Register Register Member Login Member Login Member Login Forgot Password ??
PHP , ASP , ASP.NET, VB.NET, C#, Java , jQuery , Android , iOS , Windows Phone
 

Registered : 109,022

HOME > บทความจากสมาชิกบทความจากสมาชิก (เขียนบทความใหม่ 10 Point / 1 บทความ)


Bookmark.

iOS/iPhone XML Parser / XML Feed from URL (NSXMLParser ,Objective-C)

iOS/iPhone XML Parser / XML Feed from URL (NSXMLParser ,Objective-C)

แม้ว่าในปีจจุบันจะมีการใช้ JSON มาแทนที่ XML ในหลาย ๆ Interface ของโปรแกรม เช่น การส่งค่าระหว่าง Web Server กับ Client วิธีการในปัจจุบันก็จะถูกแทนที่ด้วย JSON ซะส่วนมาก แต่ XML
Rating :
Update : 2013-11-14 16:31:14

iOS/iPhone NSURLConnection POST Method and Send Parameter (Objective-C)

iOS/iPhone NSURLConnection POST Method and Send Parameter (Objective-C)

การ POST Method เป็นการส่งค่า POST จาก iOS ไปยัง URL ปลายทาง โดยปลายทางสามารถรับค่า POST ได้เหมือน ๆ กับการเปขียนโปรแกรมทั่ว ๆ ไป เช่น PHP จะใช้ $_POST หรือ ASP/ASP.NET จะใช้ Request.Form() ในการใช้ POST บน iOS
Rating :
Update : 2013-11-14 16:29:51

Android AsyncTask update ListView notifyDataSetChanged when Items Load finish

Android AsyncTask update ListView notifyDataSetChanged when Items Load finish

ในการแสดงผลข้อมูลจาก Server บน ListView บน Android นั้นปกติถ้าใช้การดึงแบบปกติด้วยการใช้ BaseAdapter หรือ Adapter อื่น ๆ ตัว ListView จะต้องรอให้ข้อมูลทุกรายการโหลดให้เรียบร้อยก่อนที่จะแสดงผล ซึ่งถ้าอัตราการโหลดข้อมูลช้า โปรแกรมก็จะค้างไปซะพัก และรอจนกว่าโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้นถึงจะแสดงผลออกมา
Rating :
Update : 2013-11-13 10:45:13

Android Upload Send file to Web Server (Website)

Android Upload Send file to Web Server (Website)

การเขียน Android เพื่อทำการ Upload ไฟล์ไปยัง Server ใน Android นั้นสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการเชื่อมต่อกับ Web Server ผ่าน HttpURLConnection โดยกำหนด Content-Type เป็นแบบ Binary
Rating :
Update : 2013-11-13 10:43:41

Android ListView and Buttons inside Create Custom Command in ListView

Android ListView and Buttons inside Create Custom Command in ListView

บทความนี้จะเป็นการสร้าง ListView ซึ่งภายใน ListView ก็จะมีข้อมูลอยู่หลาย Rows และภายในแต่ล่ะ Rows จะมีปุ่ม Button ที่ทำหน้าที่บรรจุด Command หรือคำสั่งต่าง ๆ ที่จะทำงานกับ Rows นั้น ๆ เช่น การคลิกเพื่อดูรายละเอียด
Rating :
Update : 2013-11-13 10:40:58

เพิ่มความสำเร็จให้กับ Startup ของคุณกับงาน Windows Azure Camp นำ Cloud มาประยุกต์อย่างไรให้เต็มประสิทธิภาพ

เพิ่มความสำเร็จให้กับ Startup ของคุณกับงาน Windows Azure Camp นำ Cloud มาประยุกต์อย่างไรให้เต็มประสิทธิภาพ

