Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 109,031

HOME > Windows Azure > Visual Studio Online & Team Developer Tools > ตอนที่ 3 : การใช้งาน Hosted Source Control (TFVC) และการ Publish บน Azure Web SiteClound SSD Virtual Server

ตอนที่ 3 : การใช้งาน Hosted Source Control (TFVC) และการ Publish บน Azure Web Site

ตอนที่ 3 : การใช้งาน Hosted Source Control (TFVC) และการ Publish บน Azure Web Site ในการใช้งาน Team Foundation Server ที่อยู่บน Visual Studio Online ฟีเจอร์พื้นฐานที่เราจะใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเป็นทีมคือ การใช้งาน Source Control โดยรูปแบบการทำงานของมันก็คือ จัดเก็บไฟล์ Project ทั้งหมดไว้บน Server และแชร์ไฟล์ต่าง ๆ เหล่านี้ไปยัง Member ทุกคนที่อยู่ใน Team และมีฟังก์ชั่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีมให้เป็นระบบ เช่น การสร้าง Version ของไฟล์ เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งแก้ไขไฟล์ ก็จะทำการ Check In ไฟล์ที่แก้ไขเข้ามาจัดเก็บบน Visual Studio Online และไฟล์ที่แก้ไขจะถูกสร้างเป็น Version ของสมาชิกคนนั้น ๆ และสมาชิกคนอื่น ๆ ก็สามารถดึงไฟล์นั้น ๆ กลับไปยังเครื่องของตัวเองเพื่อใช้งาน หรือแก้ไขเพิ่มเติม และก็สามารถที่จะ Check In มาจัดเก็บยังบน Server ซึ่งทุก ๆ ครั้งที่แก้ไขก็จะเป็นอีก Version โดยกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ป้องการ Version ที่ซ้ำซ้อน รวมทั้งการสูญหาย ก็สามารถที่จะทำการ Roll Back ไฟล์ Version หรือดูไฟล์ Version เก่า ๆ และสามารถกลับนำมาใช้งานได้อีกครั้ง

กระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ของ Source Control ช่วยให้ทีมนักพัฒนา Project เป็น Team ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องร่วมกัน รวมทั้งยังช่วยให้สามารถบริหารโครงการที่มีอยู่ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อจัดเก็บอยู่บน Source Control สมาชิกหรือ Member ในทีม ก็ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งทำงานใน Office เดียวกัน เพียงแต่เชื่อมต่อกันผ่านระบบ Internet ก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ในบทความนี้ยังสอนวิธีการ Publish หรือ Deploy ไฟล์โปรเจคของ ASP.Net ไปยังบน Azure Web Site โดยเราเพียงแค่เลือก Publish ไฟล์โปรเจคบน Visual Studio ไฟล์ต่าง ๆ ที่ถูก Deploy ก็จะถูก Upload ไปยัง Site ที่อยู่บน Cloud ของ Windows Azure อัตโนัมติ ซึ่งนับได้ว่าเป็นวิธีการที่สะดวกมาก

การสร้าง Project บน Visual Studio และการเพิ่มลงใน Source Control

Visual Studio Online Hosted Source Control

เลือก FILE -> New Project...

Visual Studio Online Hosted Source Control

เลือก ASP.Net Web Form Application ตั้งชื่อ Project และที่สำคัญให้เลือก Add to source control

Visual Studio Online Hosted Source Control

เลือก Team Foundation Version Control เพื่อจัดเก็บ Source ทั้งหมดลงบน Visual Studio Online

Visual Studio Online Hosted Source Control

กำหนด Path ของ Source Control ที่ที่จะจัดบน Visual Studio Online

Visual Studio Online Hosted Source Control

หลังจากที่สร้าง Project เรียบร้อยแล้ว เราจะได้ไฟล์ตามโครงสร้าง Default ของ Project ซึ่งในครั้งแรกไฟล์ต่าง ๆ
จะมีเครื่องหมาย บวก (+) ซึ่งหมายถึงว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์ใหม่ ที่ยังไม่ถูก Commit ไปจัดเก็บไว้บน Source Control

