Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 109,027

HOME > Mobile > [iOS/iPhone] Tutorials - สอนเขียน iPhone App ฟรี เขียน iPad App เรียน iPhone เขียนโปรแกรม iPhone > Objective-C and Cocoa กับการเขียนโปรแกรมบน iOS สำหรับ iPhone และ iPadClound SSD Virtual Server

Objective-C and Cocoa กับการเขียนโปรแกรมบน iOS สำหรับ iPhone และ iPad

Objective-C and Cocoa กับการเขียนโปรแกรมบน iOS สำหรับ iPhone และ iPad ในการที่จะเขียนโปรแกรม iOS เพื่อทำงานบน iPhone และ iPad ด้วยภาษา Objective-C เราจะได้ยินคำศัพท์นี้บ่อย ๆ เช่น Cocoa , Cocoa Touch , Foundation , Framework เรามารู้ความหมายคร่าว ๆ ของคำศัพท์เหล่านี้

Objective-C and Cocoa


Cocoa เป็น Framework ที่ใช้พัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของภาษา Objective-C ซึ่งภายใน Cocoa จะมีรูปแบบคำสั่งให้เลือกใช้อยู่มากมาย และถูกแบ่งออกมาได้หลาย Framework เช่น Foundation Framework , Cocoa Touch และอื่น ๆ ซึ่ง Framework ต่าง ๆ เหล่านี้ที่จะนำมาเขียนโปรแกรมบน iOS (iPhone,iPad) เราสามารถเรียกใช้ได้หลังจากที่ Create Project บน Xcode ได้ในทันที

Objective-C and Cocoa


จากรูปจะเห็นว่ามีรายการ Framework ที่ถูก Include เข้ามาในโปรเจค ซึ่งจะอยู่ในโฟเดอร์ที่มีชื่อว่า Frameworks และตอนนี้ถูกแบ่งย่อยเป็น 3 Framework มี ULKit.framework, Foundation.framework และ CoreGraphics.framework โดย Framework เหล่านี้มีหน้าที่แตกต่างกันไป และทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงส่วนปลีกย่อยของ Cocoa Framework เท่านั้น

Objective-C and Cocoa


ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Objective-C ปัจจุบันมีความสะดวกมากกว่าเมื่อก่อน ด้วยการใช้ Tools ของ Xcode ที่สามารถติดตั้งได้ฟรี ๆ จาก App Store จากบทความก่อนหน้านี้

Install ติดตั้ง Xcode บนเครื่อง Mac สำหรับเขียน iOS (iPhone, iPad , iPod)

ความสามารถของ Xcode ที่เด่น ๆ เช่น การที่ Xcode สามารถสร้าง Interface Builder ได้ง่ายและสวยงาม และความสามารถอื่น ๆ เช่นการสร้าาง IBOutlet , IBAction และการ Build Compile ต่าง ๆ
ซึ่งปกติแล้วในการเขียน App บน iPhone จะสามารถเขียนได้ 3 ภาษาคือ Objective C, ภาษา C และ C# แต่ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Objective-C ที่ใช้ Framework ของ Cocoa ตามที่ได้กล่าวมาในก่อนหน้านี้ เหตุผลเพราะภาษา Objective-C เป็นภาษาที่มีรูปแบบและโครงสร้างที่เข้าใจง่าย ในแรก ๆ อาจจะยังงกับรูปแบบคำสั่งไปบ้าง แต่ถ้าเราได้ศึกษาและเข้าใจความหมายของมันแล้ว เราจะเห็นว่ารูปแบบคำสั่งนั้นไม่ได้ยากอย่างที่เห็ฯในตอนแรก ซึ่งผมเองก็เห็นเป็นเช่นนั้นเดียวกัน และก็เริ่มสุกกันมันแล้วซิ ก่อนที่จะเขียนบทความถัดไปผมจะขอทบทวนเกี่ยวกับ โครงสร้างของไฟล์ที่เป็น .h และ .m และอธิบายเกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐานของไฟล์ และในไฟล์ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ในบทความก่อน ๆ ได้อธิบายไปแล้วว่า .h คือส่วนของที่เป็น header ไว้ประกาศชื่อ class , method , variable และในส่วนของ .m คือ implementation ไว้สำหรับกำหนดรูปแบบและคำสั่งการทำงานต่าง ๆ

ViewController.h (Header file)
#import <UIKit/UIKit.h>

@interface ViewController : UIViewController
{
  IBOutlet UITextField *txtName; // for Text Field (Textbox)
  
  IBOutlet UILabel *lblResponse; // for Label
}

- (IBAction)Hello:(id)sender; // for Button Event

@end

คำอธิบาย

#import <UIKit/UIKit.h>
// เป็นการ Import library หรือ Framework เข้ามาใช้งาน ซึ่ง UIKit เป็น Framework เกี่ยวกับ UI

@interface ViewController : UIViewController
// เป็นการประกาศชื่อ Class โดยในการประกาศ Class จะเริ่มต้นด้วย @interface จะเห็นว่า ViewController เป็นชื่อ Class ส่วน UIViewController เป็นการ inheritance Class ที่มีชื่อว่า UIViewController ซึ่งเป็น Class ที่เกี่ยวข้องกับ User Interface ของ View

IBOutlet UITextField *txtName; // for Text Field (Textbox)
IBOutlet UILabel *lblResponse; // for Label