กลับมาอีกครั้งกับงาน Windows Azure Camp งานที่จะทำให้คุณนำ Cloud มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รู้ทุกแง่มุม โดยครั้งนี้งานจะจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน ใครสนใจรีบลงทะเบียนด่วน งานนี้รับจำนวนจำกัด!
Rating :
Update : 2013-11-11 09:23:50

ระบบการขอเพลงและตรวจสอบรายชื่อที่เพลงขอด้วย PHP และ mysql โดยใช้ jquery ช่วย

ระบบการขอเพลงและตรวจสอบรายชื่อที่เพลงขอด้วย PHP และ mysql โดยใช้ jquery ช่วย

ระบบการขอเพลงและตรวจสอบรายชื่อที่เพลงขอด้วย PHP และ mysql โดยใช้ jquery ช่วย
Rating :
Update : 2013-11-30 08:11:55

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน โปรแกรมเมอร์ ไอที โมบายแอพ ด่วน!!

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน โปรแกรมเมอร์ ไอที โมบายแอพ ด่วน!!

บริษัทฯดำเนินงานให้คำแนะด้านการลงทุนในหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนทั่วไปและอำนวยความสะดวกในการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดอนุพันธ์ หน่วยลงทุน การลงทุนในต่างประเทศและบริการด้านการเงินอื่นๆ
Rating :
Update : 2013-11-05 09:41:43

สอบถามครับ เรื่องการทำฟอร์มเข้าสู่ระบบ

สอบถามครับ เรื่องการทำฟอร์มเข้าสู่ระบบ

การทำฟอร์มเข้าสู่ระบบ ขออนุญาติดัดแปลงรูปภาพจากเว็บนี้นะครับ อยากได้เหมือนในรูปอ่ะครับ สมมุตินะครับ พอกดปุ่มเข้าสู่ระบบ จะขึ้นกรอบตรงกลางมา พอ กากบาท หรือ คลิ๊กที่นอกกรอบตรงกลาง มันจะปิดกรอบตรงกลางได้อะครับ
Rating :
Update : 2013-11-30 08:11:23

การสร้าง Email Account / SMTP / POP เพื่อรับส่งอีเมล์ บน Zpanel

การสร้าง Email Account / SMTP / POP เพื่อรับส่งอีเมล์ บน Zpanel

บทความตัวอย่างนี้เป็นการใช้งาน Email Account ซึ่ง Feature นี้เป็นความสามารถพื้นฐานบน Zpanel ที่สามารถใช้งานได้ง่ายมาก สามารถสร้าง Email Account และใช้รับ-ส่ง อีเมล์ทันที และ Zpanel ยังมี Webmail ชื่อว่า Roundcube
Rating :
Update : 2013-11-02 08:38:00

การสร้าง MySQL Database บน Zpanel เรียกใช้งาน phpMyAdmin บน Zpan

การสร้าง MySQL Database บน Zpanel เรียกใช้งาน phpMyAdmin บน Zpan

สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเขียนเว็บด้วย PHP และการใช้งาน Web Hosting ก็คือการใช้งาน MySQL Database และบน Zpanel ก็มี Feature นี้มาให้พร้อม สามารถสร้าง Database ได้หลายตัว
Rating :
Update : 2013-11-02 08:37:21

การสร้าง FTP Account ไว้สำหรับ Upload ไฟล์ บน Zpanel

การสร้าง FTP Account ไว้สำหรับ Upload ไฟล์ บน Zpanel

บทความนี้จะเป็นตัวอย่างการสร้าง FTP Account บน Zpanel ซึ่งเป็น Feature พื้นฐานที่มามาพร้อมกับ Zpanel และทุก ๆ Level ก็สามารถสร้าง FTP Account
Rating :
Update : 2013-11-02 08:36:53

Java and Number : การใช้งานตัวเลขในภาษา Java

Java and Number : การใช้งานตัวเลขในภาษา Java

ในการประกาศตัวแปรชนิดที่เป็นตัวเลข นอกจากเราจะใช้พวก int , float , double , short ,long ซึ่ง Data type
Rating :
Update : 2013-11-02 08:32:56

