมมุติว่าเครื่องคุณใช้ ldap ได้

ขั้นตอนมันก็ไม่มีอะไรมาก

จะสามารถแบ่งได้ 3 ขั้นตอนคือ (อันนี้ผมแบ่งเองนะครับ)

1. ติดต่อกับ LDAP Server

ตอนแรกก็ติดต่อกับ LDAP Server ก่อนนะครับ

Code (PHP)
$ds=ldap_connect(?localhost?,?389?)


ตรง localhost ให้เปลี่ยนเป็น ip หรือชื่อเครื่อง Server ถ้า LAP Server เป็นเครื่องอื่น และ port ปกติ

ของ LDAP คือ 389 ครับ ตรงนี้ไม่ต้องใสก็ได้ ก็เป็น

Code (PHP)
ldap_connect(?localhost?)


หลังจากติดต่อได้แล้วก็ต้องแสดงว่าใครคือผู้ติดต่อโดยใช้คำสั่งนี้ครับ

ldapbind = ldap_bind($ds, $binddn, $password);

ส่วนนี้อาจจะพูดได้ว่าเป็นการ Login หรือการ ตรวจสอบการ Login ก็ได้ครับ ซึ่งผมเองได้เขียน

Function สำหรับการตรวจสอบ Login ดังตัวอย่างครับ

Code (PHP)
function ldap_login($ds,$username,$password,$ou,$suffix){
  $i=0;
  while(1){
    $binddn = "uid=$username,ou=".$ou[$i].",".$suffix;
    @$ldapbind = ldap_bind($ds, $binddn, $password);
    if ($ldapbind){
      return true;
      break;
    }else{
      if($i==3){
        ldap_close($ds);
        return false;
        break;
      }
    }
    $i++;
  }
}


เวลาจะใช้ก็

Code (PHP)
$ou = array("student","staff","unistaff");
$suffix_string = "dc=psu,dc=pn";
if(ldap_login($ds,$USER,$PASSWORD,$ou,$suffix_string)){
  echo?สวัสดีครับ?;
}else{
  echo?User หรือ Password ผิด?;
}


2. การทำงาน คราวนี้คุณจะทำอะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะครับ

แต่ที่ผมจะแนะนำก็มี 4 อย่าง คือ การ เพิ่ม การ ลบ การแก้ไข และการค้นหา User

2.1 การ เพิ่ม User ใช้คำสั่ง ldap_add ครับ ดังตัวอย่าง

Code (PHP)
$info["cn"]=?Mr.Patt Emmawat?;
$info["sn"]=Patt;
$info["ou"]="student";
$info["mail"][email protected]";
$info["objectclass"][0]="top";
$info["objectclass"][1]="person";
$info["objectclass"][2]="inetOrgPerson";
$info["objectclass"][3]="organizationalPerson";
$info["objectclass"][4]="posixAccount";
$info["objectclass"][5]="shadowAccount";
$info["uidNumber"]=1000;// ใน linux คือ uid หรือ หมายเลขประจำตัวของ user
$info["uid"]=?s4145217?;// คือ ส่วนของ User Name
$info["gidNumber"]="1000"; // ใน linux คือ gid หรือ หมายเลขประจำตัวของ group
$info["homeDirectory"]="/home/s4145217;
$info["loginShell"]="/bin/sh";
$pwd=md5(?s4145217?);
info["userPassword"]=$pwd[rand(0,31)].$pwd[rand(0,31)].$pwd[rand(0,31)].$pwd[rand(0,31)].$pwd[rand(0,31)]; // Password ของ User
$r=ldap_add($ds, "uid=s4145217,ou=student,dc=oasitzone,dc=pn", $info);


2.2 การค้นหา User ที่ต้องพุดก่อน เพราะว่า มันใช้การ ลบ และแก้ไข User ด้วยครับ (อำนวยความสะดวก เพราะ ผมเองก็ไม่จำหรอกครับ ว่า มี Ou กะ DN อะไรบ้าง จำแต่ว่ามี User อะไรบ้างก็พอ)

การ เพิ่ม การลบ การแก้ไข User เวลาใช้ ldap_bind ต้องใช้ User พิเศษ ครับ ให้ดูใช้ /slapd.conf

ส่วนของ rootdn และ rootpw

แต่การ ค้นหา ให้ใช้ แค่ dn ก็พอครับ (user+ou+suffix)

Code (PHP)
$sr=ldap_search($ds, "dc=oasitzone,dc=pn", "uid=".$login."",$justthese);
$info = ldap_get_entries($ds, $sr);
print_r($info[0])


การค้นหาแบบนี้จะเป็นการดึงข้อมูลของ User ทั้งหมดมา ถ้าเราต้องการแบ่งบางส่วนให้แก้ไขดังนี้