// เป็นเหมือนรายการ Property หรือ Variable ตัวแปรที่จะใช้ในการจัดเก็บ หรือรับส่งค่าตัวแปรต่าง ๆ

- (IBAction)Hello:(id)sender; // for Button Event
// เป็น Method หรือ function ในการทำงาน


ViewController.m (Implement File)
#import "ViewController.h"

@interface ViewController ()

@end

@implementation ViewController

- (IBAction)Hello:(id)sender
{
  
  //lblResponse.text = txtName.text;
  //[lblResponse setText:[txtName text]];
  
  NSString *hello = @"สวัสดีครับคุณ ";
  NSString *name = txtName.text;
  NSString *message;
  message = [hello stringByAppendingString:name];
  
  lblResponse.text = message;
  
}

- (void)viewDidLoad
{
  [super viewDidLoad];
	// Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.
}

- (void)didReceiveMemoryWarning
{
  [super didReceiveMemoryWarning];
  // Dispose of any resources that can be recreated.
}

@end

คำอธิบาย

#import "ViewController.h"

// เรียกใช้ไฟล์ Header ที่เป็น .h ทีได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้

@interface ViewController ()
@end


// เป็นการประกาศชื่อ Class ซึ่งปกติจะชื่อเดียวกับ Header Files

@implementation ViewController

// เป็นการประกาศคำสั่งสำหรับเริ่มต้นการ Implement ไฟล์ หรือเริ่มต้นคำสั่งต่าง ๆ

- (IBAction)Hello:(id)sender
- (void)viewDidLoad
- (void)didReceiveMemoryWarning


// 3 ตัวนี้เป็นรายการ Method หรือ Function ต่าง ๆ

เพิ่มเติม
ในการสร้าง Class บน Objective-C ด้วย Xcode เราจะเห็นว่ามีคำสั่งต่าง ๆ ถูกสร้างให้อัตโนมัติ ซึ่งคำสั่งเหล่านี้เราไม่ต้องไปแก้ไขหรือลบออก และจะไม่มีผลต่อการทำงานของโปรแกรม สำหรับการใช้งาน Class เบื้องต้น ลองอ่านและศึกษาได้จากบทความที่เกี่ยวข้องข้างล่างนี้

และบทความต่อไปนี้ 4-5 บทความ ผมจะเขียนเกี่ยวกับ Basic Objective-C เพื่อให้มีความเข้าใจกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของภาษา Objective-C ก่อนที่จะเขียนโปรแกรมในด้านอื่น ๆ ต่อไป


หัวข้อ Basic Objective-C

Objective-C and Variable รู้จักกับตัวแปรในภาษา Objective-C (iOS,iPhone,iPad)

Objective-C and DataType ชนิดของตัวแปรในภาษา Objective-C (iOS,iPhone,iPad)

Objective-C and Loop การสร้างลูปและแสดง Loop แบบง่าย ๆ (iOS,iPhone,iPad)

Objective-C and If Else , Switch Condition Statement (iOS,iPhone,iPad)

Objective-C and Operator การใช้ Operator บนภาษา Objective-C (iOS,iPhone,iPad)

Objective-C Property(strong,nonatomic) , Weak , Strong type (iOS, iPhone, iPad)

Objective-C and Class Object (OOP) การเรียกใช้งาน Class (iOS,iPhone,iPad)
.

   
Share


ช่วยกันสนับสนุนรักษาเว็บไซต์ความรู้แห่งนี้ไว้ด้วยการสนับสนุน Source Code 2.0 ของทีมงานไทยครีเอท


ลองใช้ค้นหาข้อมูล


   


Bookmark.   
       
  By : ThaiCreate.Com Team (บทความเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไทยครีเอทห้ามนำเผยแพร่ ณ เว็บไซต์อื่น ๆ)
  Score Rating :  
  Create/Update Date : 2012-10-21 05:49:58 / 2017-03-25 22:55:19
  Download : No files
 Sponsored Links / Related

 
การเขียน Coding ด้วยภาษา Objective-C กับการแสดงผลง่าย ๆ บน iOS (iPhone,iPad)
Rating :

 
iOS/iPhone Dynamic Create Object Dynamically (Objective-C , iPhone)
Rating :

 
Objective-C and Variable รู้จักกับตัวแปรในภาษา Objective-C (iOS,iPhone,iPad)
Rating :

 
Objective-C and DataType ชนิดของตัวแปรในภาษา Objective-C (iOS,iPhone,iPad)
Rating :

 
Objective-C and Loop การสร้างลูปและแสดง Loop แบบง่าย ๆ (iOS,iPhone,iPad)
Rating :

 
Objective-C and if , else if , switch Flow Condition Statement (iOS,iPhone,iPad)
Rating :

 
Objective-C and Operator การใช้ Operator บนภาษา Objective-C (iOS,iPhone,iPad)
Rating :

 
Objective-C Property(strong,nonatomic) , Weak , Strong type (iOS, iPhone, iPad)
Rating :

 
Objective-C and Class Object (OOP) การเรียกใช้งาน Class (iOS,iPhone,iPad)
Rating :

 
iOS/iPhone Substring / Split / Replace String (Objective-C)
Rating :

 
iOS/iPhone and Timer (NSTimer, Objective-C)
Rating :

 
iOS/iPhone and Thread (NSThread, Objective-C)
Rating :


ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


Hit Link
   Load balance : Server 03
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2024 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่