Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 108,993

HOME > Freelance > ขายโปรแกรม > โปรแกรมร้านคอมพิวเตอร์ ร้านมือถือ รับจำนำ ครบวงจรโปรแกรมร้านคอมพิวเตอร์ ร้านมือถือ รับจำนำ ครบวงจร


ลองใช้ค้นหาข้อมูล


   
 
Bookmark.
มีโปรแกรมมานำเสนอ 3 โปรแกรมนะครับiComshop (โปรแกรมเก็บประวัติลูกค้า สินค้า ร้านคอมพิวเตอร์)
โปรแกรม iComshop นี้ เป็นโปรแกรมเก็บประวัติลูกค้าและสินค้าของร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ สามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข รายละเอียดของลูกค้าและสินค้า ออกเอกสารใบรับซ่อมสินค้า ใบรับคืนสินค้า ใบเสร็จรับเงิน แก่ลูกค้า รวมอีกทั้งยังสามารถจัดเก็บข้อมูลสินค้า เพิ่มสต๊อกสินค้า จัดเก็บรายการขายสินค้าได้ ตัดสต๊อกสินค้าเมื่อมีรายการขายได้ ออกใบเสร็จรับเงินในการขายสินค้าได้ ดูยอดรายรับ-รายจ่าย ในการซ่อมและการขายสินค้า สร้างชื่อผู้ใช้สำหรับสมาชิกภายในร้านได้ โดยโปรแกรมที่ใช้งานง่ายภายในหน้าจอเดียว สะดวก รวดเร็ว สำหรับลูกค้าและร้านค้า ...

Program Features
- ระบบงานซ่อมคอมพิวเตอร์ ขายสินค้า อะไหล่ คอมพิวเตอร์ หรือสินค้าอื่นๆ
- รองรับการใช้งานเครื่องอ่านบาร์โค๊ด (Barcode scanner)
- ใส่รูปภาพของสินค้าในระบบซ่อมได้
- มีระบบการ ออกใบเสนอราคา (Quotation)
- เจ้าของกิจการร้านค้า รู้ความเคลื่อนไหวของการซ่อมและขายสินค้า
- รับคืนสินค้า ตัดยอดการขายสินค้า
- เพิ่มสต๊อกสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
- ออกใบรับซ่อม ใบคืนสินค้าแก่ลูกค้าได้ในกระดาษแผ่นเดียว
- ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
- ออกใบส่งของ ใบแจ้งหนี้
- กำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานภายในร้าน
- จ่ายครั้งเดียวอัพเดตฟรี
- โปรแกรมตัวเต็มใช้ได้ตลอด ไม่จำกัดเวลา
- Support Windows XP / Vista / 7
- ใช้งานบนระบบ Lan
- ใส่โลโก้้ร้าน
ดาวน์โหลดโปรแกรม iComshop

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


iPhoneService (โปรแกรมเก็บประวัติลูกค้า สินค้า ร้านโทรศัพท์มือถือ)
โปรแกรม iPhoneService นี้ เป็นโปรแกรมเก็บประวัติลูกค้าและสินค้าของร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ สามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข รายละเอียดของลูกค้าและสินค้า ออกเอกสารใบรับซ่อมสินค้า ใบคืนสินค้า ใบเสร็จรับเงิน แก่ลูกค้า รวมอีกทั้งยังสามารถจัดเก็บข้อมูลสินค้า ขายสินค้า สต๊อกสินค้า จัดเก็บรายการขายสินค้าได้ ตัดสต๊อกสินค้าเมื่อมีรายการขายได้ ออกใบเสร็จรับเงินในการขายสินค้าได้ ดูยอดรายรับ-รายจ่าย ในการซ่อมและการขายสินค้า สร้างชื่อผู้ใช้สำหรับสมาชิกภายในร้านได้ โดยโปรแกรมที่ใช้งานง่ายภายในหน้าจอเดียว สะดวก รวดเร็ว สำหรับลูกค้าและร้านค้า

