Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 109,032

HOME > Mobile > Android Tutorials - สอนเขียน Android App ฟรี เขียนโปรแกรมแอนดรอยด์บน SmartPhone / Tablets > Android Export APK การนำ App ที่เขียนบน Eclipse ทำเป็น .apk ไป Install ใช้งานจริงบน Smart Phone และ TabletsClound SSD Virtual Server

Android Export APK การนำ App ที่เขียนบน Eclipse ทำเป็น .apk ไป Install ใช้งานจริงบน Smart Phone และ Tablets

Android Export APK การนำ App ที่เขียนบน Eclipse ทำเป็น .apk ไปใช้งานจริงบน Smart Phone และ Tablets ในการนำ App ไปใช้งานจริงบน Smart Phone / Tablets ของ Android หรือเอาขึ้น Play Store ไว้ขายหรือให้คนอื่นดาวน์โหลดนั้น เราจะต้องทำการ Export Package ตัวโปรเจคของเราที่อยู่บน Eclipse ให้เป็นไฟล์นามสกุล .apk จากนั้นเราสามารถที่จะนำไฟล์ .apk ไปติดตั้ง Install บน Smart Phone หรือ Tablets ได้ในทันที หรือจะเอาไป Upload ขึ้นบน Play Store ก็ทำได้ง่าย ๆ ได้เช่นกัน และในการ Install โปรเจคของเราลงบน Smart Phone หรือ Tablets ของ Android ก็สามารถทำได้ง่ายมาก ๆ เพียงแค่ Copy ไฟล์ .apk ลงใน SD Card จากนั้นก็ดับเบิ้ลคลิกผ่าน Android ทำการติดตั้งและใช้งานได้ในทันที

ในบทความนี้จะอธิบายเพียงการ Export ไฟล์ .apk จากโปรแกรม Eclipse แล้วนำไปติดตั้งบน Smart Phone และ Tablets เท่านั้น ส่วนวิธีการนำขึ้นบน Play Store สามารถอ่านได้จากบทความถัดไป

Android ทำการ Copy ไฟล์ไปยัง SD Card ของ Emulator การเรียกใช้งานไฟล์บน SD Card

Android File Structure โครงสร้างของไฟล์ของ Android บน Smart Phone และ Tablets

เพื่อความเข้าใจ อาจจะต้องอ่าน 2 บทความนี้ก่อน จะได้เข้าใจถึงโครงสร้างพื้นฐานของ Android และ SD Card ที่อยู่บน Android

การทำ Project บน Eclipse ให้เป็น .apk เพื่อนำไปใช้จริง บน Smart Phone และ Tablets ของ Android

Android Create Export Eclipse to APK

ขั้นแรกให้เปิด Project ของเราบนโปรแกรม Eclipse

Android Create Export Eclipse to APK

อันนี้เป้นการทดสอบรันผ่าน Emulator ซึ่งตอนนี้ทำงานได้ปกติ

Android Create Export Eclipse to APK

สังเกตุว่าตอนนี้ App ของเราอยู่บน Emulator แล้ว ขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนปกติที่เราพัฒนาโปรแกรม
เริ่มการ Export เป็นไฟล์ APK

Android Create Export Eclipse to APK

คลิกขวาที่ Project ->Android Tools -> Export Singed Application Packages..

Android Create Export Eclipse to APK

เลือก Project ของเรา

Android Create Export Eclipse to APK

ขั้นตอนนี้เป็นการกำหนด Keystore ถ้ายังไม่มีให้กรอก เข้าไปใหม่ โดยเลือกโฟเดอร์ที่ต้องการ และใส่ชื่อ Keystore เหมือนในตัวอย่าง และก็กำหนดรหัสผ่านให้กับ Keystore ด้วย

Android Create Export Eclipse to APK

กำหนด Key Creation ซึ่งเป็นรายละเอียดต่าง ๆ ของ App

Android Create Export Eclipse to APK

ตัวนี้เป็น Path ของไฟล์ .apk ที่ต้องการ จากนั้นให้เลือก Finish

Android Create Export Eclipse to APK

หลังจากนั้นเราจะได้ไฟล์ .apk ที่จะนำไปใช้จริง ๆ ซึ่งเราจะได้แค่ไฟล์เดียว

Android Create Export Eclipse to APK

กลับไปยัง PC Desktop ทำการเชื่อมต่อ Smart Phone หรือ Tablets ผ่าน USB หรืออื่น ๆ เพื่อจะเข้าไปจัดการกับ SD Card

Android Create Export Eclipse to APK

เข้ามาใน SD Card

Android Create Export Eclipse to APK

เมื่อเข้ามาใน SD Card ของให้ทำการสร้างโฟเดอร์ขึ้นมา ชื่อว่าอะไรก็ได้ ในที่นี้ผมตั้งชื่อว่า Install