Java and Condition/Control-Flow Statement : การใช้งานเงื่อนไข เช่น if , else , switch

Java and Condition/Control-Flow Statement : การใช้งานเงื่อนไข เช่น if , else , switch

เป็นรูปแบบคำสั่งในภาษา Java ที่สร้างเงื่อนไข Condition สายงาน การตัดสินใจการทำงาน เมื่อเป็นจริง หรือจะทำงานอีกชุด เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ
Rating :
Update : 2013-11-02 08:31:48

ava and Loop : การใช้งาน Loop ในภาษา Java เช่น do ,for , foreach

ava and Loop : การใช้งาน Loop ในภาษา Java เช่น do ,for , foreach

ในภาษา Java เป็นรูปแบบการทำซ้ำ ๆ โดยสามารถกำหนด Scope การทำงานภายใน Loop และให้ Loop ทำงานคำสั่งนั้น ๆ จนตรงกับเงื่อนไขหรือสิ้นสุดการทำงาน แล้วโปรแกรมค่อยออกจาก Loop นั้น
Rating :
Update : 2013-11-02 08:30:35

Java and Operators : รู้จักกับโอเปอร์เรเตอร์ในภาษา Java

Java and Operators : รู้จักกับโอเปอร์เรเตอร์ในภาษา Java

โอเปอร์เรเตอร์ หรือ เครื่องหมายดำเนินการ เป็นการกระทำกับชุดของตัวแปรบนภาษา Java ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ และสามารถแยกย่อยออกเป็นหลายส่วน
Rating :
Update : 2013-11-02 08:29:19

Java Data types and Variable : การสร้างและใช้งานตัวแปรในภาษา Java

Java Data types and Variable : การสร้างและใช้งานตัวแปรในภาษา Java

ในการสร้างตัวแปรในภาษา Java ก่อนการเก็บค่าตัวแปร (Variable) ต่าง ๆ ในภาษา Java บังคับจะต้องให้ทำการประกาศชื่อตัวแปรและชนิดของตัวแปรก่อนเสมอ และภาษา Java ค่อนข้างจะมีโครงสร้างเกี่ยวกับ Data type ค่อนข้างแข็งแรงมาก
Rating :
Update : 2013-11-02 08:28:18

ชุดวีดีโอ VDO สอนเขียน Java การเขียนโปรแกรมภาษา Java ชุดที่ 1 (ภาษาไทย)

ชุดวีดีโอ VDO สอนเขียน Java การเขียนโปรแกรมภาษา Java ชุดที่ 1 (ภาษาไทย)

บทความนี้ขอรวบรวบ Clip สอนเขียน Java ที่อยู่บนเว็บไซต์ของ youtube.com สอนตั้งแต่พื้นฐาน สอนได้ดีมาก มี Clip ดี ๆ มากมายครับ น่าสนใจอย่างยิ่ง
Rating :
Update : 2013-11-02 08:27:10

บริษัทเกมออนไลน์ รับสมัคร Android Developer / iOS Programmer และงานด้าน IT ด่วน!!!

บริษัทเกมออนไลน์ รับสมัคร Android Developer / iOS Programmer และงานด้าน IT ด่วน!!!

บริษัท วินเนอร์ ออนไลน์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเกมออนไลน์แนวหน้าของประเทศ อาทิเช่น Legendary Heroes, King Of Gun, Elite Forces, Glory Destiny Online, Eden Online, MU, Seal Online Plu
Rating :
Update : 2013-11-02 06:57:42

Android Indeterminate Progress Bar (FEATURE_INDETERMINATE_PROGRESS)

Android Indeterminate Progress Bar (FEATURE_INDETERMINATE_PROGRESS)

การสร้าง Android เพื่อแสดง ProgressBar แบบ Title Bar โดย Indeterminate Progress Bar จะแสดงผลในส่วนของ Title Bar ของ Application อยู่ด้านบนขวา
Rating :
Update : 2013-10-31 09:17:02