Program Features
- ระบบงานซ่อมโทรศัพท์และระบบการขายสินค้า
- ใส่รูปภาพของสินค้าในระบบซ่อมได้
- รองรับการใช้งานเครื่องอ่านบาร์โค๊ด (Barcode scanner)
- มีระบบการ ออกใบเสนอราคา (Quotation)
- เจ้าของกิจการร้านค้า รู้ความเคลื่อนไหวของการซ่อมและขายสินค้า
- รับคืนสินค้า ตัดยอดการขายสินค้า
- เพิ่มสต๊อกสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
- สามารถเปลี่ยนราคาขณะขายได้
- ออกใบรับซ่อม ใบคืนสินค้าแก่ลูกค้าได้ในกระดาษแผ่นเดียว
- ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
- ออกใบส่งของ ใบแจ้งหนี้
- กำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานภายในร้าน
- จ่ายครั้งเดียวอัพเดตฟรี
- โปรแกรมตัวเต็มใช้ได้ตลอด ไม่จำกัดเวลา
- Support Windows XP / Vista / 7
- ใส่โลโก้้ร้านค้า
- โปรแกรมใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน

ดาวน์โหลดโปรแกรม iPhoneService

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


iPawnService โปรแกรมรับจำนำ
โปรแกรม iPawnService เป็นโปรแกรมระบบขายฝากหรือโปรแกรมรับจำนำที่สามารถจัดเก็บบันทึกข้อมูลการขายฝากสินค้าของร้านที่รับบริการขายฝากโทรศัพท์มือถือ ร้านคอมพิวเตอร์ หรือรับบริการขายฝากสินค้าอื่นๆ โปรแกรมออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย สวยงาม ไม่ซับซ้อน ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถต่างๆ ของโปรแกรมมีดังนี้

Program Features
- บันทึกและค้นหาข้อมูลการขายฝากได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
- ใส่รูปภาพบัตรประชาชนและรูปภาพสินค้าได้
- เพิ่มวงเงิน ลดเงินต้น ต่อสัญญา ได้อย่างรวดเร็ว
- ดูวงเงินที่ใช้และบริการ(ดอกเบี้ย) ได้
- จัดเก็บข้อมูลของสินค้าตามกลุ่ม สะดวกในการค้นหาและใช้งาน
- แสดงข้อมูลของลูกค้าอัตโนมัติถ้าลูกค้าเคยมาใช้บริการแล้ว
- มีระบบการสำรองฐานข้อมูล เรียกคืนฐานข้อมูล กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล
- โปรแกรมตัวเต็มใช้ได้ตลอด ไม่จำกัดเวลา
- Support Windows XP / Vista / 7
- ใส่โลโก้้ร้านค้า
- โปรแกรมใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน

ดาวน์โหลดโปรแกรม iPawnService


ทั้ง 3 โปรแกรมสามารถใช้งานผ่านระบบ Lan ได้
ดาวน์โหลดโปรแกรมเครื่องลูก (client) ได้ที่ http://www.i-comshop.com/download.php

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.i-comshop.com
  By : mylife13
  Email : [email protected]
  Telephone : 0824367872
  Create/Update Date : 2012-08-16 / 0000-00-00

ไทยครีเอทเป็นเพียงสื่อกลางในการประกาศประชาสัมพันธ์เท่านั้น ไม่มีส่วนรับรู้และความรับผิดชอบทุกรณี กรุณาตรวจสอบและศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนการสั่งซื้อบริการ หรือใช้บริการ


Sponsored Links
 
ระบบจัดเก็บไฟล์เอกสาร
ระบบจัดเก็บไฟล์เอกสาร
Create Date : 2022-03-08
ระบบเช่าที่จอดรถ
ระบบเช่าที่จอดรถ
Create Date : 2022-03-07
ระบบศิษย์เก่า php
ระบบศิษย์เก่า php
Create Date : 2022-03-04
ระบบรับเอกสาร php
ระบบรับเอกสาร php
Create Date : 2022-03-03
ระบบติดตามพัสดุ php mysql
ระบบติดตามพัสดุ php mysql
Create Date : 2022-03-02
ระบบจองคิวสนามฟุตบอล
ระบบจองคิวสนามฟุตบอล
Create Date : 2022-03-01
ระบบจองคิวทำใบขับขี่ php mysql
ระบบจองคิวทำใบขับขี่ php mysql
Create Date : 2022-02-25
ระบบเก็บประวัติผลการตรวจ atk php
ระบบเก็บประวัติผลการตรวจ atk php
Create Date : 2022-02-24
ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


สุดยอด Source Code V2.0
 

แจ้งชำระเงิน/โอนเงิน
 

Hit Link
   Load balance : Server 00
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2022 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่