Code (PHP)
$justthese = array("dn","cn","uid"); //ต้องการอะไรก็ใส่เข้าไป
$sr=ldap_search($ds, "dc=oasitzone,dc=pn", "uid=s4145217",$justthese);
$info1 = ldap_get_entries($ds, $sr);
print_r($info[0])


2.3 การลบ User

Code (PHP)
$sr=ldap_search($ds, "dc=oasitzone,dc=pn", "uid=s4145217");
$info = ldap_get_entries($ds, $sr);
$r=ldap_delete($ds,$info1[0]["dn"]);


2.4 การแก้ไข User

Code (PHP)
$sr=ldap_search($ds, "dc=oasitzone,dc=pn", "uid="s4145217"?);
$info1 = ldap_get_entries($ds, $sr);
$info["userPassword"]=$_POST['userPassword'];
ldap_modify($ds, $info1[0]["dn"], $info);3. ยุติการเชื่อมต่อ ง่ายๆสั้นๆ ldap_close($ds)


Reference : http://gotoknow.org/blog/programming/6365

   
Share
Bookmark.   

  By : @pichitchaip
  Article : บทความเป็นการเขียนโดยสมาชิก หากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทาง webmaster ทราบด้วยครับ
  Score Rating :
  Create Date : 2009-02-11
  Download : No files
Sponsored Links
การนำ jQuery มาทำ AutoFill แบบ datalist tag ในรูปแบบ MySQLi OOP พร้อมรองรับ UTF8
การนำ jQuery มาทำ AutoFill แบบ datalist tag ในรูปแบบ MySQLi OOP พร้อมรองรับ UTF8
บทความเรื่อง การนำ jQuery มาทำ AutoFill แบบ datalist tag ในรูปแบบ MySQLi OOP พร้อมรองรับ UTF8 ครับ
Rating : Update : 2019-09-19 10:59:39
มาใช้ Notepad++ ทำการ Compare ไฟล์ระหว่างไฟล์ 2 ไฟล์ว่ามีตรงไหนบ้างที่แตกต่างกัน
มาใช้ Notepad++ ทำการ Compare ไฟล์ระหว่างไฟล์ 2 ไฟล์ว่ามีตรงไหนบ้างที่แตกต่างกัน
วิธีใช้ Notepad++ กับปลั๊กอินที่ใช้สำหรับทำการ Compare ไฟล์ระหว่างไฟล์ 2 ไฟล์ว่ามีตรงไหนบ้างที่แตกต่างกัน จำเป็นอย่างยิ่งในการเขียนโปรแกรม
Rating : Update : 2019-07-18 15:09:35
(C#) วน Loop ข้อมูลใน Array String อย่างไร จึงจะ Loop ตามการเลือก CheckBoxList แบบไม่ใช้ MSSQL
(C#) วน Loop ข้อมูลใน Array String อย่างไร จึงจะ Loop ตามการเลือก CheckBoxList แบบไม่ใช้ MSSQL
บทความเรื่อง (C#) วน Loop ข้อมูลใน Array String อย่างไร จึงจะ Loop ตามการเลือก CheckBoxList แบบไม่ใช้ MSSQL ครับ
Rating : Update : 2019-11-11 10:18:13
วิธีการ Convert Money ไปเป็น Currency Format ใน SQL Server
วิธีการ Convert Money ไปเป็น Currency Format ใน SQL Server
วิธีการ Convert Money ไปเป็น Currency Format ใน SQL Server
Rating : Update : 2019-11-13 10:25:35
(C#) ASP.NET QR Code Generator ในแบบเลือกตัวเลขด้วย Radio Button ผ่าน Zxing Library และรองรับ UTF-8
(C#) ASP.NET QR Code Generator ในแบบเลือกตัวเลขด้วย Radio Button ผ่าน Zxing Library และรองรับ UTF-8
บทความเรื่อง (C#) ASP.NET QR Code Generator ในแบบเลือกตัวเลขด้วย Radio Button (ซึ่งใน Code มีการบวกจำนวนแบบ for loop) ผ่าน Zxing Library และรองรับ UTF-8 ครับ
Rating : Update : 2019-08-26 11:32:01
ตัวอย่าง การใช้ form กับตัวแปร input แบบ array
ตัวอย่าง การใช้ form กับตัวแปร input แบบ array
ตัวอย่าง การใช้ form กับตัวแปร แบบ array การแสดงผล เพื่อตรวจสอบ element $_POST
Rating : Update : 2019-08-26 11:33:32
(C#) บวกเลขใน Array String อย่างไร ให้ได้คำตอบที่ถูกต้องเสมอ
(C#) บวกเลขใน Array String อย่างไร ให้ได้คำตอบที่ถูกต้องเสมอ
บทความเรื่อง (C#) บวกเลขใน Array String อย่างไร ให้ได้คำตอบที่ถูกต้องเสมอ ครับ
Rating : Update : 2019-09-03 13:32:29
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   Load balance : Server 01
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2021 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่