Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 109,032

HOME > Mobile > [iOS/iPhone] Tutorials - สอนเขียน iPhone App ฟรี เขียน iPad App เรียน iPhone เขียนโปรแกรม iPhone > ตอนที่ 1 : รู้จัก Xamarin สำหรับ iOS ติดตั้ง Xamarin เขียน iOS Apps ด้วย C# (.Net Framework)Clound SSD Virtual Server

ตอนที่ 1 : รู้จัก Xamarin สำหรับ iOS ติดตั้ง Xamarin เขียน iOS Apps ด้วย C# (.Net Framework)

ตอนที่ 1 : รู้จัก Xamarin สำหรับ iOS ติดตั้ง Xamarin เขียน iOS Apps ด้วย C# (.Net Framework) ในการพัฒนา App บน Mobile หรือ Smart phone บนระบบปฏิบัติการ iOS ต้องยอมรับว่า ก่อนหน้านี้มีข้อจำกัดและทางเลือกการพัฒนาน้อยมาก เช่นจะต้องพัฒนาบนเครื่อง Mac OS เท่านั้น ซึ่งราคาของเครื่อง Mac ก็แพงกว่า Notebook ทั่ว ๆ ไปเกือบเท่าตัว จะซื้อมาเขียนนั้นก็จะต้องมั่นใจว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด และการเขียน App บน iOS ภาษาที่ใช้นั้นก็เป็น Objective-C ที่ Syntax ค่อนข้างได้รับเสียงบ่นจากนักพัฒนาทั้งหลายว่าจะยากพอควรสำหรับมือใหม่ อันนี้ทางผมเองก็เห็นด้วยว่าเป็นเช่นนั้น ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีภาษาใหม่ชื่อว่า Swift ที่ใช้แทน Objective-C ที่ก็ยังเป็นเพียงการเริ่มต้น แหล่งศึกษาก็ยังน้อยมาก

Xamarin.iOS คืออะไร ?
Xamarin เป็น Framework ในรูปแบบของ Cross Platform ที่สามารถพัฒนา Mobile App บนระบบปฏิบัติการ iOS โดยใช้รูปแบบคำสั่งของภาษา C# (.Net Framework) แปลง Code ที่เขียนด้วย C# ในรูปแบบของ Native App ให้สามารถ Compile ด้วยภาษา Objective-C เพื่อที่จะให้ Apps ที่เขียนด้วย C# นั้นสามารถทำงานได้เหมือนกันการเขียนด้วยภาษา Objective-C นั่นเอง แต่พื้นฐานการทำงานต่าง ๆ ยังต้องอาศัย Framework หรือ SDK ทั้งของ iOS

Xamarin.iOS สามารถพัฒนาได้ทั้งบนเครื่อง Mac OS โดยจะมี Tool ชื่อว่า Xamarin Studio IDE แต่ถ้าบน Windows OS จะใช้ผ่าน Tools ของ Visual Studio Professional 2010 หรือสูงขึ้นไป ซึ่งเมื่อทำการติดตั้ง Xamarin ลงบน Windows จะมีการติดตั้ง Plugin และ SDK ต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้งานบน Visual Studio

Native App สำหรับความหมายของ Native App คือการพัฒนา App ด้วยโครงสร้างหลักของต้นกำเนิดของ Apps นั้น ๆ โดยจะต้องใช้ Library หรือ SDK ที่ได้ออกแบบสำหรับการพัฒนา App นั้นโดยเฉพาะ ฉะนั้นการพัฒนา App แบบ Native App เราจะสามารถสร้างและออกแบบระบบการทำงาน ได้ความสามารถของ App ที่เต็มรูปแบบ ซึ่งตรงข้ามกับ Hybrid App จะเป็นการผสมผสานการทำงานผ่าน Framework อีกชั้นหนึ่ง โดยการเขียนผ่าน UI ที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานเหมือนกับ Native App แต่ความสามารถที่ได้ค่อนข้างจะมีจำกัดมาก ซึ่งที่เราจะเห็นได้ในระบบ Android หรือ iOS ก็อย่างเช่น PhoneGap

Xamarin iOS C#

iOS / Android / Windows Phone

Xamarin iOS C#

Xamarin รองรับการเขียน C# ได้ทั้ง iOS / Android และ Windows Phone

เริ่มการติดตั้ง Xamarin สำหรับเขียน iOS

Xamarin iOS C#

Download Xamarin
http://xamarin.com/


Xamarin iOS C#

ในการ Download นี้จะมีมาให้ครบ เช่น Android , iOS , Xamarin Studio IDE และ Plugin สำหรับ Visual Studio