Visual Studio Online Hosted Source Control

ให้คลิกขวาที่ Solution และเลือก Check In เพื่อ Commit ไฟล์ทั้งหมดไปจัดเก็บไว้บน Source Control

Visual Studio Online Hosted Source Control

เลือก Check In

Visual Studio Online Hosted Source Control

คลิกเลือก Yes เพื่อยืนยันการ Commit

Visual Studio Online Hosted Source Control

ในครั้งแรกจะทำงานช้่านิดหนึ่งเพราะจะ Add ไฟล์ทั้งหมดไปจัดเก็บไว้บน Source Control

Visual Studio Online Hosted Source Control

กรณีที่ไฟล์ถูก Commit ไปแล้วจะขึ้นสัญลักษณ์เครื่องหมาย กุญแจ

กลับไปยัง Visual Studio Online

Visual Studio Online Hosted Source Control

คลิกที่ CODE จะเห็นไฟล์ที่ถูกจัดเก็บไว้บน Source Control ของ Visual Studio Online

Visual Studio Online Hosted Source Control

โครงสร้างไฟล์จะเหมือนกับ Project ที่อยู่บน Local ของเราทุกอย่าง

Visual Studio Online Hosted Source Control

สามารถคลิกเพื่อดูรายการไฟล์ต่าง ๆ ได้


การเรียกใช้ไฟล์ Source Control ในกรณีที่โปรเจคมีอยู่แล้ว หรือเปิดโปรเจคโดย Member อื่น ๆ ใน Team

Visual Studio Online Hosted Source Control

เลือกเมนู FILE -> Source Control -> Advanced -> Open from Server

Visual Studio Online Hosted Source Control

เลือก URL ของ Source Control และ Project ที่อยู่บน Visual Studio Online ซึ่งในขั้นตอนที่อาจจะต้องกรอกข้อมูล User/Password หรือ Member ที่อยู่ใน Team (สำหรับขั้นตอนการเพิ่ม Member ใน Team ดูได้จากตอนที่ 4)

Visual Studio Online Hosted Source Control

ซึ่งโครงสร้างไฟล์ต่าง ๆ จะเหมือนกับไฟล์ที่จัดเก็บอยู่บน Local

Visual Studio Online Hosted Source Control

เลือกไฟล์ Project ที่ต้องการเปิด

Visual Studio Online Hosted Source Control

ไฟล์จะถูกดาวน์โหลดมาจัดเก็บไว้บน Local

Visual Studio Online Hosted Source Control

กรณีที่ต้องการดึงไฟล์ที่ล่าสุดจาก Source Control ให้เลือก Source Control -> Get Latest Version (Recursive)

Visual Studio Online Hosted Source Control

ทดสอบการแก้ไขบน Local และอัพเดดไปยัง Source Control ซึ่งไฟล์ที่ถูกแก้ไข จะแสดงเครื่องหมาย ถูกดีแดง ดังรูป

Visual Studio Online Hosted Source Control

ให้คลิกขวาที่ไฟล์เลือก Check In

Visual Studio Online Hosted Source Control

เลือก Yes

Visual Studio Online Hosted Source Control

เลือก Check In

Visual Studio Online Hosted Source Control

ไฟล์ที่ถูก Commit แล้วจะแสดงเครื่องหมาย กุญแจ ดังรูป ซึ่งหมายถึงว่าไฟล์นี้ไม่มีการแก้ไขแล้ว
กลับไปยัง Visual Studio Online

Visual Studio Online Hosted Source Control

ไฟล์ที่ถูกแก้่ไขจะ Update ตามไฟล์ที่ถูก Commit ซึ่ง Member อื่น ๆ ใน Team สามารถ Get Latest เพื่อดึงไฟล์นี้ไปใช้งานได้ และในกรณีเดียวกันถ้า Member ใน Team ยังไม่ได้ Get Last จะไม่สามารถแก้ไขไฟล์และ Update ทับไฟล์นี้ได้

Visual Studio Online Hosted Source Control

ในกรณีที่แก้ไขแล้วต้องการย้อนกลับสิ่งที่กระทำไปสามารถเลือกที่ Source Control -> Undo Pending Changes...