Android Loading JSON and ProgressBar/ProgressDialog

Android Loading JSON and ProgressBar/ProgressDialog

บทความนี้ค่อนข้างจะ Advanced จะเป็นการเขียน Android เพื่อดึงข้อมูลจาก Server ในรูปแบบของ JSON และการแสดงข้อมูลอื่น ๆ จาก Server เช่นรูปภาพ แสดงผลใน ImageView ของ Column
Rating :
Update : 2013-10-31 09:16:12

ตอนที่ 3 : การทำ Session State บน ASP.Net Web บนระบบ Load Balance

ตอนที่ 3 : การทำ Session State บน ASP.Net Web บนระบบ Load Balance

บทความนี้จะเป็นการจัดการกับ Session State ของ ASP.Net Web ที่รันอบู่บน Load Balance ซึ่งในกรณีที่รัน ASP.Net ภายใต้ VM ที่ทำงานในหลาย ๆ เครื่อง ปัญหาเกี่ยวกับ Session ก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับเว็บไซต์ที่เขียนด้วยภาษาต่าง ๆ
Rating :
Update : 2013-10-31 08:49:52

ตอนที่ 2 : การทำ Session Handler บน PHP Web Site บนระบบ Load Balance

ตอนที่ 2 : การทำ Session Handler บน PHP Web Site บนระบบ Load Balance

ปัญหาหนึ่งที่สำคัญในการรันเว็บไซต์บน Load Balance ก็คือ การจัดการกับ Session ก่อนอื่นให้เราเข้าใจรูปแบบการทำงานของ Load Balance ก่อนว่า การกระจายผู้ใช้ไปในแต่ล่ะ VM นั้น จะไม่ได้เป็นการกำหนดว่าผู้ใช้นั้น ๆ
Rating :
Update : 2013-10-31 08:49:13

ตอนที่ 1 : เข้าใจเกี่ยวกับ Load Balance เทคนิคการทำ Load  Balance บน Azure VM

ตอนที่ 1 : เข้าใจเกี่ยวกับ Load Balance เทคนิคการทำ Load Balance บน Azure VM

ได้มีโอกาสการทำ Load Balance บน VM เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้ในจำนวนมาก ๆ เพราะปกติแล้ว Web Server ทั่ว ๆ ไปเช่น Server 1 เครื่อง จะมี Limit ความสามารถในการรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่จำกัด ต่อให้เครื่องแรงแค่ไหนก็ตาม
Rating :
Update : 2013-10-30 13:27:21

การใช้งาน composer กับ php  เพียวๆ แบบง่ายๆ

การใช้งาน composer กับ php เพียวๆ แบบง่ายๆ

วันนี้มีผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งาน composer กับ php แบบธรรมดา ให้เพื่อนๆรู้ว่า composer ไม่ได้ใช้งานกับ laravel ได้เท่านั้น แต่ช่วยจัดโครงสร้างให้ php แบบ oop ใหสวยงาม จัดการง่ายด้วยครับ
Rating :
Update : 2013-10-29 06:15:23

การสร้าง Domain บน Zpanel และการ Set ชี้ DNS ของโดเมนมายัง Server

การสร้าง Domain บน Zpanel และการ Set ชี้ DNS ของโดเมนมายัง Server

ขั้นตอนนี้จะเป็นการเพิ่ม Domain และการสร้าง DNS รวมทั้งการชี้ DNS มายัง IP ของ Server ซึ่งจากบทความก่อนหน้านี้ เราได้เรียนรู้การสร้าง Package และการสร้าง User เรียบร้อยแล้ว
Rating :
Update : 2013-10-25 10:07:13