Android Create Export Eclipse to APK

ให้ Copy ไฟล์ .apk ลงในโฟเดอร์ install ของ SD Card
กลับมายัง Smart Phone และ Tablets

Android Create Export Eclipse to APK

ให้เปิด Browse ดูไฟล์ใน SD Card ในที่นี้ผมใช้ App ทีมีชื่อว่า "ไฟล์ส่วนตัว"

Android Create Export Eclipse to APK

เข้าไปที่ SD Card ของ Tablets

Android Create Export Eclipse to APK

หาโฟเดอร์ที่มีชื่อว่า Install

Android Create Export Eclipse to APK

เราก็จะเจอไฟล์ .apk ที่ได้ทำการ Copy ลงไว้ก่อนหน้านี้

Android Create Export Eclipse to APK

ให้ดับเบิ้ลคลิกแล้งทำการ ติดตั้ง โปรแกรมลงบน Tablets

Android Create Export Eclipse to APK

หลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ "เปิด"

Android Create Export Eclipse to APK

โปรแกรมกำลังถูกเปิดขึ้นมา

Android Create Export Eclipse to APK

แสดง App ของเรา ที่ได้เขียนขึ้น

Android Create Export Eclipse to APK

เมื่อกลับไปยังหน้าจอแสดง App บน Tablets ก็จะเห็น Launcher Icons App ของเราในการ Install App ลงใน Smart Phone หรือ Tablets ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงเท่านี้ สรุปก็คือ เพียงแค่ Export ให้เป็นไฟล์ .apk แล้วนำไฟล์ไป Install บนเครื่อง Android ใจความสำคัญจะมีเพียงเท่านี้

ในบทความนี้จะยังไม่ได้นำ App ที่เราเขียนนั้นขึ้นไปไว้บน Play Store ส่วนวิธีสามารถอ่านวิธีการนำ App ขึ้น Play Store ได้ในบทความถัดไป

   
Share


ช่วยกันสนับสนุนรักษาเว็บไซต์ความรู้แห่งนี้ไว้ด้วยการสนับสนุน Source Code 2.0 ของทีมงานไทยครีเอท


ลองใช้ค้นหาข้อมูล


   


Bookmark.   
       
  By : ThaiCreate.Com Team (บทความเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไทยครีเอทห้ามนำเผยแพร่ ณ เว็บไซต์อื่น ๆ)
  Score Rating :  
  Create/Update Date : 2013-02-06 11:35:36 / 2017-03-26 20:30:56
  Download : No files
 Sponsored Links / Related

 
Android File Structure โครงสร้างของไฟล์ของ Android บน Smart Phone และ Tablets
Rating :

 
รู้จัก Palette หรือเครื่องมือ Widgets Element ต่าง ๆ ที่อยู่ใน Android และ Eclipse
Rating :

 
Android สร้าง Launcher Icons และ Title Bar บน Eclipse และ ใช้งาน Emulator เบื้องต้น
Rating :

 
พื้นฐานการเขียน Android กับโปรแกรมภาษา Java Syntax และการใช้งาน Eclipse เบื้องต้น
Rating :

 
ฟรี!! อบรม Android เรียน Android จะเขียน แอนดรอยด์ แหล่งความรู้แบบ ฟรี ๆ
Rating :

 
Android Change Launcher Icons การเปลี่ยนไอคอนของโปรแกรมทีเขียนบนแอนดรอยด์
Rating :

 
การแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อ Emulator ไม่ตอบสนอง ไม่สามารถรันโปรแกรม Android ได้
Rating :

 
Android - Process system is not responding / has stopped / unexpectedly
Rating :

 
การใช้งาน Debugging (LogCat) ในการเขียน Android บนโปรแกรม Eclipse IDE (Android-Eclipse)
Rating :

 
การเซ็ตให้ Eclipse - Run / Debug โปรแกรม Android บน Device และ Smart Phone หรือ Tablets จริง
Rating :

 
Android Sample Project ของ Android SDK ที่อยู่ใน Eclipse มีอะไรดีและน่าสนใจกว่าที่คิด
Rating :

 
Android Rotate Switching Portrait and Landscape - Emulator (มุมมองในแนวตั้งและแนวนอน)
Rating :

 
Android การทำ Splash Screen Loading ในช่วงระหว่างการเข้าสู่ App หรือระหว่างในช่วงรอการเปลี่ยนหน้า
Rating :

 
Android External Font Face / Font Color / Font Size
Rating :

 
Android Import Jar Library
Rating :

 
Android get current Date/Time
Rating :


ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


Hit Link
   Load balance : Server 02
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2024 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่