Visual Studio Online Hosted Source Control

ในการจะแก้ไขไฟล์ทุกครั้ง กรณีมี Member หลาย ๆ คนใน Team แนะนำให้ Get Latest Version ก่อนทุกครั้ง เพราะถ้าไม่ Get เมื่อแก้ไขไฟล์นี้แล้ว จะไม่สามารถ Check In หรือ Commit ได้


การ Publish หรือ Deploy ลงบน Azure Web Site

Visual Studio Online Hosted Source Control

จากโปรเจคนี้ซึ่งเป็น ASP.Net Web Application เราได้ผลลัพธ์ดังรูป ซึ่งเราจะ Deploy ไฟล์โปรเจคของ ASP.net ไปรันบน Services ที่ชื่อว่า Web Site ที่อยู่บน Cloud ของ Windows Azure

Windows Azure Web Site


Visual Studio Online Hosted Source Control

ให้คลิกขวาที่ Project เลือก Publish

Visual Studio Online Hosted Source Control

เลือก Windows Azure Web Sites

Visual Studio Online Hosted Source Control

ในนั้นตอนนี้ถ้ามี Account ของ Windows Azure อยู่แล้วให้เลือก Sign In

Visual Studio Online Hosted Source Control

Sign In ด้วย Account ของ Windows Azure

Visual Studio Online Hosted Source Control

หลังจากที่ Login ได้แล้ว เราสามารถเลือก Site ที่มีอยู่แล้ว หรือจะสร้าง Site ขึ้นมาใหม่

Visual Studio Online Hosted Source Control

กรอก URL ของ Site และรายละเอียดอื่น ๆ

Visual Studio Online Hosted Source Control

กำหนด Password และข้อมูลอื่น ๆ จากนั้นเลือก Publish

Visual Studio Online Hosted Source Control

หลังจากที่สร้าง Site เมื่อเรา Login ผ่าน Azure Portal Management จะเห็นว่า Site ถูกสร้างให้อัตโนมัติ

Visual Studio Online Hosted Source Control

แลสามารถเรียก URL ของ Site ได้ในทันที ซึ่งง่ายและสะดวกมาก โดยเราไม่ต้องการทำการ Upload ไฟล์อื่น ๆ เพิ่มแต่อย่างใด.

   
Share


ช่วยกันสนับสนุนรักษาเว็บไซต์ความรู้แห่งนี้ไว้ด้วยการสนับสนุน Source Code 2.0 ของทีมงานไทยครีเอท


ลองใช้ค้นหาข้อมูล


   


Bookmark.   
       
  By : ThaiCreate.Com Team (บทความเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไทยครีเอทห้ามนำเผยแพร่ ณ เว็บไซต์อื่น ๆ)
  Score Rating :  
  Create/Update Date : 2014-11-17 14:25:16 / 2017-03-24 15:59:56
  Download : No files
 Sponsored Links / Related

 
ตอนที่ 1 : Visual Studio Online คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และขั้นตอนการสมัครใช้งาน
Rating :

 
ตอนที่ 2 : สร้าง Project บน Visual Studio Online การเชื่อมต่อกับโปรแกรม Visual Studio
Rating :

 
ตอนที่ 4 : จัดการ User บน Visual Studio Online และ Work Items and Agile Planning
Rating :

 
ตอนที่ 5 : Visual Studio กับการสร้าง Hosted Build Service บน Visual Studio Online
Rating :

 
ตอนที่ 6 : การใช้งาน TFS Git Integration กับ Source Control บน Visual Studio Online
Rating :

 
ตอนที่ 7 : การใช้งาน Application Insights บน Visual Studio Online การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
Rating :

 
ตอนที่ 8 : การใช้งาน Cloud Load Testing บน Visual Studio Online ทดสอบประสิทธิการทำงาน
Rating :

 
ตอนที่ 9 : การใช้งาน Debugging for Cloud Applications กับ Windows Azure Web Site
Rating :


ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


Hit Link
   Load balance : Server 04
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2024 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่