การเรียกใช้งาน Zpanel การสร้าง Package และการสร้าง User Account

การเรียกใช้งาน Zpanel การสร้าง Package และการสร้าง User Account

หลังจากที่เราติดตั้ง Zpanel ลงบน Server เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการจัดการกับ Package ของ Web Hosting เช่นขนาดของ Disk Space , Bandwidth , Domain และการสร้าง User
Rating :
Update : 2013-10-25 10:06:32

รู้จัก Zpanel ซึ่งเป็น Free Control Panel และการติดตั้งบน Linux Server

รู้จัก Zpanel ซึ่งเป็น Free Control Panel และการติดตั้งบน Linux Server

สำหรับ Zpanel เป็น Control Panel บน Web Hosting ที่สามารถใช้งานได้ฟรี มาพร้อมกับ Package ที่รวบรวม Apache,MySQL และ PHP ที่สามารถใช้งานได้ทันที
Rating :
Update : 2013-10-25 10:05:43

โอกาสพิเศษสำหรับ Startup รุ่นใหม่ร่วมชิงรางวัลจาก Microsoft งาน Start it Up, Power it Up#5

โอกาสพิเศษสำหรับ Startup รุ่นใหม่ร่วมชิงรางวัลจาก Microsoft งาน Start it Up, Power it Up#5

โอกาสพิเศษสำหรับเพื่อนๆ Startup กับการได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Microsoft ด้วยโปรแกรม BizSpark ที่มีมูลค่าถึง 4 ล้านบาทในงาน Start it Up, Power it Up #5
Rating :
Update : 2013-10-22 06:36:44

Psr (php standard recommedation ) หมายเลข 1 การจัดระเบียบไฟล์ให้อ่านง่าย

Psr (php standard recommedation ) หมายเลข 1 การจัดระเบียบไฟล์ให้อ่านง่าย

มาต่อกันด้วยเรื่อง มาตรฐานการจัดไฟล์กันครับ
Rating :
Update : 2014-04-02 22:28:55


 
 
Found 1,366 Records


ThaiCreate.Com Forum


Comunity Forum Free Web Script
Jobs Freelance Free Uploads
Free Web Hosting Free Tools

สอน PHP ผ่าน Youtube ฟรี
สอน Android การเขียนโปรแกรม Android
สอน Windows Phone การเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 และ 8
สอน iOS การเขียนโปรแกรม iPhone, iPad
สอน Java การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน Java GUI การเขียนโปรแกรม ภาษา Java GUI
สอน JSP การเขียนโปรแกรม ภาษา Java
สอน jQuery การเขียนโปรแกรม ภาษา jQuery
สอน .Net การเขียนโปรแกรม ภาษา .Net
Free Tutorial
สอน Google Maps Api
สอน Windows Service
สอน Entity Framework
สอน Android
สอน Java เขียน Java
Java GUI Swing
สอน JSP (Web App)
iOS (iPhone,iPad)
Windows Phone
Windows Azure
Windows Store
Laravel Framework
Yii PHP Framework
สอน jQuery
สอน jQuery กับ Ajax
สอน PHP OOP (Vdo)
Ajax Tutorials
SQL Tutorials
สอน SQL (Part 2)
JavaScript Tutorial
Javascript Tips
VBScript Tutorial
VBScript Validation
Microsoft Access
MySQL Tutorials
-- Stored Procedure
MariaDB Database
SQL Server Tutorial
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
-- Stored Procedure
Oracle Database
-- Stored Procedure
SVN (Subversion)
แนวทางการทำ SEO
ปรับแต่งเว็บให้โหลดเร็ว


Hit Link
   Load balance : Server 05
ThaiCreate.Com Logo
© www.ThaiCreate.Com. 2003-2024 All Rights Reserved.
ไทยครีเอทบริการ จัดทำดูแลแก้ไข Web Application ทุกรูปแบบ (PHP, .Net Application, VB.Net, C#)
[Conditions Privacy Statement] ติดต่อโฆษณา 081-987-6107 อัตราราคา คลิกที่นี่