Xamarin iOS C#

ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้ง

Xamarin iOS C#

เลือก Continue

Xamarin iOS C#

เลือก Next

Xamarin iOS C#

เลือก Next

Xamarin iOS C#

รอซะครู่

Xamarin iOS C#

เลือก Path สำหรับจัดเก็บ Android SDK

Xamarin iOS C#

เลือก Next

Xamarin iOS C#

เลือก Next

Xamarin iOS C#

ในขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลา 1-2 ชม. ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเตอร์เน็ต และอาจจะมีปัญหาเรื่อง Download ไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจจะต้องลองใหม่หลาย ๆ ครั้ง

Xamarin Android C#

หลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว SDK ต่าง ๆ ที่ถูก Config ให้กับโปรแกรม Visual Studio อัตโนมัติ แต่เราจะยังไม่สามารถเขียน iOS ได้ทันที เพราะประเด็นสำคัญในการที่จะเขียน iOS นั้นคือ iOS Simulator ที่จะใช้ Run หรือ Debug โปรแกรม

Xamarin iOS C#

ในปัจจุบัน iOS Simulator ยังไม่ฟรีเหมือนกับ Android Emulator ฉะนั้นประเด็นนี้ค่อนข้างจะเป็นข้อสำคัญที่เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่ทำให้การเขียน App บน iOS ด้วย C# อาจะจะถึงขั้นเป็นไปไม่ได้และล่มเลิกความคิดกันไปเลย เพราะในการ Render UI และการ Run/Debug ยังจะต้องใช้ iOS Simulator ที่อยู่บนเครื่อง Mac ซึ่งถ้าเรามีเครื่อง Mac อยู่แล้วด้วยนั้นก็สามารถที่จะเรียกใช้ iOS Simulator ที่อยู่บนเครื่อง Mac ผ่าน Build Host ได้ แต่ปัญหานี้คาดว่าในอนาคต Xamarin อาจจะสามารถนำ iOS Simulator มาใช้งานพร้อมกับ SDK ได้โดยไม่ต้องอาศัยการสร้าง Build Host เพื่อเรียกใช้งานจากเครื่อง Mac
Xamarin Build Host คืออะไร??
Build Host คือการสร้าง iOS Simulator บนเครื่อง Mac ให้โปรแกรม Visual Studio สามารถเรียกใช้งาน Resource ของ iOS Simulatorได้ อันเนื่องจากบน Windows ไม่มี Simulator สำหรับการรัน iOS ฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องอาศัยการ Build Host เพื่อเรียกใช้งาน Simulator ที่อยู่บนเครื่อง Mac สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ใน ตอนที่ 3 โดยวัตถุประสงค์ในการเรียกใช้งานนั้น เพื่อ Render UI (xib,Storyboard) และ Run/Debug

   
Share


ช่วยกันสนับสนุนรักษาเว็บไซต์ความรู้แห่งนี้ไว้ด้วยการสนับสนุน Source Code 2.0 ของทีมงานไทยครีเอท


ลองใช้ค้นหาข้อมูล


   


Bookmark.   
       
  By : ThaiCreate.Com Team (บทความเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไทยครีเอทห้ามนำเผยแพร่ ณ เว็บไซต์อื่น ๆ)
  Score Rating :  
  Create/Update Date : 2014-09-05 10:41:40 / 2017-03-26 08:49:43
  Download : No files
 Sponsored Links / Related

 
ตอนที่ 2 : รู้จัก Xamarin Studio IDE บน Mac OS การเขียน iOS บน Xamarin ด้วยภาษา C#
Rating :

 
ตอนที่ 3 : Mac Build Host เตรียมความพร้อม iOS Simulator สำหรับ Visual Studio (C#)
Rating :

 
ตอนที่ 4 : พื้นฐาน Xamarin.iOS บน Visual Studio การสร้าง Run/Project ของ iOS ด้วย C#
Rating :

 
ตอนที่ 5 : โครงสร้าง Xamarin.iOS บน Visual Studio สร้าง View การเชื่อมโยง View ด้วย C#
Rating :

 
ตอนที่ 6 : การสร้าง Event Handler และ UIAlertView ของ Xamarin.iOS บน Visual Studio C#
Rating :

 
ตอนที่ 7 : Xamarin.iOS กับ Visual Studio สร้าง Action Segue ส่งค่า Parameters ข้าม View (C#)
Rating :


ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


Hit Link
   Load balance : Server 05
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2024 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่